JULIAN ANTONI DZIERŻAK (’69)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

29 czerwca 2016 - MSiG nr 124/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

JULIAN ANTONI DZIERŻAK (`69) został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

10 marca 2008 - MSiG nr 49/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

JULIAN ANTONI DZIERŻAK (`69) został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

15 grudnia 2004 - MSiG nr 244/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

JULIAN ANTONI DZIERŻAK (`69) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.

1 kwietnia 2003 - MSiG nr 64/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Fundacje

JULIAN ANTONI DZIERŻAK (`69) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.