GRAŻYNA HALINA MICHUŁKA (’55)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

16 listopada 2009 - MSiG nr 223/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółdzielnie

GRAŻYNA HALINA MICHUŁKA (`55) została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

19 października 2005 - MSiG nr 204/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółdzielnie

GRAŻYNA HALINA MICHUŁKA (`55) pojawia się w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 lipca 2002 - MSiG nr 138/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółdzielnie

GRAŻYNA HALINA MICHUŁKA (`55) została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.