Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 227/2007 (2824) z 22 listopada 2007 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 14522."SPORTBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 14523.KONBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 14524.STRZAŁA-SZUSTER Spółka z o.o.
Poz. 14525.A&D EKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 14526.MAG-PIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14527.CLUBMESSAGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 14528."CZARNOWODZIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14529.AVRIL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14530."WYDAWNICTWO OŚWIATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14531."ELEKTROMETAL-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 14532."TECHFOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 14533."PAWIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 14534.WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14535."IZOSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14536.FON SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14537."MASTERBIURO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14538."TETA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14539."LAMBDA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14540."ZATRA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14541.ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14542."PEKAES TRANSPORT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14543.IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14544.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TRANS-ENERGO" SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14545.KOMO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14546."TOP LIBERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14547.Talarczyk Janusz
Poz. 14548.GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JABŁONNIE W UPADŁOŚCI

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 14549."CORNEX LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 14550.WGI FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14551.Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne KOMPLET Andrzej Czeszejko-Sochacki, Marek Stochmal Spółka cywilna
Poz. 14552.KARKONOSKIE ZAKŁADY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KARELMA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 14553."GAL-SIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14554.PORTA COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 14555.PRO-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14556.Olejniczak Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OLEJNICZAK Zakład Pracy Chronionej
Poz. 14557.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG KONSULTINGOWYCH "POLMAIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 14558.CAMPUS TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 14559.Rychlik Władysława prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ferma Kur
Poz. 14560."EUROBOR" STEFAN BORKOWICZ & JAROSŁAW BORKOWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI
Poz. 14561.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ELEKTRA" W UPADŁOŚCI
Poz. 14562."GRABOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 14563.POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE MŁYN WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14564.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14565.PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT - ZIELONA GÓRA"
Poz. 14566.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 14567.Żelechowski Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CERAM

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14568.ZAKŁAD APARATURY LABORATORYJNO-MEDYCZNEJ "ZALMED" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI

9. Inne

Poz. 14569.RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 14570.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "IMPULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14571.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OLPUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 14572."ACCORD SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 14573.Wnioskodawca Kossowski Marian
Poz. 14574.Wnioskodawca DOM HUTNIKÓW Spółka z o.o.
Poz. 14575.Wnioskodawca Gaćkowski Marian
Poz. 14576.Wnioskodawca Mikulska Ewa
Poz. 14577.Wnioskodawca Zdulska Mirosława i Zdulski Mieczysław
Poz. 14578.Wnioskodawca Warda Maria
Poz. 14579.Wnioskodawca Kalinowska-Ponarska Danuta
Poz. 14580.Wnioskodawca Rogalski Zygmunt
Poz. 14581.Wnioskodawca Gmur Ewa
Poz. 14582.Wnioskodawca Wiśniewska Stanisława
Poz. 14583.Wnioskodawca Maj Andrzej i Maj Józefa
Poz. 14584.Wnioskodawca Kombinat Rolny KIETRZ Spółka z o.o.
Poz. 14585.Wnioskodawca Zuchlke Teresa
Poz. 14586.Wnioskodawca Michalska Małgorzata
Poz. 14587.Wnioskodawca Dobiasz Halina

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 14588.Wnioskodawca Machowska Irena, Machowska Agnieszka i Machowska Urszula

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 14589.Wnioskodawca Średnicki Bolesław
Poz. 14590.Wnioskodawca Pająk Józefa
Poz. 14591.Wnioskodawca Moskwa Helena
Poz. 14592.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Skierniewice
Poz. 14593.Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Murawskich Nadbużnych
Poz. 14594.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Puławski
Poz. 14595.Wnioskodawca Jedwabna Kazimiera
Poz. 14596.Wnioskodawca Wykręt Maria
Poz. 14597.Wnioskodawca Klekotko Sylwia
Poz. 14598.Wnioskodawca Popłońska Danuta
Poz. 14599.Wnioskodawca Musiał Piotr i Musiał Urszula

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 14600.Powód Maćkowski Piotr
Poz. 14601.Wnioskodawca Gierczyk Katarzyna, Waszak Mirosława, Obst Małgorzata

