MIROSŁAWA LIDIA BILSKA (’59)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

31 października 2006 - MSiG nr 212/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

MIROSŁAWA LIDIA BILSKA (`59) została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 października 2003 - MSiG nr 203/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

MIROSŁAWA LIDIA BILSKA (`59) została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wykreślona z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.

17 października 2003 - MSiG nr 203/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia

MIROSŁAWA LIDIA BILSKA (`59) została wpisana w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.