MARIUSZ MAKSURIS (’62)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 13 pasujących ogłoszeń:

5 maja 2016 - MSiG nr 86/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

7 sierpnia 2015 - MSiG nr 152/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

27 listopada 2014 - MSiG nr 230/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

25 czerwca 2014 - MSiG nr 121/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

18 listopada 2013 - MSiG nr 223/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.

5 lipca 2007 - MSiG nr 129/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

8 marca 2007 - MSiG nr 48/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

26 sierpnia 2005 - MSiG nr 166/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wykreślony z rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS, wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wykreślony z rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

30 września 2004 - MSiG nr 192/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.

25 marca 2004 - MSiG nr 60/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wykreślony z rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS.

1 października 2003 - MSiG nr 191/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) pojawia się w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS.

19 maja 2003 - MSiG nr 96/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

26 września 2002 - MSiG nr 187/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MARIUSZ MAKSURIS (`62) został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.