ARTUR ANTONI KAKIETEK (’84)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

20 lutego 2013 - MSiG nr 36/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ARTUR ANTONI KAKIETEK (`84) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.