Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 235/2007 (2832) z 4 grudnia 2007 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 15019.GEST-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15020."KORAM-ZZM-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15021.LABPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15022.ORCO COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15023.ORCO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15024.ORCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15025.ORCO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15026.ORCO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15027.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MARMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15028.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWO HANDLOWE "ALMEL-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 15029."SLAJD.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 15030.WIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15031.SIPLEC INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15032.RW BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15033.RW BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15034.SUBOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 15035.ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15036.ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15037."BAKOMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15038."BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE
Poz. 15039."BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15040.CUKROWNIA "RACIBÓRZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15041.ELECTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15042.ASCOT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15043.ŻYWIECKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE "SOLALI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15044.TELE-FONIKA KABLE HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15045."ALCOPPER-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 15046."VIVA - BYDGOSZCZ" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 15047.MIRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 15048.DOG MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15049.WĘGIERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15050.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "GOFABET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15051.TERMINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15052.Paturalski Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjny PAKMET
Poz. 15053.The American Academy of English Spółka z o.o.

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 15054.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-POL" SPÓŁKA JAWNA ZYG MUNT PANUSIAK I S-KA W UPADŁOŚCI
Poz. 15055."RAWEKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15056.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15057."BODY B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15058.INCOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15059."FENIX-LUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 15060.ZAKŁADY BAWEŁNIANE "DALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15061.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH PRINŻ-9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15062.PUBLIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15063.Cieślak Marian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany i Konserwacji Zabytków
Poz. 15064."MARAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9. Inne

Poz. 15065."INTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15066."PORTA AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15067.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W UPADŁOŚCI

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 15068.Wnioskodawca Łeńczuk Janina
Poz. 15069.Wnioskodawca Milanicz Janina
Poz. 15070.Wnioskodawca Jaworowska Janina
Poz. 15071.Wnioskodawca Wilczyńska Maria
Poz. 15072.Wnioskodawca Huber Wojciech
Poz. 15073.Wnioskodawca Andrykowska Marianna
Poz. 15074.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa PIAST w Tychach
Poz. 15075.Wnioskodawca Boniecki Piotr
Poz. 15076.Wnioskodawca Idec Ludwik
Poz. 15077.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Tarnów
Poz. 15078.Wnioskodawca Winter Piotr
Poz. 15079.Wnioskodawca Kozłowska Hanna
Poz. 15080.Wnioskodawca Sieprawski Krzysztof i Sieprawska Teresa
Poz. 15081.Wnioskodawca Kurowski Stanisław
Poz. 15082.Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Łodzi
Poz. 15083.Wnioskodawca Gruenholc Jadwiga Maria

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 15084.Wnioskodawca Gawron Teresa
Poz. 15085.Wnioskodawca Kołodziejska Janina

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 15086.Wnioskodawca Figaszewski Alfred
Poz. 15087.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent m.st. Warszawy
Poz. 15088.Wnioskodawca Zakrzewski Jerzy
Poz. 15089.Wnioskodawca Jeziółkowscy Regina i Stanisław
Poz. 15090.Wnioskodawca Sobotka Dariusz
Poz. 15091.Wnioskodawca Jankowska Regina
Poz. 15092.Wnioskodawca Baran Zdzisława
Poz. 15093.Wnioskodawca Rajman Krystyna
Poz. 15094.Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 15095.Wnioskodawca Horoszewicz-Małafiej Aniela

