MICHAŁ KOBRZYŃSKI (’77)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

15 stycznia 2013 - MSiG nr 10/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MICHAŁ KOBRZYŃSKI (`77) został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

18 stycznia 2011 - MSiG nr 11/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MICHAŁ KOBRZYŃSKI (`77) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 września 2010 - MSiG nr 171/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MICHAŁ KOBRZYŃSKI (`77) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.