Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 35/2009 (3138) z 19 lutego 2009 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 2030."EKODREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2031.KONTEKST FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2032."HAMIRAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2033."AUDIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2034.POLISH CONSULTING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2035.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNEGO LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO "INTERMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2036.PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2037.BEA SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2038.JCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2039."MACAROV POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2040.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2041.MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2042."INOSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2043."SOWA BUD KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 2044."ZIMEX-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2045.DIGILAB STUDIO FOTOGRAFII CYFROWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2046.WBK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2047."EUROLOG.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 2048.NOWE DZIELNICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2049.ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-AZOT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2050.MERA SCHODY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2051.SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2052."MAKRUM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2053."KORPORACJA GWARECKA" SPÓLKA AKCYJNA
Poz. 2054.BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2055.PODLASKIE CENTRUM ROLNO-TOWAROWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2056.OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2057.STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2058.DROP SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2059.NERO-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2060."REMKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2061."INTERTOM" A. GRAŁEK, K. HEJDUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 2062.ATL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2063."FUTBOL.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2064."P.M.S. BUDUS" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2065."SIMMTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 2066.Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IZO-DOM S.A.
Poz. 2067.GULF INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2068.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2069."ABF - MOSTY" Spółka z o.o.
Poz. 2070.ANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 2071.KERAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2072.ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "CRH SMAKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 2073.KOSZALIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2074.SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "MARCINIAK" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 2075.ZAKŁAD MŁYNARSKI G.T. ZIMNICCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI

7. Ogłoszenie o złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego

Poz. 2076.Kluk Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K'54 Agencja Reklamowa

9. Inne

Poz. 2077.Góra Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GÓRA

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2078."INTER-PROFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 2079.Wnioskodawca Opolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kędzierzynie-Koźlu
Poz. 2080.Wnioskodawca FAST FINANCE Spółka z o.o. we Wrocławiu
Poz. 2081.Wnioskodawca Gmina Popielów
Poz. 2082.Wnioskodawca Gmina Olszówka
Poz. 2083.Wnioskodawca Gmina Miasto Brzeg
Poz. 2084.Wnioskodawca Mamełka Kazimierz
Poz. 2085.Wnioskodawca Okuniewska Helena
Poz. 2086.Wnioskodawca Skarb Państwa - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
Poz. 2087.Wnioskodawca Żmuda Jan
Poz. 2088.Wnioskodawca Trojanowski Piotr
Poz. 2089.Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa
Poz. 2090.Wnioskodawca Babij Anna
Poz. 2091.Wnioskodawca Strzemień Anna
Poz. 2092.Wnioskodawca Gmina Józefów

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 2093.Wnioskodawca Kansy Paweł Emanuel
Poz. 2094.Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck
Poz. 2095.Wnioskodawca Domańska Maria
Poz. 2096.Wnioskodawca Nowak Hanna i Nowak Tadeusz
Poz. 2097.Wnioskodawca Dąbrowska Maria
Poz. 2098.Wnioskodawca Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska w Żylinach
Poz. 2099.Wnioskodawca Metler Henryk
Poz. 2100.Wnioskodawca Wojnarscy Jan i Helena
Poz. 2101.Wnioskodawca Stańczak Janina
Poz. 2102.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Ostrowski
Poz. 2103.Wnioskodawca Wiśniewski Józef
Poz. 2104.Wnioskodawca Smorawska Leokadia
Poz. 2105.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Konin

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 2106.Wnioskodawca MTBS Spółka z o.o. w Koninie
Poz. 2107.Wnioskodawca Słabaszewski Roman z udziałem Gieńca Stanisława, Jaworskiej Anny, Gieńca Jana, Witkowskiej Moniki i innych

6. Inne

Poz. 2108.Wnioskodawca Nasieniak Czesław
Poz. 2109.Wnioskodawca Motyka Irena
Poz. 2110.Wnioskodawca Zgoła Stanisław
Poz. 2111.Wnioskodawca Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu
Poz. 2112.Wnioskodawca Złotowski Janusz
Poz. 2113.Wnioskodawca Kazimierczak Tadeusz
Poz. 2114.Wnioskodawca Molka Eugenia

VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Poz. 2115.MANULI HYDRAULICS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

VIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO BANKOWE

Poz. 2116.Narodowy Bank Polski

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 19514.A.F.I. SZYMANIAK & PRZYCHOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19515."AGRO-MAX" WALDEMAR LESZCZYŃSKI I PAWEŁ WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19516.CANPOL COMMUNICATION BIEDRZYCCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19517.DOBRYWARSZTAT WIERCIŃSKI I PIETERWAS-POLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19518.DWOREK OSMOLA GRABOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19519.FERMA KACZKOWO MARIA BĄKOWSKA I WIOLETTA MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19520.JT HVAC J. TEŚLAK, T. CHUDY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19521.KALIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19522.KRIG I. BROLA J. WĘGIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19523.PAPRYKA G. SZLAPA, A. SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19524.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "CAR-TEST-PLUS" PAWEŁ CHMURA, KRZYSZTOF KŁAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19525.UPTURN DEC, KRAJEWSKI AND PARTNERS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19526.ZAKŁAD GALWANIZACYJNY MAREK GAJĘCKI SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 19527."PIOTR TRYBAŁA I KRZYSZTOF HEJDUK SPÓŁKA PARTNERSKA - DORADCY PODATKOWI"

d) Spółki komandytowe

Poz. 19528."AGROFARM J. GŁÓWKA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19529.ENERGOKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19530.GERIS KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19531."INWESTBUD HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19532.LANYING YUAN INTERNATIONAL TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19533.OSADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 19534.3STYLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19535.AGROMEDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19536.ANDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19537."ANTHRACITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19538.APPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19539.BATORU STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19540."BIO GREZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19541.BMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19542.BRANŻOWE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19543.CAFEIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19544."CEREN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19545.CITY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19546.CORPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19547.CUADRILLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19548.DGSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19549.ENERGIA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19550."ESSEPIENNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19551."EURO-PVC" PRODUKCJA-USŁUGI-HANDEL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19552.EUROPEAN BUILDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19553.FIREBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19554."FIRLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19555.GAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19556.GMD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19557.GORZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE MEDI - RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19558.GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "JELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19559."HBS-DIADEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19560.HELI AIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19561.HR LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19562.IBROKER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19563.INTERAKTYWNIE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19564.INVEST ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19565.JEDYNAK TOURS&EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19566."LKL PARAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19567.MANN SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19568.MOON ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19569.MOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19570.NETMOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19571.P.H.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19572."PERFECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19573.PRESCHOOL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19574.PRO RIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19575.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KĘPKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19576.REDFORCEONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19577.RONDO TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19578.SETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19579."SPEED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19580.ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19581.TALARHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19582.TRANSLOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19583.WIND UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 19584."WOTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19585.YONG XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19586.ZIELONY EDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 19587.ELECTRO - SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19588.INDIGITY SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 19589.STOWARZYSZENIE DOM NA SKALE
Poz. 19590.STOWARZYSZENIE GÓRNOŚLĄSKI KLASTER KREATYWNY
Poz. 19591.STOWARZYSZENIE RODZICÓW "DLA NASZYCH DZIECI" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CIEPŁOWODACH

o) Fundacje

Poz. 19592.STUDENCKA FUNDACJA INICJATYWY TWÓRCZEJ

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 19593."21 PIK" B. T. ROGALA SPÓŁKA JAWNA BARBARA TADEUSZ ROGALA
Poz. 19594.ACADEMICUS UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19595."AGENCJA REKLAMOWA MARKO MAREK ROSIŃSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19596.ALPOL A.E. SCHOBER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19597."AT ROAD R. TOBIS, A. MROCZKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19598.AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI M. ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19599.BW BŁOCH WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19600."CENTRUM PROTETYCZNO-ORTOPEDYCZNE DZMITRY TRASHKOU" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19601.CR OGRODY M. CARLI R. RAFALSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19602.DELTA SPORT WRONA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19603."DOLGAZ" MADERA SERWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19604."ELBO" - JÓZEF OLEJKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19605.EMKAPROJECT - A. MAKULEC G. KAPCIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19606."ETERMO-INWEST" M. KURKIEWICZ, P. PURZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19607.EXCELL COSMETICS GROUP ŁUKASZ JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19608.F.H.U.BO-DO SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF KLATKA, TOMASZ NOWAKOWSKI
Poz. 19609.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ZEFIR" D. KOENIG, K. CZAJA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19610.FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA ŚRUBRES R.KRAUZ T.RZEŹNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19611.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "BRYDEX-B" J. BURZYŃSKI I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19612.HURTOWNIA "BARTEK" RYSZARD BARTOSZEWICZ, MARTA DACZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19613."INTER BAKALFRUIT" OLGIERD STARZEŃSKI, MARIUSZ BOGUCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19614.KAPLA KUCZYŃSKI RUTKOWSKI VAT - BUD SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19615."MAGRO" M.K.A. GROLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19616."MARIUSZ MADZIAR I SPÓŁKA - ISPEP" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19617."MASTER - PŁODOWSCY I WSPÓLNICY", SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19618.MUFLON SPÓŁKA JAWNA HALINA ZATORSKA EWA SOBOTKIEWICZ BARTŁOMIEJ AUGUSTYNIAK
Poz. 19619."OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19620."OMNIBUS" Z.OCHOCKI, M.OCHOCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19621.PIEKARNIA "WAWIE" W. DEPTA I S-KA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19622.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "UNIBIKE" JERZY ORŁOWSKI, PIOTR DROBOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19623.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SANIT-KA SPÓŁKA JAWNA A. TOMKOWICZ J. TOMKOWICZ
Poz. 19624.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KRISRAF SPÓŁKA JAWNA JOLANTA STASIAK, KRZYSZTOF STASIAK
Poz. 19625.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PEN" SPÓŁKA JAWNA MARLENA KULESZA
Poz. 19626.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE >C-S< SPÓŁKA JAWNA JANUSZ POLAK I SPÓŁKA
Poz. 19627.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WITAL RYSZARD TYMOFIEJEWICZ, LUIZA PAWŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19628.SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19629.SUPERAPTEKA J.MAŁECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19630.TEMAR, MIROSŁAW JAKUBIAK, ALBIN PALUSZKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19631."TRANS-BETON" PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19632.VITA PŁOMIŃSKA, PŁOMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19633."WHY NOT USA DIANA ZAŁOGA, MARCIN NASTERNAK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19634."WODMIAR" WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19635.ZAKŁADY MIĘSNE NIEBIESZCZAŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 19636.ZEMAR SPÓŁKA JAWNA MARCIN JAROŃ, MARIUSZ JAROŃ
Poz. 19637."ZYBI" SPÓŁKA JAWNA GRAŻYNA ZYWERT, ARKADIUSZ OSTROWSKI, ZBIGNIEW MATYS

