Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 179/2013 (4296) z 16 września 2013 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 12996.FASHION HOUSE SOSNOWIEC DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 12997."BLUSZCZAŃSKA APM DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 12998."NORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 12999.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13000."SUPERIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13001.KABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13002.NEWBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13003.LIN-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13004."LEM PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13005."AVANGARDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13006.ALGECO FINANCE 2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13007.ALGECO FINANCE MEZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13008.EC DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13009.AVANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13010.GRECO JLT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13010.GRECO JLT ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13011.HILTI (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13012.INWEST-ECO-KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13013.LCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 13014.KOPKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 13015.BREEVAST DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 13016.BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13017.KUPIEC POZNAŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13018.Mularczyk Grzegorz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TAJFUN w upadłości likwidacyjnej
Poz. 13019.DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 13020.POLSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE "INWEST" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 13021."MAJĄTEK MALECHOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13022.TANDEM TAREN-TO STUDIO FILMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 13023.IBIS LTD. - INTERNATIONAL BAKERY INDUSTRIES - SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13024.SPÓŁDZIELNIA ROBÓT BUDOWLANO-DROGOWYCH W TŁUSZCZU W LIKWIDACJI
Poz. 13025.FEALE Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 13026.INWESTYCJE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13027.PERSENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 13028."UNIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13029.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ŻYWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13030.Dydycz Dorota i Dydycz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy CORBEL S.c. Tomasz Dydycz, Dorota Dydycz w upadłości likwidacyjnej
Poz. 13031."WOJTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13032.Grześkiewicz Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NIK-MAR w upadłości
Poz. 13033.Bołdak Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych PROFTEL Andrzej Bołdak w upadłości układowej

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 13034."FAM INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13035."RIKO & TRAFIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13036.ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "SILWANA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 13037."MPAY INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 13038.Czubaj Zbigniew prowadzący działalność gospodarczą w upadłości likwidacyjnej

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 13039.Wnioskodawca Godycka-Ćwirko Marianna i Ćwirko Gustaw
Poz. 13040.Wnioskodawca Gałązka Marek
Poz. 13041.Wnioskodawca Dmowska Halina
Poz. 13042.Wnioskodawca Siecichowski Artur z udziałem Siecichowskiego Arkadiusza i Tarnaskiej Ewy
Poz. 13043.Wnioskodawca Chrzanowski Jan
Poz. 13044.Wnioskodawca Bułhak Bohdan
Poz. 13045.Wnioskodawca Pisarski Jan
Poz. 13046.Wnioskodawca Gmina Głubczyce - Burmistrz Głubczyc

2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego

Poz. 13047.Wnioskodawca Grablewska Barbara

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 13048.Wnioskodawca Białek Bogdana i Rozmarynowski Andrzej
Poz. 13049.Wnioskodawca Brdak Maria Magdalena
Poz. 13050.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Siedlce
Poz. 13051.Wnioskodawca Witkowska Honorata

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 13052.Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Poz. 13053.Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Poz. 13054.Subfundusz UniBezpieczna Alokacja
Poz. 13055.UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Poz. 13056.Subfundusz UniObligacje Aktywny
Poz. 13057.Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu
Poz. 13058.Drukarnia TINTA Zbigniew Szymański
Poz. 13059.Subfundusz UniTotal Trend
Poz. 13060.Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
Poz. 13061.Zakład Mięsny LENARCIK Sławomir Lenarcik
Poz. 13062.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

XI. INNE

Poz. 13063.ALPINE BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 217904.AIMMS KŁOSEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217905.ART CONSERVATION KRYSTYN KOZIEŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217906.EURO-FLIZ P. CHEŁMECKI, A. CHEŁMECKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217907.GRUPA PLUSBUS TURYSTYKA AUTOKAROWA TADEUSZ LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217908.JP PHARM KATARZYNA JAŚKOWIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217909.KANECKI I WSPÓLNICY KANCELARIA SYNDYKÓW LICENCJONOWANYCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217910.MG DROSZCZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 217911.P.P.U.H. NAT-POL SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR JASZCZUK I WSPÓLNICY
Poz. 217912."PRO FAMILIA" ELŻBIETA TOMASZ-HAJNOS RENATA ONIESZCZUK SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 217913.JAN PALACZ HANDEL I USŁUGI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 217914.LEGAL CONSULTING RADCA PRAWNY MAREK TOMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 217915."PŁACĘ TERMINOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 217916.SEBIK PIOTR KUKLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 217917.SJS POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 217918.WARSAW EQUITY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 217919."ALFA DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 217920.CYBERNETYKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 217921."DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 11 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 217922."DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 14 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 217923."DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 217924.FENIKS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 217925.GARDENOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 217926.INVEST PROFIT NR 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 217927.TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 54) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 217928.4KÓŁKA TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217929."52CHALLENGES.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 217930.AGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217931.AIC INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217932.ALKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217933.AMADEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217934.AMELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217935.AMICUS LEGIS KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217936.APTEKA "NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217937.ARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217938.ARNIPHARM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217939.ARNIPHARM III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217940.AUSTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217941.AUTOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217942.AVIAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217943.B FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217944."BENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 217945.BIOGAZOWNIA GOSTCHORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217946.BIOGAZOWNIA KLĘPINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217947.BIOMANTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217948.BIOVITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217949.BLUE WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217950.BP TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217951.BS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217952.C.D.N. BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217953.CAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217954.CELION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217955.CON-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217956.COR4OPT2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217957.COR4OPT3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217958.COR4OPT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217959.CPC TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217960.CREATIVE ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217961.DALCO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217962.DSP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217963.DTRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217964.E-KOMA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217965.EGZO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217966.EKOFOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217967.ENERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217968.EPRIMO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217969.ERKIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217970.ESTETOLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217971.EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217972.FILARUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217973.FIRMA LOBBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217974.FLOW4INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217975.GLOBAL SOURCING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217976.GLOBTOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217977.GOLD THREAD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217978.GRANDEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217979.GRINGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217980.HEXEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217981.IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217982.IZILIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217983.JOOBSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217984.KABROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217985.KAJETANOWICZ & BĄK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217986.KANCELARIA SYNDYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217987."KAR-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217988.KAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217989.KINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217990.KLUB SPORTOWY FUTBOLOWA LIGA SZÓSTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217991."KWANTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217992."LAVINIA XXXVII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217993.LIANGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217994.MAGO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217995.MANADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217996.MARDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217997.MARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217998.MATDAR EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 217999.MEATNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218000.METABUD MT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218001.MILLENNIUM PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218002.MIRXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218003.MITBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218004.MOLVERINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218005.MOSHOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218006.MWR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218007.NATUS OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218008.NEO PHARM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218009.NICOLE SOLUTIONS FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218010.NOBILITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218011.NOTITIA-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218012.NUTELLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218013.OLYMPIA MED PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218014.ON TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218015.OTE KANGUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218016.OVM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218017.P&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218018.PANTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218019.PELLETTERIA ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218020.PMI OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218021.PMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218022.POLARIS LABORATORIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218023.POLSKA ENERGETYKA WODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218024.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOLOMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218025.QSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218026.RAIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218027.RICHARDS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218028.SARU SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218029.SECTOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218030.SHIPSBOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218031.SILA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218032.SINFLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218033.SMACZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218034.SMART MEDIA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218035.STAVIORI EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218036.TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218037.TEC SYSTEM TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218038.TEMPCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218039.TIGA MARINA - SZTYNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218040.TONDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218041.TOWARZYSTWO DORADCZE PITRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218042.TRANSPORT - SPEDYCJA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218043."TRAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218044.TUBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218045.VISHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218046.WEBRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218047.WPS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218048.WYSOCKI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218049.ZAGŁĘBIE INVESTMENTS AND TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 218050.KLUB PIŁKI SIATKOWEJ "CHEMIK POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 218051.MAKABILA SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 218052.STOWARZYSZENIE WROCŁAWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO EXTREME FIGHTERS

o) Fundacje

Poz. 218053.FUNDACJA NA RZECZ BUDOWY POMNIKA MISIA WOJTKA W SOPOCIE
Poz. 218054.FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DORZECZA ODRY "GŁOGÓW NAD ODRĄ"
Poz. 218055."PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI"

