Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 67/2011 (3680) z 6 kwietnia 2011 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 4064.AUTO-POL-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 4065.OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4065.PLASTOCHEM WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4066.LAMINATION CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4067."HESSO-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4068."HODO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4069.PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4070.A-Z FUNDAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4071.ADRIEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4072.OSIVO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4073.PASTEL GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4074.POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4075.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4076.WARTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4077."MEDICUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4078."RIVENDELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4079."BIALCHEM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4080."THEO TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4081.BALTIC BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4082.CARMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4083.DZIEWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4084.EDP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4085.SCOTTISH HOUSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4086.EURO-MOTO-FAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4087.FABRYKA NARZĘDZI RAFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4088.LODZ & COMPAGNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4089.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG FILMOWYCH "PARTNER POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 4090.SMB & CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4091.XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4091.XI POLISH HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 4092.INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4092.INVESTORS FUNDUSZE OTWARTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4093."HALA TARGOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4094.DAIKOKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 4095.PODKARPACKIE CENTRUM HURTOWE AGROHURT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4096.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4097.ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4098.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4099.CHIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 4100."CENTRUM M I A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 4101."IMPULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 4102.BOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 4103.FABRYKA TARCZ ŚCIERNYCH W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 4104.LANGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4105.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG CIEPŁOWNICZYCH GEOTERMIA STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 4106.MARAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 4107.GULF INTERMODAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 4108.INWESTYCJE, PDM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 4109.Stolarczyk Katarzyna i Stolarczyk Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. "KOMBA" oraz Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Rafał Stolarczyk"

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 4110.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SZÓSTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 4111.LAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 4112.POLREST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIWIDACYJNEJ
Poz. 4113.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWNICTWA EKO-PRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 4114.Urbaniak Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ADAR Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 4115.Wnioskodawca Gmina Bestwina
Poz. 4116.Wnioskodawca Wojtyra Krzysztof
Poz. 4117.Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o.
Poz. 4118.Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki SA
Poz. 4119.Wnioskodawca Kuczyńska Zofia
Poz. 4120.Wnioskodawca Opolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Poz. 4121.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Piaseczyński
Poz. 4122.Wnioskodawca Sychowicz Monika
Poz. 4123.Wnioskodawca Zabokrzycki Andrzej
Poz. 4124.Wnioskodawca Żbikowski Tadeusz
Poz. 4125.Wnioskodawca Geppert Ewa i Kluk Maria
Poz. 4126.Wnioskodawca Gmina Miasta Kraków
Poz. 4127.Wnioskodawca Gmina Miejska Kraków
Poz. 4128.Wnioskodawca Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych
Poz. 4129.Wnioskodawca Gmina Miejska Kraków
Poz. 4130.Wnioskodawca Gmina Miejska Pabianice
Poz. 4131.Wnioskodawca Gmina Miejska Pabianice
Poz. 4132.Wnioskodawca Madej Lucjan
Poz. 4133.Wnioskodawca Szymańska Patrycja
Poz. 4134.Wnioskodawca Pacholik Łukasz

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 4135.Wnioskodawca Stiegliz Sarah

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 4136.Wnioskodawca Wencel Małgorzata
Poz. 4137.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Zabrze
Poz. 4138.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Zabrze
Poz. 4139.Wnioskodawca Celińska Łucja
Poz. 4140.Wnioskodawca Garbarczyk Tadeusz
Poz. 4141.Wnioskodawca Nagraba Ryszard, Nagraba Zofia
Poz. 4142.Wnioskodawca Piechota Józef i Piechota Maria
Poz. 4143.Wnioskodawca Polfa Tarchomin S.A.
