RYSZARD BARTŁOMIEJ SMOTER (’74)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

6 marca 2015 - MSiG nr 45/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

RYSZARD BARTŁOMIEJ SMOTER (`74) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

8 czerwca 2011 - MSiG nr 110/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

RYSZARD BARTŁOMIEJ SMOTER (`74) został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

26 lutego 2007 - MSiG nr 40/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

RYSZARD BARTŁOMIEJ SMOTER (`74) został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.