c) Spółki partnerskie

Poz. 19638.MASIOTA I WSPÓLNICY ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 19639."AGENCJA J.A.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19640.ASKODEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19641.ENERGIA TORZYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19642."GRZEGORZ BRZEŻAŃSKI - CENTRUM WALKI ZE STRESEM - STRESSFEREE SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 19643.SARGSYAN ROYAL STAR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19644.SCHÖNHERR PIETRZAK SIEKIERZYŃSKI BOGEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 19645.VILLA GRZYBOWO PIOTR ROSIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 19646.AB COSMETIQUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19647."ADMINISTRATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19648.AERO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19649."AFFINITY PETCARE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19650."AGATMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19651."AGRO-DAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19652.AKADEMIA WWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19653.ALPHA DAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19654."ALPHA PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19655."APTEKI PRASKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19656.ARTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19657.AUTO FLOTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19658.AUTOMATYKA-MIEDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19659.AVNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19660.B&B PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19661.BAARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19662.BALTIC WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19663."BAZALTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19664.BIOELEKTROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19665.BOMIS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19666.BROWAR "FORTUNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19667."BSM CLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19668."BUDMICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19669."CBR CROSS BORDER RECRUITMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19670.CCA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19671.CEE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19672.CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Poz. 19673."CODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19674.COFORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19675.COMMODITIES MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19676.CONNECTING EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19677."CONSULTING COMPANY WZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19678."CORVUS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19679."CRH HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19680.CROMWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19681."DALLAS PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19682.DELFI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19683."DEPOF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19684."DIGITAL PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19685."DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19686.DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19687.DOMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19688."DOMUS DUCTING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19689.DREKONSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19690.DREWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19691."DROPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19692."DWOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19693.DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19694."E&L REAL ESTATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19695.EDICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19696."EDULA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19697."EKSPORT - IMPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19698.EL-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19699."ELEKTRA" HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19700."EMI-PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19701."ENERCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19702."ENERGOSOFT SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19703."ENERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19704.ERIS PARTNER KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19705."ESKO - CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19706."EURO - KONFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19707.EURO-EDUKACJA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 19708.EURO-INTERIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19709.EUROLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19710."EUROMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19711."EUROPE - EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19712.EVATRONIX IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19713."F1 MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19714."FARM-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19715."FART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19716."FIBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19717.FIRMA "PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19718.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "BOHMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19719."FIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19720."FLAMENCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19721."GANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19722.GENEZA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19723.GENOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19724."GENRX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19725."GIGAMETR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19726.GLOXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19727.GORENJE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19728.GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19729.GP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19730.GRADUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19731.GRANT THORNTON FRĄCKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19732."GRAVILIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19733.GUSMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19734.HABERKORN ULMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19735.HALOGEN LIGHT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19736.HEFAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19737.HIKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19738.HOTEL "TĘCZOWY MŁYN" W KIELCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19739."HOTELE FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 19740.HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19741.HUBER TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19742.I.T.L. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19743."IMKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19744."IMMORENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19745.IN PRAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19746."IN-WAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19747.INTEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19748."INTRAPOL II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19749.ISOGLASS SYSTEMY HYDROIZOLACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19750."JAI KUDO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19751.JAROCIN SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROCINIE
Poz. 19752."JKT - WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19753."JOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19754.JUMBO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19755.JVP STEEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19756.KAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19757.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REWIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19758.KATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19759.KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19760.KAWAMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19761."KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KĘTRZYNIE"
Poz. 19762."KLUB SPORTOWY CARLOS - ASTOL JELENIA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19763."KOJER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19764."KONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19765.KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19766."KOWARY - DYWAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19767.KRONENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19768.LIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19769.LOGISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19770.LONGBRIDGE ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19771."LOOKSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19772."LOVINK POLSKA HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19773.LUBO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19774."LUTZ INDUSTRIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19775."MADAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19776.MAGNAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19777."MARCINKOWSKI BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19778."MARCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB
Poz. 19779."MARPETO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19780.MB MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19781.MCI.BIOVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19782.MEDINA PPHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19783."MENBUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 19784."MERA-BŁONIE SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19785.MICROSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19786."MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 19787.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19788.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROSŁAWIU
Poz. 19789.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W NYSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19790.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚRODZIE WLKP