Poz. 4144.Wnioskodawca Więcek Piotr
Poz. 4145.Wnioskodawca Dojnikowski Henryk
Poz. 4146.Wnioskodawca Gottschlich Leonard
Poz. 4147.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent m.st. Warszawy
Poz. 4148.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI
Poz. 4149.Wnioskodawca Ignaczak Henryka
Poz. 4150.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 4151.Powód Bekas Beata i Bekas Andrzej
Poz. 4152.Wnioskodawca Wierzowiecki Wojciech
Poz. 4153.Powód Jach Ewa

6. Inne

Poz. 4154.Wnioskodawca Karamuz Halina
Poz. 4155.Wnioskodawca Surowiec Wiesław
Poz. 4156.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Zabrze
Poz. 4157.Wnioskodawca Węglarz Ryszard i Węglarz Izabella
Poz. 4158.Wnioskodawca Urban Brygida Maria

VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Poz. 4159.POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 4160.POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

IX. OGŁOSZENIA BANKÓW HIPOTECZNYCH

Poz. 4161.BRE BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 26436.AK INVEST J. KOŚCIÓŁEK I A. ALEKSANDER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26437.APTEKA "WILCZAK" TORZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26438.APTEKA VITAFARM KATARZYNA GÓRNA, LEONARDA PIECZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26439.DORADCA IT RÓŻAŃSKA, WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26440.MARAGDA A. KOŹLINKA, S. KRUPA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26441."MEDUSOFT - PIOTR KSIĘCIKOWSKI & ANDRZEJ FALKOWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 26442."OPTA" AGNIESZKA MAZIARZ-LIPKA I LILIANA WIELICZKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26443.P.P.H.U. "MIRPOL" TRANSPORT-WYKOPY MAREK STRADZA, MIROSŁAWA STRADZA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26444.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LIBRA" GRZEGORZ MAJCHERCZYK ŁUKASZ MAJCHERCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26445.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "ROMAD" KENNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26446.USŁUGI TRANSPORTOWE RYBACKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26447.WEREMCZUK BOBEŁ - WSPÓLNICY. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 26448."OKOMED" EWA SZPILCZYŃSKA, MAŁGORZATA BARANOWICZ-WELTROWSKA, KATARZYNA MIĘKUS-MORAWIEC - LEKARZE OKULIŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 26449."CITYMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26450.COMPANIES CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26451.FOJTIK I WSPÓLNICY ADWOKACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26452.KANCELARIA PRAWNA SALVAGE KŁYS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26453.KING DOM EOOD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26454."POMPEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" GREEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26455."POMPEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" GREY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26456.PRO MEDICA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26457.RONDO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26458."TYLEK I PARTNERZY - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26459.UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 26460.EKANO PUŹNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26461."KUŹNIA PROJEKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 26462.21 CONCORDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26463.4 CALL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26464.ACTIV INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26465.AGENCJA OCHRONY IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26466.AGGREKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26467.AKADEMIA KULTURY INFORMACYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26468.AKTYWNA PROMOCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26469.ANUBIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26470.ATOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26471.AVITAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26472.BIOGAZ-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26473.BIZ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26474.BRB LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26475."CENTRUM HANDLOWE BRWINÓW BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26476.CHEMIA STRONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26477.CHOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26478.CKB NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26479.CONSENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26480.CONSULTING GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26481.CONTEC IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26482.DBT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26483.DOBRYDOM.POZNAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26484.DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26485.EUROPE-ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26486."EUROPEAN MENAGMENT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26487.EWEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26488.FABRYKA FILMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26489.FINE PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26490.FINÉLITE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26491."FIRMA ROZALCZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26492.FIZJOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26493.FLANDRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26494.FULL TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26495.GALILEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26496.GENIUS LOCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26497.GESTAMP WIND 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26498.GMK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26499."GREEN HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26500.GREEN TRADE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26501.GREEWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26502.GREMI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 26503.GRUPA PROFAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26504.HERBS-BIO-CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26505.HERMAN GLOBAL CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26506.HOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26507.HUMAN CAPITAL INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26508."IMMOBILIA CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26509.IRMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26510.K2 ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26511."KA4M VENTURE CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26512."KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO LAURUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26513."KB COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26514.KENTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26515.LABORATORIUM BADAŃ DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26516.LADY MAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26517.LAUDINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26518."LENOBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26519."LTE 6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26520."MATERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26521.MEGATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26522.MH7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26523.MHN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26524.MIKAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26525.MOON THEATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26526.MPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26527.NEORGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26528.NETPROACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26529.NORTH FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26530.OAKSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26531.OLDSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26532.OLITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26533.OMNIBUS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26534.OPTIMUM LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26535.OVIEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26536.PASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26537.PGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26538.PLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26539.POL-SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26540."POLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26541.PROINTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26542.PROPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 26543.RICCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26544.RONDO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26545.SEAS GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26546.SELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26547.SHUN LI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26548.SOLO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26549.STEL-MAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26550.TARDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26551.TARIFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26552.TDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26553.TECHNO-KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26554.TEKA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26555.TIBERYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26556.TLS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26557.TU.WI.MA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26558.U.COM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26559.VERBIO GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26560.WALLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26561.WELLNESS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26562."WESTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26563.WINGS B.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26564.WIP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26565.WOTAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26566.Z-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26567."ZETCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26568.ZIPSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26569.ZNAJOMAPOLONIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 26570.FABRYKA MEBLI "AVERON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26571.GRYF SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26572.PARTNERASM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26573.ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INSTAL-REM" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 26574.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INTER PRZYSZŁOŚĆ

