ARLENA BEATA TORÓJ (’64)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

25 października 2007 - MSiG nr 208/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

ARLENA BEATA TORÓJ (`64) pojawia się w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.