GRZEGORZ JAN CENCEK (’57)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

17 czerwca 2013 - MSiG nr 115/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

GRZEGORZ JAN CENCEK (`57) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 czerwca 2005 - MSiG nr 113/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

GRZEGORZ JAN CENCEK (`57) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.