JACEK NOETZEL (’68)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

15 lipca 2013 - MSiG nr 135/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia

JACEK EDWARD NOETZEL (`68) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 maja 2011 - MSiG nr 94/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

JACEK NOETZEL (`68) został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

25 września 2003 - MSiG nr 187/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia kultury fizycznej

JACEK NOETZEL (`68) został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.