Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 239/2009 (3342) z 8 grudnia 2009 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 15218.12 MONTHS "50/50 PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 15219.ARGOS COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15220."METALURGIA NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15221."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 15222."SIMPLICOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15223.ADO-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15223."BRADUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15224.CAFFE MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWKIDACJI
Poz. 15225."GEODEZJA" ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 15226."UNI-CAR DWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15227.CONSUMER ACCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15228.FARIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15229.FOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 15230.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "AB CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15230."TDJ INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15231.HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15231.AMBER EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15232.APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15232.KROKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15233."DOBRZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15234.Zakład Produkcyjno-Handlowy "POHL" Spółka z o.o.
Poz. 15235.TLH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15236.WYTWÓRNIA PASZ "SOLPASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15236.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "SOLEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15237.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEXBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 15238.SIGMA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 15239.JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15240."FUNDUSZ PÓŁNOCNY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15241.VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15242.Miejski Klub Sportowy ZNICZ Jarosław S.S.A.
Poz. 15243.PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15244.INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15245.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER-ŻYCIE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15246."SPRINTAIR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15247.ZAKŁADY AZOTOWE ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15248.PREMIUM FOODS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 15249.ARMATOORA SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15250.Dąbkowski Leszek i Dąbkowski Paweł - wspólnicy Spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WIWA
Poz. 15251.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REMONT-TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15252.Pacocha Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EURO-TANK
Poz. 15253.GENIUS LOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15254.Dombrzalski Andrzej
Poz. 15255."DOLNOŚLĄSKI PARK RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15256.TEX-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 15257.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI "NORDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 15258.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W WAŁBRZYCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15259.PRZĘDZALNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15260.ZAKŁAD PRODUKCYJNY "BEFAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 15261."LIQUID FUELS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 15262.HOMEST SWISS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15263.PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15264.NOVALINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 15265.SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI
Poz. 15266.Nowomiński Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HYDRO-WAN. NOVICOMP
Poz. 15267.WYTWÓRNIA APARATURY WTRYSKOWEJ "PZL-MIELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 15268.MONTEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 15269.PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI MOSTOWYCH, BUDOWLANYCH I KSZTAŁTOWNIKÓW H.CZ. "MOST-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15270.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "INPROEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15271.Golec Szczepan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GOSZ
Poz. 15272.AWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9. Inne

Poz. 15273.GULF INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 15274.ZAKŁADY MIĘSNE "JANDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 15275.Wnioskodawca DOMINET BANK S.A.
Poz. 15276.Wnioskodawca Sieciechowski Witold
Poz. 15277.Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o.
Poz. 15278.Wnioskodawca Gmina Trzcianka
Poz. 15279.Wnioskodawca Majewska Hanna
Poz. 15280.Wnioskodawca PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A.
Poz. 15281.Wnioskodawca Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście
Poz. 15282.Wnioskodawca Gmina Miejska Kraków
Poz. 15283.Wnioskodawca Milewska Barbara
Poz. 15284.Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Odolańskiej 14 w Warszawie

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 15285.Wnioskodawca Tarasiewicz Danuta

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 15286.Wnioskodawca Pawlakowie Anna i Józef
Poz. 15287.Wnioskodawca Bukowscy Józef i Krystyna
Poz. 15288.Wnioskodawca Gmina Milanówek
Poz. 15289.Wnioskodawca Kamińska Franciszka
Poz. 15290.Wnioskodawca Kopeć Marek
Poz. 15291.Wnioskodawca Mendyk Jan
Poz. 15292.Wnioskodawca Popławski Jerzy
Poz. 15293.Wnioskodawca Skarb Państwa
Poz. 15294.Wnioskodawca Samotyja Zbigniew
Poz. 15295.Wnioskodawca Wilczyńska Janina
Poz. 15296.Wnioskodawca Reczek Emilia
Poz. 15297.Wnioskodawca Mach Fryderyk
Poz. 15298.Wnioskodawca Gmina Sękowa
Poz. 15299.Wnioskodawca Zdrada Helena i Zdrada Kazimierz
Poz. 15300.Wnioskodawca Misztal Manswet
Poz. 15301.Wnioskodawca Modrzewska Władysława

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 15302.Wnioskodawca Fedosz Ewa i Szarszewski Sławomir
Poz. 15303.Powód Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie II Oddział w Toruniu
Poz. 15304.Powód Szulc Sławomir

6. Inne

Poz. 15305.Wnioskodawca MILLENNIUM LEASING Spółka z o.o. w Warszawie
Poz. 15306.Wnioskodawca Okła Grażyna
Poz. 15307.Wnioskodawca Rozmus Barbara
Poz. 15308.Wnioskodawca Drożdż Eugeniusz
Poz. 15309.Wnioskodawca Jastrzębski Mieczysław

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 15310.DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU, SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 15311.BRE.LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 212209.BARTKOWIAK WOJCIECHOWSKI WAWRZYNOWICZ SPRINGER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212210.CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU JEL-TAX KRZYSZTOF NIEWĘGŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212211.KAPPA1 KRZYKWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212212.MOTO META CZERWIAK SZCZURKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212213.PERKUN OCHRONA J. ZWIERZCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 212214."BOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 212215.DEMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212216.ENESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 212217.E - HOTEL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ E - HOTEL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 212218.A.S. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212219.A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212220.ACCESSORY BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212221.AGRARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212222.ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212223.BARTIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212224.BATIST MEDICAL PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212225."BBB28" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212226.BIURO RACHUNKOWE "ORZEŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212227.BUDIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212228."CARBONOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212229."CARSPACE.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212230.CENTRUM TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212231.CODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212232.DENTAL IMPLANT ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212233.DOMOWYEKSPERT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212234."ELECTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212235.EUROPA TRANSPORT ASSEKURANZ "ETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212236."FITNESS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212237.FITNESS GYM & WELLNESS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212238.GRAFPOL P. A. MESZKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212239.GRATIUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212240.GRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212241.HEMINGWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212242.HENLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212243.HERTFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212244.HFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212245."HMM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212246.IDIO TEATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212247.INTERNATIONAL TRADING CONNECTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212248.JAGUAREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212249.KKG POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212250.LUCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212251.LUKBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212252.MAGNESITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212253.MARIO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212254.MARTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212255.MIKOMI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212256."MIND PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212257.MMM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212258.MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212259.MONTEL-BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212260.NORTHINVEST ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212261.OPTIENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212262.PERSONAL SKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212263.PLUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212264.POINT OF VIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212265.POULTRY WORLD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212266.PRODOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212267."RESMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212268.ROBIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212269."RTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212270.SOLEDAD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212271.STERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212272.STIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212273.TOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212274.TRIKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212275.TTW-OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212276."UNIMA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212277.VECTOR INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212278.VPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212279."WAMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212280.WEGARTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 212281.AMG CHEMICALS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212282.CLICK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212283."PARK TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA"