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 26575.CALZATURIFICIO FRAU S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 26576.PIERRE OPPORTUNITES 4 SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 26577."ABC PRINTING GROUP" ADAM BĘCZKOWSKI, TOMASZ FRĄTCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26578."AGENCJA CELNA LEX-DANUTA FRAŃCZAK I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26579.AKME PIOTR PIGŁOWSKI, RYSZARD JURKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26580.ANMAK DYSTRYBUCJA CIUPRYK, SYGNAROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26581.APTEKA "CENTRALNA" E.LEONIEC, G.GŁOWACKA, J.KOROLUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26582.APTEKA IM. ŁUKASIEWICZA SPÓŁKA JAWNA ELIZA KASJANIUK- GAWIN, DAGMARA GAWIN
Poz. 26583.APTEKA SPÓŁKA JAWNA S. GIS I WSPÓLNICY
Poz. 26584."AUTO MOJSIUK KM" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26585.BAJT - M.CHAMICEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26586.BIURO HANDLOWE IDEA A.KOLORZ, E.KOCUR - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26587."BOG - MAR B. BRONOWICKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 26588.DĄBEX JÓZEF NOWAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26589."DELTA PROPERTY ILSKI, DWORACZYŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26590."DEXPOL" A.MAZURKIEWICZ, P.SMOLEŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26591.EUROPEJSKIE STUDIUM MENEDŻERSKIE MARIAN WCISŁO I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26592.FHUP "JANIX" JANIK JÓZEF SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26593.FIMOT FILIPKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26594.FIRMA "SZAŁACH" JANUSZ SZAŁACH I ANNA SZAŁACH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26595.FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ RURAK WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26596.FOCUS TARGI MAREK ŻAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26597.FOLPOL-SKROBACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26598."GĄSIENICA & BATKIEWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26599.GENESA-KRASICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26600."H.B.CRAB" SPÓŁKA JAWNA, STACJA PALIW ZAJĄC ADAM, BĄK PAWEŁ, PIESTRAK KRZYSZTOF
Poz. 26601."HANSPED" TRANSPORT I SPEDYCJA A.HANUSIAK, J.KOPEĆ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26602.HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26603.JANUSZ POPASZKIEWICZ I ŁUKASZ STOLARCZYK - VIA MEDICA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26604.KO-OPERATOR BRONIKOWSKI, GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26605."KOJTEK" DANUTA I JERZY KOJTEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26606."KORONA" KANTOR - LOMBARD WOJCIECH GODLEWSKI I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26607.MOJSIUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26608."MS" MAREK ŚNIEŻYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26609."OPTIMUM" ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26610."OPTIMUM" ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26611."ORIN" - K. ROZWADOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26612.PAMAC SPÓŁKA JAWNA K. JAROSZ-LENKIEWICZ
Poz. 26613."PRO-SAN" M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26614.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MASTA" S.DRZAZGA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26615.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BAHAMA HANNA I TOMASZ URBANIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26616.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROS" PSIK M., KRAWCZYK I., LASOTA D. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26617.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DROŚ-SAWICKI" SPÓŁKA JAWNA DROŚ S, SAWICKI R
Poz. 26618.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WIREX" K.RZOŃCA I K.WOŁOWIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26619.RODIUM L I J KOTWICA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26620."SAMO ZDROWIE" SPÓŁKA JAWNA BOGDAN SZMULIK,ANITA GAWREWICZ
Poz. 26621."SĘKPOL" LEWOŃCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26622.SKLEPY CYNAMONOWE GĘBIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26623."SŁUPIA" JÓZEF MYŚLIŃSKI I ELŻBIETA FORMUSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26624.SZMYRKA NAWRAT & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26625.TRADYCJA FABRYKA OKIEN PIOTR PIS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26626."WAKLEM" ROMUALD MAŁEK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 26627.ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH KOZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26628.ZAKŁAD ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO I ROLNICZEGO "WIA-LAN" D. LANGER, A. WIATR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26629.ZIBI BIS LIDIA MAJDA, ZBIGNIEW MAJDA SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 26630.KANCELARIA PRAWNA IPP ADWOKAT PAWEŁ GROMOTKA RADCA PRAWNY IRENEUSZ OSZCZĘDA - SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 26631.SGB SOBCZAK, GARDULSKA, BACEWICZ - ADWOKACI I DORADCA PODATKOWY SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 26632.BACHLEDA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26633.BIURO RACHUNKOWE HALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26634.BRACIA BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26635.GD & K INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & S-KA - PROJEKT KUPA 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26636.INFRATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26637."KANCELARIA ADWOKACKA ANDRZEJ MIŚ I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26638.KANCELARIA PRAWNICZA ŁUKASIK ŚRODOŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26639."KREDYT INKASO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26640.METALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26641."PP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26642.SKOCZYŃSKI WACHOWIAK STRYKOWSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26643.SLASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26644.SŁONECZNE GROBLICE AS-HAJTO DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26645."SUN BEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PROJEKT" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26646.TK-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERALNY WYKONAWCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26647."TOPEX SP. Z O. O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26648."VIA MEDICA SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26649."WHITE AND CASE W.DANIŁOWICZ, W.JURCEWICZ I WSPÓLNICY-KANCELARIA PRAWNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26650.WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26651.WITASZEK, WROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 26652.BLAU FARMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26653.CEMENT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26654.CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26655.CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26656.CITY LIVING POLSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26657."MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26658.SILESIA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 26659."24 GODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26660.A&K STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26661.ABACUS CAPITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26662.ABANTIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26663.ABC BUSINESS AND SOFTWARE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26664."AC CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26665.ACCOUNTING & TAX CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26666.ACP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26667.ACTIV INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26668.ACTIVE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26669.ACXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26670.ADDVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26671."ADGAR POSTĘPU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26672.ADM DIRECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26673.ADRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26674."AE GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26675.AEDAS CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26676.AERO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26677.AERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26678.AGENCJA "PRYMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26679.AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "ARES SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26680.AGENCJA FINANSOWO-PRAWNA "TAI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26681.AGENCJA KREDYTOWO-LEASINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26682.AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "REFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26683.AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWA "PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26684.AGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26685."AGRARSAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26686."AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26687.AGROPLAST RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26688.AKADEMIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "LANCET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26689.ALFA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26690."ALIANS TRADE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26691.ALMIRALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26692."ALTREX - INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26693.ALUHAK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26694."AMBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26695.AMBIENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26696."AMPAR-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26697.ANDERS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26698."ANVAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26699.APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26700.APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26701.APTEKA "STRYWALD POD SŁOŃCEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26702.AQUAWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26703.ARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26704."ARES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE
Poz. 26705.ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26706.ASGAARD EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26707."ASM INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26708.ASTRAMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26709.ATOS ORIGIN IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26710.ATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26711.AUDYTORIUM 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26712."AUTO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26713.AUTO-LATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26714.AZURE HOTEL GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26715.AZURE HOTEL WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26716.B.L.Z. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26717.BASQUES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26718.BBL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26719.BBR BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26720.BE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26721."BELMA ACCESSORIES SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26722.BERNDSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26723.BESKID-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26724."BETLEJ & PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26725."BFS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26726.BIALSKIE MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26727."BIOEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26728.BIONORICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26729.BIPROGEO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26730.BIURO DORADZTWA, WDROŻEŃ I MARKETINGU "CONSULTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26731."BLISTER PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26732.BLOEMEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26733.BONA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26734.BONGRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26735."BOV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26736."BOW POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26737.BP POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26738.BR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26739."BRECKLE - POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26740.BREL-APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26741."BRW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26742."BURDA DIRECT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26743.BUSINESS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26744.BUSINESS LEASE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26745.BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26746.BYRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26747."CANCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26748."CAPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26749.CARBON FOOTPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26750."CARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26751.CARLA NORRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26752.CARTAMUNDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26753.CASAMET INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26754.CASHPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26755.CASTROL LUBRICANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26756."CATPOL 01" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26757.CDP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26758."CDPM POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26759.CENTRALA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26760.CENTRUM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26761.CENTRUM KOMPUTEROWE ADAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26762.CENTRUM LOGISTYCZNO INWESTYCYJNE POZNAŃ III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26763.CENTRUM MEDYCZNE "ARS MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26764.CENTRUM MOTORYZACYJNE "MOTO-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26765.CH JANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26766.CH KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26767.CH TECHNIKA CHŁODNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26768.CH WARSZAWA U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26769."CHESTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26770.CHŁODNIE ŚLĄSKIE "IGLOKRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26771.CITY CORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26772.CLAUSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26773.CLEAN SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26774.CLEANXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26775.CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26776.CMC PUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26777.CONVENIENCE CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26778."CYNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26779.DAFNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26780.DALKIA TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26781."DANKO" HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26782."DARFROST PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26783.DD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26784."DE MOLEN TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26785.DEKO-INVESTMENT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26786.DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26787."DELTA INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26788.DIAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26789."DOKER-PORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26790.DOLPIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26791.DOM FINANSOWY "QS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26792.DOM-MIX ELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26793.DOMEX-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I KONSERWATORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26794."DOMINA-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26795.DONG ENERGY OLECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26796.DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26797.DYSTRYBUTOR PALIW MAANTE W LEŻAJSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26798.E.S.S.-AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26799.EC HARRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26800."EFEKT-AUTOMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26801."EKO-CLEAN-CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26802."EKO-DIESEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26803.EKO-LEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26804.EKONOMIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26805."ELECTROPOLI-GALWANOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26806.ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26807.ELEKTROWNIA PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26808."ELGÓR + HANSEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26809.ELOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26810."ELPOL TELEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26811.ELSTAL-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26812.ELSTEEL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26813."EMPIK CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26814.ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26815.ENERGOKON PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26816."ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC - TECHNIKA SPAWALNICZA I LABORATORIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26817.ENIGMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26818.ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26819.ER-TUR-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26820.ERIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26821.ES-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26822."ESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26823."ETERNITY DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26824."EUREKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26825."EURO EKSPERT - DORADZTWO FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26826.EUROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26827."EUROINKUBATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26828.EUROMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26829."EUVERSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26830.EVACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26831.EWG ŻUKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26832.EXPO-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26833."F4 MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26834."FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ - WEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26835.FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH "ROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26836.FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26837."FAF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26838.FAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26839.FAJNE MIESZKANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26840."FANTACCI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26841.FARMA WIATROWA "ŁEBCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26842."FERIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26843.FINASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26844."FORKLIFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26845."FORMACJA POLIGRAFICZNA PM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26846.FORNAX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26847.FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26848."FORUM BOARIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26849.FRANPIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26850."FRIGO HOLDINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26851."FROGUT PLASTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26852."FUTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26853.FUTURE ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26854.GABINET WETERYNARYJNY VET-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26855.GALERIA PARK 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26856.GAMLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26857."GASTROMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26858.GEIGER AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26859.GENERALNE WYKONAWSTWO PA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26860.GEOBID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26861.GIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26862.GLENMARK PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOOŚCIĄ
Poz. 26863.GLOBAL MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26864.GLOBAL-INVEST III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26865.GLUCK DZIECIĘCA KRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26866.GMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26867."GOMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26868.GORA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26869.GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26870.GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26871.GOSPODARKA KOMUNALNA W BŁAŻOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26872.GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O
Poz. 26873.GPEC SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26874.GPL PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26875."GRAND KLUB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26876.GRECO JLT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26877.GREEK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26878.GRUPA PRODUCENCKA "MLEKO WOLKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26879.GRUPA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26880."GRYFIA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26881.GTC TOPAZ OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26882."GUSTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26883."HAL-6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26884."HAMELIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26885."HEADWAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26886.HESANTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26887.HIRNY BD PRUSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26888."HOF AM HAFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26889.HOHENWARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26890."HOMEENTER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26891.HOTEL ZAMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26892."HOUSE - POL INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26893.HPMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26894.HSG ZANDER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26895.HSW-FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 26896.IAC GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26897.IBPR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26898."ICOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26899."ICT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26900.ILUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26901.IMMO-10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26902.IMMO-12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26903.IMMOCHAN CENTRA HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26904.IMMOCHAN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26905.IMPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26906.IN PERSON - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26907.IN-BTWEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26908.INOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26909."INSTACC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26910."INSTYTUT EKONOMII STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26911."INSTYTUT INNOWACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W LOGISTYCE IM. WINCENTEGO NIESZOKOCIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26912.INTELENET EUROPEAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26913."INTER-TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26914."INTERGAZ-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26915.INVESALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26916."INVEST TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26917.INVESTOR PRO DOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26918."INVESTORS CORPORATE FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26919."INWESTYCJA TWARDOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26920."IRCHA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26921."ITSM-POLOGNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26922."IUVENIS VITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26923.IVONA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26924."JAAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26925.JAS-FBG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26926.JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26927.JBR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26928.JDSU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26929.JMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26930."JMT - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26931."JOTES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26932."JOY MASZYNY GÓRNICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26933.JURAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26934.JUST IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26935."KAJA INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26936."KAMITEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26937.KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KONTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26938.KART SPORT CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26939.KASPER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26940."KATOWICKA 39" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26941."KEMIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26942.KEYMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26943."KLA-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26944.KLÖBER - HPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26945.KLÖBER - HPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26946.KOLPORTER SIECI HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26947.KOMPANIA ECO-ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26948.KOPP-PODŁOGI NATURALNIE DOSKONAŁE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26949.KRAK-UNIVERSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26950.KUPIEC REGIONALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26951.LA BOHEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26952.LABORATORIUM MEDYCZNE FRYDA BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26953."LANGENSCHEIDT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26954."LC CORP SKY TOWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26955.LECZNICZO-REHABILITACYJNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ORTHOGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26956.LEMON DEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26957.LEXUS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26958."LG DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26959.LIMATHERM COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26960.LINSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26961.LNG UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26962."LS INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26963.LUX MED DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26964.LZPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26965."MAGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26966."MAGIC - MUSIC WYTWÓRNIA MUZYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26967.MAJĄTEK ZIEMSKI SMOKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26968.MAŁOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26969.MAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26970."MANN DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26971.MAPA SPONTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26972.MARIA BLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26973."MARKO HIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26974."MARSCHALL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26975."MARTINNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26976.MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI "STOCER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26977.MAZTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26978.MBI - MAŁOPOLSKIE BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26979."MCARTHUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26980.MEBLE DĘBOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26981."MED KRAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26982.MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26983.MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26984."MEGACHEMIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26985.MENOLLY POLAND LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26986.METKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26987.MEW 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26988.MF OPTIMISM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26989."MHW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26990."MIBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26991.MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PIŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26992.MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26993."MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26994.MOBYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26995.MODUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26996.MODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26997."MOKOTÓW DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26998."MOLEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26999."MONARCHA I WSPÓLNICY - ETL POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27000."MONTOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27001."MORSKI INSTYTUT ZDROWIA I URODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27002."MOTOBANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 27003.MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27004.MT TARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27005."MULTIMEDIA INSPIRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27006."MULTIVAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27007."MUNZUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27008."MVP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27009.MYSIA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27010.MYSIA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27011."NDI PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27012."NEFMED SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27013.NEW IMPRESSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27014.