CHRISTOF OLEJNICZAK

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

8 lutego 2007 - MSiG nr 28/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

CHRISTOF OLEJNICZAK został(a) wykreślony(a) z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 lipca 2005 - MSiG nr 132/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

CHRISTOF OLEJNICZAK pojawia się w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

22 stycznia 2004 - MSiG nr 15/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

CHRISTOF OLEJNICZAK został(a) wpisany(a) w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Informacje o likwidacji szóstego działu KRS.

29 grudnia 2003 - MSiG nr 251/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

CHRISTOF OLEJNICZAK został(a) wpisany(a) w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.