6. Inne

Poz. 15096.Wnioskodawca Krupa Zofia
Poz. 15097.Wnioskodawca Siwińska Anna
Poz. 15098.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Poz. 15099.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Poz. 15100.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Poz. 15101.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Poz. 15102.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Poz. 15103.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Poz. 15104.Wnioskodawca Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 189497."CONSUS" KONERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189498."F&S" MAREK FIUK, DAWID SZKITANC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189499.JK SYSTEM ABRAMOWICZ CZERNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189500.MULTIC BRZEZICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189501.NOWAK TEAM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189502.POL-BAR POLEWCZAK, BARAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189503.PRZEDSIĘBIORSTWO "METAL-INST" SPÓŁKA JAWNA GLAGLA, JAMROŻY
Poz. 189504.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO VEGA SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ GŁOWACKI, SŁAWOMIR WYSOCKI
Poz. 189505.ROBEX ROBERT GAJDAK, ANDRZEJ GAJDAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189506.VITALON-MARANI SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189507.WEDO-SKÓR SOSIŃSKA, HAJTNER SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 189508."KANCELARIA AUDYTORSKA DUDEK I PARTNERZY BIEGLI REWIDENCI"
Poz. 189509."SPÓŁKA LEKARSKA MLECZAK, DOKOWICZ" SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 189510.HI5 NIEPOŁOMICE SOBOLAK TOMASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189511.MEDIKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189512."RADON RADOSŁAW DONDEREWICZ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 189513.ABSOLUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189514."AETKA COMMUNICATION CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189515.ALEKSANDRIA MERMAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189516.ALTERRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189517."AUTOCOMPLEX BOSCH SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189518.BALLAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189519.BASCHILD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189520.BFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189521.BODY + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189522.CLOE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189523.COTTO COMMERCIALE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189524.DAZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189525.DOMAR DEVELOPMENT BUDZISZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189526."DRK ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189527."DROB IMPEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189528.E-BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189529.EKO-PARK USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189530."ELEKTROTERMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189531."EUROGLAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189532."EUROPEJSKI PALACE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189533."EXTEM INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189534."F1 MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189535.FAIR BASSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189536.FELICIANO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189537.GABRIELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189538.GENERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189539.GLOBAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189540.GUTTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189541.GZELLA DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189542.HANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189543.INSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189544.INVEST PARK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189545."JVN AVIATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 189546.K&K FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189547."LIDERMOTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189548.M-CITY SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189549.MEBLOMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189550."MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189551.OSIEDLE PODOLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189552.OSIEDLE SŁONECZNE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189553.POLCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189554.POLISH PLANT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189555."PROJEKT ECHO-84" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189556."PROJEKT ECHO-86" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189557.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE "INKOM ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189558.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "GALEON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189559.REKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189560.RONITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189561."SAFEROAD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189562.SCANMED CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189563.SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189564."SUNDYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189565."SURET-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189566.TCZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189567."TERRA PROMESSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189568."VISTULA INVEST POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189569.VRTQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189570.WIELKOPOLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 189571.CORE TEAM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189572."KOTWICA KOŁOBRZEG" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189573.WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO FABRYK CUKRU SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 189574.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOROHUSKU W LIKWIDACJI
Poz. 189575.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

