DARIUSZ STANISŁAW MAŁYSKA (’62)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

5 lipca 2005 - MSiG nr 129/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

DARIUSZ STANISŁAW MAŁYSKA (`62) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 marca 2003 - MSiG nr 43/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia

DARIUSZ STANISŁAW MAŁYSKA (`62) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.