Sygnatura akt / sprawy: V GUp 5/09

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 60 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 3:

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 30.12.2016 r. (sygn. akt V GUp 5/09) I. Na podstawie art. 368 ust. 1 p.u.n. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Ewy Ołubowicz-Burdalskiej przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą "Oldoor" w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie. II. Umorzył w całości...

15 lipca 2016 - MSiG nr 136/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów Pomoc Zakład Pracy Chronionej w Ostrzeszowie, KRS 0000075088 , NIP: 6220006663 , sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszy masy upadłości w dniu 28.04.2016 r., który można przeglądać w...

19 stycznia 2016 - MSiG nr 11/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Ołubowicz-Burdalskięj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą OLDOOR w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 5/09) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kategorię IV. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie V...

23 lipca 2015 - MSiG nr 141/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Ołubowicz-Burdalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą OLDOOR w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 5/09) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził częściowy plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kategorie: II i III. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie V...

1 lipca 2015 - MSiG nr 125/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie - sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału w dniu 9.06.2015 r., który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój...

3 czerwca 2015 - MSiG nr 106/2015 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, w Kaliszu zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie, sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 18.05.2015 r. rzeczowy plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego...

19 marca 2015 - MSiG nr 54/2015 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Ołubowicz-Burdalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "OLDOOR" w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 5/09) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 27.02.2015 r. na podstawie art. 261 p.u.n. zmienił listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym Ewy...

5 grudnia 2014 - MSiG nr 236/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie - sygn. akt V GUp 5/09 syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 20.11.2014 r. rzeczowy plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, Sądu Gospodarczego, przy ul. Asnyka 56a pokój 100, i...

14 lipca 2014 - MSiG nr 134/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.07.2014 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 5/09 umorzył postępowanie upadłościowe Zakładu Drobiarskiego "BOLEMIN" Eksport-Import-Hurt Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Boleminie, 66-446 Deszczno, Bolemin 6. Akta pracownicze zarchiwizowano w "Perfekcja Archiwum" Sp. z o.o., ul. Zacisze 16A, 65-775...

29 kwietnia 2014 - MSiG nr 82/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości Krystyny Glińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPUH "IZABELA" w Elblągu w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 5/09, zawiadamia, iż została złożona czwarta uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzycieli: Santander Consumer Banku SA we Wrocławiu oraz Banku Handlowego SA w Warszawie, którą można przeglądać...

15 kwietnia 2014 - MSiG nr 73/2014 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie, sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6.02.2014 r. rzeczowy plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 100, i...

10 lipca 2013 - MSiG nr 132/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie, sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi rzeczowy plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie oraz częściowy plan podziału funduszy masy upadłości w dniu 19.06.2013...

26 kwietnia 2013 - MSiG nr 82/2013 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 15 marca 2013 r. złożona przez syndyka masy upadłości "Impexzłom" Sp. jawna J. Gul & U.A. Stankiewicz, Zakład Pracy Chronionej w upadłości likwidacyjnej uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 5/09). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w...

20 grudnia 2012 - MSiG nr 247/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielnia Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie - sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 12.12.2012 r. i każdy może ją przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego, w Kaliszu przy ul...

10 sierpnia 2012 - MSiG nr 155/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika - Zakładu Drobiarskiego BOLEMIN Eksport-lmport-Hurt Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Bolemin 6, 66-446 Deszczno, o sygn. akt. V GUp 5/09 ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, został wyłożony do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, przy...

3 sierpnia 2012 - MSiG nr 150/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych Naprawczych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt V GUp 5/09, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Spółki z o.o. RFPG Jarfi w...

2 sierpnia 2012 - MSiG nr 149/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 18 czerwca 2012 r. złożona przez syndyka masy upadłości "Impexzłom" Sp. jawna J. Gul & U. A. Stankiewicz Zakład Pracy Chronionej w upadłości likwidacyjnej uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 5/09). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Punkcie Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w...

29 czerwca 2012 - MSiG nr 125/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości Grupy Kapitałowej DRUMET S.A. we Włocławku, w sprawie V GUp 5/09, zawiadamia wierzycieli upadłego o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego we Włocławku, oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i...

15 czerwca 2012 - MSiG nr 115/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów "POMOC" w Ostrzeszowie, sygn. akt V GUp 5/09, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 30.05.2012 r. i każdy może ją przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu, przy ul...

16 lutego 2012 - MSiG nr 33/2012 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości Krystyny Glińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "IZABELA" w Elblągu, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 5/09, zawiadamia, iż została złożona uzupełniająca lista wierzytelności dot. wierzycieli: Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Elbląga Powiatowego...