RYSZARD PAWLAK (’55)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

4 września 2013 - MSiG nr 171/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

RYSZARD PAWLAK (`55) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

28 października 2002 - MSiG nr 209/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

RYSZARD PAWLAK (`55) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.