Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 44/2012 (3909) z 2 marca 2012 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 2817.VIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 2818.SUTCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2819."SMARTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2820.ASTORIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2821.CASEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2822.BUK WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2823.ZOOMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2824.BEYOND INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2825.ASB LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2826.BIURO TURYSTYKI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2827.GLIN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2828.LICH WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2829.PIOTR WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2830.SOSNA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2831.ULCH ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 2832.CATERMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2833.HMSG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2834.FABRYKA FIRANEK "WISAN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2835.CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 2836.POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2837.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIECHANOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2838."DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2839.ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2840.TAURON CIEPŁO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2841.ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2842.ZESPÓŁ UZDROWISK KŁODZKICH SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2843."STRAWBERRY FAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2844.Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w upadłości likwidacyjnej
Poz. 2845.Woźny Sebastian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JSW Budownictwo Specjalistyczne
Poz. 2846.PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2847.LIVING PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2848.SILWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2849.UTILIS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2850.PROSPERBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2851.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "TERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2852.ZAKŁAD POJAZDÓW SPECJALNYCH AUTO-SHL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2853.Tusiński Marian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. TUMAR

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2854.POŁUDNIOWE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "CHEŁMEK" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 2855.Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Krakowie
Poz. 2856.Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
Poz. 2857.Wnioskodawca Matysiak Bogdan
Poz. 2858.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni
Poz. 2859.Wnioskodawca Bakalarska-Manturzewska Laura
Poz. 2860.Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Krakowie
Poz. 2861.Wnioskodawca Gmina Legnica
Poz. 2862.Wnioskodawca Pawlak Jolanta
Poz. 2863.Wnioskodawca Kazimierska Irena
Poz. 2864.Wnioskodawca Kempf Bogusław
Poz. 2865.Wnioskodawca Kowalik Małgorzata Ewa
Poz. 2866.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 2867.Wnioskodawca Chojnacka Barbara

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 2868.Wnioskodawca Bajerowska Grażyna
Poz. 2869.Wnioskodawca Rymaszewska Otolia
Poz. 2870.Wnioskodawca Pijanowska Katarzyna
Poz. 2871.Wnioskodawca Seroka Teresa
Poz. 2872.Wnioskodawca Siwek Halina
Poz. 2873.Wnioskodawca Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck
Poz. 2874.Wnioskodawca Drzewiecka Krystyna
Poz. 2875.Wnioskodawca Krogulec Witold
Poz. 2876.Wnioskodawca Miziarski Bogdan
Poz. 2877.Wnioskodawca Sawicka Janina, Sawicki Krzysztof i Sawicki Andrzej
Poz. 2878.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Kościański
Poz. 2879.Wnioskodawca Starosta Myszkowski
Poz. 2880.Wnioskodawca Szeflerowie Józefa i Zygmunt
Poz. 2881.Wnioskodawca Szymczak Bohdan
Poz. 2882.Wnioskodawca Zawadzki Stanisław Jan i Zawadzka Elżbieta Hanna

6. Inne

Poz. 2883.Wnioskodawca Klimek Helena
Poz. 2884.Wnioskodawca Motyka Bernarda
Poz. 2885.Wnioskodawca Konieczny Wojciech