n) Stowarzyszenia

Poz. 189576.ORAWA OFF-ROAD CLUB

o) Fundacje

Poz. 189577.FUNDACJA CUD CUKRZYCA U DZIECI
Poz. 189578.FUNDACJA MACHINA FOTOGRAFIKA
Poz. 189579.FUNDACJA PASCAL

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 189580.MCADAM LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 189581.AGP - TECHNIKA GRZEWCZA GRAŻYNA I ARNOLD PRZEPIÓRKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189582.APTEKI POLSKIE V.CIOSK-PIETRUSIK, R. PIETRUSIK, M. BARTOSIEWICZ, J. BARTOSIEWICZ, W. CIOSK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189583."BEDITOM - Z.BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 189584."BIZNES MEDIA" SPÓŁKA JAWNA MICHAŁ GRZEŚKOWIAK, PIOTR LASKOWSKI
Poz. 189585."BUDMAG - GLAPA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189586.CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MESP" JANUSZEWSKI, JANUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189587.DOMBUD ANNA ZADOROŻNA, RYSZARD ZADOROŻNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189588."DRESSCODE-ALEKSANDRA DRZEWIECKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189589.FAYER-EDWARD I KRYSTYNA GULATOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189590."HORN M. WRONKOWSKI, W. WROTEK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189591.INPP BASZAK I PTASZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189592."JABEX" BROWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189593."JANKOWSKI PULCHNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ANTONI STANISŁAWEK - INWESTYCJA JÓZEFÓW" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189594.KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189595.MARIA MASZCZYŃSKA, BOŻENA NOWAK MARIBO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189596."MEGA-PAK J.J. JAWORSCY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 189597.MSP INVEST WĄTOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189598."ORDOM" R. KARASIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189599.OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" SPÓŁKA JAWNA - ADAM PRÓCHNICKI I SPÓŁKA
Poz. 189600.POLTOM MAŁGORZATA MOSSOCZY, TOMASZ MOSSOCZY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189601."PRO-THERM" MIKORSKI, NOWICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189602.PROFI-MET A. VAN BULCK, G. VAN BULCK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189603.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PACHURA" SPÓŁKA JAWNA ANNA PACHURA, KRZYSZTOF PACHURA W MIESZKOWIE
Poz. 189604.PRZEDSIĘBIORSTWO MERKOP B. MILCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189605.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STEMAR" STEFAN, MARIA, DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189606.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "JANEX" JAN CIUPAK, LESZEK CIUPAK I ZBIGNIEW CIUPAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189607.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DANEX" DANIEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189608."SKŁAD OPAŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I NAWOZÓW STANISŁAW TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 189609.TV-COM ZBIGNIEW MOKRZYCKI, ANNA MOKRZYCKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189610."ZAKŁAD BUDOWLANY ANTCZAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 189611.ZAKŁAD MURARSKI SPÓŁKA JAWNA WINCENTY KRAHEL I BOGDAN DUDZIUK
Poz. 189612.ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "AGROBUD" GRZEGORZ CZERWIŃSKI, INŻ. ZBIGNIEW MULAWA SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 189613.AIRTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189614.BSJP ACCOUNTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189615.DEPENBROCK POLSKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189616."REAL, - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189617.SZCZECIN - KOLUMBA - PD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 189618.WISŁA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 189619.SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA NR 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 189620.A.J.S. DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189621."A.S. INGENIEURE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189622."AB PERSONAL CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189623.ACP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189624.AD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189625.ALFA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189626.ALHENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189627."ALKON SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189628."ALLIANCE - HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189629."ALMAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189630.ALTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189631."ANCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189632.APRIL BUSINESS COMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189633.ARROW ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189634.ARSKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189635.ATREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189636.AUBO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189637.AVRIL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189638.AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189639.B-HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189640."BACOLI PROPERTIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189641."BANKOWY LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189642.BAO POLSKA MARKETING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189643."BEŁCHATOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189644."BERGSTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189645."BESKID-EKOSYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189646."BESO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189647."BEST PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189648.BEST-HARCTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189649.BH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189650."BIO-ENERGIA ESP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189651.BIODERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189652.BIOLABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189653."BIURO CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189654."BONNIER BUSINESS (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189655."BRENT TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189656.BUDOM-LOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189657."BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189658."BURAT OLEJE SMARY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189659.BUZIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189660.CAMELLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189661.CAPITAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189662.CAPITAL PART 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189663.CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189664.CENTROCLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189665.CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE ENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189666.CENTRUM BIUROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189667."CENTRUM MEDYCZNE VITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189668."CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189669."CHEMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189670."CITY SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189671."CLUB SILESIUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189672."COMPLEX COMPUTERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189673.COMTRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189674."CROPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189675.CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189676."D.A. PROPERTIES POLAND LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189677.DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189678.DELTAVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189679.DEUTAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189680.DEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189681."DIAPHARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189682."DNV-TOURS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189683.DOM WYPOCZYNKOWY "BEŁCHATÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189684.DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189685."DROGERIE ASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189686."ECHO - CENTRUM PRZEMYŚL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189687."EIFFAGE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189688."EKO-GUT MIRSK GMBH" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189689.EKO-LECYTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189690.EKO-PARK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189691.EKSPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189692.ELMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189693.ELPOINFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189694.ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189695.ERGOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189696."EST-ON PROPERTY MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189697.EURO NOVA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189698.EUROKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189699."EUROMID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189700."EUROPA II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189701.EUROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189702.EUROTURIST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189703.EVOLUTION SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189704.EVOLUTION TAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189705.EXACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189706.EXPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189707.FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH KUŹNIA "OSOWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189708.FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189709."FEMINA-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189710."FEMINA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189711."FIDCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189712.FIRMA HANDLOWA "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189713.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189714.FOCUS PARK IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189715."FOODPIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189716."FOR MO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189717.FORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189718.FUJITSU SIEMENS COMPUTERS SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189719.G I K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189720.GEOL-MIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189721."GLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189722."GLASPO-PŁOŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189723."GLOBALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189724."GLOBALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189725.GOSPODARSTWO SIEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189726.GRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189727."GRUPA M9" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189728.GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OGRÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189729.H.K. - PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189730.HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189731.HAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189732.HANDY MEDIA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189733."HARAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189734.HARMONY - JACHRANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189735.HARMONY-BIURA-ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189736."HAVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189737.HC INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189738.HEALTHCARE MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189739.HERON PROPERTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189740.HORTIPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189741.HUBERTUS HOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189742.HYPAIR.NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189743.IKAR RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189744.ILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189745.IMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189746."INFOTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189747."INPROM" USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189748."INROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189749.INSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189750.INSTYTUT ONKOLOGII I HIPERTERMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189751."INTER-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189752.INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189753.INTERNATIONAL TRADING IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189754.INTERSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189755."INVEST - EURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189756.INVESTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189757.ISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189758.ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189759."J.J.VOIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189760.JANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189761.JEAN MUELLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189762."JFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189763."JOB IMPULSE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189764.JT ZAKŁAD BUDOWY GAZOCIĄGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189765."JUNAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189766."K & K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189767.K.O.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189768."KACZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189769.KALYDNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189770.KANCELARIA FINANSOWA INARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189771."KANCELARIA LEGITIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189772."KAPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189773."KAWNEER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189774.KBC INVESTMENTS & NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189775.KITE DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189776.KLOSE - CZERSKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189777.KM "NA SKRAJU WSI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189778.KOM - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189779.KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189780.KONSALT KANCELARIA PODATKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189781.KONSORCJUM FINANSOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189782.KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH-KLĘCZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189783."KOPROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189784."KWF POLSKA PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGICZNO - PRODUKCYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189785."L & L" FIRMA DYSTRYBUCYJNO-WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189786.LAMBDA ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189787.LAVA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189788."LEADERMAC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SUSZU
Poz. 189789."LEASINGTEAM PROVIDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189790."LEASINGTEAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189791."LECHDAR - TARTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189792."LENNOX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189793."LEO GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189794.LEO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189795.LETS START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189796."LEXON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189797.LIBERTY TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189798.LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189799.LIMAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189800."LO-GI" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189801."LOGIN PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189802."LOGISTIC PARK DĄBROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189803.LOKALNE CENTRUM BIZNESU W PROSZOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189804."LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189805."LUBLIN KAUF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189806.ŁÓDŹ CENTRUM PLAZA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189807."M-KA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189808."M.E.P. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189809.MABELLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189810.MAGIC ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189811."MARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189812."MATER WODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189813."MAX COMPUTERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189814.MAZUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189815."MAZURY - NON STOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189816.MBI MARKETINGBERATUNG INTERNATIONAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189817."MEDIATAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189818.MEDORT DYSTRYBUCJA HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189819.METSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189820.MGP DOM PARALLEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189821.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189822.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189823.MOTO-POLMOZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189824.NASSAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189825."NASZA RODZINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189826.NETTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189827."NEWTON MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189828."NGHIA DO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189829."NIEMATANIEJ.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189830.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KIELECKIE CENTRUM URAZOWO-ORTOPEDYCZNE I REHABILITACYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189831."NIEWIEŚCIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189832."NINIWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189833.NOP DR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189834.NOVUM WIELKOPOLSKA AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189835.OCTAVA-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189836.ODS OPTICAL DISC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189837.OLSZTYN PLAZA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189838."OLSZTYŃSKIE FABRYKI MEBLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189839."ORANGE NEUTRAL PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189840."ORION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189841.OŚRODEK INNOWACYJNO-WYTWÓRCZY "PRIMA-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189842.OŚRODEK TURYSTYCZNO-SZKOLENIOWY ONDRASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189843.OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189844."OTTO (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189845.PACIFIC ENTERPRISE R.S. INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189846.PACIFIC ENTERPRISE STANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189847.PAMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189848."PANORAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189849."PARK RESIDENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189850."PARTNER - RESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189851.PAWO DOM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189852.PIWNICE WIN IMPORTOWANYCH "TORWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189853.PK 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189854.PKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189855.PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189856."POL - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189857.POL-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189858.POLANA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189859.POLAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189860.POLBANK DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189861."POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189862.POLSKA IZBA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189863."POLSKA TELEFONIA WIRTUALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189864.POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189865."POSŁUSZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189866.POTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189867.PRETTL APPLIANCE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189868."PRIMA PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189869.PRIMO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189870."PROJEKT ECHO - 28" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189871."PROJEKT ECHO - 41" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189872."PROJEKT ECHO - 42" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189873."PROJEKT ECHO - 46" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189874."PROJEKT ECHO - 53" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189875."PROJEKT ECHO - 58" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189876."PROJEKT ECHO - 68" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189877."PROJEKT ECHO - 71" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189878."PROJEKT ECHO - 72" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189879."PROJEKT ECHO - 74" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189880."PROJEKT ECHO - 78" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189881."PROJEKT ECHO - 81" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189882.PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189883."PRONAVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189884.PROSSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189885.PRZEDSIĘBIORSTWO "MARKO-VELOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189886.PRZEDSIĘBIORSTWO "OTIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189887.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "IRYDION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189888.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I USŁUG TECHNICZNYCH "GRANIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189889.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189890."PRZEDSIĘBIORSTWO CONSULTINGOWO-HANDLOWE B.J.S.-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Poz. 189891.PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE EKOPOLGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189892.PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189893.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "PRODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189894.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SERESEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189895.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE "INBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189896.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189897.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WAMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189898.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GALFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189899.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189900.