6. Inne

Poz. 14602.Wnioskodawca Szopna Anna
Poz. 14603.Wnioskodawca Cabaj Joanna
Poz. 14604.Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Poz. 14605.Powód Brosowski Bartosz
Poz. 14606.Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Poz. 14607.Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Poz. 14608.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Poz. 14609.Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Poz. 14610.Wnioskodawca Leśniewicz Ryszard
Poz. 14611.Powód Waśniowski Czesław
Poz. 14612.Wnioskodawca Tracz Józef
Poz. 14613.Powód Stowarzyszenie Ochrony Praw Konsumentów IN MERITO w Gdańsku
Poz. 14614.Wnioskodawca Kawalec Zenobia

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 184773."AGENCJA PROMOTOR T.M." RYSZARD HUTOROWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184774."BUDMAG - GLAPA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184775.CUBE ARCHITEKCI KUBICKI MIZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184776."DŹWIGAŁA I KRUK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184777.ELMO CHLEBIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184778.JKSM ZAKŁADY DOLOMITOWE R. LIPIŃSKI, A. MANDRELA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184779.KARO KAMIŃSKI, ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184780.MARINA-DOM M.J. SZCZEPANKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184781.NERINA A.PIOTROWSKI M.KNIGAWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184782.TIMBER HOUSE SPÓŁKA JAWNA G.TOMICA L.LIGOCKA-KOHUT

d) Spółki komandytowe

Poz. 184783.BAUDZIEDZIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184784.EURO-GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWA
Poz. 184785.GRUNT, BUDOWNICTWO, EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA
Poz. 184786.HUSKY ANDRZEJ CENDROWSKI MARCELLO MILETIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184787.INWESTYCJE DEL SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184788.JUNG-OFF-SKA EDYTA JUNGOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184789.KANCELARIA PRAWNA ZAMLEWSKI, MLECZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184790.KRAKOWSKIE CENTRUM BIUROWE PILOTÓW 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184791.OLEG KLIMOV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184792.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184793."SUN BEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 184794."BRAND AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA"
Poz. 184795.ICENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 184796."ABC DARPI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184797.ARENA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184798."BELLA ITALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184799.BINGO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184800.CENTRAL DEVELOPMENTS-TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184801.CENTRUM HANDLOWE "ZAŁĘŻE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184802.CHANTAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184803.CZWÓRKA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184804.DRUK GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184805.EDY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184806.FORMS PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184807."GALERIA HANDLOWA WIDOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184808.GALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184809."GOLDEN TRADE CENTRUM HANDLOWE SOPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184810."HESZLATRANS" TRANSPORT KRAJOWY - MIĘDZYNARODOWY LOGISTYKA - SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184811."HN - SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184812.ILC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184813.IMHOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184814.KANCELARIA FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI KFK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184815.KSK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184816."LIVETAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184817.M-CITY BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184818.MAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184819."MAAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184820.MALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184821.MARCO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184822.MATEJKI STREET LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184823.MATTEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184824.MAXDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184825.MAZOWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184826.MIERZEJA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184827.MSS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184828."OLIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184829.PROJEKT WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184830.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "TRADE SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184831.RAHMANI HOLDING D.A.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184832.ROJATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184833.SALESPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184834.SHI MAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184835.SKOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184836."TENEO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184837."TOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184838.W ZACISZU STAWÓW NR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184839."WAHAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184840.WATCH OUT DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184841.WINDPOLDŹWIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184842.WOKOL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 184843."AUTOSTRADA CENTRALNA SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 184844."DCC-MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 184845.LAROSA SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 184846.WŁOSIANKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIŁGORAJU W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 184847.STOWARZYSZENIE "ZIELENIEC"
Poz. 184848.STOWARZYSZENIE INSPIRACJE-CENTRUM ROZWIĄZAŃ TWÓRCZYCH
Poz. 184849.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GADZOWICE I GOŁUSZOWICE
Poz. 184850.ŚREDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

o) Fundacje

Poz. 184851.FUNDACJA "LIVING WORD"

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 184852.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY W LIKWIDACJI

