Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 70/2008 (2919) z 9 kwietnia 2008 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 4317.ADPRESS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4318.HC LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4319.INFORMATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4320.CLIF-UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4321.AAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4322.3D BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4323."SOFTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4324.BIURO EKSPERTYZ I BADANIA BILANSÓW - H. CZAPNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4325."LEGRO" PRACOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4326.SUNGSAN-ZEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4327."VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4328."VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4329."VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4330."VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4331."VULCAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4332."DZG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4333."PETROSOFT.EU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4334.PRZEDSIĘBIORSTWO REKONSTRUKCJI I MODERNIZACJI ENERGETYKI "PRIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 4335.DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 4336.FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4337.SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4338."TUP SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 4339.WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE BIO-WIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4340.ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4341."PEKAES TRUCK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4342.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH "INSTAL-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4343.TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU
Poz. 4344.ADV.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4345.DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4346.HUTA METALI NIEŻELAZNYCH "SZOPIENICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4347.SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4348.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4349.PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA INNOWACJI "INWET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4350."TETA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4351.WKRA Managment S.A.
Poz. 4352.FPM SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4353.TECHNO-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4354.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SERESEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4355.Samoliński Wacław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa SAWA

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 4356.CENTRUM HANDLOWE "AGORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4357.Ślesicka Julia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MW WALDI Fabryka Mebli Export-Import Julia Ślesicka w Elblągu
Poz. 4358.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "WAGROBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4359."VIVO" SŁOWEK, KRASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI
Poz. 4360.KOSZALIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 4361."JTT COMPUTER SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 4362."NOR-DREY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4363."TERMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 4364."ACCOUNTING WORLD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4365.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "BUDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 4366.Przedsiębiorstwo Transportowe i Spedycyjne Transport Górnośląski Spółka z o.o.
Poz. 4367.ZAKŁAD GÓRNICZY "BRZEZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4368.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EURO-MATEX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 4369.BUD INWEST S.A.

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 4370.Rogawska Irena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu i Usług INTERKON
Poz. 4371.ROBEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4372.WARSZAWSKA WYTWÓRNIA WÓDEK "KONESER"

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 4373."ELEKTRO-BIGK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 4374.Wnioskodawca Elke-Katarzyńska Halina
Poz. 4375.Wnioskodawca Doktor Leokadia
Poz. 4376.Wnioskodawca Farm Produkt Bogdan Wysocki Spółka jawna
Poz. 4377.Wnioskodawca Adwokat Miszkurka Janusz
Poz. 4378.Wnioskodawca Rogowski Bogdan
Poz. 4379.Wnioskodawca Tyniec-Kobus Teresa
Poz. 4380.Wnioskodawca Joachimiak Henryk
Poz. 4381.Wnioskodawca Filip Elżbieta

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 4382.Wnioskodawca Garzeł Monika

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 4383.Wnioskodawca Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Konstancinie-Jeziornie
Poz. 4384.Wnioskodawca Sygnat Maria
Poz. 4385.Wnioskodawca Wołczyk Marian
Poz. 4386.Wnioskodawca Sipta Witold
Poz. 4387.Wnioskodawca Pasek Zbigniew
Poz. 4388.Wnioskodawca Korytkowska Irena i Korytkowski Edward
Poz. 4389.Wnioskodawca Starzec Władysław
Poz. 4390.Wnioskodawca Golanowie Jadwiga i Tadeusz
Poz. 4391.Wnioskodawca Kuleta Stanisław, Sielska Irena, Majewska Stefania

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 4392.Powód Kalinowska Iwona
Poz. 4393.Powód ENEA S.A.
Poz. 4394.Wnioskodawca Adamek Janina, Gałka Zdzisława, Ratajczyk Czesława

6. Inne

Poz. 4395.Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - z urzędu
Poz. 4396.Wnioskodawca Łuszczyński Józef
Poz. 4397.Wnioskodawca Sorbjan Jadwiga