o) Fundacje

Poz. 212284.FUNDACJA MINERVA
Poz. 212285.FUNDACJA POLSKIE MULTIMEDIA

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 212286."ABAKUS" BOŻENA WERNER, AGNIESZKA CHUDEBSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212287."APTEKA R. MADEJCZYK, B. ZEDLER SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 212288."AQUER" MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212289."BIELSTAL" MAZIJ JANUSZ, ILNICKA MAŁGORZATA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 212290."ELK-TANK" SPÓŁKA JAWNA A. DUDZIC T. LIDAK
Poz. 212291."ELMAR" HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA J. MARUSZEWSKI-K.MARUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212292.ELMARK SPÓŁKA JAWNA JĘDRZEJEWSKA
Poz. 212293."FAMILY TOUR I KING SPA RUSIN SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 212294.FIRMA "EL-ŁUK" WŁODZIMIERZ ŁUKIEWSKI, BEATA STĘPNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212295.FIRMA HANDLOWA "MAESTRO" JERZY SOBIESZEK, ZBIGNIEW DRĄŻKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212296.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "WIT-MAR" MARIUSZ LIS DOROTA LIS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212297.FLAK-POL AB BOŻENA TRACZYK, ANDRZEJ TRACZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212298."HERMES" ZBIGNIEW ROSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212299.INTERIOR CENTRUM, J. SIECZKO, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212300.JASMI NASULICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212301."JUST" J.KOŁTUN I S.KOŁTUN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212302."KOLMAR" M.J.KICMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212303."LIMA" SPÓŁKA JAWNA J. DĄBROWSKI, S. ŻOCHOWSKI
Poz. 212304."MARTIS" MARIUSZ WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212305.MAX SPÓŁKA JAWNA MAJCHRZAK
Poz. 212306."NET - SERWIS" BEATA I MIROSŁAW BAZYDŁO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212307.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" ELŻBIETA I JACEK GAJ, IWONA KOTYŃSKA, JANUARY KACZMAREK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212308.NODEMATO NOWOSIELSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212309.OLSEN, RZEPKA, LEWICKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 212310."PANAMA" MYSZKOWSKA, BIŁDA SPÓŁKA JAWNA W SUWAŁKACH
Poz. 212311."PROFIT-PLUS" ANDRZEJ ŁUKÓW BOGUSŁAWA KOLBUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212312.PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, J. DRZAŁ, E. SELWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212313.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I INSTALACYJNEGO "CHMIELEWSKI" B. CHMIELEWSKI I B. CHMIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212314.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "TECH-MET" ADAM PAPROCKI I GRZEGORZ HRYNIEWIECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212315.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JEZNACH" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212316.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AN-MARKO" DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212317.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SIGMA-LI" SPÓŁKA JAWNA WIEJACHA
Poz. 212318.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ALFA" JAN CHRZĘST I MARCIN CHRZĘST SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212319.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKWA" J. BISKUP, S. OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212320.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212321.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "AGROPLON" ALFREDA PIETRZAK, WŁADYSŁAW ŁOSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212322.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "B&B" - LESZEK BRZOZOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212323.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TAXLAS" JERZY NASIŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212324.PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE BIKON SPÓŁKA JAWNA JULIAN SZPILKA ANDRZEJ RYŚ
Poz. 212325.PRZEDSIĘBIORTSWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KOS" MAŁGORZATA I ZBIGNIEW SKRZYPCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212326."REPIKO" SPÓŁKA JAWNA JAN, CZESŁAW, RYSZARD FRANKÓW
Poz. 212327."ROLMEX - MISIUDA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212328."SANTORIA" WOJCIECH GRUSIECKI, PIOTR HODÓR SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 212329.SAT-KOL DOCHNIAK, KUNYSZ, MICHALIK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212330.SYSTEMNET D.DEKIER K.TORBICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212331.WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "AMPEX" K.PIEGZA W.KRAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212332.WOODLINE MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212333.ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMOHACZI, HOFFMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 212334.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "REPTY" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD WOJTACHA - BARBARA WOJTACHA