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 184853."AGENCJA REKLAMY SZYNAL I LIS" - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184854.APTEKA "POD ZŁOTĄ WAGĄ" G.W. PIOTROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184855.APTEKA PANACEUM SAWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184856.APTEKA ZIELONE WZGÓRZE-GASIK, BAJER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184857."ARA PNEUMATIK. L.T.M. KOŚCIELNIAK. SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 184858.BIURO RACHUNKOWE RACHMISTRZ SPÓŁKA JAWNA BEATA ZIELIŃSKA, KATARZYNA KWIATKOWSKA
Poz. 184859.BIURO TURYSTYCZNE EUROPA BUS MARZENA KROLL, DOROTA MARCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184860."CEZAN" CEZARY NOSARZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184861.EXPOL - BIS PAWLISZAK ARKADIUSZ I PAWLISZAK WALDEMAR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184862."GROSS" WAZIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184863.GUGAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184864.HART CENTRUM METALI NIEŻELAZNYCH JANCZUR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184865.IT-RENT JÓZEF PASTERNAK, TOMASZ PLEWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184866.JARBUR EUROCHEM WIESŁAW BUREK, JAROSŁAW K.RUSEK, ADAM A.KĘDZIOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184867."JURMIR" JERZY, MIROSŁAW I WIESŁAWA RUDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184868.K&J K.WIŚNIEWSKA, J.SCIBOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184869."KALMAN PLASTIC, K.KALMAN" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184870."KASPED - K.ROZBICKA, A.MAKARSKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 184871."LESTON" - M.SZCZEPAŃSKI/W.WALCZAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184872."LIBERA" EWA I ANDRZEJ LIBERA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184873."MAKROCAR" SZUMERA, OPAŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184874.NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184875."NORMAZET" SPÓŁKA JAWNA ZYGMUNT ADAMSKI I SPÓŁKA
Poz. 184876."OMPEX" PAWEŁ MAJCHRZAK, JAROSŁAW SŁUGOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184877.OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO WIŚNIEWSKI R., SOPOROWSKA K. SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 184878.P.H.U. "INSTALATOR" SPÓŁKA JAWNA JADWIGA KRASNODĘBSKA, MARIAN MAZUR W LIKWIDACJI
Poz. 184879.PHP OLMAR - A. PASZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184880."PHU" ELTUS "K., T. DYMKOWSCY - SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 184881.POLPETROL E.WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184882.PROFI-STYL K.MACURA, E.PIGLO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184883.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDIREM" LUCJAN MACEK, EWA ŻUREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184884.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MIŁEK SPÓŁKA JAWNA MIŁEK MIROSŁAW
Poz. 184885.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAGO JERZY GÓRECKI, EWA GÓRECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184886.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MARKO" M. MARYNOWSKI, R. FIGLEWSKI, J. KORDECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184887.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "AKPOL" ANDRZEJ KRZEMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184888.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ATEX" SPÓŁKA JAWNA, ANTONIK EWA, KRUPA ANDRZEJ I BARBARA
Poz. 184889.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "METPOL" DARIUSZ KOPYT I JERZY KOPYT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184890.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-MARKETINGOWE "PO 40-TCE" JERZY MICHALAK, URSZULA KRÓL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184891.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FENSTER SPÓŁKA JAWNA ROMUALD KUKLA
Poz. 184892.PRZEDSIĘBIORSTWO ZDROWOTNO-USŁUGOWE "NOV-MET" SPÓŁKA JAWNA T.PIETRUSZKIEWICZ, M.MADEJ I J.JURCZYK W LIKWIDACJI
Poz. 184893.RESTAURACJA SPHINX A. MASTALERZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184894.SPIN ELEKTRONIK SPÓŁKA JAWNA A. GROCHOWSKI, M. KĘPIŃSKI, R. NIECHCIAŁKOWSKI
Poz. 184895.SPIRIT PARTNER-DZIEDZIC I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184896.STACHNIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184897.TAXKON JANINA MACIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184898.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "MERC" JAWOROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 184899.ZEXT M.ZAJĄC, J.ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 184900.BARAŃSKI & BARTOSIAK KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 184901.AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184902.ENTERPRISE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184903.KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184904.KANCELARIA PRAWNA "CENT" J. ŻMIJEWSKA - SIADAK I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184905.KANCELARIA PRAWNICZA LEOPOLD KOMORNIK, LUCYNA JAJKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184906.KSIĘGOWOŚĆ ANNA NOWAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184907.MHD BART-EK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184908.MYKHAYLO SHELYUZHAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184909.NENYA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184910.NG - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184911.NORR STIEFENHOFER LUTZ SP. Z O.O. SPIERING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184912.P.SUT RADCA PRAWNY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 184913.VOS TRUCK SIMEX-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 184914.CENTRUM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY - OPTIMA FIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 184915."EUROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GATEX" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 184916."A - BEYOND TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184917.A-Z DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184918."A. P - EFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184919.ABS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184920.ADSERVCO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 184921."AFRI-PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184922.AG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184923.AGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184924."AGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184925.AGENCJA REKLAMY WELLDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184926.AGENCJA USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH OCHRONY OSÓB I MIENIA W KRAKOWIE SECRET - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184927.AGENCJA USŁUG EKOLOGICZNYCH "ECO-SALIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184928."AGRO PRODUKT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184929."AGRO-SZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184930."AGROCHAMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA PRODUCENTÓW
Poz. 184931.AGRONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184932."AGROSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184933.AJKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184934.AKADEMIA KLETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 184935.AKCES FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184936.ALFA AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184937.AMBERMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184938."ANDERSIA TOWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184939.APATOR-KFAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184940.APPLERA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184941.APSYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184942.ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184943.ARCUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184944.ARMA BAUTEILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184945.ASCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184946."ASKO DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184947."ATHLETIC INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184948."ATP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184949.AUTO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184950."AUXILIUM" WARSZAWSKIE BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184951."AVENUE PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184952.BACHLEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184953."BADER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184954."BANGMA PACKAGING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184955.BASF CONSTRUCTION CHEMICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184956."BAZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 184957.BEL - KAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184958."BELPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184959."BERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184960."BIAŁOSTOCKA WYKOŃCZALNIA TKANIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184961."BIELBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184962."BIELPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184963.BIKE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184964.BILBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184965.BOEHRINGER INGELHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184966."BOGRES" AGENCJA PRACY CZASOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184967."BOLJAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184968.BOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184969.BORE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184970."BRANDENBURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 184971.BRIDGESTONE STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184972."BUD - MET - TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184973."BUDKAPITAL MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184974.BUMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184975.BURO HAPPOLD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184976.BUSINESSCENTER SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184977.CAPITAL PART 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184978.CAPITAL PART 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184979.CAPITAL PART 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184980.CARMILE AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184981.CDZ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184982.CENTRUM DORADZTWA KOMUNALNEGO "DORKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184983.CENTRUM HANDLOWE PLATAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184984.CENTRUM