Sygnatura akt / sprawy: I Ns 562/16

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 562/16 z wniosku Krystyny Wódkiewicz z udziałem Jadwigi Krukowskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Mchowie, gmina Przasnysz, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 126, o powierzchni 1,5267 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane tą sprawą, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia...