MIROSŁAW PIOTR ZAJUSZ (’74)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

25 lutego 2015 - MSiG nr 38/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

MIROSŁAW PIOTR ZAJUSZ (`74) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Likwidacja szóstego działu KRS.

14 czerwca 2013 - MSiG nr 114/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

MIROSŁAW PIOTR ZAJUSZ (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

13 maja 2011 - MSiG nr 92/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Fundacje

MIROSŁAW PIOTR ZAJUSZ (`74) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.