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 39479."JASMI" BABULA I NASULICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39480.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE A.S. DYBEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39481.PSJ DACH STRZELECKI SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 39482.VIVAMED GRZEGORZ PULKOWSKI I PARTNERZY - LEKARZE

d) Spółki komandytowe

Poz. 39483.GRUPA DR. MARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39484."HANDEL DETALICZNY I HURTOWY T. CIEMNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39485.SAE OŚWIETLENIE I ZABEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 39486.ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 39487.DĘBINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39488.DIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39489."F&F INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39490.FINMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39491."FORTITUDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39492.G 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39493.GRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39494.IGLOOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39495.INFOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39496.IVA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39497.MC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39498.OPAK-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39499.PHARMA - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39500.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAMBROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39501.SADY DOLNE - ZBOŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39502."SUN DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39503.ZURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 39504.BASFER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39505.NOTEFIDELTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39506.WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 39507.AGROLIM D. BURNAGIEL, Z. BURNAGIEL, CZ. PAJDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39508.APG CO. W. KISIELEWSKI, J. KIERDELEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39509.ART-POL RENATA GUŚTAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39510."ASKLEPIOS" JESZKE-OCHENDAL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39511.AUTO TECHNIKA MOTORYZACYJNA WOJCIECH KARWAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39512.BAZUNY DYMOWSKA I ANKIERSZTEJN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39513.BIOMED CENTRUM KRUSZKA, KRUSZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39514."CHAŁON I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39515."DROTEL" A. KAZIMIERCZAK, S. KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39516."DUET" HENRYK KĘDZIA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39517."ELGRA" M. NIESIOBĘDZKI, K. SIEŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39518."ELMAKS" E.SOSNOWSKA", SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39519.FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA STALMAX GRAŻYNA I ROMAN MAJEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39520.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA MLECZARNIA "EKOMILK", S. PASZKOT, S. SZOSTAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39521."FOLWARK KUCZYŃSCY-SOSNOWSCY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39522."HURTOWNIA PIASKOWA" WILKOSZ I CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39523.IGMAR LESIAK RAMUT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39524.ITC B. KACZMARCZYK & M. DRZYŻDŻYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39525.KONCAJS JANKUN, SMELKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39526.MIMAR MAREK MICAŁ; STANISŁAW SARNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39527.MK ELEKTRONIK KRZYSZTOF GRUDZIEŃ, MACIEJ TARŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39528.MRÓZ-CHEMAL SPÓŁKA JAWNA W. MRÓZ, E. MRÓZ I WSPÓLNICY
Poz. 39529."OL-PASZ" KRZYSZTOF PIŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39530.P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39531.P.K.S. MAŁOPOLANIN D. TARNAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39532.PRO-SERVICE ANNA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39533.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAX-BUD" T. SIEDLECKI, W. PAJĄK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39534.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG SZARWIŃSKI A.T.Z. I A.J. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39535.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAŁUSZKA, KRĘBUSZEWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39536.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE "HANDSBUD" J. PUSZKAREWICZ I W. MIKULSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39537.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE "REMKO" J. SZUMSKI W. FRANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39538.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PREBUD - ELT WŁADYSŁAWA I JERZY ZGAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39539.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SKAJ" S. BZYMEK, J. PERCHEL, K. SŁAWEK SPÓŁKA JAWNA W STARACHOWICACH UL. KANAŁOWA 1
Poz. 39540.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AKORD SPÓŁKA JAWNA JAN KUKAWSKI, JAROSŁAW HAJDIUK
Poz. 39541."RANCZO" MIROSŁAW KWAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39542.RYDZ I SPÓŁKA - HURTOWNIA WIN IMPORTOWANYCH - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39543."SEZAM" SPÓŁKA JAWNA K. STANIURSKI J. WŁODKOWSKI
Poz. 39544."SKALNIK" ANNA SZCZĘSNA I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39545.SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH "ROLNIK" TERESA I ANDRZEJ ZMUDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39546."SOKRATES" SPÓŁKA JAWNA JUSTYNA I ADAM MICHAJŁOW
Poz. 39547.STACJA PALIW SIELAWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39548.SYLWIA STYL G. TAŁACH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39549.TORBICZUK, PODLODOWSKI-ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-MONTAŻOWY "REM" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39550."TRÓJNIK" GRZEGORZ GODLEWSKI I S-KA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39551."WODBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE ROBÓT INŻYNIERII WODNO - LĄDOWEJ, ZAJĄC I POŁACZEWSKI, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 39552."WOJDAR" SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ GRYNIEWICZ, WOJCIECH KRZYŚCIAK
Poz. 39553.WYTWÓRNIA STYROPIANU "TOMTER" W. SMYK, M. SOLECKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 39554.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "ARGONEX" M.P.CHOROBIŃSCY, M.Z. BIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 39555.KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA LEKAREWICZ, KRZEPKOWSKI I PARTNERZY
Poz. 39556."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW - A. KRAWCZYK, P. PAKUŁA, D. PIRÓG, D. SOLARZ SPÓŁKA PARTNERSKA"