c) Spółki partnerskie

Poz. 212335.SPÓŁKA LEKARSKA BAJKO I PARTNERZY

d) Spółki komandytowe

Poz. 212336.EA POLAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJECT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212337.HTI BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POŁUDNIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212338."INTERLOGO DARIUSZ TOMALA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212339."KANCELARIA RADCOWSKA CHMAJ I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212340.MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212341.RADZIKOWSKI, SZUBIELSKA I WSPÓLNICY. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 212342.WINDPARK INO 1 MANAGEMENT GMBH INO 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 212343.CITY LIVING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 212344.HOUSE VD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 212345.ZREMB "50/50 PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 212346.2 MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212347.4P CONSULTANCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212348.ABAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212349."ACCOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212350.ADDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212351."ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212352.AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH "TOP-SEKRET" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212353.AGENCJA TURYSTYCZNO-HANDLOWA INTERCRAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212354."AGLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212355."AGRIBURG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212356.AGRO PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212357.AKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212358."AKKA" TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212359."ALKMENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212360.ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212361.ALPITRAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212362."AMERPOL CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212363.AMIATYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212364."AND-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212365.ANTIAGING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212366.APETONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212367."AQUA COMFORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212368.ARYSTA LIFESCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212369.ASFALT-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212370.ASPEN RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212371."ASPENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212372.ASTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
Poz. 212373."ATLANTIS INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212374."AUDYTOR - CALISIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212375."AUTOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212376.AVANTA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212377.BAKERFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212378.BALT FIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212379.BAPA CONFERENCE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212380."BAUER SPEZIALTIEFBAU POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212381."BAUSCH & LOMB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212382."BEE & FREE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212383."BEGG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212384."BEIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212385."BELLA VISTA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212386.BERGOLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212387.BERLITZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212388.BEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212389.BETA-NORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212390.BGŻ LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212391."BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212392."BIG PRINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212393.BIOECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212394."BIORAFINERIA LUBSTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212395.BISNODE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212396.BISNODE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212397.BIURO EKSPERTYZ KSIĘGOWYCH MARK-AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212398.BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE "KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212399.BIURO TECHNICZNE TESTA-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212400.BIURO TECHNICZNO-WDROŻENIOWE "INSTYTUT GAMMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212401."BONDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212402."BONDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212403."BOOK HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212404.BOOT SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212405."BRAVA-EX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212406."BRICE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212407."BRS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 212408."BUD I TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212409."BUDESPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 212410.BUILDING SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212411."BULK CARGO - PORT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212412.BYTÓW TRANSPORT LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212413.CAPTAIN OLSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212414.CARESTREAM HEALTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212415."CASA VECHIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212416."CATERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212417."CEGIELNIE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212418."CELERIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212419."CENEGA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212420.CENTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212421."CENTRUM DUSZPASTERSTWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212422."CENTRUM PKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212423.CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212424.CERBO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212425."CHEMIATRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 212426."CHEVRON POLSKA EXPLORATION AND PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212427.CLASSIC II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212428.CMCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212429."CMX PARK 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212430.CN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212431.COALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212432."COGNIFIDE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212433.CONCEPT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212434.CONFIRMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212435."COSMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212436."COWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212437."CZARNA GÓRA - KOZINIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212438.D.U.O. GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212439.DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212440.DAL POLSKA VERMIETUNGSGESELLSCHAFT NR2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212441.DANTOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212442.DAVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212443.DAYGLOB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212444.DEWELOPER WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212445.DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU, REP. A NR 7042/2009 KANCELARIA NOTARIALNA GDAŃSK UL. KARTUSKA 5 NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, § 6 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 212446.DOMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212447.DORADZTWO PODATKOWE WTS&SAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212448."DPSG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212449."DU SHI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212450.DUBLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212451."DURABLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212452."E-DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212453.E.N. SZNURKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO USŁUG I PORAD KSIĘGOWYCH
Poz. 212454.E.V.I. ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212455."ECO POWER STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212456.EKOENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212457.EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212458."ELAS BUSINESS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212459."ELBRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212460."ELESA + GANTER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212461.EMI BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212462.EMINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212463."ENERGETYKA POZNAŃSKA ZAKŁAD TRANSPORTU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212464."ENERGY SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212465.ENTRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212466.ENWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212467."EPM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212468."ERM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212469."EU - PEOPLE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212470.EURO-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212471."EURO-S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212472.EUROINSBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212473."EUROKONSTRUKCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212474.EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212475.FABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 212476.FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "FUGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212477.FACTOR MANAGEMENT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212478."FADROMA-SERWIS-REMONTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212479."FARMA WIATROWA 9" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212480.FERROMETAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212481."FERROSAN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212482.FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212483.FILM FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212484.FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO-HANDLOWA J.JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212485.FLOCK BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212486.FORPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212487.FORUM XIII ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212488.FPLSALES.