Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 15/2007 (2612) z 22 stycznia 2007 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 855.CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 855."CARGILL TEXTURIZING SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 856."GRAFIX PRIMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 857."TERRANET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 858.ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "GALWANO-TECHNIKA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 859."NETSIZE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 860."POLTIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 861.PROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 862.PRZEDSIĘBIORSTWO "OPTIMUS-INRACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 863.BGŻ LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 864.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "MUNINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 865.FROTEX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 865.PIERWSZY OPOLSKI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 866.CENTRALA ZAOPATRZENIA ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 867."KAUKO-METEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 868."GLO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 869."SOLTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 870.KODESTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 871."HAMM OBUWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 872.POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 873.SPÓŁKA RYBACKA "ŁOSOŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 874.TWINMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 875.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BART-VIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 876.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ERG-ODLEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 877.DOM DEVELOPMENT MORSKIE OKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 878.UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 879.HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 880.PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 881."WAGONY ŚWIDNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 882."MERA - PNEFAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 883."EKOSOFT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 884.EKOLOGICZNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE EKOPOMOC SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 885.ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 886."PIERWSZY OPOLSKI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 886.FROTEX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 887.ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 888.HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 889.FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 890.ARMADA SPORT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 891.PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE PTHW SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 892.JFK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 893."STOBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 894.ŻYRATEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 895.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ FILAR SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 896.GULF INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 897.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "K-2" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ RYSZARD CIS, TOMASZ SIUDZIŃSKI, MIROSŁAW CIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 898."SEVEN SPRINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 899.PRO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 900.DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 901."ODLEWNIA ŻELIWA W LUBLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 902.ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 903.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "KOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 904."REWERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 905."OLI-CENTRUM TECHNIK ENERGOOSZCZĘDNYCH" SPÓŁKA JAWNA ŚWIDEREK, ŚWIDEREK I MISZTELA W UPADŁOŚCI
Poz. 906.NOVA GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 907.SPÓŁDZIELNIA PRACY "MINOL"
Poz. 908."EMFOR" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 909."OPAKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 910.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "GÓRKOWO" W GŁOGOWIE W UPADŁOŚCI
Poz. 911.AMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 912.KIELECKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W UPADŁOŚCI

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 913.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CRULEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 914."PILSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 915."NADWIŚLAŃSKI WĘGIEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 916.Szczepankowski Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MERCO INTERNATIONAL
Poz. 917.BITRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 918.GŁOWNO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 919.PRZEDSIĘBIORSTWO "EKOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 920.KLUB SPORTOWY TRAMWAJARZ W UPADŁOŚCI
Poz. 921.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA UPRZEMYSŁOWIONEGO - WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

6. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego

Poz. 922.Nowak Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Piekarniczy

8. Inne

Poz. 923.JEDAVID 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 924.PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 925."REMOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 926."DUKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 927."MARCOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

5. Inne

Poz. 928.Sulejewska Barbara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DELIKTA II

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 929.Wnioskodawca Kwinto-Stiskal Krystyna
Poz. 930.Wnioskodawca Niedojadło Stanisława
Poz. 931.Wnioskodawca Szewczyk Alina
Poz. 932.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź
Poz. 933.Wnioskodawca Mikołajczewska Barbara
Poz. 934.Wnioskodawca Kujawa Ludomira
Poz. 935.Wnioskodawca Kucharski Wojciech
Poz. 936.Wnioskodawca Gmina Lubomino

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 937.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź
Poz. 938.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź
Poz. 939.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 940.Wnioskodawca Motyczyńska Krystyna
Poz. 941.Wnioskodawca Polak-Wróbel Grażyna
Poz. 942.Wnioskodawca Samek Jadwiga
Poz. 943.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź
Poz. 944.Wnioskodawca Sitak Włodzimierz
Poz. 945.Wnioskodawca Kotkowski Zdzisław
Poz. 946.Wnioskodawca Pochmara Celina

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 7868.EUROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7869."INVESTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7870.LEHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

n) Stowarzyszenia

Poz. 7871.STOWARZYSZENIE "SOPEL"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

Poz. 7872.STOWARZYSZENIE SPORTÓW I SZTUK WALKI KONG SAO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 7873.AGENCJA OCHRONY "BAKO" ARTUR BARA, WIESŁAW KOZYRA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 7874."APTEKA ELWIN" ELŻBIETA I BOGUSŁAW WINIARSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 7875."ARNICA" REGENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PAWEŁ GOŁASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 7876.OMNIBUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SZULC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 7877.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI EKSPORTU I HANDLU "BARYMEX" BARBARA WYPYCH SPÓŁKA JAWNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 7878."ALBATROS - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7879."BONUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7880.KOLEJ NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7881.LECH PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7882."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7883."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7884."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7885."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7886."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7887."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7888."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7889."ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BOGDANCE
Poz. 7890."MEDICOLUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7891.MURCKOWSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7892."OMNIS NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7893."PBSG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7894.PCC TABOR SZCZAKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7895.PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7896.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DE-CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7897."TELEKTRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7898.WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7899.ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7900.ZAKŁAD METALOWO-ELEKTRYCZNY "APAREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 7901.ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "BATORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 7902.ZAKŁADY DZIEWIARSKIE "MEWA" SPÓŁKA AKCYJNA W BIŁGORAJU
Poz. 7903.ZAKŁADY FARMACEUTYCZNO - CHEMICZNE I HURTOWNIA APTECZNO-DROGERYJNA "DEGES" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

h) Spółdzielnie

Poz. 7904.SPÓLDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "CENTRUM"
Poz. 7905.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA MYSŁOWICE
Poz. 7906.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "BOGDANKA"

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 7907.PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KRAŚNIKU