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STAN-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189901.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NAVISTOR-STOCZNIA DOBRZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189902.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189903.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE COLMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189904.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTROMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189905.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PYRKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189906."PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189907.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EURO-DROMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189908."PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VISUS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189909.PRZEDSIĘBIORSTWO ŻYWIENIA ZBIOROWEGO I USŁUG "STO - ZAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189910.PSPGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189911.PUH - CENTRUM STOLARSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189912.PUNKT SKRAPLANIA METANU ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189913."R-PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189914."RAETZ TEKSTYLIA - BOLESŁAWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189915.RASSY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189916.RDB - KAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189917.RDJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189918.RE COMPLETE SYSTEMS - EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189919.RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189920."RED 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189921.REINHOLD POLSKA PROJECT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189922.REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189923."RENOMET RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189924."REPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189925.REST-HOTEL LITWOR, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189926.RMH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189927.RONSON DEVELOPMENT CREATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189928.RYBNICKIE ZAKŁADY NAPRAWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189929.SAAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189930."SAFES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189931."SANBONUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189932."SATIZ POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189933.SAVERGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189934.SAXON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189935.SENATORSKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189936.SHELL AUTOSERV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189937.SKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189938."SKLEPY PO DRODZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189939."SOLAR-GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189940.SOLLNER LOGISTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189941."SOMMELIER DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189942."SOMMELIER DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189943.SP LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189944.SPEEDMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189945.SPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189946."STEL - TRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189947.SUNBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189948."SUNRISE FOOD SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189949.SURPOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 189950."TAN VIET INTERNATIONAL LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189951."TARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189952."TARTAK STARACHOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189953.TECHNIKA INSTALACYJNA "TOP - PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189954."TECHNIKI INSTALACYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189955.TEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189956.TELBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189957."TEMA-PLAST" RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189958.TENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189959."THEGRA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189960.THUASNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189961."THYSSENKRUPP XERVON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189962.TINARGE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189963.TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189964.TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189965."TRANSALLIANCE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189966."TRANSKRAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189967.TWINS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189968.UBS SERVICE CENTRE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189969."UNIGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189970."VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189971."VIVA - BYDGOSZCZ" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189972."VIVA - BYDGOSZCZ" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189973.VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189974.WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189975.WEB & ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189976."WINDBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189977.WUNDERMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189978.WYTWÓRNIA PASZ "KARMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189979.YAKIMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189980.YES-CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189981.ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI "RE-KOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189982.ZAKŁAD OBSŁUGI ENERGETYCZNEJ "MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189983.ZAKŁAD PŁYTEK CERAMICZNYCH STYL CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189984.ZAKŁAD ROZWOJU NOWYCH TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA "ELIMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189985.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH "BŁYSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189986.ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWY "NIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189987."ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189988.ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE ROMSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189989.ZEB DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189990.ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 189991.ŻYWIEC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 189992."ACTIVISION LIFE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189993."AMPLICO LIFE PIERWSZE AMERYKAŃSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189994."ARONIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189995."BANK INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189996."BMR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189997.BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189998.DATOR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 189999.ENEA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190000."ETC PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190001.EVATRONIX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190002.FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "PIOMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190003.FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190004.GENERALE ROUTIERE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190005.GRUPA KOŚCIUSZKO "POLSKIE JADŁO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190006.HEKON-HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190007.HUTA "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190008.HUTA "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190009.HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190010.INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190011.J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190012."JTT COMPUTER SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 190013.KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190014.KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190015.LAKMA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190016.LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190017."LITOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190018.LUBELSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190019."POLIMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190020.POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE BANKOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190021.POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190022."PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190023."PROSPER" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190024.PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190025.PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU USŁUG TECHNICZNYCH "OPEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190026.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MERIDIAN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190027.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTAL-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190028.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE HANDLU WEWNĘTRZNEGO "TRANS - POZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190029.SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190030.SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190031.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190032.TUP PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190033."UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190034.WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190035.WITAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190036.WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONSORCJUM TOWAROWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190037.ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190038.ZAKŁADY GÓRNICZO - METALOWE "ZĘBIEC" W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190039.ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190040.ZAKUPY.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 190041."ZOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 190042.BANK SPÓŁDZIELCZY W PRABUTACH
Poz. 190043.BANK SPÓŁDZIELCZY W STOPNICY
Poz. 190044.CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA "ZNICZ"
Poz. 190045.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOLCU KUJAWSKIM W LIKWIDACJI
Poz. 190046.KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 190047."LWÓWECKA" SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 190048.PROFESORSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "BRZOZOWA"
Poz. 190049.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP"
Poz. 190050.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PIEKOSZOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 190051.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH ZEBRZYDOWICE
Poz. 190052.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK" W TURZY MAŁEJ
Poz. 190053.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEGBUD"
Poz. 190054.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
Poz. 190055.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMERANIA"
Poz. 190056.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWIĄZKOWIEC"
Poz. 190057.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
Poz. 190058.SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRANSPOL"
Poz. 190059.SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW WIELKOPOLSKICH
Poz. 190060.WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SOLNA" W ŚWIEBODZICACH