d) Spółki komandytowe

Poz. 39557.AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39558.DEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39559.FIRMA HANDLOWA "MAJA" MAYYA VALKIV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39560.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE "TWIERDZA TORUŃ" JERZY OKOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39561.ROEDL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39562.TADEUSZ RUDZIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39563.TAXPOINT STRZELECKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 39564.UNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 39565.CENTRUM LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 39566.4X4 TERENOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39567."A - BEYOND TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39568.AAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39569.ACTIVE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39570."ADAPTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39571.AGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39572.AGENCJA USŁUGOWA "LECTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39573."AGES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39574."AGRO-CZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39575."AGRO-MIĘS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39576."AKRO-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39577."AKWA-TERMA NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39578."ALKMENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39579.ALTHA POWDER METALLURGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39580."AMCS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39581.AMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39582."AMMON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39583.ANDUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39584.ANHALT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39585."ANMIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39586.AP GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39587."APIS" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SBS
Poz. 39588."APPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39589."APTEKA ŁOZOWSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39590.ARBET PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39591."ARGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39592.ARTVINYL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39593.AS-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39594."AUTO-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 39595.AVVIVANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39596.BARBAKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39597.BAZA SPRZĘTU I TRANSPORTU "TRANSBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39598.BECHTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39599."BELLAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39600."BERLIN GROUP DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39601.BIURO INŻYNIERSKIE VIATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39602."BREL-COM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39603."BRYZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39604.BUDKOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39605."C.U.P." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39606."CADOLTO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39607."CELAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39608.CENTRUM BADAŃ DNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39609.CENTRUM EDUKACYJNE ZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39610.CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE "BOSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39611.CENTRUM SZKOLENIOWE JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39612."CETOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39613.CHATA WALICHNOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39614."CHEMES M. SZPERLIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39615.CW FUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39616."D.M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39617."DACHBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39618."DALCONTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39619."DAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39620."DAVIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39621.DDSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39622.DIMENSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39623.DITZINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39624.DO-NAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39625."DOMINA-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39626.DOMUS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39627.DPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39628."DRAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39629."DREYER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39630."DS-T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39631.EC ENERGY OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39632.ECCO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39633.EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39634."EKSPRES KREDYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39635.ELATINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39636."ELEKTRO-INSTALATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39637.ELIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39638.ELTERIX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39639.ELWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39640."EMITEST-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39641."EMPIRE INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39642."ENERGOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39643.ENPA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39644.ENWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39645.ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39646."EURA DONER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39647."EURO MALL POLSKA XXIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39648."EUROEXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39649.EUROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39650.EUROKONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39651.EUROMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39652.EUROSCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39653.EWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39654.EXPOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39655."FARMEX A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39656.FAVORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39657.FCPK BYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39658."FERRING FARMACEUTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 39659.FINANCIAL SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39660.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39661."FIRMA TARAPATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39662.FMCG DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39663.FONDEL RECYKLING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39664."FOOD - KORDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39665."FUNDUSZ - BETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39666."GABROSYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39667.GALERIA "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39668.GAWŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39669."GEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39670.GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39671.GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE WYHALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39672.GOSPODARSTWO RYBACKIE "WÓJCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39673."GRACZYK I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39674."GRAND AUTOMATICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39675.GREEN OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39676.GROENEWOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39677."H.B.Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39678.HESANTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39679."HIPOTEKA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39680."HOSSA CAPITAL SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39681.HOTEL "ORLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39682.HOTEL FORM DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39683.HPH - HUTMASZPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39684.HS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39685.HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "WIWA-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39686.I.G.INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39687.ICE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39688.ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39689.IDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39690."IGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39691."INDUSTRIEANLAGENTECHNIK TRATTNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39692."INFINITUM-ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39693.INSUR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39694.INTEGRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39695.INTELARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39696.INTENDIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39697.INTER PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39698."INTERTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39699."INTERTRANSPORTS CENTRE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39700.INWEST PA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39701."INWEST PRIM MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39702."IRMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39703.IRPOL PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39704.IVG DEVELOPMENT OBOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39705.JAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39706."JANTAR PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39707.JASTEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39708."JKT - WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39709."JMW INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39710.JMZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39711.JOKER-HERBY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39712."JURRMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39713."KALINKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39714."KAMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39715."KANCELARIA ARBITRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39716.KANCELARIA FINANSOWA INTERCONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39717.KANCELARIA FINANSOWO - PODATKOWA VECTIQAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39718.KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW "EUROKONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39719."KASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39720.KHD AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39721.KOMO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39722.KOREA HIGH TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39723."KOREAN INDUSTRIAL SUPPORT" SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39724."KRAJOWA FIRMA DYSTRYBUCYJNO-LOGISTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39725.KRONAD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39726."LAMILUX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39727."LAMPARKETT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39728.LEDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39729."LEDROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39730.LEWIATAN PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39731.LIESA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39732."LION CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39733.LM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39734."LOGIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39735.LUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39736."ŁOZICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39737.M.S.M. "PONTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39738.MAJOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39739."MARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39740.MAVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39741.MAZURSKA GRUPA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA "IMPULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39742.MEDICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39743."MEGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39744.MERELL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39745.MILANO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39746.MILTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39747.MISTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39748."MOBITRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 39749.MULTI TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39750.MULTIMEDIA PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39751.MWT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39752.N.E.T. WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39753.NARDI APPLIANCES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39754.NECKS IMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39755.NEOPLAN PAPADAKIS BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39756.NEW WORLD JOINT-VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39757.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDKUR L-P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39758.NKA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39759.NORDFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39760."NRC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 39761."OFICYNA WYDAWNICZA REM SCRIPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39762.OLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39763.PANHYDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39764.PARSLEY STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39765.PASON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39766.PATRIA-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39767.PBC WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39768.PETRO- GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39769.PL.2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39770."PLASTAL - ZCP POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39771.POLANGOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39772."POLPETRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39773.POLSKI RYNEK DŁUGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39774.POLSKIE WARSZTATY DREWNIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39775.POLSURWIS-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39776.POM REŃSKA WIEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39777.PROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39778.PROPERTY PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39779.PROVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39780.PRZEDSIĘBIORSTWO "AGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39781.PRZEDSIĘBIORSTWO "CARMEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39782.PRZEDSIĘBIORSTWO "EKOTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39783.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "INWES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39784.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39785.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PORFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39786.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELPROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39787.PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "PON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39788.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "UNITERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39789.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI NARZĘDZI WKRĘTAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39790.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39791.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39792.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLDREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39793.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "BBS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39794.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TABOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39795.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WAPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39796.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BARED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39797.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAMINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39798.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RETRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39799.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "EKOLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39800."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE FAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 39801.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NOWINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39802.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FAMPRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39803.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SKAT"
