JACEK ANDRZEJ KALUŻNY (’60)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

4 czerwca 2009 - MSiG nr 108/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK ANDRZEJ KALUŻNY (`60) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

10 listopada 2004 - MSiG nr 220/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JACEK ANDRZEJ KALUŻNY (`60) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 sierpnia 2004 - MSiG nr 161/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółdzielnie

JACEK ANDRZEJ KALUŻNY (`60) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.