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 26541.AMJ JAROSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26542.CENTRUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO ZMIANA EWA MIKOŁAJCZAK IWONA RATAJCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26543."COSMETIC FASHION M.BOBROWSKA, K.KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 26544.EDM GROUP POLAND JACEK URBANOWICZ PIOTR URBANOWICZ MARCIN STARĘGA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26545.HAY AGRO LEROY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26546.MANTIS M. MIELCZAREK, I. MIELCZAREK-LENARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26547.PRZYCHODNIA "MEDICUS" JERZY BIOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26548.RENTAL P. OSTROWICKI SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 26549.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BBK BARCHANOWSKI, KAJDA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 26550.PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE "SENSORIUM" KASPRZAK I PARTNER SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 26551.BRAND DISTRIBUTION LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26552.COMEX PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26553.DOBRY AGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26554."ESTATE" B.RASSALSKI-SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26555.MECANAYA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26556.MW INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26557.NOVOL WŁOCŁAWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26558.SUBCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26559.VIVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26560.WASKO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL WASKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 26561.BCB BUSINESS PARK B2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 26562.BLUE MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 26563."FOCUS EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26564.MIMAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 26565.2+3 D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26566.3P LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26567.A&B COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26568.ACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26569.ADMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26570.ADVIZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26571.AG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26572.AP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26573.AS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26574.AUTO TRAK BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26575."BATON TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26576.BERA INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26577.BUILDING INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26578.CARICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26579."DAIDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26580."DATA FORCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26581.DEXTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26582."DOMELEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26583.EKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26584.EKOINŻYNIERIA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26585.ELECTRUM AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26586.ENEBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26587.EPICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26588.EVERSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26589.F&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26590.FERMY DROBIU MERCHEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26591.FINNFOAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26592.FLIPEXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26593.GBSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26594.GRINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26595.GRUNDUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26596.GRUPA GUMUŁKA-CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26597.HERDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26598.HONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26599.HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26600.IMPERIUM GROUP MULTIAGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26601."INTEGRITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26602.INTER STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26603.INWESTYN SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26604.KANU CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26605.KARLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26606.KG AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26607.KIZLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26608.KLIMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26609.KRAB MUSIC HOUSE & SPECIAL EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26610.KVADRAT SOFT CELLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26611.LEHNER FABRYKA MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26612.ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26613.MIASTOPROEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26614.MIELNO RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26615.MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26616.N RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26617.NEMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26618.NWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26619.OKNODEM 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26620.OLKO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26621.OLSANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26622.PAŁAC ZIELONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26623.PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26624.PHOTO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26625.POSTĘPU 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26626.PRECEDENS KANCELARIA PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26627.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO ELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26628.PRZEWODNIK BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26629.QM VIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26630.REN-TRANS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26631.RM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26632.ROSEBERRY BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26633.SANBERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26634.SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26635.SILVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26636."SPORT GURU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26637.SZYSKA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26638.TRACECOIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26639.TRADE MARKETING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26640.TU I PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26641.UNIXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26642.URBANCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26643.VIDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26644.VOXEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26645."VTX 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26646.WGI 105 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26647.WORKFORCE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26648.XINYI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 26649.AKPRESS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26650.COGITO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26651.KOKSZTYS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26652."POR PROPERTY INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26653.UNITED ENERGY COAL TRADING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26654.VIPMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 26655.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SM "GWIAZDA"
Poz. 26656.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH W ŻYDOWIE
Poz. 26657.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "JODEŁKA"

n) Stowarzyszenia

Poz. 26658.ŁASZCZOWSKIE STOWARZYSZENIE "AKCJA PACJENT"
Poz. 26659.STOWARZYSZENIE ZIEMNIAK DĘBICKI

o) Fundacje

Poz. 26660.FUNDACJA EUROPOMOST
Poz. 26661.FUNDACJA KRĘGOSŁUP W DZIAŁANIU
Poz. 26662.FUNDACJA SMAK ŻYCIA
Poz. 26663.FUNDACJA VERACITY

