LESZEK BARANOWSKI (’71)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

29 października 2013 - MSiG nr 210/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

LESZEK BARANOWSKI (`71) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

27 listopada 2009 - MSiG nr 232/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

LESZEK BARANOWSKI (`71) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

4 stycznia 2005 - MSiG nr 2/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Fundacje

LESZEK BARANOWSKI (`71) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.