WOJCIECH JAKUBIK (’45)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

7 października 2014 - MSiG nr 194/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WOJCIECH JAKUBIK (`45) został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.

12 stycznia 2004 - MSiG nr 7/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WOJCIECH JAKUBIK (`45) został wpisany w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.