MARCIN JANUSZ GRYGIERZEC (’80)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

4 lutego 2013 - MSiG nr 24/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARCIN JANUSZ GRYGIERZEC (`80) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 czerwca 2008 - MSiG nr 109/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARCIN JANUSZ GRYGIERZEC (`80) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.