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FASTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27015."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27016.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TRZEBINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 27017.NIEZALEŻNY FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27018."NORDRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27019.NOVA-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27020."NOVATEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27021.NOVONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27022."NOWE OGRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27023.NPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27024."ODLEWNIA-RAWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27025.OREO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27026.OSIEDLE POD ZAMKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27027.OŚRODEK SZKOLENIA I ROZWOJU BIZNESU "LEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27028.OUTSOURCING SOLUTIONS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27029.P & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27030.P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27031."P&W DEVELOPMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27032.PACCOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27033."PAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27034.PAN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27035."PBM POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27036.PCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27037.PEAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27038.PERSONEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27039.PGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27040.PH 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27041.PHONESAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27042.PIOTRIPAWEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27043."PIZZOMANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27044."PIZZOMANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27045.PLATINUM AIR TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27046.POBIKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27047.PODALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27048.PODAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27049.PODAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27050.PODAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27051.PODARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27052.PODATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27053.PODATUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27054.PODIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27055.PODKARPACKA SIEĆ HURTOWO-DETALICZNA ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27056.PODUTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27057.POFARIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27058."POL-DRÓG TORUŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27059.POLAMER LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27060.POLEX AUTO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27061."POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27062."POLSKA TELEFONIA CYFROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27063."POLSKI ASFALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27064.POLSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA DIFIN I MULLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27065."POLTOPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27066.POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27067.POMORSKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27068.PONIDOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27069."POOLWOOD TARTAK OGONKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27070.POPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27071.PORT-SERVICE MARKETIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27072.PPG COATINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27073.PRAKTIKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27074."PREMIER RESEARCH POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27075.PRIMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27076.PRIVIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27077.PRO INVEST OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27078."PRO-ECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27079.PRO-STAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27080.PRODEX-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27081.PROF-US PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27082.PROGRES SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27083.PROGRESS MANAGEMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27084.PROLOGIS POLAND C (P) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27085.PROLOGIS POLAND CI (P) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27086.PROLOGIS POLAND LIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27087.PROLOGIS POLAND XXXII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27088."PROSPACE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27089.PROSSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27090.PRZEDSIĘBIORSTWO "ABDANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27091.PRZEDSIĘBIORSTWO "EUROINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27092.PRZEDSIĘBIORSTWO "GAWINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27093.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONT-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27094.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BIZBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27095.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27096.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27097."PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27098.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27099.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SKOPSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27100.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROD-NAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27101.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "INKOOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27102.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CONNEX BRZOZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27103.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27104.PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27105.PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKACJI BETONÓW "PREFABET KRZESZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27106.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27107.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27108.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROVITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27109.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27110.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GABOS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27111.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TOLMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27112.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27113."PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE EMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27114.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI I KOORDYNACJI BUDOWNICTWA REALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27115.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27116.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT IZOLACYJNYCH I REMONTOWO-BUDOWLANYCH "CUK-IZO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27117.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT REMONTOWYCH "EL-GOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27118.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "AGRO-GIOIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27119."PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HODOWLANE GAŁOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27120.PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU TERENÓW I GEODEZJI "GIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27121.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANSBUD-WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27122.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KANALIZACYJNYCH "ŁĘCZYCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27123.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27124.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "GOS-ZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27125.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "LEGE ARTIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27126.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INSTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27127.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27128.PRZEDSIĘBIORSTWO ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI "TARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27129.PRZEMYSŁOWE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27130."PRZEMYSŁOWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27131.PRZESIĘBIORSTWO USŁUGOWE SZÓSTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27132.PSARY-INVEST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27133.PSARY-INVEST IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27134."PW 54" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27135."PZL-WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27136."QSD GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27137.QUBIC IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27138."QUBUS HOTEL OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27139."R.TEC-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27140."RAJASTHAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27141.REALTY 4 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27142."REM-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27143.REPOWER SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27144.RESTAURA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27145.RETAIL PROPERTIES FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27146."REZYDENCJA MERLINIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27147.RIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27148."RIVAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27149."RODAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27150."ROHLL POLSKA ROZBRAJANIE AMUNICJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27151.RONDO 2DT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27152.RONSON DEVELOPMENT PROVIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27153.RONSON DEVELOPMENT SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27154."RYBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27155."RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27156.SAGITA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27157.SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27158.SALWATOR FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27159."SANTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27160.SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27161.SAVAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27162."SAVEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27163."SCANDINAVIAN PIPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27164."SCHINDLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27165."SCHOENFABRIEK HELIOFORM INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27166.SCHRAG HEIZUNGS-LUFTUNGS-KLIMA-TECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27167.SCOTT WILSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27168.SEEN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27169.SEMPHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27170.SHIPCLEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27171."SITO-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27172."SKYLOGIC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27173.SOFTHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27174."SOLANUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27175.SOLBI AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 27176.SOLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27177.SOLVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27178."SOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27179.SONOCO - ALCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27180.SOPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27181.SOUDAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27182.SPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27183.SPV AUTONOE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27184."STACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27185.STAR SIRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27186."STAR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27187."STARE MIASTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27188.STARKO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27189.STL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27190."STL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27191.STORA ENSO TIMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27192."STYLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27193."STYLISTIC CRISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27194.STYRPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27195.SUPERCHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27196."SURFLAND DEWELOPER SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27197.SZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA GR PRUSINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27198.SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27199."ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27200.TAKE5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27201.TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27202.TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO "TAREL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27203.TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27204.TECHNOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27205.TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27206.TECHNOLOGIE TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27207.TELWA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27208.TESTDNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27209.TGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27210."THERMECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27211."TOM - CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27212.TONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27213."TOP- FABRYKA WYDARZEŃ RÓŻNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27214.TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27215.TPK-18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27216.TPK-18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27217."TRAMP TRAVEL HOLIDAYS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 27218."TRANS-RENT-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27219.TRANS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27220."TRAVISECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27221.TREI LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27222.TRENTON TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27223.TRIAS EE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27224.TRYTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27225.UNIWERSYTECKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27226."UPSS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27227.VALMEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27228.VAN DER VLIST - POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27229."VASCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27230.VENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27231."VF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27232."VICTORIA - CECHINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27233."VILLA KRASICKIEGO 10" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27234.VINOTEMP CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27235.VOLKSWAGEN RACING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27236.VOSSLOH SKAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27237.VVF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27238.W 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27239.WA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27240."WAGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27241.WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27242.WAMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27243.WBS AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27244.WEDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27245.WIG CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27246.WIND MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27247.WINDFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27248.WIOSENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27249."WODOCIĄGI GMINNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27250."WOKAS - KOPALNIE TORFU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27251."WOLFOX" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (W LIKWIDACJI)
Poz. 27252.WOMAK GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27253.WOMAR HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27254."WOMIR-SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27255.WOOSUNG ENT. EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27256."WPBK-BIS-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 27257.WPRINŻ-ASFALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27258.WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27259."Y&F" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27260.YAWAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27261.ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27262.ZAKŁAD DRZEWNY BUILDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27263.ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK-OPERATOR SIECI ROZDZIELCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27264."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27265.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27266.ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27267.ZAKŁAD KONFEKCYJNY INTER - GRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27268.ZAKŁAD KONSTRUKCJI I URZĄDZEŃ SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27269."ZAKŁAD MECHANIKI I DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27270.ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "CEPELIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27271.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ELEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27272.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27273.ZAKŁAD PRODUKCYJNY "BEFAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27274.ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA "POL-CARBON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27275.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "KOTLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27276.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27277.ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH "WOD-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27278.ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW "UTYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27279.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27280.ZAKŁADY MASZYN CHEMICZNYCH "METALCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27281.ZAKŁADY MECHANICZNE URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH "DEZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27282.ZAKŁADY METALOWE - KRAŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27283.ZAKŁADY MIĘSNE DUDA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27284."ZAKPOL MB" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27285.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "LOCUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27286.ZEBRA TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27287.ZENTIVA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27288.ZING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27289.ZŁOTE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27290.ZŁOTE TARASY TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27291."ZODIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 27292.ZPP AUTO-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27293."ŻAGIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 27294.A. PL INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27295.ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27296."AGENCJA RYNKU ENERGII" S.A