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 26664.FELSON LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 26665.SIGNUM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 26666.A.KOŁODZIEJEK H.KOŁODZIEJEK A.KOŁODZIEJEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26667.ABOS ORZEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26668."APTEKA SŁONECZNA" C.ELIAS, A.FRYC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26669."APTEKA SŁONECZNA" C.ELIAS, A.FRYC SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 26670."AROTAL A. ROMACH" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26671.AVELLINO COLLEZIONE A. SIERADZKI, I. SIERADZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26672."BEDITOM - Z.BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 26673.BIURO RACHUNKOWE ADAM BENISZ, ALINA GARBACZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 26674."BOSZ - SMOLEŃ I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26675."BOWKUN" DARIUSZ I MIROSŁAW BOWKUN SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 26676.CENTRUM MEDYCZNE LISZKI WOJCIECH KRUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26677.CERPOL - ANDRZEJ BUBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26678.ESKA KRYSTYNA KRZEMIŃSKA, GRZEGORZ KRZEMIŃSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26679."EWMAR" WASILEWSKA I SZEMBORSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26680.FIRMA "GUZ-POL" J.GUZEK, A.TĘCZA, J.TĘCZA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26681.FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA "EXPOL-WZ" SPÓŁKA JAWNA JAROSŁAW WYDRYSZEK, ZDZISŁAW ŻEBROWSKI
Poz. 26682."HEATING" R&R.KROPIEWNICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26683.HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "DOMAT" SĘKOWSKI BOLESŁAW MENDELSKI LESZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26684.J. ŻELAZNY, R. SŁOMIAN-KASPRZAK, A. SŁOMIAN-MASZKOWSKA "MARCO POLO" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26685.KRZYSZTOF GRUCELA, MICHAŁ WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26686."MOKOTOWSKA ODLEWNIA ŻELAZA T.GOŁĘBIOWSKA, A.GOŁĘBIOWSKI, Ł.MODZELEWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26687.MSOFT SPÓŁKA JAWNA LESŁAW WOLAŃSKI I KRYSTYNA PATYK W LIKWIDACJI
Poz. 26688.PH SPOKO & BE.ES SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26689.PPHU "EKO WITKAR" SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW STEFANOWICZ, PIOTR ZIELIŃSKI
Poz. 26690.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOMPLEKS" - KRZYSZTOF KRÓLICZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26691.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER" STANISŁAW TUROWSKI - ANDRZEJ KĘDZIORA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26692.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PAB-KATMAR IRENEUSZ ŻYNDA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26693.PRZETWÓRSTWO RYB-WARZYW PIĄTEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26694."SESTO SENSO" KLIMAS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26695.SJ CONSULTING JAROSŁAW J. SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26696.TON R.MAKOWSKI Ł.MAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26697.U JANA JAROSŁAW KACZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26698.U JANA JAROSŁAW KACZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26699.USŁUGI TRANSPORTOWE M & M BERMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26700.WKW WORSZTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26701.ZAKŁAD MECHANICZNY TOMASZ KAZIMIERUK, JÓZEF KAZIMIERUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26702.ZARZĄDZANIE I USŁUGI DORADCZE. ROBERT SULICH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26703.ZPUE M.B. WYPYCHEWICZ SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 26704.HASIK, WIŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 26705.OLESIŃSKI, RZEPECKI, FRĄCKIEWICZ - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY W LIKWIDACJI
Poz. 26706.PRZYCHODNIA NA SIENKIEWICZA - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY: JOANNA LESZCZYŃSKA-JELENIEWSKA, DANUTA KRUPA, LILIA STRZAŁKOWSKA, JUSTYNA TYMIŃSKA-ZIMNOCH

