WIOLETA RENATA MACHOWIEC (’76)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

6 czerwca 2012 - MSiG nr 109/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WIOLETA RENATA MACHOWIEC (`76) została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

29 czerwca 2011 - MSiG nr 124/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WIOLETA RENATA MACHOWIEC (`76) została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.