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212489."FRUCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212490.G&G CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212491.GALAXY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212492."GANOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212493.GARDNER DENVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212494.GCB METAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212495.GEIGER ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212496."GENTIL, CHENEAU I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212497.GEORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212498.GESIPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212499."GETCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212500.GIPS ART BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212501."GLER" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212502."GOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212503.GRUPA KAPITAŁOWA SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212504.GRUPA PRODUCENCKA "MLEKO WONIEŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212505.H.CEGIELSKI - REMOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212506.HALE STALOWE - BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212507.HALS FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212508."HAMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212509."HAUSNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212510.HILFIGER STORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212511."HOME CENTER POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212512.HR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212513.HSG FACILITY MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212514.I-DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212515."IL RECYCLING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212516.IŁAWSKIE ZAKŁADY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212517."IMED POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212518.IMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212519."IMMOPOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212520.INC RESEARCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212521.INLINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212522."INNOVA SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212523.INSTAL - KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212524.INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212525."INTEGRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212526.INTELSAT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212527."JANTOŃ 4 J" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212528.JARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212529.JES ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212530."JOB IMPULSE PRODUCTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212531.KAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212532.KANCELARIA KSIĘGOWO-AUDYTORSKA "BUCHALTERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212533."KARWIN-LAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212534."KAWA SERVICE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212535."KIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212536."KMK GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212537."KOLOR MIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212538.KONCEPT1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212539."KONTEKST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212540.KOPALNIA SOLI WIELICZKA - ZAKŁAD MECHANICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212541."KORDAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212542.KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212543.KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212544.KRAJOWY-SERWIS-PRZEMYSŁ-OŚWIATA, FILIA KRK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212545.KREATOR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212546."KRIMARG SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212547.KRONOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212548.KROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212549."KURIER OSTROWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212550."KUZYN CLOWN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212551."LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212552."LAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212553.LEO BURNETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212554.LETTERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGENCJA TŁUMACZY ZAWODOWYCH
Poz. 212555.LEVI STRAUSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212556.LIFESTYLE SPORTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212557.LINGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212558.LNB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212559.LOADMAX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212560.LOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212561."LUKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212562.LUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXPORT-IMPORT
Poz. 212563."LUXIMA 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212564."MAAL - MARINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212565."MAANTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212566.MAGIC PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212567."MAGNICE LOGISTIC PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212568."MAIN EVENTS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212569.MARIIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212570.MAX SYSTEM IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212571.MAYA VICTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212572."MAZUR COMFORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 212573.ME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212574.MEDIA KNOW HOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212575.MEGA GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212576."METAL-RECYCLING-GRUDZIĄDZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212577."METATECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212578.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚRODZIE WLKP
Poz. 212579.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM SĄCZU
Poz. 212580.MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212581.MISPOL GROUP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212582."MOBILITY CENTRE POLSKA RENTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212583.MSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212584."MULTIPOL IMPORT-EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212585.MUNDOPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212586."MUR" CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212587."NEPH KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212588.NEUMANN LEADERSHIP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212589.NEW CINEMAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212590.NEX - GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212591."NIEMCZYK I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212592.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212593.NORATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212594."NORBART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212595.NOSKE IMPORT & EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212596."OMEGA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212597.OPTIMO AUDYT I KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212598.ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212599."OSIEDLE ZIELONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212600.PBI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212601.PERFEKTUS PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212602.PERGRANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212603.PEZAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212604.PILSKI RYNEK HURTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212605."PLANO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212606.PLASMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212607."PLASTICS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212608."PLATFORM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212609."PLATFORM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212610.PLC POLAND 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212611.PM DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212612.POL-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212613.POLSKA GIEŁDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212614."POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212615.POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH, ZAKŁAD SZKOLENIOWO-PRODUKCYJNY "ELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212616.POLTRAMP YARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212617."POPLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212618.PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212619.PORTING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212620."POV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212621."PQA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212622.PRADERA GALERIA GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212623."PRAMAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212624.PREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212625.PRIME TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212626.PRINT SPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212627.PRO-MED. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212628."PROFLOOR-PODŁOGI PROFESJONALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212629.PROGRES SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212630.PROLOGIS POLAND CIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212631."PROMEDIA LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212632.PRONICEL-CMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212633.PRZEDSIĘBIORSTWO "TSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212634.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE "POLPRZEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212635.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212636.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212637.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIX-EC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212638.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO "FARMPOL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212639.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA I MELIORACJI "HYDROMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212640.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH
Poz. 212641.PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212642.PRZEDSIĘBIORSTWO NOWYCH TECHNOLOGII "TERMOSYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212643.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI DRZEWNEJ "SALIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212644.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212645.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOOPERANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212646.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MARKMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 212647.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 212648.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "WONAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212649.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HEINTZMANN-SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212650."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE" J.M.MAZUR "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212651.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH TELETRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212652.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "BESKID" NR IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212653.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212654.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH "PROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212655.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNO-DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212656.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "REMIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212657.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W SIEDLCACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212658.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KONSULTINGOWYCH I TECHNICZNYCH "GIDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212659.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "LEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212660.PRZEDSIĘBIORSTWO USUG TURYSTYCZNYCH "EDEN-HULEWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212661.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WROMOSTAL - BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212662.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212663."PUNTO PRUSZYŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212664.R INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212665.R@FCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212666.RAF EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212667.RATIO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212668.RAVNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212669.RECE ALFA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212670.REDCOON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212671.REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212672."REZYDENCJA NA GROBLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212673.RFPG "JARFI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 212674.ROJATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212675."ROYAL GINSENG" - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212676."ROYTER GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212677."RUBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212678."RUTKOWSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE SECURITY-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212679.RYFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212680.S.C.T.I.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212681.SAMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212682.SAMODZIELNY ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH "GRATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212683.SANDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212684.SASMA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212685."SCP SERVICE COMPANY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212686.SEGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212687."SERWAL 18" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212688.SETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212689.SEVENHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212690."SG EQUIPMENT LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212691.SG-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212692."SHARDA EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212693."SICK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212694.SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212695.SIROCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212696."SKIPPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212697."SKORPION-PRODUKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212698."SŁOWO NIEZALEŻNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212699.SŁUŻEW WYNAJEM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212700.SOLO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212701."SONAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212702."SOWIA DOLINA-EULENTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212703.SPÓŁKA TRANSPORTOWO-HANDLOWA "TRANS-ZUGIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212704.STADNINA KONI STUBNO SPÓŁKA Z OO W STUBNIE W LIKWIDACJI
Poz. 212705.STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212706."STIEFEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212707.STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212708.STRZEGOMSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH "UNIPAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212709.STUDIO ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212710."STYRMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212711."SUMMIT MOTORS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212712.SUNGDO ENG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212713.SUPERFOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212714.SYNERGIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212715."TALKE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212716.TAR-NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212717.TARANIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212718."TARGO GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212719.TARNOWSKI OŚRODEK SZTUK WALK "SKORPION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212720."TAT-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212721."TBWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212722.TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212723.TERMINALE PRZEŁADUNKOWE SŁAWKÓW-MEDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212724."TEXTILIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212725.THOMAS LEUCHTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212726."TK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212727."TRANSMOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212728.TRAPEZ 3 REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212729.TSR SPECIAL TRAILERS PRODUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212730."UEC ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212731.UNILINK WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212732."UNIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212733."UNIWERSAL TRANSFER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212734.UTA PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212735.UZDROWISKA POLSKIE I ZAKŁADY LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212736.V34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212737.VACUFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212738.VARTATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212739.VEFI EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212740."VENA CLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212741."VENNPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212742.VER-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212743.VIA BALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212744.VITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212745.VITERRA DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212746.VITRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212747."VOLKSWAGEN LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z O.O
Poz. 212748."W-Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212749."WARTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 212750.WEIR MINERALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212751."WIATROWE ELEKTROWNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212752."WIDOK ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212753."WINDBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212754."WINE DIRECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212755.WINIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212756.WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212757."WODOCIĄG LOKALNY GOŁĘCZYNA - DOBRKÓW - PARKOSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212758.WRIGLEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212759.WROCŁAW OFFICE PARK ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212760.WROCŁAWSKA SPÓŁKA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212761.XYLAB MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212762."ZAKŁAD DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212763."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212764.ZAKŁAD SYNTEZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212765.ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, SPRZĘTU BUDOWLANEGO I USŁUG SERWISOWYCH "CARBOTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212766."ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212767.ZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212768.ZAKŁAD USŁUG RÓŻNYCH "MIRROR-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212769.ZAKŁAD USŁUGOWO-WDROŻENIOWY "TRANSKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212770."ZAKŁADY DRZEWNE DOBIEGNIEW - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 212771.ZAKŁADY MIĘSNE "PABO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212772.ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO USTROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212773.ZAKŁADY TECHNIKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212774.ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY ŁĄCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212775.ZIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 212776."ZNTK MIŃSK MAZOWIECKI" ZAKŁAD PODWOZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 212777.AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212778.AGENCJA RYNKU HURTOWEGO PRODUKTÓW ROLNYCH "AGRO-RYNEK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 212779."ARCTIC PAPER" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212780.ASPEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212781."BIACON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212782.DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212783."DOMAR - BYDGOSZCZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212784.EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212785.FABRYKA OBRABIAREK "RAFAMET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212786.FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH "POLLENA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212787.HAMA PLUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212788.HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212789.INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212790.IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212791.KROŚNIEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W KROŚNIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212792.MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212793.MENTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212794.MGGP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212795.MOSTOSTAL CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212796.OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212797.OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212798.ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212799."PETROLINVEST" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212800.PGE ELECTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212801.PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212802."POL-DRÓG OLEŚNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212803.PRO-BUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212804.RADIO PIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212805."RAPORT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212806.STACJE PALIW NAPĘDOWYCH "WYGODA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212807.TKP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212808.TOWARZYSTWO INWESTYCYJNO-FINANSOWE PROFIT LINE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212809.TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212810.TVN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212811.VENO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212812.WEB INN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212813.ZAKŁADY METALURGICZNE "POMET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212814.ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 212815."ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH PORĄBKA-ŻAR SPÓŁKA AKCYJNA"

