KINGA CZESŁAWA DRAGANIUK (’84)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

14 czerwca 2012 - MSiG nr 114/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

KINGA CZESŁAWA DRAGANIUK (`84) została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

7 stycznia 2009 - MSiG nr 4/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia kultury fizycznej

KINGA CZESŁAWA DRAGANIUK (`84) została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.