d) Spółki komandytowe

Poz. 26707.AUDIT-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26708.CASA BELLA DEVELOPMENT FINANCE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26709.ENERGIA CYBINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26710."FERMINTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 26711."FERMINTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 26712.FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI POLONEA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26713.GDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26714.GRZEGORZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26715."INOVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 26716.ISHKHANUI MIRZAKHANIAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 26717.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH K&L LEGAL GRANAT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26718.LAMA GOLD PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26719.MEDIA KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26720.PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26721.REALONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26722.ROCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KRAKOWIE
Poz. 26723.ROCHSTAR EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26724.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AGENCJA J.A.R." SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 26725.TCS C.SCHNELL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 26726.ALFA PRO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26727.DATOR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26728."DEMUTH DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26729."DEMUTH SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26730.NASZE MIASTECZKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE "PRZY PARKU" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26731.NASZE MIASTECZKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA
Poz. 26732.P.I.B.EBEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 26733."SKALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MS-1" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 26734."9 MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26735.A&K TRUST FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26736.AACS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26737.ACRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26738."AD ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26739.AEROSHOP RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26740."AFC POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26741.AGENCJA INWESTYCYJNA POLIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26742.AGENCJA PROGRAMOWA TELEWIZJI SZPITALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26743."AIGINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26744.AKORDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26745.AKPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26746.ALKOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26747.ALLEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26748.ALTERRYA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26749.ANGEL CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26750.APOTEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26751.ARCADIS PROJECT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26752.ARISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26753.ARKOWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26754."ARTIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26755."ASECOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26756.ASPEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26757.ASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26758.AUDIT - EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26759.AURA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26760."AUTORENT24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26761.AVANS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26762.AVIAT NETWORKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26763.AVILA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26764."BALTIMAR SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26765.BASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26766.BAU-CONSTRUCTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26767.BAUMAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26768.BAWARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26769.BEA BELEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26770."BETOPOMPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26771."BFI INCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26772.BIALEX INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26773.BINSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26774.BIO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26775.BIO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26776."BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26777.BIOCREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26778.BIODERMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26779.BIOGAZ-ZAWORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26780.BIOTECH VARSOVIA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26781.BIURO PROJEKTOWE STATYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26782."BIZNES LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26783.BK PRINTWARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26784."BKD MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26785."BLUESKY DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26786.BMK SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26787.BODYCOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26788.BOLOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26789.BOYNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26790.BRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26791.BROWN & CO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26792.BWJ KONSTRUKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26793.CAMBRILIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26794.CANAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26795.CARDIOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26796.CARGOLINE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26797.CAROLINA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26798."CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26799.CEB PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26800.CELKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26801.CELLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26802.CENTROSTAL KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26803.CENTRUM FINANSOWE MODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26804.CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26805."CENTRUM RUROCIĄGÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26806.CENTRUM ZDROWIA MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26807."CENTRUM-HOTELE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26808.CITRON TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26809.COLIAN CENTRUM LOGISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26810."COMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26811.CROWLEY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26812.CYBERCOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26813."DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26814.DIBAQ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26815.DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26816.ECO RENOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26817.ECO3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26818."ECOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26819.EDUINDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26820.EGZO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26821.EKO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26822."EKOLOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26823."EKOWAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26824."EKOWAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26825.ELEKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26826.ELEUTHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26827.ELITA-GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26828.ENDHOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26829."ENGLISH UNLIMITED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26830."EQUITY DOCTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26831."EURO DONER POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26832.EURODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26833.EUROPEAN TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26834.EWM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26835.EXCEL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26836.FACHMONT SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26837.FARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26838.FILIFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26839.FIRMA EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26840."FLESZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26841."FLEURIADA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26842."FOCUS HOTELS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26843.FORMACJA BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO
Poz. 26844.FORNAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26845.G.I. BROCKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26846."GALERIE ALKOHOLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26847.GAZBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 26848.GEBROEDERS HUYBREGTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26849.GIPSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26850."GLOB CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26851.GLOBAL WORLD CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26852.GOSPODARSTWO RONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26853.GPW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26854.GPW STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26855."GRAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26856.GREEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 26857.GREENVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26858.GRUPA GRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26859.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIECZARKA GALICYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26860.GRUPA VIANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26861.GUNNEBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26862.GUNNEBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26863.HABAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26864."HABENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26865."HAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26866.HANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26867.HAVET OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26868.HERBATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26869."HG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26870.HIRSCH - WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 26871."HKL BAUMASCHINEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26872.HUBERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 26873.HYDRAULIKA SIŁOWA "SKRAW-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26874.IKM TESTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26875.IMMOMOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26876."IN-TECH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26877.INDUSTRIE - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26878.INFRA BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26879.INNOVAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26880.INNOVATIVE MICRO DENTISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26881.INSTYTUT ROZWOJU REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26882."INTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26883.INTELENET EUROPEAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26884.INTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26885."INTER TYRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26886.INTERNETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26887.INTERTRADE-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26888.INVESTGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26889.INVESTMENT BROTHERS FOUND IBF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26890.IPSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26891."JANIKÓW & WIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26892."JUMBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26893."JURAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26894.K-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26895.KALISZ R.E. & S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26896.KAMAX ESTETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26897.KAMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26898.KANCELARIA GOSPODARCZA EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26899.KATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26900.KEY INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26901.KM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26902."KOLARGOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26903.KOMBINAT BUDOWLANY KOŁOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26904."KRAJNA - ZDROWIE MD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26905."KRAJNA - ZDROWIE MD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26906.KREISLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26907."KUŹNIA KARKONOSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26908.LANDI RENZO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26909."LASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26910.LAVA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26911.LEGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26912.LILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26913.LOCOMOTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26914.LOCOMOTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26915."LOOI’R COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26916.LUBOMIRSKIEGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26917.LUMINA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26918.LUPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26919.M CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26920.MAGNA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26921."MAGNAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26922.MARIJANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26923.MASTYKS TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26924.MEBLOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26925.MEDIA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26926.MEDLABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26927."MIASTOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26928."MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26929.MIPCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26930.MIX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26931.MŁYN KARPNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26932.MSD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26933.MULTI-S@B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26934.MULTI-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26935."MUR" CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26936.MURATON TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26937.NADARZYN INDUSTRIAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26938.NAIROBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26939."NAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26940.NAT-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26941.NEINVER KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26942."NETWORK PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26943.NEW LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26944.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O.O
Poz. 26945."NORDICA - VILLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26946.NORTH PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26947.NOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26948.NOVUM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26949.NOVUM STONE EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26950."NOWA DAUTEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26951.NUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26952."ODNOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26953.OKIN FACILITY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26954.OPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26955.OPEN MIND INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26956.OPIFLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26957.OSIEDLE SKOWRONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26958.OSPREY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26959.OTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26960.OTTO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26961.P.W.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26962.PARISIENNE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26963."PARK DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26964.PARKUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26965."PAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26966.PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26967.PERFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26968.PG AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26969.PHOTO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26970.PIECZARKA-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26971.PKS NOWY TARG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26972.PLASTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26973.POBYTY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26974.POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26975."POLDAN NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26976.POLINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26977.POLLUX SECURITY SPÓŁKA Z O.O
Poz. 26978.POLSKA KORPORACJA HANDLOWA MATRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26979.POLSKI ASFALT PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26980.POLSKI RYNEK DŁUGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26981.PORR SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26982."PRESKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26983.PRIMA-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26984."PRIMUS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26985.PROFIT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26986."PROGUARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26987.PRZEDSIĘBIORSTWO "OPERATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26988.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WADAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26989.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INWESTYCYJNE CUPRUMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26990.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26991.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO KAPITAŁOWE "STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26992.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TOKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26993.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE STANBRED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26994.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE DEF-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26995.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROVITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26996.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KLAUDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26997.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INFOPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26998.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, REALIZACJI I WDROŻEŃ "BPK KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26999.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "INPREKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27000.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - USŁUGOWE "REMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27001.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "AQUA PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27002.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27003."PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27004.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27005.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VEGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27006.PRZESIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE PALLAS - SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27007.PW PASEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27008.PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27009.QUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27010."QUENDIS POLSKA I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27011.RBI - KERAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27012."REBLOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27013.RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27014."RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27015.ROCHSTAR EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27016.RONDO OFFICE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27017.RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27018.S1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27019.SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27020."SALON MODY MĘSKIEJ - MANAGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27021."SALTEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27022.SAMUEL AND BRATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27023."SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 27024."SELMONT" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27025.SERCO TECHNICAL TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27026.SIERSZA-CLEAN X SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27027.SILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27028.SILVAN SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27029.SILVERTONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27030.SOFTWEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27031.SOHO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27032.SOWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27033.SPTELEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27034.STALOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27035.STAR SIRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27036."STB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27037.STEELCO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27038.STERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27039."STOREBEST POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27040.STTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27041."SW - SOLAR CZARNA WODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27042."SWISSCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27043.ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27044.ŚWIATOWID DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27045."TARGET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27046.TAURON SERWIS GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27047.TE & CE INVEST CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27048.TECHSTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27049."TIGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27050.TIME4MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27051.TRANSTECHNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27052.TRAVEL BIDDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27053.TRAVEL BIDDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27054."TRAVEL-NETTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27055.TREIMORFA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27056."TRUCK CENTER NOWINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27057."TRUCK CENTER NOWINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27058.TRYGON FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27059.TV INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27060."V-AGRAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27061.V-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27062.VABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27063.VALAD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27064."VENTUS COMMUNICATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27065.VERSO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27066."VIP TOYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27067."VIRTUAL CINEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27068."VITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27069.VOLKSWIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27070.VPK PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27071.WALD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27072."WARIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27073."WEBVISOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27074."WELL EQUIPMENT INTERNATIONAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27075.WESTLANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27076.WIES-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27077.WISHER ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27078."WOODCOTE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27079.YAN HAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27080.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "STEGNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 27081.ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27082.ZAKŁAD ZABEZPIECZENIA RUCHU DROGOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27083.ZAKŁADY ARTYSTYCZNE "ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27084."ZENON JASKUŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27085.ZESPÓŁ EKSPERTÓW FINANSOWYCH I RACHUNKOWOŚCI "ZEFIR-HLX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27086.ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27087."ZNAKIDROGOWE24.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 27088."ŻEGLUGA POMORSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