h) Spółdzielnie

Poz. 212816.BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMNIE
Poz. 212817.BANK SPÓŁDZIELCZY W KLESZCZOWIE
Poz. 212818.BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU
Poz. 212819.CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚWIT"
Poz. 212820.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZOSNOWIE
Poz. 212821.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOBREM
Poz. 212822.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TERESINIE
Poz. 212823.KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚWIĘTY FLORIAN"
Poz. 212824.PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOLONIA" W ŁODZI
Poz. 212825.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 212826.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO
Poz. 212827."SPOŁEM" ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁODZI
Poz. 212828.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ASTER - BUD"
Poz. 212829.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNICA"
Poz. 212830.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODY ENERGETYK"
Poz. 212831.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODLEWNIK"
Poz. 212832.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POZNAŃSKA 23"
Poz. 212833.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚLĘŻA" W SOBÓTCE
Poz. 212834.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W LIKWIDACJI
Poz. 212835.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHOJNIAKU
Poz. 212836.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PROSTKACH
Poz. 212837.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - - ADMINISTRACYJNA W CHOJNOWIE
Poz. 212838.SPÓŁDZIELNIA PRACY "PRZYSZŁOŚĆ" W GRÓJCU
Poz. 212839.SPÓŁDZIELNIA PRACY RYMARZY
Poz. 212840.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWLANA "RZEMIEŚLNIK"
Poz. 212841.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "FRYNA"

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Poz. 212842.INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 212843.AIESEC POLSKA
Poz. 212844."ALLIANCE FRANCAISE STOWARZYSZENIE WROCŁAW"
Poz. 212845.KLUB AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU
Poz. 212846.MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DE FACTO"
Poz. 212847.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYWIDZU
Poz. 212848.POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W POZNANIU
Poz. 212849.POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ RADIACYJNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Poz. 212850.POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE
Poz. 212851.STOWARZYSZENIE "NIE DZIELI NAS NIC"
Poz. 212852.STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "SŁONECZNA PRZYSTAŃ"
Poz. 212853.STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JAWOR"
Poz. 212854.WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 212855.FEDERACJA STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH "PRAWI I SPRAWIEDLIWI"

o) Fundacje

Poz. 212856.FUNDACJA "CHAŁUBIŃSZCZAKÓW"
Poz. 212857.FUNDACJA "RAZEM ZDĄŻYMY"
Poz. 212858.FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Poz. 212859.FUNDACJA IM. METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO ITAJ
Poz. 212860.FUNDACJA NA RZECZ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 212861.FUNDACJA POMOCY I KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH POLONUS W LIKWIDACJI
Poz. 212862.POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA
Poz. 212863."PRO ARTE"

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 212864."MEDINA METAL" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 212865.NEC EUROPE LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 212866.POZNAŃSKA FABRYKA MASZYN ŻNIWNYCH AGROMET W UPADŁOŚCI

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 212867.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "TOP-SAD" W LIKWIDACJI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 212868.BIALSKI KLUB SPORTOWY "STAL"
Poz. 212869.KLUB SPORTOWY "BUDOWLANI"
Poz. 212870.KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ"
Poz. 212871.LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"
Poz. 212872.LUDOWY KLUB KAJAKOWY DRZEWICA
Poz. 212873."OŚRODEK KULTURYSTYKI I ĆWICZEŃ SIŁOWYCH" SPARTAKUS

p) Związki pracodawców

Poz. 212874.POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "OCHRONA"
Poz. 212875.POLSKI ZWIĄZEK WINDYKACJI
Poz. 212876.ZWIĄZEK POLSKIEGO LEASINGU

p) Związki sportowe

Poz. 212877.WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI