MARIAN FRĄK (’55)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

16 maja 2008 - MSiG nr 96/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

MARIAN FRĄK (`55) został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

19 lutego 2007 - MSiG nr 35/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

MARIAN FRĄK (`55) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

3 sierpnia 2006 - MSiG nr 150/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

MARIAN FRĄK (`55) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

29 września 2004 - MSiG nr 191/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

MARIAN FRĄK (`55) został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.