KAZIMIERZ ORCHOLSKI (’66)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

12 maja 2004 - MSiG nr 92/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ ORCHOLSKI (`66) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 lutego 2004 - MSiG nr 22/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

KAZIMIERZ ORCHOLSKI (`66) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

7 stycznia 2003 - MSiG nr 4/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

KAZIMIERZ ORCHOLSKI (`66) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 września 2002 - MSiG nr 178/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

KAZIMIERZ ORCHOLSKI (`66) został wykreślony z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.