Poz. 39804.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BADAWCZE "INBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39805.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "DOLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39806.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "DOBROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39807.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "INTERMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39808.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-PRODUKCYJNE "ARES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39809.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "HARPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39810.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EPROMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39811.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZAWPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39812.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO "ZATECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39813."QPOLKAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39814."RAF-REMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39815."RAWEKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39816.RE INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39817.REMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39818."RESANUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Poz. 39819."RKW INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39820."ROSLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39821.ROYAL FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39822.SALUTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39823."SARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39824.SAWA RESIDENTIAL FOND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39825.SIGNUM CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39826."SII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 39827.SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39828.SLESIA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39829.SOFTNET & CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39830.SOGETI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39831."SOLUTION HOME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39832.STALMET-PREMO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39833.STANDARD KAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39834.STARIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39835.STRAFORD INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39836.STROBUD-PREFABRYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39837."SUN CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39838.SUSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39839."SYGULDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39840.SYMBIOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39841."SYSCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39842.T-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39843.T.W. CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39844.TARTAK HOŁUCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39845."TECHNO - NAUTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39846.TECHNO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39847."TOP-TECH" DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39848.TORED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39849."TRANS-AMMIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39850.TRIBEACH KAZIMIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39851.TRIO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39852."TUCANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39853."UNIGRAFIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACIJ
Poz. 39854.UNIQA REAL ESTATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39855.USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE "WIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39856.UTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39857."VARIO PACK POLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39858.VERTANO RESIDENCE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39859."VIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39860.VIP INCENTIVE TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39861.WARSAW TRUCK CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39862.WARYŃSKI AGRO OSTRÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 39863.WEIDLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39864.WELTA IB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39865.WFP PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39866."WILCZA 8" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39867."WIM TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39868.WITEK’S STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39869.WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39870.WYTWÓRNIA PASZ "PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39871.ZAKŁAD APARATURY SPAWALNICZEJ "ASPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39872.ZAKŁAD ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ "PROFEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39873.ZAKŁAD MASARSKI - ANNA LEWANDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39874.ZAKŁAD MIĘSNY TRZEBOWNISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39875.ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH "FRENZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39876.ZAKŁAD USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH INNOWACJA I TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39877.ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "TUR-WOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39878.ZAKŁAD WYDAWNICZY NOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39879.ZAKŁADY MIĘSNE "TARGED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39880.ZAKŁADY MIĘSNE "TARGED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39881.ZERO GRAVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 39882.ZORIAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 39883.C2 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39884."ELŻBIETA GAWKOWSKA BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39885.ISOURCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39886."LEN-SZCZYTNO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39887."LEN-SZCZYTNO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39888."LUG" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39889.NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39890.SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39891.TOTMES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 39892."WADROX" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 39893.BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU
Poz. 39894.GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W CHROSTKOWIE
Poz. 39895.LUBUSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-EKSPLOATACYJNA
Poz. 39896.MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON
Poz. 39897.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU
Poz. 39898.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 39899.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. ZIEMI MAZOWIECKIEJ W SZCZYTNIE
Poz. 39900.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBYCHOWIE
Poz. 39901.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ROŻNOWIE
Poz. 39902."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ASTRA" WE WROCŁAWIU W LIKWIDACJI
Poz. 39903.SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KRAJENCE SIEDZIBĄ JEST ŁOŃSKO 3
Poz. 39904.SPÓŁDZIELCZY DOM MARKETINGOWY "PRO-KARBONA"
Poz. 39905.SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK" W ŁAŃCUCIE
Poz. 39906.SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ROLNIK"
Poz. 39907.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NOWATOR" W PŁOCKU
Poz. 39908.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARYCZ" W MILICZU
Poz. 39909.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BŁONIE" W LUBLINIE
Poz. 39910.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GWDA" W PILE
Poz. 39911.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KLAKSON" W LUBLINIE
Poz. 39912.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA"
Poz. 39913.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METRO"
Poz. 39914.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOCKA"
Poz. 39915.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Poz. 39916.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE
Poz. 39917.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAMWAJARZ"
Poz. 39918.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM MŁODYCH" W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Poz. 39919.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA I TELEWIZJI
Poz. 39920.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE ELBLĄSKIM
Poz. 39921.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
Poz. 39922.SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH
Poz. 39923.SPÓŁDZIELNIA PRACY ELEKTRYKÓW
Poz. 39924.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK" W MECHLINIE
Poz. 39925.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG
Poz. 39926.SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "TURYSTA" W LUBLINIE

