BOGUSŁAW ZIĘTA (’55)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

24 listopada 2008 - MSiG nr 229/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Związki pracodawców

BOGUSŁAW ZIĘTA (`55) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 sierpnia 2007 - MSiG nr 150/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Związki pracodawców

BOGUSŁAW ZIĘTA (`55) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.