KAZIMIERZ BROWARCZYK (’60)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

12 czerwca 2013 - MSiG nr 112/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 stycznia 2013 - MSiG nr 13/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 maja 2010 - MSiG nr 93/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

10 lipca 2009 - MSiG nr 133/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ BROWARCZYK (`60) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

10 lipca 2009 - MSiG nr 133/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

21 czerwca 2006 - MSiG nr 119/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

14 listopada 2005 - MSiG nr 220/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) pojawia się w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

25 lipca 2005 - MSiG nr 143/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki jawne

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 stycznia 2004 - MSiG nr 8/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki jawne

KAZIMIERZ JÓZEF BROWARCZYK (`60) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.