ELŻBIETA RADZIWONOWICZ (’61)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

24 października 2016 - MSiG nr 206/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

ELŻBIETA RADZIWONOWICZ (`61) została wykreślona z rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.

19 lipca 2010 - MSiG nr 138/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ELŻBIETA RADZIWONOWICZ (`61) została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 marca 2010 - MSiG nr 41/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

ELŻBIETA RADZIWONOWICZ (`61) została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.