n) Stowarzyszenia

Poz. 190061.MILANOWSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
Poz. 190062."POGOTOWIE SPOŁECZNE"
Poz. 190063.POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRUSZKOWIE
Poz. 190064.POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
Poz. 190065.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY W KATOWICACH
Poz. 190066.STOWARZYSZENIE "RADIO-TAXI-VEGA"
Poz. 190067.STOWARZYSZENIE "ROKITKI 2000"
Poz. 190068.STOWARZYSZENIE DARZ GRZYB
Poz. 190069.STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA
Poz. 190070.STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKLIĘ I INNE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIA
Poz. 190071.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PYRZOWICE
Poz. 190072.SZCZECINECKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Poz. 190073.TOWARZYSTWO "PRZYJACIELE SZKOŁY"
Poz. 190074.TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Poz. 190075.TOWARZYSTWO POMOCY WZAJEMNEJ "JAN KANTY"

o) Fundacje

Poz. 190076."EDUKACJA XXI WIEKU"
Poz. 190077.FUNDACJA "BEZPIECZNY POWIAT" W KOŁOBRZEGU
Poz. 190078.FUNDACJA IM. MARKA WŁODARCZYKA
Poz. 190079.FUNDACJA NA RZECZ CENTRUM OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY KATOLICKIEJ IM.JANA PAWŁA II OJCÓW BARNABITÓW
Poz. 190080.FUNDACJA NA RZECZ LUDZI OSAMOTNIONYCH "SREBRNE LATA"
Poz. 190081.FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W ŁODZI "PRO CORDIS"
Poz. 190082.FUNDACJA SZKOŁA NIEZWYKŁA
Poz. 190083."FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KARDIOLOGII"
Poz. 190084."INSTYTUT EDUKACJI I ROZWOJU"

p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego

Poz. 190085.LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

p) Izby gospodarcze

Poz. 190086.IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

p) Izby rzemieślnicze

Poz. 190087.IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH

p) Kościelne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego

Poz. 190088.CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 190089.AIB EUROPEAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 190090.LENOVO TECHNOLOGY B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 190091.SA INTESTRA ODDZIAŁ W WARSZAWIE LIMITED
Poz. 190092.SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorcy zagraniczni

Poz. 190093.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "FOS-ARIS MARINE" - FIVOS FENGARAS

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 190094.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH I DROGOWYCH "BUDOMOST" Z SIEDZIBĄ W ZAŚCIANKACH W PRYWATYZACJI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 190095.EŁCKI KLUB SPORTOWY "DELFIN"
Poz. 190096.GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "RUCH" RADZIONKÓW W BYTOMIU W LIKWIDACJI
Poz. 190097.LUDOWY KLUB SPORTOWY "ISKRA"
Poz. 190098.MIEJSKI KLUB SPORTOWY "STAL" PONIATOWA

p) Związki sportowe

Poz. 190099.WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

p) Związki zawodowe

Poz. 190100.ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE
Poz. 190101.ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W LUBLINIE