Poz. 19791.MLEKOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19792.MODA TANIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19793."MOSOLF AUTOMOBIL TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19794."MPAY INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19795.MULTI-IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19796.NARA E & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19797.NAVEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19798."NEURON." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19799."NEWSLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19800.NGK "PLUTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19801.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZAWIDAWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19802."NIJS LOGISTICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19803.NORDWECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19804.NOVA JÓZEFINA CRISTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19805.NOVO MAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19806.OCYNKOWNIA MOSTOSTAL-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19807."OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19808.OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19809.OPTIMUM INFORMACJA WIZUALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19810.ORLEN WIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19811."OSTRÓDA YACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19812."PAJO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19813."PAKK 1994" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19814."PAKOPRINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19815.PALIWA PŁYNNE "EKO - WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19816."PAŁAC JUGOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19817.PAREXEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19818."PATAGONIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19819.PCZ POLSKI DOM FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19820."PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19821."PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19822."PETRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19823.PGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19824."PIERRON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19825.PIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19826.PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19827.PLATINUM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19828.PLUS DISCOUNT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19829.PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19830.PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19831."POL-ORSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19832."POLAND BUSINESS PARK XII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19833."POLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19834."POLROS - METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19835.POLSKA GRUPA MERCHANDISINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19836."POLSKIE SIECI KABLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19837.POMOCNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19838."POMORSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE TYMBARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19839."POP-AGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19840.POZYTYWNE PROJEKTY ENERGETYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19841.PPHU INSTAL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19842.PRECON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19843.PREDOM-PROJEKTOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19844.PROJECT S11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19845.PROPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19846.PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19847.PROSTA 32 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19848.PROWISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19849.PRP POLKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19850.PRYZMAT POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19851.PRZEDSIĘBIORSTWO "CIMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19852.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19853.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19854.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE, PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WOLIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19855.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE-PBP-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19856.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ENBUD" SŁUPSK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19857.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "TERMOWAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19858.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE KRAKBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19859.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ODRA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19860.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19861.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ\NO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOR-LEYLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19862.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "KOPALNIE RUDZKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19863.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PROINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19864.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "WARMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19865.PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO "INCORP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19866.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GLOBAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19867.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19868.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19869.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19870."PTC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19871.PURE SOLVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19872.QUADRANT EPP KAPROLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19873."RAETZ TEKSTYLIA - BOLESŁAWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19874."RAKPOL-DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19875.REALKAPITAL SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19876.REC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19877.RED BULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19878.RENSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19879."RETURN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19880.RIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19881.ROBOGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19882."ROMA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19883.RONSON DEVELOPMENT APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19884.RUDNICCY-MAGETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19885."RYNEK ŻAGAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19886.RZECZOZNAWCY MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH "SIMPTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19887."SAGITA NORD FINANCIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19888.SAMKO - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19889.SAMODZIELNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19890."SCANINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19891.SCONTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19892.SERENA-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19893."SETMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19894.SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19895.SHI MAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19896.SOLARA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19897."SOLEC 22" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19898.SOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19899.STAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19900.STUDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19901.SUPERNOVA BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19902."SWISSTRUST INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19903."SYNERGO GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19904."T M S INTERNATIONAL TRADE-MARKETING-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19905.TAULATEX-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19906.TBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19907.TENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19908."TERRA PROMESSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19909.TEST-RITE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19910.TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19911.THYSSENKRUPP SOFEDIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19912."TICOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19913.TLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19914.TORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19915.TOWARZYSTWO LEASINGOWO-INWESTYCYJNE "TEGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19916.TRANSBUD III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19917."UNIVERSALE INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19918.UTILCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19919."VILLA JOLANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 19920."WAGCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 19921."WARSAW EQUITY INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19922.WASILONEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19923.WENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19924.WILLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19925."WIREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19926."WKP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19927."WORLDSTOCK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19928.WS ATKINS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19929.WYDAWNICTWO "POLSKIE DROGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19930."WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19931.WYDAWNICTWO PEREGRINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19932."YUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 19933.ZAKŁAD NAGRAŃ I WYDAWNICTW ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19934.ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO "SIARKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19935.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19936.ZAKŁAD USŁUGOWO-WYTWÓRCZO - HANDLOWY "ELPAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19937.ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "FAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 19938.ZOLA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

