O serwisie

Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?

Okładka Monitora Sądowego i Gospodarczego

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy numer MSiG podzielony jest na dwie części. W pierwszej publikowane są ogłoszenia różnych podmiotów (spółek prawa handlowego, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, organów nadzoru) wymagane przez:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • Prawo upadłościowe i naprawcze,
  • Prawo o postępowaniu układowym,
  • Prawo bankowe

oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne.

Druga część MSiG zawiera treść nowych wpisów do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dla nowych podmiotów publikowane są kompletne "metryki" ze wszystkimi informacjami wymaganymi przy rejestracji (m.in. dane adresowe, skład organów nadzoru, struktura własnościowa, przedmiot działalności), a dla już istniejących - tylko te elementy, które uległy zmianie.

Szczegółowe informacje o Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

Serwis iMSiG.pl ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poniżej opisujemy szczegółowo oferowane przez nas usługi.

Katalog numerów MSiG

W serwisie iMSiG.pl udostępniamy wszystkie numery Monitora Sądowego i Gospodarczego począwszy od numeru z dnia 2 stycznia 2001 r. W dni robocze publikujemy na stronie głównej ogłoszenia i wpisy pochodzące z najnowszego numeru dziennika.

Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego

Ze względu na ograniczoną objętość każdego numeru MSiG, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego publikowane są w mało czytelnej postaci. Bez znajomości struktury rejestru przedsiębiorców i nazw poszczególnych pól trudno zinterpretować ich treść.

Poniżej przykładowe strony dziennika zawierające wpisy do KRS:

Przykładowa strona MSiG zawierająca wpisy do KRS Przykładowa strona MSiG zawierająca wpisy do KRS

W serwisie iMSiG.pl wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego pochodzące z Monitora Sądowego i Gospodarczego prezentowane są w przejrzystej formie na wzór wydawanych przez Sądy Rejonowe odpisów z KRS.

Przykłady:

Przykładowy wpis do KRS w serwisie iMSiG.pl Przykładowy wpis do KRS w serwisie iMSiG.pl

Wyszukiwanie

Wszystkie ogłoszenia publikowane w MSiG są katalogowane w serwisie i można je przeglądać korzystając z indeksu numerów albo wyszukiwarki.

Jak odnaleźć interesujące nas ogłoszenia i wpisy do KRS? W formularzu wyszukiwarki wystarczy podać numer KRS podmiotu albo imię i nazwisko poszukiwanej osoby (ewentualnie numer PESEL lub rok urodzenia, jeśli w Krajowym Rejestrze Sądowym występuje kilka osób nazywających się tak samo).

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do wybranego przedziału czasowego, istnieje też możliwość przeszukiwania poszczególnych rozdziałów MSiG.

Jeśli interesują Cię tylko wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, możesz dodatkowo ograniczyć wyniki do wybranych działów KRS (np. zaznaczyć "Dział 6.", aby wyświetlić wpisy dotyczące likwidacji, upadłości lub przekształceń podmiotów).

Subskrypcje

Serwis iMSiG.pl umożliwia również monitorowanie ogłoszeń i wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego publikowanych w nowych numerach MSiG.

Dla każdego podmiotu zarejestrowanego w KRS i każdej występującej tam osoby tworzone są odrębne kanały informacyjne, które można subskrybować w dowolnym czytniku kanałów RSS/Atom. Powiadomienia o nowych ogłoszeniach i wpisach do KRS mogą być także wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie.

Dzięki subskrypcjom dowiesz się np. o zmianach w zarządzie, strukturze własnościowej czy profilu działalności wybranych spółek, a także o złożeniu przez nie rocznych sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym.

Subskrypcje można tworzyć także w trakcie przeglądania zasobów serwisu lub wyszukiwania ogłoszeń. Na stronach z ogłoszeniami i wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również na stronach z wynikami wyszukiwania, przy podmiotach zarejestrowanych w KRS i występujących tam osobach pojawia się ikona Ikona RSS, której kliknięcie uruchamia edytor subskrypcji.

Lista wszystkich subskrypcji dostępna jest w panelu. Każdy kanał można w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć.

Warunki korzystania z serwisu

Każdy użytkownik naszego serwisu może przejrzeć bezpłatnie pełną treść pięciu ogłoszeń i wpisów do KRS dziennie albo obejrzeć pięć stron z wynikami wyszukiwania.

Korzystanie z serwisu bez tych ograniczeń, a także z usługi Subskrypcje, możliwe jest po utworzeniu w serwisie konta i opłaceniu przelewem bankowym (za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU) abonamentu w kwocie:

  • 29,00 zł netto (35,67 zł brutto) za dostęp 30-dniowy;
  • 79,00 zł netto (97,17 zł brutto) za dostęp 90-dniowy;
  • 139,00 zł netto (170,97 zł brutto) za dostęp 180-dniowy;
  • 249,00 zł netto (306,27 zł brutto) za dostęp 360-dniowy;

Jeśli masz pytania dotyczące działania serwisu, skontaktuj się z nami.