g) Spółki akcyjne

Poz. 27089.AKWAWIT-POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27090.ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27091.CANESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27092.CANESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27093.COACHWISE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27094."DIGIREC" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27095."DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27096."DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27097.ECO-WIND CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27098."EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27099.ENERGA ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27100.EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27101.F-TRUST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27102.FABRYKA NARZĘDZI "KUŹNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27103.INDUSTRIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27104.JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27105.JBS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27106.KCM CLINIC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27107.KONCEPT - L SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27108.LCL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 27109.MAZURSKA ŻYWNOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27110.MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27111.MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CRACOVIA" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27112.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27113.MOBIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27114.NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27115.PIECEXPORT - PIECBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27116.POLSKA GRUPA RESTAURACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27117.POLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27118.POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27119.PRAXIS S.A
Poz. 27120.PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27121.PRZEMYSŁOWY INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27122.SIMTEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27123.TELECOM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27124.TP-ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27125.TYLKO PRACOWNICY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27126.VAKS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27127.ZAKŁADY MIĘSNE "ŁMEAT-ŁUKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 27128.ZAKUPY.COM SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 27129.DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 27130.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELIZA" WE WROCŁAWIU
Poz. 27131.MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE PARKOWE 5, 7"
Poz. 27132.PIERWSZA WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 27133.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W LIKWIDACJI
Poz. 27134.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA OPASOWEGO "SOLIDARNI"
Poz. 27135.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BYT" W OTWOCKU
Poz. 27136.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABACKI ZAKĄTEK"
Poz. 27137.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNIK"
Poz. 27138.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"
Poz. 27139.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KROWODRZA
Poz. 27140.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA RAZEM - STRZESZYN
Poz. 27141.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ W MAŁGOWIE
Poz. 27142.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZIEMI KRAKOWSKIEJ
Poz. 27143.SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH "INEKSPLO" W SOPOCIE
Poz. 27144.SPÓŁDZIELNIA PRACY "MINERWA" W LIKWIDACJI
Poz. 27145.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NASZ DOM"
Poz. 27146.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZO TRANSPORTOWYCH W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 27147.EUROREGIONALNE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Poz. 27148.GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE
Poz. 27149.ODDZIAŁ UCZELNIANY POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE IM. PROF. ZYGMUNTA A.KLEMENSIEWICZA PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
Poz. 27150.POLSKIE STOWARZYSZENIE CENTRÓW OGRODNICZYCH
Poz. 27151."SPORTOWE KASZUBY"
Poz. 27152.STOWARZYSZENIE "AKADEMIA GASTRONOMICZNA"
Poz. 27153.STOWARZYSZENIE RESURSA PODLASKA
Poz. 27154.STOWARZYSZENIE TEATRALNE "N50, 18 E18, 46" W LIKWIDACJI
Poz. 27155.TATRZAŃSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Poz. 27156.ZABRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE ZAŁOGOWA GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA "MAKOSZOWY"

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 27157.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

o) Fundacje

Poz. 27158.FUNDACJA CAMPUS
Poz. 27159.FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY
Poz. 27160."FUNDACJA WARTY I KREDYT BANKU RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"
Poz. 27161.FUNDACJA WSPIERANIA REHABILITACJI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. PROF. ALEKSANDRA HULKA
Poz. 27162.FUNDACJA ZIEMI OBIECANEJ NA RZECZ ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Poz. 27163.NIEZALEŻNI. FUNDACJA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

p) Kółka rolnicze

Poz. 27164.KÓŁKO ROLNICZE W BABINIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 27165.ACCOVION GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 27166.COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 27167.INDUSTRIE-MEISSNER GUSTAV MEISSNERINDUSTRIEBEDARF-GROSSHANDEL ODDZIAŁ W POLSCE OLSZTYN W LIKWIDACJI
Poz. 27168.LEWIS COMMUNICATIONS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 27169.UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS AUSTRIA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 27170.JĘDRZEJOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE W UPADŁOŚCI
Poz. 27171.ZAKŁADY BUDOWNICTWA MOSTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE W LIKWIDACJI

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 27172.KLUB SPORTOWY "SOŚNICA" - GLIWICE
Poz. 27173.KLUB SPORTOWY "WIETCISA"
Poz. 27174.MIĘDZYGMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY WIELUŃ
Poz. 27175.ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"