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 218056.TEXAS INSTRUMENTS INTERNATIONAL TRADE CORPORATION (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 218057.AGD-RTV S.KRYKIEWICZ - M.LINKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218058.AGENCJA MAWEX MARIA ŚMIGIELSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218059."ALFA" MARKET BUDOWLANY BEDNARZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218060.ALIAS PAVEL SCURA VASILE SCURA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218061.ALTOM ALICJA NAMYSŁOWSKA-KONOWROCKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218062."ATS BALICKI, FLOREK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 218063.AUTO SHOŁ SPÓŁKA JAWNA R.SZRAJBER K.SZOMBIERSKI
Poz. 218064.AUTO-TECHNIKA KUNICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218065."CELL-FAST" SŁABIK I SŁABIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218066.CHIRURGIA JEDNEGO DNIA TOMASZ EBERT, SZYMON ZACHARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218067.DE GUSTA BEER DEREVYANKO BEJENARI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218068."DILER" ANDRZEJ I IRENEUSZ KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218069.ELGO E. SZLEJTER, S. ZAJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218070.ELIT-B.GANCARZ, K.BŁASZKOWSKI-SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218071.ENERGO-PROJEKT A.JAROSIŃSKI S.MIROCHA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218072.EXDOM - 2 SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW KOWZAN, IRENA KOWZAN
Poz. 218073."FALKON" SPÓŁKA JAWNA IZABELA ŻELAŻEWSKA, ROMAN ZIEMACKI
Poz. 218074."FER - PLAST" K&B K. KWIATKOWSKI, M. BRZEZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218075.FIRMA HANDLOWA DUET SPÓŁKA JAWNA MONIKA I TOMASZ FRANCZUK
Poz. 218076.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ABP" MARIUSZ KUTOWICZ, ROBERT STEFANOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218077.FIRMA KARLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218078.FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "LEMAR" W.& M.HARTUNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218079.GEARCOM SPÓŁKA JAWNA ADAM CICHOSZ
Poz. 218080."GLOBTRANS" STANISŁAW LESIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218081.GRUPA KARLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218082."INTECH" A.A. KRAMARCZYK SPÓŁKA JAWNA AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA
Poz. 218083."IZOTERM" SPÓŁKA JAWNA W. BOŚLAK I M. BOŚLAK
Poz. 218084.JTR FIŁOŃCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218085.KANTOR WYMIANY WALUT HENRYK BEGIER I ADAM BEGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218086."KRD" R.KAROLAK, D.ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218087."LEROY & ŁUKASIEWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218088."ŁUKPLAST" DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218089."M" ZAKŁAD MASARSKI D. I I. PACHWICEWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218090."MELISA" PLĘS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218091.NTS WAJNERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218092."ODOSS" ODYNIEC OSSOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218093."PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218094.PAKPOLAND KASPROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218095.POLSKA KORPORACJA WYDAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW DUDKIEWICZ I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218096.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "POL - AGRI" MAREK MARCINIAK, KRZYSZTOF SZYK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 218097.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "SEZAM" BERNADETA WOJCIECH ODROBNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218098.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "KOLOR" Z. MAZUR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218099.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŻUCHLIŃSKI" G.A. ŻUCHLIŃSCY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218100.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BAGUETTE" ELŻBIETA WASILEWSKA KONDELKA, MACIEJ KONDELKA - SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218101.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIGI" B. I W.RABCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218102.PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE OSTSPED ROBERT KĄKOL, BARBARA KĄKOL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218103."PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AL-VARS. V.REMY. SPÓŁKA JAWNA" W LIKWIDACJI
Poz. 218104.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAMI" MIROSŁAW NENCA, BEATA NENCA-GREŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218105.RADER SPÓŁKA JAWNA PIOTR SZETTEL I PIOTR GAŁĘSKI
Poz. 218106.RAM B. GRACZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218107.RS LOGISTICS S.ROŻEŃSKI, M.SITARZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218108.SEED.FARMA MARKETINGOWA. GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218109."SIRBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE - DANIEL SIP, EMILIA RYSZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 218110.SPED-TRANS JAN BŁOŃSKI I PAWEŁ BŁOŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218111.SZPILA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218112.TERMOTECH - J.CZOPAR, R.KOSIBA, J.WOJTAS - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218113.THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ SZTEJNWALD
Poz. 218114.WIELOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218115.WOLAK MACIEJ I S-KA "WOLBUD I" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218116."ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU - SYSTEMY PROJEKTOWE" A. DUMNICKI I S-KA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218117.ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU - W. SYLWESTRZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 218118.ZAOPATRZENIE OGRODNICZE KOZANA & MATUSIAK SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 218119.MIŚKOWICZ & PACH KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 218120.NIEWIAROWSKA I POLAŃSKI, RADCOWIE PRAWNI, SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 218121."4DF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 218122."AGROMOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218123.APARTAMENTY REKORD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218124.APOLLO-RIDA RETAIL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KRAKÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218125.B&P SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218126.BABYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218127.BUDREX CONDOMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218128."CHEMI-OIL KAMBERSKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218129."DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA DEVELOPMENT HUBSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218130."EASTPROD SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218131.EPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218132.EUROCAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218133."EUROENERGIA-AL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218134.EWRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218135.FORTE DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218136.GALERIA NDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218137.GERENDIS APO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218138.GP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RESTAURANTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218139."GRENOVI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218140."GRUPA BUDOWLANA AQUA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218141.IMPEL MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218142.KANCELARIA ADWOKACKA KUBAT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218143.KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218144.KIJEWSKI, GRAŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218145.KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218146.KONKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218147.KONSTRUKCJE STALOWE HYŻYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218148."LASAL DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218149.LEOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218150.LEOTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218151.LOCUS SECURITY TRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218152.MARKET PUNKT 4 PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218153.MRC UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218154."NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218155.PARK MINIATUR SAKRALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218156.POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218157.PROBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218158.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANDRZEJCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218159.RANDSTAD SERVICES APO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218160.REKORD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218161.ROCKWOOL POLSKA ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218162.SAPO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218163."SEKWENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONSULTING" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218164.SETEL SOPICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218165."STAR PR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218166.STS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218167.SYSTEM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218168.TAMPA REX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218169.UNIQUE MOMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 218170."VERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 218171.ABCD MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218172.AHMD_6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218173."APEXIM AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA"
Poz. 218174.ARRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FORTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218175."ARRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY SPODKU" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218176.COPERNICUS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218177."" DESCONT "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 218178.ECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218179."GANT PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 12" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 218180.HANDEL I MINERAŁY NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 218181.HAVERN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218182.IMPORT HOUSE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218183.KORAB HAMILTON & CO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218184."KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 218185.MIŃSKA BUSINESS CENTER GABBRO TRADE ROSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 218186.MONDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAŁA BOTANICZNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218187.NOVUM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218188.OK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218189.PLASTWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 218190.POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘDZYCHODZKA POMONA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218191."RELAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218192.ROZWADOWSKI VENTURES SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218193.SD PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218194.SOCRATES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218195.SPINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218196.SPINBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218197.SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218198."V&P AGENCJA REKLAMOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218199.VERTIGO BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218200.WEB DEVELOPMENT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218201.WILLSON & BROWN - WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 218202.WSPÓLNY RYNEK SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218203.WSPÓLNY RYNEK SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 218204.ZWG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 218205.168.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218206.2MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218207.360 DEGREES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218208.3XTRIM AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218209.4 TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218210.4MATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218211.4MNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218212.4TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218213.A.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218214.AAG-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218215.AB DYNAMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218216.AB TRENDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218217.ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218218.ABEONA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218219."ABL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218220."ABRO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218221."AC RENTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218222."ACER CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218223.ACG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218224."ACORR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218225.ACTIV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218226.ADC SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218227.ADE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218228."ADGAR BCIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218229."ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH - KĘPNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218230.ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218231.ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218232."AEKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218233."AFFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218234.AG POLEDNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218235.AG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218236.AGENCJA REKLAMOWA "COMPANIA ECHO SYSTEM - STUDIO PROJEKTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218237.AGENCJA REKLAMOWA STUDIO ARRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218238.AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218239.AGITIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218240."AGRARIA CLAUDII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218241."AGROCENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218242."AGROCENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218243."AGROCHEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218244.AGROSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218245.AGROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218246.AIMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218247.AIRLINE CONTROL SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218248.AISAN BIOMASA IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218249.AIUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218250.AKAD PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218251.AKADEMIA TALENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218252.AKADEMIA TWÓRCZEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218253."AKTIO" BUSINESS & INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218254."AKTYWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218255.AKWA ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218256.AL DEVELOPMENT BOLESŁAWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218257.ALAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218258."ALBERTEN WORK - GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218259.ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218260.ALEX BARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218261.ALFA FINANSE ECO CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218262.ALKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218263.ALLROUND - SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218264."ALLTER POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218265."ALPINUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218266.ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218267.ALSINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218268.ALUINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218269.AMC ART MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218270.AMER - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218271.AMG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218272."AMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218273."AMREST WORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218274.AMSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218275.AMSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218276.AN THERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218277.ANDI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218278."ANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218279.ANONSEBUDOWLANE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218280.ANUBIS-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218281.ANUBIS-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218282.APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218283.APC KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218284.APC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218285."APM INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218286.APPLISOLEIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218287."APTEKA 21" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218288.APTEKI TANIE LEKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218289.AQUA DUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218290."AQUA-SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218291.ARBORETUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218292.ARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218293.ARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218294."ARCELORMITTAL SYCÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218295.ARCHITBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218296."ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI" PRACOWNIA AUTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218297.ARION SZPITALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218298.AROMATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218299.ARP IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218300.ART D CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218301."ARTI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218302.ARTPLANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218303."ARTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218304.ASPERFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218305.ASTUS TRENING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218306.ATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218307."ATB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218308.ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218309."ATEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218310.ATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218311.ATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218312."ATP ACTIVITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218313.ATP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218314."AUDIOFRIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218315."AUDIT - EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218316.AUTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218317."AUTO SCHMIDT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218318."AUTO SCHMIDT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218319.AUTOJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218320."AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218321.AVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218322.AVATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218323.AVENTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218324.AVERMANN OBORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218325."AWANGARDA NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218326.AWG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218327."AXA - SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218328.AXIOM ENTERPRISES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218329.AYLWARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218330.B-I-W GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218331.B.H.C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218332.BA-MA-BUD B.JÓREK-M.JÓREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218333.BAIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218334.BALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218335.BALS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218336.BALS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218337."BANTEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218338.BARELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218339."BASLIGHTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218340."BAST OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218341."BATIMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218342.BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218343.BAYWA R.E. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218344.BAZA PALIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218345.BDP TAXER - DR MARIAN MADEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218346."BELIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218347."BELLAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218348."BELPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218349."BELTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218350."BELVEDERE DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218351.BENE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218352."BENE TRUCKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218353.BEST EMPLOYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218354.BESTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218355."BESTSERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218356.BIASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218357.BIBLIOTEKA ANALIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218358."BILLTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218359.BIOCORP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218360.BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218361.BIOGAZ ENERGETYKA POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218362.BIOGAZ ZENERIS TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218363.BIONETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218364.BIOSMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218365.BIOSMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218366.BIURO DORADZTWA EKOLOGICZNEGO I INWESTYCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218367.BIURO NAUKOWO-BADAWCZO-WDROŻENIOWE PROFI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218368.BIURO PODRÓŻY "LATOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218369.BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE "SHILL-EKSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218370.BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH EF-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218371."BJP GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218372."BKM ENGINEERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218373.BLACKBERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218374.BLOOMSBURY INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218375.BLUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218376."BM INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218377.BM PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218378.BMC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218379."BMCG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218380.BNM - MAŁE WILCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218381.BOMBA FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218382.BONA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218383.BONDOMO IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218384."BONDOMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218385."BOSPHERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218386.BRAND DISTRIBUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218387.BRILLIANT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218388.BROJLERFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218389.BROWAR PORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218390.BSTH DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218391.BUD ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218392.BUDASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218393."BUDOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218394.BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE KAMIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218395.BUSINESS ASSISTANCE & SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218396.BUSINESS EXCELLENCE INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218397.BYDGOSZCZ PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218398.BYDGOSZCZDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218399.BYWAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218400.C. GIELISCH (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218401."C. WITT I SPÓŁKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218402.CABINPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218403."CABLE-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218404.CABLEX-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218405."CAFE CHOPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218406.CAFE NEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218407.CAFE NEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218408.CAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218409.CALDORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218410.CALISTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218411."CANDELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218412.CAPITAL INVESTORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218413.CARDONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218414.CARMEL CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218415.CASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218416."CCS - CENTRUM CERTYFIKACJI I SZKOLEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218417.CCT GROW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218418.CEDET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218419.CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218420.CENTRO-BUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218421.CENTRUM DARING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218422.CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218423.CENTRUM OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI BIUR-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218424."CENTRUM SIERADZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218425.CENTRUM SZKOLENIA I PSYCHOTERAPII CATERINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218426.CENTRUM WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218427.CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW "SELEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218428."CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 218429.CENTURION TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218430.CERAMIKA DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218431."CEZAR FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218432."CFE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218433.CG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218434.CHALLANGE THIRTY NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218435.CHAMPION BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218436.CHOJEŃSKIE CENTRUM ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNE PRIMUS MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218437."CHRISTOPHERY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218438.CID LINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218439.CIETRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218440.CITY-NAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218441.CITYCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218442.CLONDALKIN PHARMA AND HEALTHCARE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218443."CLUB FAIR PLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218444.COBAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218445."COBRABID - OPTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218446.COMPLEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
Poz. 218447.COMPLEX-BUD STOLARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218448.COMPLEX-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218449.CONRES ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218450.CONSULT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218451."COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218452.CORAIL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218453.CORNELLIS GLOBAL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218454.COTTONFACTORY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218455.CRANE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218456.CRASH-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218457.CREATIVE PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218458.CREATIVE RESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218459.CREATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218460.CRH ŻAGIEL MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218461.CRN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218462.CT-TECHUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218463.CT-TECHUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218464."CUW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218465.CZELADZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218466."CZYSTO.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218467."D.P.K. POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218468."DA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218469.DAKAR-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218470.DANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218471.DANTEX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218472."DCH DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218473.DEKA-IMPEX II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218474."DEKO-ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218475.DELAVAL OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218476."DELIFRANCE POLSKA LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218477.DELISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218478."DEMON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218479."DEMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218480.DENDROL ZAKŁAD ZADRZEWIANIA CHIRURGII I PIELĘGNACJI DRZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218481."DEVELOPMENT GROUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218482."DI MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218483."DICOFARM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218484.DIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218485.DIGITAL CORE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218486.DIGITAL INTERIORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218487.DMW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218488.DO & CO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218489.DO & CO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218490.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY PROFILAKTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PRACY "PRO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218491."DOM - MAX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218492.DOM BROKERSKI EM BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218493.DOM INWESTYCYJNY CAPITAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218494."DOMEX OKNA I DRZWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218495."DOMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218496."DOMY BW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218497."DONAU TRANS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218498.DOPLA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218499.DOROFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218500.DOT MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218501.DOTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218502.DRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218503.DREMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218504."DROPER LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218505.DRUKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218506.DSE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218507.DT SWISS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218508.DTA SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218509."DUVENBECK LOGISTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218510."DW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218511.DYNAMIC CREDITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218512.E-ASSISTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218513.E-MAJOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218514.E-MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218515.E-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218516.E.M. IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218517."EAB PROJEKTBAU POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218518.EASYCONNECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218519.EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218520.EBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218521.EBEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218522.EC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218523.ECO SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218524.ECO-CLASSIC - ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218525."ECO-CONTI" 2006 - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218526.ECOBIOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218527.ECOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218528."ECONOMICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218529.EDEL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218530.EDUKATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218531.EF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218532.EFINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218533.EHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218534.EIG EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218535.EIM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218536."EIRPOLE PROPERTIES 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218537."EIRPOLE PROPERTIES 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218538.EIS FUNDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218539."EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218540.EKO-TRIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218541.EKO-WILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218542."EKOFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218543.EKOGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218544.EKOKANWOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218545.EKOKOGENERACJA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218546.EKOLAND PIOTRKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218547.EKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218548.EL BARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218549.ELBUD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218550.ELEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218551.ELEFANT-DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218552.ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218553."ELEKTROPROCESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218554."ELPOL - ELEKTROTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218555.ELPROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218556."EMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218557.EMMERSON EVALUATION DLA SEKTORA BANKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218558.EMOCNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218559.EMPIK ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218560."ENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218561.ENC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218562."ENECOLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218563."ENERGENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218564.ENERGOHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218565."ENERGOINKAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218566.ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218567.ENERPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218568.ENERVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218569.ENITORA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218570."ENTERTAINMENT & LICENSING MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218571.EP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218572.EPITUXIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 218573.EPW ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218574."ERABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218575.ERGONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218576.ES COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218577.EST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218578.ESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218579.ESTHETICPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218580."ETOS" CENTRUM EDUKACJI I DORADZTWA SŁUŻBY ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218581.EURO OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218582.EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218583.EURO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218584.EUROBRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218585.EUROBUD G & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218586.EUROCOMPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218587."EUROPE SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218588."EUROPEJSKIE CENTRUM CONSULTINGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218589.EUROSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218590."EUROTERMINAL SŁAWKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218591.EUROTRAFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218592.EUROTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218593.EVENTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218594."EVENTUS" - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218595.EWA INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218596.EWRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218597."EX-BIURO REKLAMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218598.EXCOLO ET CURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218599."FABRYKA ARMATURY IDMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218600.FABRYKA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218601.FABRYKA LIN I DRUTÓW "LINODRUT" ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218602."FABRYKA OKIEN STOLBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218603.FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH FUM CHOFUM-OBRABIARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218604.FABRYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218605.FABRYKAKREATYWNA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218606.FACESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218607.FACTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218608.FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218609.FAN-PAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218610.FARMA WIATROWA KRZĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218611."FARMTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218612.FEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218613.FIBU EURO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218614.FIDELIA-CENTRUM KONSULTINGU, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO FUNDUSZY POWIERNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218615."FIGHT CLUB ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218616.FINCERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218617."FINQUEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218618.FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "MAKROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218619.FIRMA PROJEKTOWA "ASPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218620.FITO-PRYZMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218621.FIXAFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218622.FLER AROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218623."FLEXMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218624."FO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218625.FOCAL OPTRONIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218626."FODA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218627."FOLIA-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218628.FOLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218629.FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218630.FRANESA PROPERTIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218631.FRESH START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218632."FRIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218633."FRUKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218634.FTF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218635.FUTURE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218636.FZN MARBAISE LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218637.G&G ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218638.GABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218639.GALERIA TULIPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218640.GALERIA ZAMOJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218641.GALWA-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218642.GAMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218643.GASKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218644.GASOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218645."GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218646.GAZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218647.GAZDA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218648."GAZOSFERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218649.GAZTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218650.GC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218651."GCG GROUPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218652.GDAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218653.GEA KLIMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218654."GEMALTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218655.GENERPOL G42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218656.GEOPROJEKT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218657.GEOTERMIA PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218658.GER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218659.GEST - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218660.GHELAMCO GP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218661.GIFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218662.GLASSBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218663.GLASSBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218664.GLOBAL ELECTRONIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218665.GLOBAL POSITIONING LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218666.GLOBALE RESSOURCE HUMAINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218667."GŁOWACKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218668.GODEALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218669.GOLD BAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218670.GOLDEN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218671.GOMERA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218672.GOODMILLS POLSKA KAMIONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218673.GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218674.GOODWORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218675.GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE MALINOWA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218676.GOSPODARSTWO KAMIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218677.GOTSZLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218678."GREEN HILL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218679."GREEN LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM
Poz. 218680.GREEN WAY ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218681."GRENERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218682.GRETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218683.GREY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218684."GROSAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218685.GRUPA FIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218686.GRUPA MAMPRACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218687.GRUPA PBF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218688.GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO BEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218689.GRUPA PRODUCENTÓW KRYSZTAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218690.GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRO-ALGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218691.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "KŁOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218692.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NAWROT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218693.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ŻYWIEC WOŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218694.GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZIĘBICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218695.GRUPA SADOWNICZO-WARZYWNICZA ZŁOTY SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218696."GSM SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218697."GSM SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218698.H.R. TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218699."HACVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218700."HAER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218701.HAKKO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218702."HALO KWADRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218703."HANSE INVEST POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218704."HARAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218705."HARK I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218706.HAWEŁKA NA WIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218707.HAWK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218708.HAWK-EYED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218709.HELLFEIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218710.HERITAGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218711."HERKULES" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218712.HERZOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218713."HESTIA - MIĘDZYNARODOWI SPEDYTORZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218714.HHR POLAND TRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218715.HIGH MEDIA ENTERTAINMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218716.HILOOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218717.HIPOGOTÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218718."HMX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218719.HOIST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218720."HOLKAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218721.HOP FENCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218722."HOPOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218723.HORTI GRUDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218724.HORYZONT GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218725.HORYZONT GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218726."HORYZONT" BIURO TURYSTYCZNE, HANDLOWE I USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218727.HUB30.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218728.HUNTERSPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218729.HURTOWNIA GASTRONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218730.HURTOWNIA OPONIARSKA "TRANS-GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218731.HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218732.I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218733.IAC GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218734.IBERDROLA RENEWABLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218735.IDAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218736.IDAL UMDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218737.IGEAMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218738."IKARIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218739.IKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218740.IMK INVEST HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218741."IMMOBILIEN RITTAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218742."IMMOŻOLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218743.IMPORT EXPORT HURT SPEDYCJA "J.J." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218744.INDIGO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218745.INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO POLOWAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218746.INDUSTRY INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218747."INEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218748.INFO-ORG EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218749.INFRA SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218750.INKASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218751."INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218752.INNOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218753.INPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218754."INSANIX MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218755.INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218756.INSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218757.INSTYTUT WSPÓŁCZESNYCH PSYCHOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218758.INTEGRA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218759.INTELIGENTNE NAUCZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218760.INTER BROKER VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218761."INTER PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218762."INTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218763.INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218764."INTERNATIONAL MARKETING SERVICES POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218765.INTERNATIONAL POS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218766.INTERNATIONAL POS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218767.INTERTRADE VAN ROSSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218768.INTERTRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218769."INTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218770.INVEST DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218771.INVEST PLAN GROUP - ALEKSANDRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218772.INVEST-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218773."INVEST-PARK DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218774.INVIMED - EUROPEJSKIE CENTRUM MACIERZYŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218775.INWEST TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218776.INWESTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218777.IPSEN ROAD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218778.IRM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218779.ISA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218780."ISOPAK POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218781."ISOPAK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218782."IT.LPG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218783.IWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218784.IZOMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218785.J W SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218786.J-AND-Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218787."JAI KUDO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218788.JAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218789.JAKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218790.JAMI-JAMI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218791."JAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218792.JANSSEN KONIN PROFESJONALNE KUCHNIE GASTRONOMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218793."JAWAL" S.