JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (’74)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 10 pasujących ogłoszeń:

3 października 2014 - MSiG nr 192/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

7 kwietnia 2014 - MSiG nr 67/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowe

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

7 lutego 2014 - MSiG nr 26/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 grudnia 2013 - MSiG nr 250/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

16 września 2013 - MSiG nr 179/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

7 kwietnia 2011 - MSiG nr 68/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki komandytowo-akcyjne

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wykreślony z rubryki Dane komplementariuszy pierwszego działu KRS, z rubryki Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

7 lutego 2011 - MSiG nr 25/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

23 grudnia 2010 - MSiG nr 249/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowe

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

10 grudnia 2010 - MSiG nr 240/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

9 lutego 2007 - MSiG nr 29/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki komandytowo-akcyjne

JAROSŁAW WŁADYSŁAW BARAN (`74) został wpisany w rubryce Dane komplementariuszy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Uprawnieni do reprezentowania spółki drugiego działu KRS.