FELIKS BARGIEL (’49)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

29 marca 2007 - MSiG nr 63/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

FELIKS BARGIEL (`49) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

25 października 2006 - MSiG nr 208/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Cechy rzemieślnicze

FELIKS BARGIEL (`49) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 października 2004 - MSiG nr 201/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

FELIKS BARGIEL (`49) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.