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218794.JB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218795.JELENIA STRUGA MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218796.JIYAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218797.JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218798.JOSERA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218799.JOYCE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218800.JR-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218801.JTMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218802.JULE-K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218803.JUST IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218804.JUXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218805.K&P STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218806."K&S POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218807."KADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218808.KADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218809.KALDER A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218810."KALMEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218811."KAMIENICE MIASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218812."KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO PRESTIŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218813.KANCELARIA PODATKOWO - KSIĘGOWA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218814."KARADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218815."KARSON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218816.KAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218817."KAWO-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218818.KFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218819.KING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218820."KLASYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218821."KLAUDYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218822.KMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218823."KMK GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218824."KMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218825."KOBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218826.KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218827.KOMPLEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218828."KOMSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218829."KONSORCJUM DORADCZE LNF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218830.KONTAKT ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218831.KONTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218832."KOŃCZANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218833.KOPARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218834.KORALOWY ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218835.KORZENICA 2 MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218836.KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218837.KOTTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218838.KRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218839.KRAUZ-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218840.KRM (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218841."KROKUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218842.KRUSZYWA II -ŻWIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218843."KSIĘGARNIA UNIWERSYTECKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218844.L&W POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218845.LAB TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218846.LABCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218847.LABOFARM-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218848.LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218849."LAURENTUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218850.LAYAGE MOMENTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218851."LECHO ELEKTRONIKA AUTOGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218852.LEDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218853.LEDROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218854."LEDUC CHEMIE POLAND LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218855.LEGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218856.LEMON PARADISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218857.LENZE-TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218858.LEO 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218859.LEO 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218860.LEVEL 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218861."LG DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218862."LIN’S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218863.LINDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218864."LINEA DIRECTA COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218865."LINENPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218866.LOGIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218867."LONGIER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218868.LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218869.LOVO TELEKONTAKT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218870.LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218871.LTE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218872."LUBERDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218873.LUGERA & MAKLER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218874.LUGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218875.LWHP 5 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218876."ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218877.M DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218878."M SERVICE SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218879.M.S-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218880.MAC`S MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218881.MADERA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218882."MAESTRO MEETINGS & INCENTIVES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218883.MAFA-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218884.MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218885."MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218886.MAGNIFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218887.MAIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218888.MAJWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218889.MAKJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218890.MAMMUT - CIĘŻKI TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218891.MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218892.MANAGEMENT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218893.MANAGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218894."MAO YUAN J." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218895.MAQUET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218896."MARCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENT ŚRUB
Poz. 218897.MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218898."MARKETING INNOVA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218899.MARYNARSKA BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218900.MAT - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218901.MATMATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218902.MATRIX MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218903."MAWOJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218904.MAXI BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218905.MAZOWIECKA FABRYKA DROŻDŻY "JÓZEFÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218906."MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO POWIERNICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218907.MBUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218908.MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218909.MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218910.MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218911.MEAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218912."MEBLARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI
Poz. 218913."MEBLE BORKOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218914.MEBLOKOMPLEKS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218915.MEDIA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218916.MEDIA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218917.MEDIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218918.MEDIABROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218919.MEDIAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218920.MEDLABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218921."MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218922.MEGAMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218923.MEGAWAT MARSZEWO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218924."MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218925."MEL-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218926."MEPROZET STARE KUROWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218927.MERA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218928."MEROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218929.METAL-CYNK - KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218930."METROPOLIS INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218931.MHS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218932."MI - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218933."MIASTECZKO TWINPIGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218934.MIEJSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 218935.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218936."MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218937.MILL-YON GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218938.MINERALIZACJA GDAŃSK GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218939.MIRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218940.MIRKESZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218941."MISTRAL - TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218942.MIXCOFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218943.MK FINANCIAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218944.MKKG INVESTMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218945.MKM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218946."MM WORK SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218947."MOBIGUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218948."MODELARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218949.MON-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218950."MONEX NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218951."MONEY TIME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218952.MOP ORŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218953."MOST - BUD"
Poz. 218954.MS SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218955.MTP MET-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218956.MULTI VESTE POLAND 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218957."MULTIBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218958.MULTICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218959."MURANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218960."MURAPOL NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 218961.MURRELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218962.MVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218963."MYSŁOWICZANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218964."NATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218965.NAUPLIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218966.NBC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218967.NDN PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218968."NEO-ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218969.NEODENTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218970.NETTEAM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218971.NEUMANN-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218972.NEW FORCE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218973.NEWZOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218974.NEXTKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218975.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - CENTRUM MEDYCZNE "AMICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218976.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KASZUBY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218977.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOJA PORADNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218978."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218979.NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM CHIRURGICZNE NOWA HUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 218980.NIKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218981."NIRVANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218982.NKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218983.NOBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218984.NORDA WIND PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218985.NORDIC PROJECT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218986.NOVA NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218987.NOVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218988.NOVOFERM DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218989.NOWA KUŹNIA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218990.NOWA WAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218991.NOWOGRODZKA 22 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218992.NUTRICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218993.NVS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218994.OBRIZUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218995.OCSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218996.ODOMO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218997.OGÓLNOPOLSKI OŚRODEK ROZWOJU ZAWODOWEGO "PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218998."OILGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 218999.OK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219000."OKNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219001.OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219002.OKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219003."OLEOFARM MAREK CHRZANOWSKI LESZEK STANECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219004.OLYMPUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219005.OM ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219006.OPENMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219007.OPOLTRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219008.OPTICON NANOTECHNOLOGY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219009."OPTIMAL INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219010."OPTIMEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219011.ORANGE BUSINESS SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219012.ORION DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219013.ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219014.ORTOMEDIC GL+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219015."ORZEŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219016."OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAWROCCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 219017.OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZNO - ORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA "PROMOCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219018."OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219019.OUTSOURCING SOLUTIONS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219020.P&P CITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219021."PAJO MARKETY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219022."PAOLONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219023.PARK W MAŁKOWIE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219024."PARTNER DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219025.PASSAT REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219026."PATFRIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219027.PAULA - MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219028."PAWGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219029.PAWTRANS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219030.PAYROLL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219031.PBG TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 219032.PBO - CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219033.PC-ELITE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219034.PDEM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219035.PEPPERCORN OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219036.PEROREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219037."PERRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219038.PETRAL DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219039.PETRO VEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219040.PETROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219041.PGB ENERGETYKA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219042."PGR BRÓDNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219043."PHOENIX TECNOLOGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219044.PIEKUT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 219045."PIXNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219046.PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219047.PL-USA CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219048.PLASTICOS DUREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219049.PLATINUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219050.PM10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219051."PMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219052.POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219053."POL - SUPPLY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219054.POL JAZOWA AGRO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219055."POL-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219056.POLBAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219057."POLDAN NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219058.POLDEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219059.POLISH BUSINESS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219060.POLISH SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219061.POLMED ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219062."POLONIA CUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219063."POLONIA PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219064.POLSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219065.POLSKI TABOR SZYNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219066.POLSKIE CENTRUM OPERACJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219067."POLSKIE LINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219068.POLSKIE WARZELNIE SOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219069.POLTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219070.POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219071.PORATH CUSTOMS AGENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219072.PORATH CUSTOMS AGENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219073.POSITANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219074.POZNAŃ CITY CENTER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219075.PPHU "KPL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219076.PPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219077."PRASMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219078.PREMIUM DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219079.PRESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219080."PRĘDKIEWICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219081."PRIMA-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219082.PRIME HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219083.PRIME REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219084."PRO REAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219085.PROFIALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219086.PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219087.PROFISSTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219088.PROGRES SOBIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219089.PROGRES SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219090.PROGRESLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219091.PROGRESSLEAD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219092.PROJEKT - SOLARTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219093.PROJEKT 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219094.PROJEKT CONCIERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219095.PROJEKT KOMERCYJNY 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219096.PROJEKT LOKALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219097.PROJEKTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219098."PROLOGIS POLAND LXIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219099."PROLOGIS POLAND LXX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219100."PROLOGIS POLAND LXXII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219101."PROLOGIS POLAND XXVI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219102."PROMACO" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219103.PROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219104.PROMED-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219105.PROPAGANDA - PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 219106.PROPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219107."PRYMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219108.PRZEDSIĘBIORSTWO "PREFABET-ŁAGISZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219109.PRZEDSIĘBIORSTWO "FERRBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219110.PRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219111.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MAGNOWSKI-STĘPIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219112.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "STALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219113.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219114.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219115.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "MILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219116."PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219117.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219118.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOLSZTYNIE
Poz. 219119.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BOTANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219120.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "RAYSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219121.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219122.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BIG-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219123.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-SPEDYCYJNE "HANSPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219124.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "AGROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219125.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO "BAŻANTARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219126.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ŁĘCZYCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219127.PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE "KOTŁOMONTAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219128.PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "PON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219129.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSÓWCU
Poz. 219130.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE FORDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219131.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MARKCHOM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219132.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "BROK-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219133.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTRALA NASIENNA" GOSTYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219134.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219135.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219136.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219137.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLASTER-DORO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219138.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219139.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "YORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219140.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ART-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219141.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INWEST-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219142.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "THOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219143.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219144.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SEMIRAMIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219145.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219146.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RYCZENIU
Poz. 219147.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "OTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219148.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO TURYSTYCZNO USŁUGOWE RZEMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219149.PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE "KARP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219150.PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "SPEDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219151.PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219152.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIK SPECJALNYCH BUDOWNICTWA "ARBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219153.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE "KĄPIELISKO MORSKIE SOPOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219154.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219155.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219156.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CORTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 219157.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MONTANEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219158.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "STALSERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219159.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ "NIKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219160.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219161.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219162.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO-PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219163.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTROMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219164.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MOYA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219165.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SKULSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219166.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SKULSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219167.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219168.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOPALNIA "OGORZELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219169.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219170.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219171.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE "GÓRNA ODRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219172.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219173.PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE "PRINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219174.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE ODZIEŻOWE HIDOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219175."PRZEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219176.PRZYCHODNIA "KOMUNALNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219177.PRZYCHODNIA AKADEMICKA W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219178.PS CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219179.PUFFS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219180."QUALIFACT. BADANIA RYNKOWE I DORADZTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219181.QUESTPOL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219182."QUINTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219183.R24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219184."RABA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219185.RACH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219186."RAJBUD DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219187."RAN - SYNCHRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219188."RAWICKA GRUPA ZIEMNIACZANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219189.RAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219190.RE-AL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219191.REDNET 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219192.REDOS POJAZDY UŻYTKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219193.REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219194."REMISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219195.REMONDIS ELECTRORECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219196."RENDAR GROUPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219197.RENOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219198.RENTAL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219199.REPIŃSKI TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219200.RESTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219201."RETIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219202."RHODIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219203.RICAND HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219204.RISK CONSULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219205.RL-PRO AUXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219206.ROLBUDDACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219207."ROLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219208."ROLLMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219209.ROLPAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219210."ROMGOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219211.RONDO TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219212.ROSEDALE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219213.ROYAL FINANCIAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219214.RÓŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219215.S4F SERVICE FOR FOUNDRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219216.SADKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219217."SAGA AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219218.SAL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219219.SAL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219220."SAMUEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219221.SAN LEON CZERSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219222."SAN-KOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219223.SANATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219224."SANIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219225.SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219226."SASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219227.SAURUS GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219228.SAVI TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219229."SCHENK TANKTRANSPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219230.SCHWARZTEE TRADE & TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219231.SCRIPT HUNTERS AGENCJA SCENARIUSZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219232.SECAPITAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219233.SECUREMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219234."SECURITAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219235.SECURITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219236."SEDYKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219237.SEGER STUDIO REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219238.SEGI-AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219239.SEMPIONE 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219240."SENIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219241.SENSWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219242.SEORATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219243.SERVITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219244."SERWIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219245.SGL AGRAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219246.SHAKEWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219247."SIGN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219248.SIGNUM SORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219249."SIRENA RESIDENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219250."SIRENA RESIDENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219251.SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219252.SK EXPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Poz. 219253."SKANPOL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 219254.SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219255."SKŁAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219256."SMART LINE FURNITURE 24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219257.SMG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219258.SODRUGESTVO POLSKA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Poz. 219259.SOFT FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219260.SOFTGEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219261."SOHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219262.SOKPOL-KONCENTRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219263.SOLEIL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219264."SOLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219265."SONATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219266.SOTAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219267.SPACE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219268."SPAW MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219269.SPB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219270.SPEDMAN GLOBAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219271.SPOMASZ-WRONKI GRUPA SFPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219272.SPONTIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219273.SPÓŁKA ENERGETYCZNA W POLSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219274.SPÓŁKA WĘGLOWA JAWORZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219275.STACJA NARCIARSKA TYLICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219276.STAL ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219277."STANDARD POLISH ENTERPRISE SPE IMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219278.STAR-TYP SPORT ZAKŁADY WZAJEMNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219279.STATE STREET SERVICES (POLAND) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219280."STB EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219281."STEICO - WINDPARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219282."STENHOJ POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219283.STILLMORE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219284.STM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219285.STOCKWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219286."STOCZNIOWY ZAKŁAD GOSPODARCZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219287.STOP SHOP 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219288.STOP SHOP 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219289.STORNO BIURO USŁUGOWO DORADCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219290."STRAŻ PORTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219291."STUDIO - W" AGENCJA ARTYSTYCZNA I REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219292.STUDIO BESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219293."STUDIO DOMINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219294.STUDIO ZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219295.STUDIOMODEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219296.SUBBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219297."SUMARA NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219298.SUPERNOVA PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219299."SUPRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219300.SUPRADENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Poz. 219301.SWEET FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219302."SWINGAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219303."SYLWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219304.SYSTEMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219305.SYSTEMY SPRZEDAŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219306.SZKOŁA KOMPUTEROWA IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219307.SZYDLIK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219308.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219309.T - BOOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219310."T-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219311.T.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219312.TABEXIM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219313."TARGES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219314.TAURUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 219315.TBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219316.TBBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219317.TECHMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219318.TECHNOBUD NOWY SĄCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219319.TECHNONAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219320.TECHNOX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219321."TEKTONIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219322.TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219323."TELETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 219324.TENOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219325.THERMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219326."TIGER TRADE COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219327.TIME STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219328."TOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219329."TONA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219330.TORDIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219331.TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219332.TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219333.TPT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219334.TRADING ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219335.TRANS-KROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219336."TRANSFORTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 219337."TRANSMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219338.TRANSMLECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219339.TRANSPORT-USŁUGI "ATUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219340.TRENKWALDER OUTSOURCING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219341.TRIMAR SHIPPING LTD., SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219342.TSUMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219343."TTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219344.TWOJA PLANETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219345."TYRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219346.TZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219347.UBS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219348.ULTER-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219349."ULTIMATE FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219350."UMBRELLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219351.UNI CALL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219352."UNICASE COMPUTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219353."UNIMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZŁOTOWIE
Poz. 219354.UNITED INTERNATIONAL PICTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219355.UNITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219356."UNTERER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219357.URBAN FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219358."UTRA - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219359."UZDROWISKA POLSKIE - ZARZĄDZANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219360."VALATEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219361."VAN DEN BERG BORINGEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219362.VATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219363."VERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219364."VERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219365.VIAINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219366.VICAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219367.VICESIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 219368."VIGOTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219369."VIMEC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219370."VIRGO TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219371.VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219372.VITA KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219373.VND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219374.VOLTA EUROPE BGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219375.VON DER HEYDEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219376.VPU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219377.VTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ
Poz. 219378.VTS LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219379.VULPES GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219380.WALK CREATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219381.WARBUD VINCI FACILITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219382.WARMIŃSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219383.WARSZAWSKI OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219384.WERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219385."WESTA CLEAN TECHNOLOGIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219386."WEZI-TEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219387.WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "KASTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219388.WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219389.WILDMAN TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219390.WIND-WAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219391.WIR DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219392."WISKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219393.WOJ-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219394.WOLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219395.WOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219396.WROCŁAW 2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219397.WYSOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219398.WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH "PAPIOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219399.X-ENERGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219400.X-PRESS PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219401.YAWA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219402.YAWA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219403.Z.M. ŁAGROM DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219404.ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHRIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219405.ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219406.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219407.ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219408.ZAKŁAD PIEKARNICZO - CUKIERNICZY "KRASUCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219409.ZAKŁAD PREFABRYKACJI BARKOCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219410.ZAKŁAD PRODUKCJI BIOMASY - SZAMOTUŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219411.ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH "EL-Q" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219412.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "REMONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219413.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "MATTHIAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219414.ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY "METALPUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219415.ZAKŁAD USŁUG GOSPODARCZO-SOCJALNYCH ANTEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219416.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHMIELNIKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219417."ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219418."ZAKŁADY MIĘSNE CHMIELEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219419.ZAKŁADY MIĘSNE MARYNIAK & MARYNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219420.ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO "PEKTOWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219421.ZAKŁADY TECHNIKI DŹWIGOWEJ-TECHLIFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219422.ZAKOPIAŃSKIE TBS TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219423."ZALESIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219424."ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219425.ZCS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219426.ZEOLITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219427."ZGO-NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219428."ZIARNO-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 219429."ZIELIŃSKI-SYSTEM DACH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219430.ZIELONAGÓRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219431.ZIELONE FERMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219432."ZIELONE OSIEDLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219433.ZIEMIA KRÓLEWSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219434.ZIEMIA PRZEMYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEMYŚLU
Poz. 219435.ZIM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219436.ZIOŁOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 219437.ZPB KACZMAREK WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 219438.11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219439.AGPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219440."ALDA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219441.BADURA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219442.BEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219443.BGE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219444.BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219445."BOSS BROWAR WITNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219446.BUDIMEX PPP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219447.CB SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219448."CEFARM - WROCŁAW - CENTRUM ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219449.CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH CEMAT’70 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219450.COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219451.DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219452.DOMENOMANIA. PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219453.ECOCAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219454.EDF TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219455."ELIBOR" SPÓŁKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA "Ł.J. BORKOWSKI"
Poz. 219456.ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219457.ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219458."EUROCASH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219459.EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219460.FM BANK PBP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219461.FURNITTIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 219462."GASTEL PREFABRYKACJA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219463.GDYNIA CONTAINER TERMINAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219464.GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219465.GO ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219466.GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219467.IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219468."IMPEL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219469.KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219470.KLIMOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219471.KONSENS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219472.KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219473.KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219474.MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219475."MENNICA-METALE SZLACHETNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219476.MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219477.MULTIZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219478.PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219479.PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219480."POLIFARB" KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219481.POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219482.POLSKI GAZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219483.POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219484.POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219485.POZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 219486.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219487.PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219488."PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW - PKS LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219489.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CHEMIKOLOR" - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219490.RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219491.RO STYLE&LIFE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219492.ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY LECHIA TOMASZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219493."RUCH NIERUCHOMOŚCI II" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 219494.SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219495."SILGAN METAL PACKAGING TCZEW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219496.SKIPPI YACHTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219497.SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219498.TURBINE ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219499."WARTA POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219500.WAY2TRAFFIC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 219501.WZRT - ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 219502.BANK SPÓŁDZIELCZY W GRABOWIE
Poz. 219503.BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU
Poz. 219504.CHEMICZNO-POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POLIPOL"
Poz. 219505.FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"
Poz. 219506.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 219507.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 219508.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BESTWINIE
Poz. 219509.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BUKOWSKU
Poz. 219510.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Poz. 219511.GNIEŹNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 219512.JASIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 219513.LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZASPA"
Poz. 219514.MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "KURCZAK - INDYK - GĘŚ"
Poz. 219515.POBIEDZISKO-GOŚLIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W POBIEDZISKACH
Poz. 219516.ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAROMIEJSKA"
Poz. 219517.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 219518.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 219519.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOCZERGACH
Poz. 219520.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE
Poz. 219521.ROLNICZO-HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LEŻAJSKU
Poz. 219522."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GDYNI
Poz. 219523."SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Poz. 219524.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO "ROZTOCZE" Z SIEDZIBĄ W ZAGRODZIE
Poz. 219525.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH "ZŁOTY ŁAN"
Poz. 219526.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW PAWROL
Poz. 219527.SPÓŁDZIELNIA "WŁOŚCIANIN"
Poz. 219528.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TWÓJ DOM 96" W PŁOCKU W LIKWIDACJI
Poz. 219529.SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA BROMAR
Poz. 219530.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "WARTA"
Poz. 219531.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W CHOJNICACH Z SIEDZIBĄ W OGORZELINACH
Poz. 219532.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CERAMIK"
Poz. 219533.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁM"
Poz. 219534.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM"
Poz. 219535.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAŹMIERZ"
Poz. 219536.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" GDYNIA
Poz. 219537.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"
Poz. 219538.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"
Poz. 219539.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWER"
Poz. 219540.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
Poz. 219541.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA RAZEM - STRZESZYN
Poz. 219542.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KAMIENICZKA
Poz. 219543.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROLDOM
Poz. 219544.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WOŹNICACH
Poz. 219545.SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH "INWEX"
Poz. 219546.SPÓŁDZIELNIA PRACY "DELTA"
Poz. 219547.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW INDYKA - KOZICCY
Poz. 219548.SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - USŁUGOWO - HANDLOWA W IŁAWIE Z/S W RUDZIENICACH
Poz. 219549.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W STASZOWIE
Poz. 219550.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "INTEGRACJA" W BIELSKU PODLASKIM
Poz. 219551.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
Poz. 219552.SPÓŁDZIELNIA USŁUG TRANSPORTOWO-ROLNYCH
Poz. 219553.SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "METROL"
Poz. 219554.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA OGRODNIK
Poz. 219555."WRZESIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"
Poz. 219556.WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMIE
Poz. 219557.ZŁOTOWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 219558.AEROKLUB DOLNOŚLĄSKI
Poz. 219559.EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CZĘŚCI MASZYN
Poz. 219560.OLSZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Poz. 219561.POLSKIE TOWARZYSTWO EKOLOGICZNE "EKO-KONTAKT" W GDAŃSKU
Poz. 219562.STOWARZYSZENIE "POTRZEBNY DOM"
Poz. 219563.STOWARZYSZENIE "TYLKO CRACOVIA"
Poz. 219564.STOWARZYSZENIE DORADCÓW NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Poz. 219565.STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"
Poz. 219566.STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO KOŁO PRZY KOKSOWNI W ZDZIESZOWICACH
Poz. 219567.STOWARZYSZENIE LADY FITNESS CENTER
Poz. 219568.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZDROWIA MATKI I DZIECKA
Poz. 219569.STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ "SZANSA"
Poz. 219570.STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE A JUTRO?
Poz. 219571.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FILHARMONII ŚLĄSKIEJ
Poz. 219572.STOWARZYSZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO RADIO-TAXI "MER.C"
Poz. 219573.STOWARZYSZENIE WSPIERANIA TWÓRCZEJ I AKTYWNEJ MŁODZIEŻY "PESTKA"
Poz. 219574.TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEIN
Poz. 219575.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OSTROWSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Poz. 219576.TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO
Poz. 219577.ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE PUBLIC RELATIONS
Poz. 219578.ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA OKRĘG GDAŃSKI