K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184985."CENTRUM MIĘSNE MAKTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184986."CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184987."CHESTER MOLECULAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184988."CHESTER MOLECULAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184989.CITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184990."CLEAN DISCOUNT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184991."COLORES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184992."COMBI CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184993."CONCEPT DEVELOPMENT BSD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184994.CONSTANTIA MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184995.CONSTRUCTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184996.CONTENTFORCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184997."COPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184998.CORNING CABLE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 184999."CURRENCY EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185000.CVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185001."DAEWOO ELECTRONICS MANUFACTURING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185002.DAIMLERCHRYSLER CUSTOMER ASSISTANCE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185003."DB REAL ESTATE POLSKA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185004.DC EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185005.DELPHA INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185006."DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185007.DESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185008."DĘBINA-BUD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 185009.DIDACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185010."DIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185011.DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185012."DOM SZTUKI I ARCHITEKTURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185013.DOMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185014."DOMREL" BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185015.DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185016."DORADCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185017.DORADO PODHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185018.DORWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185019."DRASZBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185020."DUBOIS POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185021.DUKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185022.DWÓR KARNKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185023.E 30 INDUSTRIAL CENTER VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185024.E-PETROL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185025."E&L REAL ESTATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185026."EASY FINANCIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185027.EASY HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185028.EBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185029.ECENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185030.ECO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185031."ECO-CONTI" 2006 - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185032.ECS EUROCARGO SPEDYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185033.EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185034."EGIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185035.EGOMED 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185036.EKOCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185037."ELKART SYSTEMY KART ELEKTRONICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185038."EMBALYS COLPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185039.ENDORA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185040.ESIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185041.EU PHARMACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185042.EURO-EDUKACJA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185043."EURO-LINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185044.EUROMEDIA 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185045."EUROPA" CENTRUM HANDLOWE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185046.EVOLUTION FOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185047."FABRYKA PAPIERU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185048.FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185049.FIRST RECYCLING KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185050."FIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185051.FLAMING ADVERTISING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185052."FLORENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185053."FMV POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185054."FOLWARK DEWELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185055."FORTE SWEDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185056."FOSTER COMMUNICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185057."FOSTER COMMUNICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185058."FUNDUSZ ŚW.JERZEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185059.GAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185060.GALERIA "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185061."GAMKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185062."GANT2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185063."GANT44" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185064."GB TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185065.GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185066.GEO, MIESZKANIE I DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185067.GEOFIZYKA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185068.GLOBAL AUDIT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185069."GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA OCHOTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185070.GREENFIELDS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185071.GRIFFIN ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185072.GRUPA PACTOR - POTEMPA INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185073.GRUPA PROJEKTOWA PROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185074.GST-STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185075."HANPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185076.HEADLAND SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185077.HERRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185078.HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185079.HOTEL "MOTYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185080.HOTEL MURANOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185081.HSW-ZAKŁAD SPRĘŻYNOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185082.HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "SZKLARSKA PORĘBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185083.IGLOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 185084."IMMORENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185085.INCO BUILDING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185086.INFODATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Poz. 185087.INSTYTUT BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185088.INTERFLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185089."INTERKOBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185090.INTERLAN COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185091.INTERNATIONAL TRADE COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185092.INVENT. GRUPA DORADZTWA I TRENINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185093."INVESCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185094."INVEST DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 185095.INVIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185096."INWESTYCJA 2000" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185097."IRLANDZKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 185098."JAAN AUTOMOTIVE GLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185099.JAZZGOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185100.JEANS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185101.JMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185102.JOT KA EM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185103."JVC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185104.KAMIENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185105.KANTOR ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185106."KB & GW PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185107.KCS AUDIO-VIDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185108."KERATRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185109."KEYSTONE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185110."KIMOTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185111.KING STURGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185112."KLUB ZDROWIA VILLA PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185113.KNOCK OUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185114.KOLBEK BUD-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185115."KOMBINAT BUDOWLANY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 185116.KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185117."KORPORACJA TEXLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185118."L-M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185119.LABIMED ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185120.LACROIX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185121.LAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185122.LANKWITZER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (JOINT VENTURE)
