BOGDAN BARTMAŃSKI (’75)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

6 maja 2015 - MSiG nr 86/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGDAN BARTMAŃSKI (`75) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 grudnia 2013 - MSiG nr 250/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGDAN BARTMAŃSKI (`75) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

10 lutego 2012 - MSiG nr 29/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGDAN BARTMAŃSKI (`75) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.