JOZEF ANTONIUS TIELEN

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

14 czerwca 2012 - MSiG nr 114/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JOZEF ANTONIUS TIELEN pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

17 kwietnia 2002 - MSiG nr 75/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

JOZEF ANTONIUS TIELEN został(a) wpisany(a) w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.