Poz. 185123."LAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185124.LCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185125.LE CHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185126."LIBERTY DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185127."LILIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185128.LOKANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185129."LOQUAT SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 185130."M.D.Y. - INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185131."M.E.R.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185132.MAG-MAR-ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185133.MAGNAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185134.MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185135.MAIMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185136."MARCO DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185137."MARKO-BEEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185138."MARPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185139.MEBLE JAROCIN - BIURA I HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185140.MEDIA EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185141."MEGAWATT BALTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185142."MEGAWIND POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185143.MELLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185144.MENCI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185145.METALPLAST KARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185146.MEZZO PIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185147.MIDI - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185148.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185149.MK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185150.MOBITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185151.MONIQUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185152."MOSTODROG" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185153.MS DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185154.MSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185155."MSF POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185156."MTC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185157."MU-SA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185158.MULTI VESTE POLAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185159.MULTIPIPE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 185160.NAMI 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185161."NASZA KLASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 185162."NET-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185163.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE AGA - VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185164."NIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185165."NOBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185166."NORD TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185167."NORDGLASS II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185168.NOVA-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185169.NUOVO TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185170."OBSŁUGA DORADCZA FIRM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185171."OMEGA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185172.OMRON ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185173.OPERA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185174."OPERAT RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185175.OPTI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185176.ORCO WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185177.ORTOPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185178."OSTPOL-MOTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TORUNIU
Poz. 185179.OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185180.OŚRODEK TURYSTYCZNO-SZKOLENIOWY ONDRASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185181.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185182.PAN DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185183."PAN MEDIA WESTERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185184."PARKINGI-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185185.PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185186."PAWIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185187."PEAMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185188.PEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185189."PEHAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185190."PEKAO LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185191.PENDIENTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185192.PERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185193."PETRIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185194.PETRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185195."PIŁSUDSKIEGO 23" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185196.PIZZAEXPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185197.PLASTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185198."POL-TEX METHANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185199."POL-TEX METHANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185200.POLD-PLAST SYSTEMY DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185201.POLNORD-KOKOSZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185202."POLSKA GRUPA PROJEKTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185203.POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185204.PRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185205."PRIVACON POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185206.PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185207.PROJEKT H & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185208."PROMOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185209.PRORECYKLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185210.PROWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185211."PRÓSZYŃSKI MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185212.PRUNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185213."PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185214."PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185215.PRZEDSIĘBIORSTWO "MB-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185216.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185217.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KPRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185218."PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TELEKOMUNIKACYJNE MBT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185219.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO "TOMBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185220.PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "KARTOMAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185221.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "CENTRALA RYBNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185222.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RUTYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185223.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HANTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185224.PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA POBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185225.PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FRAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185226.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185227.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANTHA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185228.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "JANUSZEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185229.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185230.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DEMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185231.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LOTAR" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185232.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HEDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185233.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INTER-CASTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185234.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MIĘS-PROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185235.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KENTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185236.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185237.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "MIWIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185238.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "DROGOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185239.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185240.PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "MEDEKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185241.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185242.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185243.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185244.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "COMPUGRAPH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185245.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MJR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185246.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185247.PRZEDSIĘBIORSTWO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH "ALMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185248.PRZEDSIĘBIRSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE I OCHRONY ŚRODOWISKA "BETON-RECYKLING-DROGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185249.PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO "KASZTANKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185250."PRZYCHODNIA NR 4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185251."PSS-STACJE BENZYNOWE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185252."PUNKT EKSPORT IMPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185253."QUADRIGA" RUSZTOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185254.RADIO TAXI NIEPOŁOMICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185255."RADOMSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185256.RAFINERIA ESTRY METYLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185257.RAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185258."RARYTAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185259.RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185260."REMUR - MAŁOGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185261.RIVERSIDE NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185262."ROB-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185263."ROLA MAZURSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185264.RONDO OFFICE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185265."ROYAL INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185266."SAFAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185267."SANPRO-PTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185268."SIBRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185269.SILESIAN INVESTMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185270."SILICON GRAPHICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 185271."SILOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185272.SIMA - TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185273.SIMON, KUCHER & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185274."SIMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185275."SOBSMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185276.SOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185277."SPAREX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185278.SPORTOURER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185279."STRADA HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185280.STUDIO KOMPUTEROWE GALKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185281."SWISSVOICE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185282."SYNERGIA 99" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185283.SYNEVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185284.T.W. CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185285.TEBODIN - SAP - PROJEKT W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185286."TECH - PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185287."TECHNIKA BETONOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185288."TECHNOLOGIE GALWANICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185289."TESKO" TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185290.TIME EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185291.TIVOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185292.TIXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185293.TOLKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185294."TRASA ŚWIĘTOKRZYSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185295.TRAWAN GOLF CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185296."TRI-TRUNG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185297.TRINITY SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185298.TROLL MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185299.TS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185300."TWOJE DELIKATESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185301."UNI-COLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185302."UNIBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185303.UNISCALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185304.UPC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185305."VALVEX GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185306."VATTAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185307."VIRGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185308."VISION PRIVATE EQUITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185309.VTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185310.VULCAN POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185311.WALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185312.WAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185313.WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185314."WEKSEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185315."WEST BUSINESS CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185316."WIBO SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185317."WIBROBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185318.WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY I HANDLOWY "SPOMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185319.WILANÓW REALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185320."WIŚNIOWY OFFICE PARK XI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185321.WITTCHEN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185322.WYDAWNICTWO "WIEDZA POWSZECHNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185323.WYDAWNICTWO PRASA PODLASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185324."YOULIN - MED." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185325.ZAKŁAD OBSŁUGI ELEKTRYCZNEJ ELEKTROBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185326.ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185327.ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185328.ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNO-PRZEWOZOWYCH "EUROTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ
Poz. 185329."ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI-SOCHACZEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185330.ZFI HAVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 185331.ZINGA FPROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 185332.BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185333.BANKIER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185334."BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185335.BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185336.CANTONI MOTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185337.CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185338."CF PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185339."DELFIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185340."DIAMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185341.ECO - GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 185342.EURO PROVIDUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185343.FABRYKA "SKLEJKA-PISZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185344.FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH "FAZOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185345.FCE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185346.FCE CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185347.FEDERAL-MOGUL GORZYCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185348.GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185349.GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185350.HIRNY BD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185351.IKEA HANIM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185352.INOTEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185353.INTER IKEA CENTRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185354.INTER IKEA CENTRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185355.KONSORCJUM TABOROWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185356.KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185357.NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185358.NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185359.OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185360.PAYU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185361.PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185362.POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185363.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185364.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOLNAK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185365.SCANDINAVIAN TOBACCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185366.STALEXPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185367."SUNSET SUITS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185368.TONSIL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 185369."TOSHIBA TEC POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185370.TRANSBUD NOWA HUTA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185371."TRANSBUD-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185372."ULMA SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185373."UNOX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185374."VECTRA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185375.WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MERKURY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185376.ZAKŁADY METALURGICZNE "POMET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185377.ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185378.ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185379.ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 185380.ŻYWIECKA FABRYKA SPRZĘTU SZPITALNEGO "FAMED" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 185381.BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE
Poz. 185382.BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻAGANIU
Poz. 185383.BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 185384.DRUKARNIA ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Poz. 185385.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOLIMOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 185386.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JARACZEWIE
Poz. 185387.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZŁEJWSI
Poz. 185388.PILSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W PILE
Poz. 185389."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "GÓRNIK" W BRZESZCZACH
Poz. 185390."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Poz. 185391.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI
Poz. 185392.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA "WARTA" W LĄDKU W LIKWIDACJI
Poz. 185393.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "CHEGOS"
Poz. 185394.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGROMET"
Poz. 185395.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BISKUPIN"
Poz. 185396.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLESŁAWIANKA" W BOLESŁAWCU
Poz. 185397.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INFORMATYK"
Poz. 185398.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W TRZĘSACZU
Poz. 185399.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABEL"
Poz. 185400.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLONIA KASPRZAKA"
Poz. 185401.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNIK"
Poz. 185402.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Poz. 185403.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU
Poz. 185404.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
Poz. 185405.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRAŻAK"
Poz. 185406.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGÓRZE"
Poz. 185407.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"
Poz. 185408.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CZYŻYNY
Poz. 185409.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "LEN" PRZY ZAKŁADACH PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO "LEN" W KAMIENNEJ GÓRZE
Poz. 185410.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "SUDETY"
Poz. 185411.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
Poz. 185412.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WAŁYCZ
Poz. 185413.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "PROMYK"
Poz. 185414."SPÓŁDZIELNIA MIESZKAŃCÓW", SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ
Poz. 185415.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "RODŁO"
Poz. 185416.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "ROLSTAR"
Poz. 185417.SPÓŁDZIELNIA REMONTOWO-BUDOWLANA W TURKU
Poz. 185418.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W PŁOCKU
Poz. 185419.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GŁUBCZYCACH
Poz. 185420.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
Poz. 185421.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SARE"
Poz. 185422.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWA RADIO TAXI "ZRZESZENI" W LIKWIDACJI
Poz. 185423.SPÓŁDZIELNIA ZWIĄZKÓW HODOWCÓW I PRODUCENTÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Poz. 185424.USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY METALGAZ
Poz. 185425.WŁOSIANKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W BIŁGORAJU W LIKWIDACJI

