TOMASZ MARIUSZ ŁYSKO (’76)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

4 grudnia 2014 - MSiG nr 235/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

TOMASZ MARIUSZ ŁYSKO (`76) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

29 stycznia 2013 - MSiG nr 20/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

TOMASZ MARIUSZ ŁYSKO (`76) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.