JAROSŁAW TOMASZ SZLAGA (’76)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

29 stycznia 2015 - MSiG nr 19/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
13 stycznia 2011 - MSiG nr 8/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW TOMASZ SZLAGA (`76) został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 stycznia 2010 - MSiG nr 9/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
27 marca 2007 - MSiG nr 61/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW TOMASZ SZLAGA (`76) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 czerwca 2004 - MSiG nr 107/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
9 grudnia 2002 - MSiG nr 237/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW TOMASZ SZLAGA (`76) został wykreślony z rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

19 listopada 2002 - MSiG nr 223/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3 czerwca 2002 - MSiG nr 105/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW TOMASZ SZLAGA (`76) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

13 marca 2002 - MSiG nr 51/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW TOMASZ SZLAGA (`76) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.