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 219579.POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

o) Fundacje

Poz. 219580.FUNDACJA "POLSKA-EUROPA"
Poz. 219581.FUNDACJA ALABASTER
Poz. 219582.FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI FIRE
Poz. 219583."FUNDACJA INNOWACJI W EDUKACJI"
Poz. 219584.FUNDACJA KULTURAL KOLEKTIV
Poz. 219585.FUNDACJA NADAKTYWNI
Poz. 219586.FUNDACJA PROMOCJI GOSPODARCZEJ "BUDUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI"
Poz. 219587.FUNDACJA WYDAWNICTWO ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
Poz. 219588.FUNDACJA ZBIGNIEWA ŚCIANY - GOSPODARSTWO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Poz. 219589.FUNDACJA ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA
Poz. 219590.INSTYTUT OŚWIATY ZDROWOTNEJ FUNDACJA HALINY OSIŃSKIEJ

p) Cechy rzemieślnicze

Poz. 219591.CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH
Poz. 219592.CECH RZEMIOSŁ I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poz. 219593.CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU
Poz. 219594.CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poz. 219595.WOJEWÓDZKI CECH KOMINIARZY

p) Kółka rolnicze

Poz. 219596.KÓŁKO ROLNICZE W BABINIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 219597.3R BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ODDZIAŁ W POLSCE"
Poz. 219598.H.B.FULLER DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 219599.K2 AQUECON S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CIESZYN POLSKA
Poz. 219600.OBSZCZIESTWO S OGRANICZIENNOJ OTWIESTWIENNOSTJU SERWISNAJA KOMPANIJA "IMPORTPARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 219601.RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 219602.SOUTH AFRICAN AIRWAYS (PROPRIETARY) LIMITED SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 219603.TOURING BUS JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 219604.KLUB SPORTOWY "WIETCISA"
Poz. 219605.PIASECZYŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

x) Spółki europejskie

Poz. 219606."AMREST HOLDINGS SE"