Poz. 27297.AGROMET ZEHS LUBAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27298.ALUGASS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27299."ART MARKETING SYNDICATE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27300.ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27301."BIEGONICE - NOWY SĄCZ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27302.BZ WBK AIB ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27303."CENTERNET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27304.DATERA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27305."DUDOJĆ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27306.EDBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27307."EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27308."EVITA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27309.FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "FAMABA" W GŁOGOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27310.FABRYKA TWORZYW SZTUCZNYCH M.P.J. SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27311.FABRYKA WYKŁADZIN I DYWANÓW "KOWARY" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27312.FLUOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27313.FUTURA LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27314.GALA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27315."GCB DOMSTAL-MIASTKO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27316."GOLAB" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27317.GONAR-INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27318.GREEN TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27319.GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27320.GSG MINING SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27321.HIRNY BD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27322.HOLDIKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27323.HSW-HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27324.INTERNATIONAL RESTAURANTS MANAGEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27325."INTERNITY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27326.INVESTMENT FRIENDS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27327."ITERO KATOWICE"
Poz. 27328.JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27329.KOLPORTER SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27330."KONSORCJUM STALI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27331.KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27332.KORPORACJA BUDOWLANA "FADOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27333."LEGNICKA DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27334."LIBRA-5" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 27335.LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27336.LUMENA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27337.MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27338.MEGACHEMIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27339.MEGASTORE.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27340.METROHOUSE & PARTNERZY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27341.MIĘDZYZAKŁADOWE PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27342.MONEY MAKERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27343.MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27344.MYSZKOWSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH "ŚWIATOWIT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27345.NA SKRAJU MIASTA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27346.NIVEA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27347."ODRATRANS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27348.OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27349.OPF OPTOTELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27350.PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27351.PGE ENERGIA JĄDROWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27352.PIA PIASECKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27353."POLSKI LEK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27354.POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO MERKURY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27355.PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27356.PROCOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27357.PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27358.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27359.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27360.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27361.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MŁAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27362.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27363.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27364.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27365.SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27366.SGT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27367."SIARKOPOL" GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27368.SIRIUS CORPORATE SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27369."SKANEM INTROL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27370.SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27371."SPS HANDEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27372."SYSTEMAIR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27373."SZEWOS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
Poz. 27374.ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH "POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27375.TORPO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 27376.UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27377.UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27378.VISTEON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27379.WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA
Poz. 27380.WŁODARZEWSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27381.WODROL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27382.WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27383.WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27384.YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27385.ZAKŁADY "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27386.ZAKŁADY "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27387.ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ "CHEMET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27388.ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27389.ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 27390.BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE
Poz. 27391.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 27392.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 27393.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" POCZESNA Z SIEDZIBĄ WE WRZOSOWEJ
Poz. 27394.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JĘDRZEJOWIE
Poz. 27395.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKALBMIERZU
Poz. 27396.KRAJOWY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY "PRODREM" W GDAŃSKU W LIKWIDACJI
Poz. 27397.KRASNOSTAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 27398.ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
Poz. 27399.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIORUNKOWICACH
Poz. 27400."ROZWÓJ" SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W LIKWIDACJI
Poz. 27401."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Poz. 27402.SPÓŁDZIELNIA "SUR PRÓSZKÓW"
Poz. 27403.SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH "SZEREGOWIEC"
Poz. 27404.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ODRODZENIE" W CHORZOWIE W LIKWIDACJI
Poz. 27405.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Poz. 27406.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BOLESŁAWIU W LIKWIDACJI
Poz. 27407.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORLIK-JANTAR"
Poz. 27408.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX"
Poz. 27409.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PŁYTA"
Poz. 27410.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĄWOZOWA"
Poz. 27411.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. "ŻWIRKI I WIGURY"
Poz. 27412.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KLONOWA"
Poz. 27413.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA IM. JULIUSZA KRAZIEWICZA
Poz. 27414.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DZIAŁDOWIE
Poz. 27415.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
Poz. 27416.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW BIURA URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
Poz. 27417.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIÓW SŁUŻBY ZDROWIA "MERAN"
Poz. 27418.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SKARBIEC-PÓŁNOC
Poz. 27419.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TĘCZA W LIKWIDACJI
Poz. 27420.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JEDWABNEM
Poz. 27421.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ" W DZIAŁDOWIE
Poz. 27422.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ROSSOSZU W LIKWIDACJI
Poz. 27423.SZYDŁOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 27424.BIOMARIN EUROPE LTD, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 27425.BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE, KRAKÓW
Poz. 27426.KENDLE BRANCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 27427.SHIMIZU CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 27428.SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS S.R.O. - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 27429.WEISS IT SOLUTIONS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 27430.FABRYKA PRAS AUTOMATYCZNYCH "PLASOMAT"
Poz. 27431.FABRYKA PRAS AUTOMATYCZNYCH "PLASOMAT"
Poz. 27432.GLIWICKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "CARBOCHEM"
Poz. 27433.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ "JAMNA-BUS" W MIKOŁOWIE W UPADŁOŚCI W MIKOŁOWIE
Poz. 27434.STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI
Poz. 27435.ZAKŁADY MECHANICZNO-PRECYZYJNE "MERA-BŁONIE"