n) Stowarzyszenia

Poz. 39927.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOLESŁAWICACH
Poz. 39928.POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
Poz. 39929.POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI
Poz. 39930.STOWARZYSZENIE "BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI"
Poz. 39931.STOWARZYSZENIE "DOM Z SERCEM" W TRZCIŃSKU-ZDROJU
Poz. 39932.STOWARZYSZENIE CHIRURGICZNE "LAPAROSKOP"
Poz. 39933.STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU
Poz. 39934.STOWARZYSZENIE LOKALNYCH OŚRODKÓW TWÓRCZYCH
Poz. 39935.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SUCHACZA I OKOLICY W SUCHACZU
Poz. 39936.STOWARZYSZENIE MUZYCZNO KULTURALNE GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA KATOWICE - KLEOFAS
Poz. 39937.STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI DZIECI "BĄDŹMY RAZEM"
Poz. 39938.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ "JESTEŚMY RAZEM"
Poz. 39939.STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW W DĘBICY
Poz. 39940.STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI "ORATORIUM" IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA BRONISŁAWA MARKIEWICZA
Poz. 39941.STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZEBUDZENIE"
Poz. 39942.STOWARZYSZENIE PRO-SENIOR
Poz. 39943."STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO FAWORYT"
Poz. 39944.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH
Poz. 39945.STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA PRZY PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W TCZEWIE
Poz. 39946.STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA KONNA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH
Poz. 39947.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI W BRZEZÓWCE
Poz. 39948.STOWARZYSZENIE RUCH OBRONY PRAW OJCA
Poz. 39949.STOWARZYSZENIE STENOGRAFÓW MASZYNISTEK I SEKRETAREK
Poz. 39950.STOWARZYSZENIE STUDENCKIE CENTRUM KULTURY "HALS"
Poz. 39951.TOWARZYSTWO BURSY GIMNAZJALNEJ IM. JANA BEDNARSKIEGO POD WEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Poz. 39952.TOWARZYSTWO KULTURALNE "IWA"
Poz. 39953.TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY SĘDZIEJOWICE
Poz. 39954.TOWARZYSTWO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU IMIENIA FRYDERYKA CHOPINA
Poz. 39955.WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
Poz. 39956.ZWIĄZEK ZAGŁĘBIOWSKI

o) Fundacje

Poz. 39957.FUNDACJA "WYBIERAM WOLNOŚĆ"
Poz. 39958."FUNDACJA CENTRUM FOTOGRAFII"
Poz. 39959.FUNDACJA HARCEREK
Poz. 39960.FUNDACJA KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Poz. 39961.FUNDACJA ROZWOJU KULTURY I SPORTU "FORTUS"
Poz. 39962.FUNDACJA ROZWOJU WARSZAWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO "PANDA"

p) Inne osoby prawne będące organizacjami pożytku publicznego

Poz. 39963.LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 39964.BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH I MASZYN BUDOWLANYCH
Poz. 39965.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO W KIELCACH
Poz. 39966.PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
Poz. 39967.ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "STOLBUD"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 39968.KLUB PIŁKARSKI "POLONIA-SPARTA ŚWIDNICA"
Poz. 39969.LEGIONOWSKIE TOWARZYSTWO SIATKÓWKI "LEGIONOVIA"
Poz. 39970.LEGIONOWSKIE TOWARZYSTWO SIATKÓWKI "LEGIONOVIA"
Poz. 39971.LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI" KRACZKOWA
Poz. 39972.LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁOK CZARNA"
Poz. 39973.RZESZOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁUCZNICZY W RZESZOWIE
Poz. 39974.ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB "CROSS"
Poz. 39975.WOJSKOWE TOWARZYSTWO TENISOWE WROCŁAW

p) Związki rolniczych zrzeszeń branżowych

Poz. 39976.REGIONALNY ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ

p) Związki sportowe

Poz. 39977.OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Poz. 39978.POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BIELSKU PODLASKIM