g) Spółki akcyjne

Poz. 19939.AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19940.AGENCJA ROZWOJU ZIEMI CHRZANOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19941.AGORA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19942.ARDAGH GLASS UJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19943.ARLA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19944.AVIATION ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19945.BRE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19946.EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19947.ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19948.EUROWIND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19949.FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19950.FAZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19951.GLOB - PROFIL - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19952.HOMEST SWISS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19953.JW PROJAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19954.KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19955.LEASCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19956.LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19957.LUBELLA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19958."LUBELSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19959.MSD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19960.PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19961.PLIVA KRAKÓW ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19962.POWEN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19963.POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19964.PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19965.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "FADOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19966.RADIO PIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19967.RAMIRENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19968.SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19969.STELMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19970.TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19971.ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE "TEOFILÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 19972.ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG" W PUSTKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 19973.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRANIEWIE W LIKWIDACJI
Poz. 19974.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIELNIKU
Poz. 19975.LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PETRODOM" W PŁOCKU
Poz. 19976.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOŚĆ"
Poz. 19977.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DOBROBYT" W LIGNOWACH
Poz. 19978.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADODRZE"
Poz. 19979.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"
Poz. 19980.SPÓŁDZIELNIA "SWOJAK" Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁAMI W LIKWIDACJI
Poz. 19981.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCÓW PRACY"
Poz. 19982.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALEJA MAJOWA"
Poz. 19983.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOGUSZYCE"
Poz. 19984.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHOJNY"
Poz. 19985.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"
Poz. 19986.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LARIS" W POZNANIU
Poz. 19987.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WILANÓW"
Poz. 19988.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"
Poz. 19989.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"
Poz. 19990.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIRCZU
Poz. 19991.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARYCH JUCHACH
Poz. 19992.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WYSOKIEJ
Poz. 19993.SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W KWIDZYNIE
Poz. 19994.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ROLNICZYCH W KŁODZKU Z/S W JASZKOWEJ DOLNEJ W LIKWIDACJI
Poz. 19995.SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ I PRZETWÓRSTWA "NOWA DROGA"
Poz. 19996.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA CENTRUM USŁUG BUDOWLANYCH W JAROCINIE

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Poz. 19997.INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH
Poz. 19998.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

n) Stowarzyszenia

Poz. 19999.GDAŃSKI KLUB FANTASTYKI
Poz. 20000.GDAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUKI
Poz. 20001.KLUB SPORTOWY "HANDBALL ZABRZE"
Poz. 20002.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIERUŃ NOWY
Poz. 20003.POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY ZDROWOTNEJ
Poz. 20004.SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
Poz. 20005.STOWARZYSZENIE "IMPULS" W LIKWIDACJI
Poz. 20006.STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSŁAWNE ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO
Poz. 20007.STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE
Poz. 20008.STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY SZTUTOWO
Poz. 20009.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W PASŁĘKU

o) Fundacje

Poz. 20010.CASE - CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA
Poz. 20011.FUNDACJA HUBERTA JERZEGO WAGNERA
Poz. 20012.FUNDACJA NESTOR
Poz. 20013.FUNDACJA ODBUDOWY ZABYTKÓW
Poz. 20014.FUNDACJA ODRODZENIE
Poz. 20015.FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych

Poz. 20016.REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY

p) Izby gospodarcze

Poz. 20017.GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA
Poz. 20018.IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TARNOWIE

p) Kółka rolnicze

Poz. 20019.KÓŁKO ROLNICZE W STOLCU

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 20020.AVEIRO S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 20021."EUROPEAN ACTIVE PROJECTS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE"
Poz. 20022.EXTRA PERSONNEL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 20023.SCHILF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 20024.WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ W LIKWIDACJI

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 20025.GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW UPRAWNYCH "BEN - CO"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 20026.OGRODZIENIECKI KLUB SPORTOWY "BUDOWLANI" W OGRODZIEŃCU
Poz. 20027.RYBNICKI KLUB MOTOROWY W RYBNIKU
Poz. 20028.WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

p) Związki pracodawców

Poz. 20029.FRANCUSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W POLSCE