MICHAŁ RACIBOR RACIBORSKI (’84)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

28 listopada 2012 - MSiG nr 231/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MICHAŁ RACIBOR RACIBORSKI (`84) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

4 grudnia 2009 - MSiG nr 237/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MICHAŁ RACIBOR RACIBORSKI (`84) został wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.