BOGUSŁAW MIROSŁAW KRAWIEC (’65)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

30 listopada 2012 - MSiG nr 233/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGUSŁAW MIROSŁAW KRAWIEC (`65) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

27 maja 2008 - MSiG nr 102/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

BOGUSŁAW MIROSŁAW KRAWIEC (`65) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

7 maja 2003 - MSiG nr 88/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGUSŁAW MIROSŁAW KRAWIEC (`65) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

27 lutego 2003 - MSiG nr 41/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGUSŁAW MIROSŁAW KRAWIEC (`65) został wykreślony z rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

23 grudnia 2002 - MSiG nr 247/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

BOGUSŁAW MIROSŁAW KRAWIEC (`65) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.