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Poz. 185426.CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN WŁÓKIENNICZYCH "POLMATEX-CENARO"
Poz. 185427.CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO
Poz. 185428.INSTYTUT KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI I POMIARÓW

n) Stowarzyszenia

Poz. 185429.AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI "TRADYCJA"
Poz. 185430.BEŁCHATOWSKIE FORUM SPOŁECZNE
Poz. 185431.BEŁCHATOWSKIE FORUM SPOŁECZNE
Poz. 185432.BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PROMYK NADZIEI"
Poz. 185433.INSTYTUT STUDIÓW REGIONALNYCH
Poz. 185434.LIONS CLUB KATOWICE "BARBÓRKA"
Poz. 185435.POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA
Poz. 185436.STOWARZYSZENIE "LARYNX"
Poz. 185437.STOWARZYSZENIE "SALUTARIS" ROZWIJANIA INICJATYW PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYCH
Poz. 185438.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA NADBUŻAŃSKA"
Poz. 185439.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NOWOGRODU
Poz. 185440.STOWARZYSZENIE ŚPIEWU "HALKA"

o) Fundacje

Poz. 185441.EUROPEJSKIE CENTRUM WYMIANY MŁODZIEŻY IM. KURTA SCHUMACHERA W CHEŁMNIE
Poz. 185442.FUNDACJA "RATUJEMY TRZĘSACZ"
Poz. 185443.FUNDACJA IMIENIA EDMUNDA MZYKA
Poz. 185444.FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH-ZDROJU
Poz. 185445.FUNDACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PARAFII POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W TARNOBRZEGU - "CIEPŁO I SERCE"

p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego

Poz. 185446.POLSKI CZERWONY KRZYŻ

p) Kółka rolnicze

Poz. 185447.KÓŁKO ROLNICZE W TRZCIANIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 185448.ACE EUROPEAN GROUP LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 185449.CADO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 185450.CZESKIE LINIE LOTNICZE A.S. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 185451.DEKKERS NV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 185452.SOPEXA SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 185453.WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM"