Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 243/2013 (4360) z 9 grudnia 2013 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 17546.DANFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17547."GAMET BUSINESS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17548.VITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17549.INTERIM DUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17550.TK-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17551.KONSTRUKTORSKA BC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17552.MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie
Poz. 17553.CIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17554.GRUPA DOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17555."DOKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17556.AUTO MIESZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17557.LABOR - ŁAZARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17558.MANAGEMENT DATA POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji
Poz. 17559.QUINTESSENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17560."WODOCIĄGI PŁOCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17561.MULTISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17562.SKŁAD BUDOWLANY ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17563.STRATHMORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17564.LABORATORIUM VIVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17565.KANAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17566."NASZ DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17567."CONSULTJOB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17568.SYNMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 17569."SELINA PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 17570.ENERGOPOL - TP ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17571.OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie
Poz. 17572.FABRYKA ELEKTROFILTRÓW "ELWO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17573.POLSKA GRUPA ODZIEŻOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17574.LUBUSKIE FABRYKI MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17575.TAURON CIEPŁO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17576.Bank Zachodni SA w Warszawie

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 17577.POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17578.Zaremba Marta
Poz. 17579.Witkowski Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO AWITA Rafał Witkowski
Poz. 17580."SAN-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 17581.INWEST-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 17582.Śląski Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Leszek Śląski Przedsiębiorstwo Handlowe
Poz. 17583."BLACH DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17584."ALU-NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17585."GRYFIA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17586.ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17587.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE EKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17588.WYTWÓRNIA APARATURY MLECZARSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17589.TOMPOLSCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 17590.ZAKŁAD BUDOWLANY WALDEMAR BOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17591.VISTALEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 17592."CHMIEL POLSKI" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17593.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W BUSKU-ZDROJU W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17594.Wyrzykowska Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGNES BIS w upadłości likwidacyjnej
Poz. 17595."NONNA & SONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17596.NORD SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17597.Szut Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Dariusz Szut
Poz. 17598.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KLEMENTYNKA" - A. GŁUCH-HAŁAS, M. HAŁAS SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17599.Głowacka Edyta Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa KATARZYNKA w upadłości likwidacyjnej
Poz. 17600.FAZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 17601.Ukleja Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UNICAT Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu i Koncentratów Metali Nieżelaznych
Poz. 17602.Krupski Kuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AKLIMA Kuba Krupski

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 17603.MMI INTERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17604."UNOX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17605.GOLDMANN COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17606.RESTAURACJA PO NASZEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17607.AVIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17608.SPEED & CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17609.Wasilewska (Urbanik) Natalia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AUTOVERS MDN Natalia Urbanik
Poz. 17610.ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU "LINODRUT" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17611.SPÓŁDZIELNIA "DRUTPOL" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 17612.SPÓŁDZIELNIA "INPROMET" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 17613.Wnioskodawca Maciejewska-Koczorowska Dorota
Poz. 17614.Wnioskodawca CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. we Wrocławiu
Poz. 17615.Wnioskodawca Krupińska Alicja
Poz. 17616.Wnioskodawca Gmina Żarnów
Poz. 17617.Wnioskodawca Woźniak Piotr
Poz. 17618.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni
Poz. 17619.Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa
Poz. 17620.Wnioskodawca Wasiński Czesław Wiktor
Poz. 17621.Wnioskodawca Gędek Urszula
Poz. 17622.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
Poz. 17623.Wnioskodawca Zdyb Elżbieta z udziałem Mieczysława Dybalskiego, Ryszarda Dybalskiego i Wiesława Piskorza

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 17624.Wnioskodawca Bieńkowski Wiesław
Poz. 17625.Wnioskodawca Kornicki Krzysztof i inni
Poz. 17626.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Łódzki Wschodni
Poz. 17627.Wnioskodawca Damińska Marianna
Poz. 17628.Wnioskodawca Witkowska Maria z udziałem Łucji Bochenek i innych
Poz. 17629.Wnioskodawca Makuch Marianna i Wilk Stanisława

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 17630.Powód PROVIDENT POLSKA S.A. w Warszawie
Poz. 17631.Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Krakowie

6. Inne

Poz. 17632.Wnioskodawca Styżej Maria
Poz. 17633.Wnioskodawca Matynia Henryk
Poz. 17634.Wnioskodawca Medlarska Halina i Medlarski Tadeusz
Poz. 17635.Wnioskodawca Wiśniewski Lucjan

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 17636.STALER Towarzystwo Gospodarcze
Poz. 17637.Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego
Poz. 17638.Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
Poz. 17639.Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD
Poz. 17640.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOPAZ Zbigniew Paczóski
Poz. 17641.Uniwersytet Szczeciński
Poz. 17642.ELEKTRO-KLIM Przemysław Wawrzyńczyk
Poz. 17643.Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Poz. 17644.PPHU ZIPAGRO Aleksandra Piotrowska
Poz. 17645.Uniwersytet Jagielloński
Poz. 17646.PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1
Poz. 17647.Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
Poz. 17648.Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 17649.TARPOM SPÓŁKA AKCYJNA

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 300851.ARENDA GRZEGORZ BIERECKI, ANDRZEJ SOSNOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300852.CZARMACH-POL K.CZARNACKI D.MACHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300853.GOLDEN TREE T.MALCZYK I WSPÓLNICY
Poz. 300854.GREEN GRASS M. OPARA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300855.GRUPA PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300856.LEBURRE JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300857.LIBERADZ 1 KOŹLAKIEWICZ A I E SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300858.NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS II" IRENA KLIMCZAK, MAŁGORZATA KLIMCZAK, JERZY KLIMCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300859.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MIJACZÓW" SPÓŁKA JAWNA B. JAKUBIEC-BARTNIK
Poz. 300860."PRONETWORKS FATALSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300861.RECTAR KRAWCZYK, CIEPIELA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 300862.TOMASZ DAROWSKI SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 300863."WOLNIEWICZ - GLAPIAK I MIKOŁAJCZYK" ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 300864."B+K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300865.BARTOSIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300866.CENTROBUD CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300867.CEZMAR BUDOWNICTWO MARTA ŁĘGOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300868.CK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300869.FIRMA PRZEWOZOWO - USŁUGOWA SOKÓŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300870.SALICES - WILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300871."U BRZĘCZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 300872.VEHILI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 300873.ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ARCH-E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300874.B G60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 300875.B8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300876.CENTRUM MEDYCZNE GLIWICE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300877.CERPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 300878.DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300879.FINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300880.FRAC HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTO - MARKET SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300881.INZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300882.J. WILK COURT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300883.JÓZEF ŚWIERK "ADHA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300884."LAVINIA 103" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300885."LAVINIA LXII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300886.MAKJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ XL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300887.MARKET MP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300888.MERCURIUS FINANCIAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300889.NOVA MP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
Poz. 300890.OPT4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300891.PK INVEST BIZNES R.KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300892.POLSKI FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300893.PROJEKT III SILESIA INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 300894.PROJEKT IX SILESIA INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 300895.PROJEKT XV SILESIA INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300896.PROJEKT XVI SILESIA INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300897.PROJEKT XVIII SILESIA INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300898.PRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONSULTING SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 300899.RK BIZNES R.KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300900.SPORT XXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300901.TENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CONSTRUCTION SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300902.W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA INWESTYCJE B SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300903.W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA INWESTYCJE C SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 300904.YIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 14 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 300905.ZIELENIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 300906.5225N ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300907.ADANAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300908.ADEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300909.AEROTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300910.AFROPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300911.AGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300912.AGRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300913."ANGEL ROYAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300914.APA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300915.AQUA WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300916.ARAJ REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300917.ARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300918.ARVENA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300919.BAKURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300920.BD 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300921.BF TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300922.BIURO RACHUNKOWE DEKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300923.BLING SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300924.BŁAJECKI BRAND SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300925.BOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300926.BP SERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300927.BUSINESS-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300928.CENTER-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300929.CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300930.CENTRUM SZACOWANIA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300931.CHANDRYKO DĄBROWSKI MATCZUK KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300932."CLEAN & SAFETY II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300933.CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300934.DAWID I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300935.DEKRETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300936.DIAMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300937.DIMBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300938.DRAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300939.EBC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300940.EBUSTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300941.EKO-FARMA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300942.EURO-GAS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300943."EUROZONE SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300944.EVOLPE CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300945.FOR NOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300946.FREPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300947.FTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300948.GEOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300949.GL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300950.GLOBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300951.GLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300952.GOLD WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300953.GOR&PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300954.GPG SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300955.GPR AGRIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300956.GROUND FROST CENTRUM USŁUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300957.GRUPA JPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300958.GWIAZDA BAŁTYCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300959.HORYZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300960.ICYCHERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300961.INDIGO IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300962.INSTAL PLUS POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300963."INSTYTUT BGN SOLLERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300964.INTER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300965.INWEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300966.ISPIRAZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300967.IT FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300968.JOANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300969.JULPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300970.KAMILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300971.KANTORIA.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300972.KAWII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300973.KIECANA-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300974.KIM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300975.KONSORCJUM FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300976.KOSSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300977.KRAJOWE CENTRUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300978.KRAJOWE CENTRUM HANDLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300979.KROKUS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300980."LAVINIA 102" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300981."LAVINIA 106" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300982.LEX CORPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300983.LIFE AND HARMONY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300984.LIXSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300985.LOGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300986.LOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300987.LOSGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300988.LWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300989.MANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300990.MARECKI WADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300991.MARS H5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300992.MB - MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300993.MEDI-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300994.MF HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300995.MILIONERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300996.MODICO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300997.MORZE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300998.MOTOWIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 300999.MULTIPORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301000.MYBESTSHOP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301001.NEO-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301002.NOVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301003.NOVISBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301004.ODPISY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301005.OILMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301006.OS-SO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301007.PLASTIC&SCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301008.POLFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301009.POLITA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301010.POLKUN OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301011.POMODORO VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301012.PORT ARTHUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301013.PPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301014.PPB PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301015.PRO EKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301016.PRO FORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301017.PRO-LN MICRO SOFTWARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301018.PRODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301019.PROGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301020.PROJEKT SŁOWIAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301021.PROPERTY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301022.PRYWATNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DROZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301023.PRZEDSIĘBIORSTWO FINANSOWO-KAPITAŁOWE REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301024.RNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301025.ROGO AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301026."ROSINSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301027.RUBIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301028.SANTRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301029."SELECT & SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301030.SERWIS WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301031.SHELF COMPANY POZ 02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301032.SILESIA KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301033.SOFTWAREAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301034.SPORTKONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301035.SPÓŁKA BARTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301036.SPP WYTWARZANIE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301037.TANTALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301038.TD ANTHRACITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301039.TL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301040.TROKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301041.TTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301042.URSALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301043.V&V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301044.VABRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301045.VANITY FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301046.VELUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301047.VERSALUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301048.VERTLIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301049.WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301050.WILANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301051."WILCZYŃSKI INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301052.YANTEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301053.ZPUE CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301054.ZWIERZĄT ZARODOWYCH ŻARNOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 301055.AUTO MONEY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 301056.PLASTIWELL SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 301057.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ŚLĘŻA"
Poz. 301058.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OSTROWIEC"
Poz. 301059.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TERRA"
Poz. 301060.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MOTO-PIASK"

o) Fundacje

Poz. 301061.FUNDACJA "NA FALI WIELBIENIA"
Poz. 301062.FUNDACJA "TERPSYCHORA"
Poz. 301063.FUNDACJA AD MERITUM
Poz. 301064.FUNDACJA ARS MUSICA
Poz. 301065.FUNDACJA ENS NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Poz. 301066.FUNDACJA HOLENDERSKA SZKOŁA PIŁKI NOŻNEJ
Poz. 301067.FUNDACJA PRZY TOBIE
Poz. 301068.FUNDACJA ROZWOJU I PROMOCJI ŻEGLARSTWA
Poz. 301069.TEATR JUNIOR

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 301070.CONJECT AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 301071.OUR HOME ARCHITECTURE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 301072."AGROSERW" BEATA KATANA, PAWEŁ JENDRZEJCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301073.ALLESTA HOREGLAD SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301074.ANIMPOL SZYMKOWIAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 301075.APTEKA "HYGEA" - HYGEA 2 SP. Z O.O. WITOLD WENDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301076.ARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 301077.ARLITA SPÓŁKA JAWNA P. URBANOWICZ
Poz. 301078."BEKPOLMASZ" KATARZYNA BEŁZA-TRZOSKA, EWA MIEDZIŃSKA-KOŹLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301079."BLECHARSKI" TERESA BLECHARSKA, JOANNA BLECHARSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301080.BRANDY M. GŁOWACKI M. KONOPKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301081.CATERING SERVICE MARZENA CZOCHARA TOMASZ MACHNICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301082.CENTRUM PRAWA EUROPEJSKIEGO - STEPHEN TERRET SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301083.CORNER R.BOJARSKI, B.MALSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301084.E-CARS KRZYSZTOF BŁACHA, TOMASZ KOLAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301085.EWA WOJDAN, DANIELA WOJDAN, EUGENIUSZ WOJDAN APTEKA "REMEDIUM" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301086."F.R. VERISTO" PIOTR STOJEK, DOMINIK STOJEK, SZYMON STOJEK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301087.FIBICH I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301088.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301089.G&G FIRMA DROGOWA ARTUR GŁUCHACZKA, ŁUKASZ GŁUCHACZKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301090.GALAKTIK SPÓŁKA JAWNA J. SKAŁECKI, J. OGRODNICZEK W LIKWIDACJI
Poz. 301091.GNP CONSULTING- D.GRODZIŃSKI, P.PFAFF, M.NOWICKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 301092.GREYBERRY J. STĘPIEŃ, I. ORLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301093.HURTOWNIA "LONG" L.CIOŚ, Z.OCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301094."ISABELLE" SUKNIE ŚLUBNE M.KUŹNIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301095.J.WIŚNIOWSKI, A.SZCZEPAŃSKI "WIMONT" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301096.KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I.K.P. DZIĘCIOŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301097."KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301098.LIVIA CORSETTI FASHION SPÓŁKA JAWNA W.L.ŻENTAŁA
Poz. 301099."MIK-STAL" WIĘCKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301100.NIEDZIŃSKI I WSPÓLNICY USŁUGI MOTORYZACYJNE KON-AUTO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301101.PROGRAM SYSTEMY KOMPUTEROWE CZUBIŃSKI, PILARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301102.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PASMATEX" I.KMIEĆ & R.KLAMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301103.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER" STANISŁAW TUROWSKI - ANDRZEJ KĘDZIORA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301104.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MALEC JOLANTA MALEC, MARIANNA MALEC, HENRYK MALEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301105.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "CEWAR" WIĘCH & WIĘCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301106."REZREM" SPÓŁKA JAWNA R.STAWIŃSKI, K.JANIKOWSKI
Poz. 301107.RJP WIELGUS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301108."SALOME" RAKOWSKI, RZEWUSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301109.SKLEP "KABANOS" EWA BEDNAREK ROBERT BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301110."SPIN SPÓŁKA JAWNA LIĆKA-BEINKOFER, SUPRUN, MATUSZAK"
Poz. 301111.STACJA PALIW A. CHAJDAS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301112.STREAMSOFT D.CHOJNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301113.STREFA SPORTU KLESZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301114.STUDIO55 M. SZCZERBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301115.SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301116."TANKPOL - R. MOSIO I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301117.TELDAT SPÓŁKA JAWNA KRUSZYŃSKI & CICHOCKI
Poz. 301118.TOMCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301119.V.I.P.S.-VERY IMPORTANT POLISHING SERVICE- KATARZYNA, EDWIN KONKOL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301120.WIELKOPOLSKIE BIOPALIWA KRAMER - CHUDZIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301121.WYPOSAŻANIE FERM "FARMA" ŚLIWIŃSKI, DOBIES SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301122.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "PYKA" NORBERT, RENATA, SEBASTIAN PYKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 301123.ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "POLIGRAFIA" KACPRZAK SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 301124.BALCER, MALINOWSKI, KLEKOTKO ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 301125.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH - KAŹMIERCZAK, CHRAPKA, ŻUKOWSKI - SPÓŁKA PARTNERSKA W LIKWIDACJI
Poz. 301126.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "STATOR" K. SZYNAL, SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 301127.WITUCKA, JAKUBIAK, RADCA PRAWNY I ADWOKAT SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 301128.2 SUN ADAM ŁAJKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301129.A.W. KLIMA ANDRZEJ WĄCHALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301130.A4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301131.ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.KAŹMIERSKI I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301132.ALKON OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301133.AMT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301134.ARCELORMITTAL SHARED SERVICE CENTRE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301135.ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301136.ASSEDO TERRAE M.BARAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301137.ATHLETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301138.AUTOWYNAJEM.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301139.BIO-EKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301140.BIURO DORADZTWA PRAWNEGO K. MUCHOWSKI, M. KOBYLIŃSKI, M. ŁUKASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 301141.BOND CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301142.CENTRUM HTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301143.COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301144.COVEREFRESH FRYT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301145.DOMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PROJEKT 1, SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 301146."EBEJOT INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKOROSZE XI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301147.ESQUELLO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 301148.EUROPEJSKIE CENTRUM BIZNESU I INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301149.FIRMA GREAT IWONA MICHALINA KRUPIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301150.FRANKIEWICZ KAPELA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301151.GAGAMODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301152.GLOBOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 301153.GOLDENORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301154.GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301155.HAYNES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301156.HB INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301157."HEYKA CAPITAL MARKETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301158.I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301159.ITQUEST - MARCIN RYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301160.KANCELARIA ADWOKACKA OSIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301161.KANCELARIA PRAWNA MIŚKO-PAWŁOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301162."KAR-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301163.KGP5 - KG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301164."KRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301165.KRIS-MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301166.LEDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301167.LEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANAGEMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301168.LIDER DMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASTRODON SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301169."LIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301170.LODOILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301171."MARINA" KORZHYNSKYI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301172.MASTERM CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301173.MEDIALOOK &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301174.MEDIALOOK &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301175."MUTUO GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 301176.MXL 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301177.NIERUCHOMOŚCI LIBERTY MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301178.NOERR SP. Z O.O. SPIERING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301179.PARTNER NIKORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301180.PIOTR ROSZAK BIOVOS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301181."PLATON WALDEMAR SIEMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 301182.PROMEDICA24 POZNAŃ GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 301183.PURE ENERGY POLAND EUGENIUSZ TURKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301184.RHEIN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301185.ROKA CONTAINER MKR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301186."SATURN PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZCZECIN I" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301187.SENIOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301188.TOSCANY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301189.TRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301190."TWOM" MICHAŁ KALETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301191.VDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301192."VIVI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301193.WIERZBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301194.WIERZBOWSKI EVERSHEDS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 301195.WSPÓLNOTA PMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 301196.3 JAROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301197.4 JAROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301198.5 JAROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301199.6 JAROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301200.7 JAROSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301201.ACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301202.ADHERENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301203."ALFA C JWK-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301204."AN-CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301205.APO - PHARMA WOHLFEILER-SOBOL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301206.ARIONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301207."ASETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301208.B MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301209."BIOECO HOLDING" SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301210.BOKRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301211.BOSSG IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301212.BUD-RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRA MAGAZYNOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301213.BULESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301214.CETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301215.CONCURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301216.DATA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301217.DISTRESSED ASSETS INVESTMENTS SOVEREIGN INWESTYCJE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301218.ELECTROSONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301219.FONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301220.FORTA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301221.G&S INVEST WROCŁAW, M. JASIŃSKI, M. BURAKOWSKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301222.GHELAMCO GP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CALLISTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301223.GHELAMCO GP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INNOVATION SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301224.GHELAMCO GP 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAPITAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301225.GILIETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301226.GLOBAL CINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301227.HEDRICK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301228.HORECA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301229.ICENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORPORATE SOLUTIONS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301230.INTER PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301231.INTERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301232."JK INVESTMENT HOLDING 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301233.K-SPV 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301234.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH EUCO JOANNA SMERECZAŃSKA - SMULCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301235.KB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301236.KORSZLA 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301237."LIMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301238.LUKAS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301239.MAKEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301240.MASTERM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301241.MCI ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301242.MCI FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV MCI. PRIVATEVENTURES SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301243."MKG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301244.MLV 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BURSZTYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301245.MLV 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DIAMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301246.MLV 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301247.MR SUB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301248.NOVUM MANAGEMENT SP. Z O.O. CZTERY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301249.PACZUSKI 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301250.PAROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
Poz. 301251."PHILIPIAK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" TWO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301252.PIOTR JASIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301253.PK-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301254.POLSKIE SIECI RADIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301255.RAM HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301256.RAM HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301257.REAL ESTATE THM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301258.RENTIER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301259.RIMATARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301260."SOCHACZEWSKA" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301261.SOCRATES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301262."TADWIL INVEST VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301263.WALTEO SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301264.WSPÓLNA REPREZENTACJA SPÓŁKA AKCYJNA I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301265.XCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ XC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 301266.ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 301267."3 KULTURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301268.3 RYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301269.3G INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301270.3LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301271.3NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301272."4 ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301273.4 BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301274.4BV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301275."4CALL.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301276.A 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301277.A-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301278.A.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301279.A.F.DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301280.AAF HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301281."AB POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301282.ABBAU-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301283."ABI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301284."ABS TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301285."ACCIONA ENERGY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301286.ACP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301287."ACXIOM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301288.AD PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301289.ADAMEX GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301290.ADD CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301291.ADD CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301292.ADIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301293.ADIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301294."ADP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301295.ADRATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301296.ADREMUS BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301297.ADRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301298.ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301299.ADVANCED TECHNOLOGY CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301300.AEROTUNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301301.AGENCJA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301302."AGENCJA OCHRONY ATENA SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301303.AGENCJA WIELOBRANŻOWA "ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301304."AGRO 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301305."AGRO EKO - TUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301306."AGRO-FISH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301307.AGROCENTRUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301308.AGROIDEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301309.AGROPELET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301310.AHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301311.AIC ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301312.AIKON FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301313."AKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301314.AKADEMIA MŁODEGO SPORTOWCA MAGICSPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301315.AKADEMIA SZYBKIEGO CZYTANIA SOKRATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301316."AKMEDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301317.AKWEDUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301318.ALARM SERVICE CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301319.ALIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301320.ALLCAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301321.ALMANACH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301322.ALSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301323."AMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301324.AMICO CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301325.AMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301326.ANAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301327."ANDERSIA BUSINESS CENTRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301328."ANDERSIA PROPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301329."ANDERSIA RETAIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301330."ANDKRIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301331.ANERYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301332.ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301333.ANGA-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301334."ANMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301335."ANNA PRODUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301336.ANTIQUE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301337.API FOLIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301338.APION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301339.APLUS M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301340.APUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301341.APV LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301342.AQUADROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301343.AQUADROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301344."AR-POS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301345.ARAXOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301346.ARCELORMITTAL SHARED SERVICE CENTRE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301347.ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301348.ARIUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301349."ARKONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301350.ARTEFACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301351.ARTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301352."ASBUD OKĘCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301353.ASBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301354."ASBUD TARCZYŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301355.ASBUD URSYNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301356."ASMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301357."ASSMANN POLSKA GRUPA PROJEKTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301358.ASTON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301359.ASUMPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301360.ASUMPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301361.ASW-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301362.ASYST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 301363.ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301364.ATI REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301365."ATLANT - HOLDINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301366."ATRIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301367."ATRYBUT DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301368.ATTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301369.AUDACON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301370."AUDYT I DORADZTWO PAWLIK, MODZELEWSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301371.AUREA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301372.AURON GROUP INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301373.AUTO RAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301374.AUTOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301375."AVATO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301376.AW-CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301377.AXIS SŁAWOMIR SMOLEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301378.AZ HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301379.BALTIC INVESTMENT TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301380.BALTIC ORIENTAL LINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301381.BALVITEN GLUTEN FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301382."BAŁT-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301383.BANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301384.BARIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301385."BARKOOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301386.BARONA ICT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301387."BASOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301388."BBT SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301389.BBW-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301390.BC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301391.BEE - FEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301392.BEGIMO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301393.BENEFIT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301394."BESKIDZKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301395.BEST4YOUTRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301396.BESTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301397.BGB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301398.BGIA-11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301399."BIAŁE TANGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301400.BIG FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301401.BIG FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301402.BIG-I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301403.BILM2012 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301404."BIO MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301405.BIOGAZ BISZTYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301406."BIOIMPEDANCE TECHNOLOGIES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301407.BIOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301408.BIS-TIR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301409.BISIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301410.BITRA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301411.BIURO OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301412.BIURO RACHUNKOWE EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301413.BIURO RACHUNKOWE TEWU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301414.BJB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301415."BK-SALMON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301416."BLACH DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301417.BLAISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301418.BLUE OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301419.BMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301420.BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301421."BODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301422."BONUS EUROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301423.BORATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301424."BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301425."BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301426.BORYSZEW HR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301427.BOSHOKU AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301428.BOTTINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301429."BOZA INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301430.BRAND MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301431.BRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301432."BREL-IMMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301433.BRES KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301434."BRUK-POZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301435.BTG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301436.BTI STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301437."BUDO-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301438."BUILDINGS POLISH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301439.BUS - CAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301440.CAFE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301441.CAMCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301442.CANTHA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301443."CAPITAL INVESTMENT-SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301444."CARMEX MRÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301445.CASARE DEVELOPMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301446.CATERA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301447.CAUSAM VINCERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301448.CC CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301449.CEFARM ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301450.CELMA POWER TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301451."CEN-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301452.CENTRAL BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301453.CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301454."CENTRUM BUDOWLANE SZCZYTNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301455.CENTRUM DŁUŻNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301456.CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB PAWŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301457.CENTRUM REHABILITACYJNO-LECZNICZE "MEDPHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301458.CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301459.CENTRUM WYPOCZYNKOWO - REHABILITACYJNE ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301460."CEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301461.CERAMASPEED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301462.CF 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301463.CF-GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301464."CFE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301465.CHANGE INTEGRATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301466.CIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301467.CIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301468.CIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301469.CIG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301470.CINNAMON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301471.CIS PRIMAVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301472."CLEBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301473.CLEEVETON PIOTRKÓW TRYBUNALSKI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301474.CLOUD COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301475.CODITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301476.COLLECTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301477.COMARCH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301478.COMMFORT PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301479.COMPUTERLINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301480.CONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301481.CONSOLIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301482.CONSORTIO FASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301483.COOR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301484.COOR II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301485.COOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301486.CORN GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301487.COURT PARK GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301488.CP TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301489.CREDIT SUISSE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301490.CROMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301491.CROWDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301492.CS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301493.CTRL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301494.CZEKAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301495.D 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301496.D.I. SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301497.D’SIXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301498."D&S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301499.DANNVILLE KROSNO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301500.DANSELBUD-NORATEL TRANSFORMATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301501."DAREKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301502.DAREX-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301503."DATTA CAPITAL CORPORATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301504.DE RIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301505.DEANGELIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301506.DEJA VU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301507."DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301508.DENDROMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301509."DER-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301510.DEVCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301511.DEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301512.DEVELOPMENT & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301513."DEVELOPMENT INVESTMENT TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301514.DEVTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301515.DEXION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301516.DIAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301517.DIETETYK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301518.DIGEON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301519.DIM ‚84 DOM I MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301520.DIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301521.DJX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301522.DKR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301523."DMS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301524.DOBRY ADMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301525."DOM JUDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301526.DOM TECHNICZNO-HANDLOWY CIEŚLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301527.DOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301528.DOMARADZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301529.DOMISKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301530."DOMUS TIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301531.DORADCY FINANSOWI TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301532."DOUBLE EXPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301533."DP PELAGIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301534.DR. SCHNEIDER OBRÓBKA PLASTIKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301535.DREAM POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301536."DREAMSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301537.DREW - DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301538.DREWPARK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301539.DROMESTAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301540.DSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301541.DSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301542.DTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301543."DUCAT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301544.DUCKIE DECK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301545."DUCTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301546.DUSON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301547.E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301548.E-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301549."E-RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301550.E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301551.EC BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301552.ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301553."ECHO - SPV 7" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301554.ECO EXITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301555.ECOBAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301556.EDILDOMUS ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301557.EEW ENERGY FROM WASTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301558.EFF IQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301559.EKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301560."EKO - DAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301561."EKO NOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301562.EKODAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301563."EKOINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301564.EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301565."EKOTREND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301566.EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301567."ELESHIP ELECTRICAL DESIGN & ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301568.ELITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301569.ENEA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301570.ENERGO GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301571.ENERGO-METAL SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301572.ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301573.ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301574.ENGLISHSQUARE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301575.ENI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301576."ENTERPRISE CAPITALS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301577.ENTERPRISE FORTY SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301578.ENVIAM HOLDING ECB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301579.ENVIAM HOLDING ECB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301580.ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301581.EPAPER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301582.EPISO 3 ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301583.EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301584.EPISO 3 DĄBRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301585.EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301586."EQUITY DOCTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301587."ERNST & YOUNG - USŁUGI KSIĘGOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301588.ESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301589."ESPEO SOFTWARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301590.ESTRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301591."ETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301592.EUE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301593."EURO EKO CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301594."EURO-JAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301595."EURO-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301596."EUROBAUCONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301597."EUROBLOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301598.EUROMEDIC DIAGNOSTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301599."EUROMEDIC INTERNATIONAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301600.EURONIS CERTIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301601.EUROPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301602.EUROSPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301603.EUROTRAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301604."EUROVIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301605.EVANGELISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301606."EVATRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301607.EVERTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301608."EWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301609.EXCELLENT BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301610.EXELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301611.EXTOR PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301612.FABES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301613.FABRYKA MASZYN "TARNÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301614.FABRYKA MASZYN LUBACZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301615.FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301616.FAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301617.FAMILY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301618.FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301619.FASHION CAFE & BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301620.FASHION INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301621.FBS BROKER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301622.FEMIMODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301623.FERDINAND BILSTEIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301624.FERMA KRĄPLEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301625.FERROTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301626.FERTIMIX CONTRACTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301627.FERTLOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301628.FIELDWORK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301629.FINANCE AND BUSINESS CONSULTING. DORADZTWO STRATEGICZNE I SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301630.FIRMA HANDLOWA TOWARZYSTWO WĘGLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301631.FIRMA MAJCHRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301632."FIRMA-KM-MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301633."FIT FORWARD HOLIDAYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301634.FIZJOFIT-GALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301635.FLEXHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301636.FLOR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301637.FLOS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301638.FLOTA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301639.FLOWERBOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301640.FOCUS PARK JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301641.FOOD - BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301642."FOOD GARDEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301643."FORCAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301644.FORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301645.FORECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301646."FORT TRAUGUTTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301647.FORTIS NOWY STARY BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301648.FORUM GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301649.FOX HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301650.FRESH MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301651.FTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301652.FUJIFILM POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301653.FUNDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301654.FWI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301655.G-U POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301656."GALERIA POZNAŃ MM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301657.GALERIA PUJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301658.GALERIA WSCHOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301659.GASCONTROL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301660.GASTROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301661."GAZ-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301662.GAZELEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301663.GEN-PAT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301664.GENERAL AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301665.GENOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301666.GEOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301667.GETRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301668.GETRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 301669."GIPIURA HAFTY ŚWIDNICKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301670.GLASSBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301671.GLL BVK RENAISSANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301672."GLOB CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301673.GLOBAL PARK CONTINENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301674.GLOBAL PARK HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301675.GLOBAL PARK UNIVERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301676."GLOBAL PARKS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301677.GLOBAL SMARTEX INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301678.GMS MANAGEMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301679.GO-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301680.GOLD BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301681.GONDWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301682.GOOD MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301683.GOODRICH AEROSPACE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301684.GOOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301685."GOSPODARCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301686.GOSPODARSTWO ROLNE TRZCIŃCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301687.GRAFPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301688.GRAPPA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301689."GRAVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301690.GRAY PROJECTMANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301691.GREENCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301692.GRIFFIN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301693.GROUPON SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301694.GRUPA ADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301695."GRUPA JK BIZNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301696."GRUPA JK BIZNES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301697."GRUPA PEP - FARMA WIATROWA 6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301698.GRUPA PEP - FARMA WIATROWA DĘBICE/KOSTOMŁOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301699.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ZBOŻA WIELKOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301700.GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "FRESH KAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301701.GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301702.GRUPA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301703.GUITAR PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301704.GWESTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301705.GZW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301706."H & S TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301707.HAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301708."HALMIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301709.HANDMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301710.HAUSSMANN - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301711.HBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301712.HC INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301713.HELPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301714.HERDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301715."HESPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301716.HGBS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301717.HL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301718.HOIST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301719."HOL-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301720.HOLIDAY PARK HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301721."HOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301722.HOOGWEGT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301723.HORTIPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301724.HORYZONTY M.K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301725.HOUSE OF LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301726.HPS INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301727."HRS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301728."HS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301729.HUP USŁUGI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301730.HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 301731."HYDRO ALUMINIUM CHRZANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301732.HYPERCONTEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301733.I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301734."ICE CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301735.ICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301736.IDEA SPA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301737.IDEALBODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301738.IDEAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301739.IDNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301740.IGEPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301741."IIPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301742.IKEBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301743.IMMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301744.IMMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301745.IMMO MUSZKIETEROWIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301746.IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301747.INDMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301748.INDOOR CONSTRUCTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301749."INDUSTRY DIESEL & OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301750."INDYK DOLNOŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301751.INESITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301752.INEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301753.INF ORION INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301754.INFORMEL JAROSŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301755.INFOX HENRYK KOPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301756.ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301757.INNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301758.INOX-STAL ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301759.INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301760.INTER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301761."INTERASPHALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301762.INTERCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301763."INTERNATIONAL BROADBAND NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301764.INVENIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301765.INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301766.INVESTFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301767.INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301768.INŻYNIERIA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301769."IP CONNECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301770.IPF INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301771.IRL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301772.IRYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301773.ISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301774.ISO - TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301775.ISOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301776.IVECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301777."JAMATEL BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301778.JAN-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301779.JAROCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301780.JASTRZĘBOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301781.JAVA MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301782.JAZON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301783."JELCHEM - KMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301784."JJPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301785."JKT-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301786.JMP INVESTORS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301787.JOB ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301788.JOKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301789.JUPITER 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301790.JUSTIN OFFICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301791."K & AS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301792.K-2.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301793.K&K CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301794.KABRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301795.KANCELARIA "AMK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301796.KANCELARIA FINANSOWA 3F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301797.KANCELARIA FINANSOWO-PRAWNA "LEXEFFECTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301798.KANCELARIA LEXFINANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301799.KANCELARIA RACHUNKOWA BUCHALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301800.KANCELARIA RACHUNKOWO-DORADCZA PERSPEKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301801.KANTORGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301802.KARL SCHAFER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301803.KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301804.KASIŃSKI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301805.KASTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301806.KER+3MR TECHNIKA ALUMINIOWO-SZKLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301807.KGP 9 - KG INVEST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301808.KING TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301809.KING’S STREET RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301810.KIPG 57 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301811.KIPG 58 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301812.KIPG 60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301813.KIWIGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301814."KLUDI-ARMATUREN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301815.KMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301816.KOBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301817."KOCH & PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301818.KOGENERACJA "KIETRZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301819."KOL-MET-KOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301820."KOMFART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301821.KONSORCJUM DEWELOPERSKIE SZLACHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301822.KONTRAKT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301823."KOPALNIA WOLA MORAWICKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301824.KOPEĆ LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301825.KOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301826."KORPORACJA TEXLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301827.KOSTRZEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301828.KOSZYKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301829."KOWALIK RENT A CAR POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301830.KRÄNZLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301831.KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH"
Poz. 301832.KUPIEC NOWOSOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301833."L & L" FIRMA DYSTRYBUCYJNO-WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301834.LABORATORIUM VIVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301835.LAGO ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301836.LAND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301837.LANFER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301838."LARSSON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301839."LATEXA INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301840."LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301841.LEGION OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301842."LEMAGRO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301843.LESZNO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301844.LEX GENERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301845.LIBERTY MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301846.LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301847.LIGHT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301848.LIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301849.LIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301850.LIMONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301851.LIMONSOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301852."LINDA-LU, POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301853."LINEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301854.LM LEMAR DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301855.LNG SERWIS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301856.LOG-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301857."LONBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301858.LOTNISKO OLEŚNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301859.LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301860.LOVELLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301861.LT ROOFING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301862.LUCCADESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301863.LUPUS DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301864."M & D FARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301865.MA NADZORY PROJEKTOWANIE EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301866.MADARYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301867."MADOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301868.MAGNACKA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301869.MAK - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301870.MAKEMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301871."MALLOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301872."MAŁOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301873.MANAGEMENT EVENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301874."MANIC MILL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301875.MANUFAKTURA URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301876.MARBUD POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 301877.MARENGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301878.MARILEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301879.MARIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301880.MARKLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301881.MATERIALS ENGINEERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301882.MAURICE DELBAR STAFFING OUTSOURCING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301883.MAVENIR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301884.MAXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301885.MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301886.MC. "VITAN" LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301887.MEDENIT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301888.MEDFINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301889.MEDIA GROUP PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301890.MEDIA PLANNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301891.MEDICSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301892.MEDIPHARMA INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301893.MERA ZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301894."MERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301895.MERIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301896.MESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301897.MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301898.MGP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301899.MIDOCEAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301900.MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301901.MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL "SMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301902."MIKULOWA WINDFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301903.MIL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301904.MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301905.MILESTONE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301906.MILEX MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301907.MILKOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301908."MILLE MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301909."MISS - SOPOTU" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301910.MK ACTIVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301911.MK-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301912."MKD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301913.MLV11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301914.MMC CAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301915.MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301916."MON-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301917."MOTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301918."MOTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301919.MOVARES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301920.MOVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301921.MS CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301922.MSA MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301923."MTP GRYFICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301924."MULLER JELCZ-LASKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301925.MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301926.MY HOTEL WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 301927."MZBK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301928.NAJLEPSZE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301929.NARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301930.NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301931.NAUCA EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301932.NAUCA PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301933.NAUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301934."NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 301935."NEDAMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301936.NELF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301937.NELVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301938.NEMRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301939.NETCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301940.NETGURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301941.NETSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301942.NETWORK MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301943."NEUROIDEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301944.NEW MEDIA COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301945."NH-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301946.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PLAC KOLEGIACKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301947.NIEZALEŻNY OPERATOR MIĘDZYSTREFOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301948.NJORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301949."NOMINO HEALTHCARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301950."NORDGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301951.NOVA HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301952.NOVA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301953.NOVATORNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301954.NOVOMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301955.NOVSA DEVELOPMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301956."NOWELA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301957."NOWOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301958.NT RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301959.NTB GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301960.NTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301961.NUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301962."O.C.S." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301963.ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301964.OFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301965.OGILVY & MATHER ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301966."OGRODOWA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301967.OILS 4 YOU 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301968.OMNI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301969."OMNIMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301970.OPECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301971.OPEN PROJECT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301972.OPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301973.OPUS 4 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301974.OPUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301975.OSIEDLE CEGIELNIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301976.OSTROWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301977.OSTRÓWDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301978.P 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301979.P&W BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301980."P&W DEVELOPMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301981."PAL-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301982.PAŁAC ŁĘKANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301983.PANORAMA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301984.PAPILOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301985.PAPRIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301986.PARK DEVELOPMENT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301987."PARKOWA ALEJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301988.PARTNER FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301989.PARTNERS KANCELARIE DORADCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301990."PASAŻ ŚRÓDMIEJSKI 24H" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301991."PASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301992.PATRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301993.PAYCASH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301994.PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301995.PB10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301996."PBL DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301997.PELLAMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 301998.PEOPLE UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 301999.PERFECT FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302000.PERFEKTUS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302001.PGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302002."PHARMTECH TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302003.PHILHARMONIE HOTEL KRAKOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302004.PHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302005.PIADINERIA ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302006."PIODAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302007."PKP CARGO WAGON - JAWORZYNA ŚLĄSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302008."PKP CARGO WAGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302009.PLANERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302010."PLANT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302011."PLAST TEAM POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302012.PLAST TRAIDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302013.PLASTIC OMNIUM AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302014.PLATINUM ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302015."PLAZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302016.PLC POLAND 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302017.PLUS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302018.PLUSS INVEST DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302019.PM3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302020.POD LWEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302021.POD ZAMKIEM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302022."POL-TEX METHANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302023.POLIMAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302024.POLIMEX PROJEKT KOZIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302025.POLISH CO. 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302026."POLISH NEWS BULLETIN COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302027.POLISH SOLAR NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302028.POLISH SOLAR SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302029.POLKAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302030.POLOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302031.POLSIN OVERSEAS SHIPPING LTD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302032.POLSKA GRUPA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302033."POLSKIE CENTRUM AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302034.POLSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA DIFIN I MULLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302035.POLSKIE CENTRUM RECYKLINGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302036.POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302037.POLSKIE SIECI RADIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302038.POLSKO-BRAZYLIJSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302039.POLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302040.PORKPRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302041.PORT - OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302042.PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302043.PORT OKRZEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302044."POŚREDNICTWO PRACY SEZONOWEJ RENATA CEBULSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302045."POWER4ALL.-KRZANOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302046.POZNAŃ INDOOR KARTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302047.POZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302048.PP TRISEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302049.PPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302050.PPHU "JAWIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302051.PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW "DIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302052."PREMIER RESEARCH POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302053.PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302054."PRIME CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302055.PRIVATE EQUITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302056.PRIVIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302057.PRO BONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302058.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302059.PRO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302060.PRO-SENIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302061.PROA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302062.PRODIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302063.PROESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302064."PROGÓR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302065.PROGRESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302066.PROGRESS GROUP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302067.PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302068.PROGREXIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302069."PROINWEST POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302070."PROJECT CONSULTING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302071.PROJECTS SALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302072.PROJEKT P2.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302073.PROJEKT ZACHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302074.PROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Poz. 302075."PROLOGIS POLAND LI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302076."PROLOGIS POLAND XXVII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302077.PROMETEUSZ KREDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302078.PROPERTY BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302079.PRORYB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302080.PROSPER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302081."PROTEK-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302082.PROVA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302083.PROVENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302084.PROWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302085.PRZEDSIĘBIORSTWO "KAREN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302086.PRZEDSIĘBIORSTWO "P & W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302087.PRZEDSIĘBIORSTWO AMLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302088.PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ MICROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302089.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWE "AJMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302090.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "DANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302091."PRZEDSIĘBIORSTWO DOMINEXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302092.PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE W BRZESKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302093.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302094.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LORD" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302095.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ORWIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302096.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302097.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WALDI-EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302098.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-PROJEKTOWE "INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302099.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "NOTEĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302100.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MYSZKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302101.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "PUBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302102.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE ZAŁUBSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302103.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302104.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302105.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "BAMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302106.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BM - EKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302107.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "MABET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302108.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KERAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302109.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MILEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302110.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302111.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE PROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302112.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE "ZK-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302113.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 302114.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-NASIENNE "NAROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302115.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "PREDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302116.PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA "TRANSBUD EŁK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302117.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302118.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ARAGORN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302119.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302120.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOPRODUKCYJNE BUDOWNICTWA PRODUCTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302121.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "POLKARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302122.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH "UNI COMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302123.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH "UNI COMP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302124.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ANSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302125.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ECOMOTYL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302126.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302127.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302128.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302129.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "BIOCYKL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302130.PRZYBYSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302131.PRZYCHODNIA "JACHCICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302132."PRZYSTAŃ NA GROBLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302133.PTH GEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302134.PUCHATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302135.PUMAR CONSULTING AGENCY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302136."PUPIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302137.PURE NATURE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302138.QUALITY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302139.QUATTROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302140."QUINTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302141.QUIXSTAR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302142.RAFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302143.RAIFFEISEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302144.RAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302145.RANDSTAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302146.RANK RECYCLING DŁUGOSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302147.RAP REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302148.RE1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302149.REAL 2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302150.REAL ESTATE MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302151.RED TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302152.REFINDTRAVEL.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302153."REGIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302154.REKLAMA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302155.REMAXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302156."RENTRANS CARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302157."REON - PARK WIATROWY I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302158.REPAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302159.RESA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302160.RESOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302161.RESPONSIBLE TRASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302162.RESTAURACJA ŻYDOWSKA ARIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302163.RETAIL PLUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302164.RK DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302165.RL-ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302166.RM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302167.ROKSANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302168."ROLTEX HRUBIESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302169.ROSCO EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302170.ROSENBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302171.ROXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302172.ROYAL INTER- CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302173.RS AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302174.RUBEN-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302175.RYTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302176.S & T SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302177.SABAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302178.SADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302179.SAFILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302180.SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302181."SAN-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302182.SANDBANKS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302183."SANSITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302184.SANZ CLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302185.SARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302186.SAS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302187."SCAI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302188."SCANDINAVIAN WORK SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302189."SCANSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302190."SCHUENGEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302191."SCHULTE - TECHNIKA GRZEWCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302192.SEGESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302193.SEIFERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302194."SELLWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302195.SEMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302196.SEOWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302197.SERVO BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302198.SEVERIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302199.SHELF 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302200.SHEPARD PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302201.SHERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302202.SHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302203.SHOPPING GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302204.SIGMA PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302205."SIGNELLA TRUCKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302206.SIL-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302207.SILENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302208.SILESIA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302209.SILESIA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302210.SINOPESOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302211.SIT MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302212."SIT SIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302213."SITA RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302214.SJM FINANCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302215."SJM MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302216."SK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302217.SK INVESTMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302218.SKOTMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302219."SKY CHARTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302220."SMAKI POLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302221."SO-KU INTERNACIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302222.SOFTNET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302223.SOLDEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302224.SOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302225.SOLUM VERBUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302226.SONOMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302227.SORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302228."SORPLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302229.SOVEREIGN INWESTYCJE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302230.SPA VOYAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302231.SPECTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302232.STAFFLINE RECRUITMENT GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302233.STAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302234.STALKONSTRUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302235.STARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302236.STARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302237."STARKE WIND SŁAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302238."STE.R.TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302239.STEELL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302240.STIEBEL ELTRON - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302241."STOCKHOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302242.STR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302243.STRATEGIE ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302244."STRAŻ PORTOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302245.STRZAŁOWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302246.STW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302247.SUBITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302248."SUNBIRD TOURISTIC COMPANY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302249.SUNBLE ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302250.SUNPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302251.SVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302252.SWEPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302253.SWIFT APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302254."SWISSLOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 302255.SYNERGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302256.SYNERGIS ELECTRORECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302257."SYNTECON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302258.SYNTHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302259.SYSTEM 69 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302260.SZCZEBRZESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302261.SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE "DĄBIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302262."SZKLARSKA PERŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302263.ŚLĄSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302264.ŚWIADOME ŻYCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302265.T.D. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302266.TAWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302267.TC DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302268.TEATR "ARTENES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302269.TEB CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302270.TEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302271.TECHMA-MODUŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302272."TECHMAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 302273.TEKMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302274.TEKTONIKA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302275."TELBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302276.TELEQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302277.TENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302278.TERUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302279.TGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302280.THE HEATING COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302281.THE WALT DISNEY COMPANY (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302282.THERMOCOKE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302283."THIMM OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302284.THINKIT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302285."TIL-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302286."TIR-TAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302287.TK LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302288."TOMBIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302289.TOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302290.TOMPOLSCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302291.TOP EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302292.TOP POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302293.TORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302294."TOTAL RECYCLIG SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302295.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO DOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302296.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302297.TOWARZYSTWO HANDLOWO - UDZIAŁOWE DRINKS & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302298."TPV TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 302299.TRAK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302300.TRAKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302301.TRANSFER GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302302.TRANSLLOYD DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302303."TRANSPORT & OFFSHORE SERVICES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302304."TRAVEL-NETTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302305.TREI REAL ESTATE NYSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302306.TREI REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302307.TREX AGENCJA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302308.TRIGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302309.TRITON WINNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302310."TROJANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302311."TRUCK PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302312.TSL "TRANSPORTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302313.TT & AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302314.ULTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302315."UNICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302316.UNICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302317.UNIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302318.UNITED BRANDS OF BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302319.UNITRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302320."UNLIMITED FILM OPERATIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302321.UNLIMITED FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302322."URSINET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302323."USŁUGI BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302324.UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU
Poz. 302325.V.I.P. SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302326.VAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302327.VASSILLI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302328."VECTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302329.VEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302330.VEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302331."VENNPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302332.VENTITRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302333."VERANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302334.VERDE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302335.VERITA HR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302336.VERTANO RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302337.VETRO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302338."VIGROO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302339.VIKI CO LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302340.VISION ADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302341."VISION ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302342.VISION WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302343.VITAFARMA 2007 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302344.VITAFARMA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302345.VIV DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302346.VNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302347.VOS LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302348.VST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302349.WAKACJE24.PL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302350.WALKABOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ
Poz. 302351.WAPIENNIKI I KAMIENIOŁOMY PYCHOWICKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302352.WARGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302353.WAWROWSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302354.WBD-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302355.WEB SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302356.WERDJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302357.WEST - HUB LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302358.WEST WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302359.WIATRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302360."WICHERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302361.WILANÓW ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302362.WILD FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302363.WIND FARM ŁADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302364.WIND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302365.WINDY HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302366."WINDYKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302367.WINEWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302368.WINNICE WISŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302369.WIPASZPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302370."WITMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302371.WIZMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302372.WLW SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302373."WM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302374.WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302375.WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUASPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302376.WOGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302377."WOL-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302378.WOOD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302379."WORK SUPPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302380."WORLD TRADE CENTER - POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302381.WORLD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302382.WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302383."WUPPERMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302384."WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302385."WYDAWNICTWO LUCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 302386.WYTWÓRNIA APARATURY MLECZARSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Poz. 302387."XORSOL.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302388.XPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302389.YACHT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302390."YETI FILMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302391.YOUDEAL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302392."ZAJAZD KORONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 302393."ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MAŁEJ WSI"
Poz. 302394.ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ "SANATIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302395.ZAKŁAD REMONTÓW URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH "REMDŹWIG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302396.ZAKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302397.ZANILA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302398.ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302399.ZDROJOWA HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302400."ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302401.ZEBRA TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302402.ZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302403."ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302404."ZIELNIK-CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 302405.ZIMMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302406.ZNANYLEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 302407."ZRK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 302408.ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302409."ADM CONSULTING GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302410.AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302411."ALTI PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302412.AXA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302413.AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302414."BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 302415."BEZETEN" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 302416.BIO ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302417.BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302418.BLACK DIAMOND FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302419.BONA-VITA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302420."BONNEXIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302421.BRIDGE LE PONT INVESTMENT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302422.BUDOWNICTWO DROGOWE "JARPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302423.CANAL + CYFROWY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302424.CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302425."CIECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302426.D35 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302427.DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302428.DOM DECO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302429.DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302430.DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 302431.EKO KAMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302432.EKONOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302433.EVER HOME SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302434.EVERCONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302435.FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302436."FARM FRITES POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302437.FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302438.FIRE PROTECTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302439.FUNDUSZ KAPITAŁOWY "RUBIKON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302440.FUTURE B SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302441.GG NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302442.GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302443.GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302444.GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302445.HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA "METALZBYT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302446.INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302447.INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SILVA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302448.INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302449.KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302450.KASZUBSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302451."KFG PROJEKTMANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 302452.KONSORCJUM DORADCZO-SZKOLENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302453.KUCHNIE ŚWIATA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302454.LOVO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302455."M4B" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302456.MDW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302457.MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302458.MERCATOR POLIGRAFIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302459.MOJSIUK CENTRUM BLACHARSKO-LAKIERNICZE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302460.OCEAN COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 302461.PCO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302462.PEARL STREAM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302463.PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302464.PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302465.POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH "RADIO KIELCE" - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302466.POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH "RADIO KIELCE" - SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302467.POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 302468.POSTI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302469.POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302470."PRIME CAR MANAGEMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302471.PROKOM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302472.PROPERGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302473.RADIO PULS FM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302474.REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302475.REMADEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302476."SANTANDER CONSUMER FINANSE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302477.SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302478.SILESIAN ENERGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302479.SPQR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302480.SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302481."TALARS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302482.TVN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302483.VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302484.VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302485.WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302486.WIRELAND SPÓŁKA AKCYJNA "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"
Poz. 302487.WSPÓLNA REPREZENTACJA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302488.ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "ZABERD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302489.ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302490."ZAKŁADY ELEKTROMASZYNOWE- ELEKTRONARZĘDZIA CELMA SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 302491.ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302492.ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 302493.ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 302494.BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE
Poz. 302495.BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE
Poz. 302496.BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEDŹWIADZIE
Poz. 302497.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GOMUNICACH
Poz. 302498.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STANISŁAWOWIE
Poz. 302499.GNIEWIŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Poz. 302500.KRAKOWSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA W KRAKOWIE
Poz. 302501.MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"
Poz. 302502.NAMYSŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ W LIKWIDACJI
Poz. 302503.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 302504.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Poz. 302505.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIESTRZECHOWICACH
Poz. 302506."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WIDOK" WE WROCŁAWIU - W LIKWIDACJI
Poz. 302507.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "NIKE"
Poz. 302508.SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH "SPÓŁDZIELCZE OSIEDLE PRACOWNICZE" W LIKWIDACJI
Poz. 302509.SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY SGGW-AR "SIGMA"
Poz. 302510.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"
Poz. 302511.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZACISZE DOMOWE"
Poz. 302512.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POSTĘP" W LIKWIDACJI
Poz. 302513.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Poz. 302514.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAREK"
Poz. 302515.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD WARTĄ"
Poz. 302516.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WILANÓW"
Poz. 302517.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROMYK"
Poz. 302518.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO"
Poz. 302519.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARPA URSYNOWSKA" W LIKWIDACJI
Poz. 302520.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁUŻEWIEC"
Poz. 302521.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WZGÓRZE"
Poz. 302522.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Poz. 302523.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "KRAM"
Poz. 302524.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NADZIEJA" W TRĄBKACH WIELKICH
Poz. 302525.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRACOWNIKÓW POLSKICH ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH
Poz. 302526.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU
Poz. 302527.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE WIELKIEJ
Poz. 302528.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSIĘCINACH
Poz. 302529.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W POZEZDRZU
Poz. 302530.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RYBNIE WIELKIM
Poz. 302531.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁAŚCICIELI "ROSA" W PĘCŁAWIU
Poz. 302532.SPÓŁDZIELNIA PRACY KRAJOWA SPÓŁDZIELNIA KOMUNIKACYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 302533.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W MARKUSZOWEJ
Poz. 302534.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KINO MARZENIE"
Poz. 302535.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ODNOWA"
Poz. 302536.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OKO PRZYSZŁOŚCI"
Poz. 302537.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POLSKA MARKA"
Poz. 302538.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STARA ŁUBIANKA"
Poz. 302539.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STUDIO VOTRE"
Poz. 302540.USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"
Poz. 302541.WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 302542.ZAKŁADY APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ I PRECYZYJNEJ ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI

n) Stowarzyszenia

Poz. 302543."ÁGUILA BLANCA - POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT"
Poz. 302544."DANCE [SIC!] ASSOCIATION"
Poz. 302545.FORUM DIALOGU I WSPÓŁPRACY "AKSON" MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA EDUKACYJNO-KONSULTINGOWO-INWESTYCYJNA
Poz. 302546.GŁOGÓW GOLF CLUB
Poz. 302547.KLUB JEŹDZIECKI WECHTA
Poz. 302548.KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poz. 302549.KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "DAJMY SZANSĘ"
Poz. 302550.OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW "NAUKA-PRZEMYSŁ"
Poz. 302551.POLSKIE TOWARZYSTWO EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
Poz. 302552.POLSKIE TOWARZYSTWO ZIELARZY I FITOTERAPEUTÓW
Poz. 302553.STOWARZYSZENIE "DBAJ O KRĘGOSŁUP"
Poz. 302554.STOWARZYSZENIE "POLSKI ZWIĄZEK FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO"
Poz. 302555.STOWARZYSZENIE "POLSKIE TELEWIZJE LOKALNE I REGIONALNE"
Poz. 302556.STOWARZYSZENIE "TAXI MODLIN"
Poz. 302557.STOWARZYSZENIE DONUM VITAE W LIKWIDACJI
Poz. 302558.STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "DROGA I BEZPIECZEŃSTWO"
Poz. 302559.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY ZAWODOWEJ W RUDNEJ
Poz. 302560.STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH "AMICUS"
Poz. 302561.STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU
Poz. 302562.STOWARZYSZENIE PROMOCJI ROZWOJU OBSZARÓW MORSKICH
Poz. 302563.STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW FILMU I SZTUK WIZUALNYCH ARS VISA
Poz. 302564.STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE INICJATYWY SPOŁECZNE "JEDNOTA"
Poz. 302565.TOWARZYSTWO EDUKACYJNE IM. RUDOLFA STEINERA
Poz. 302566.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU
Poz. 302567.WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH
Poz. 302568.WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 302569.INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Poz. 302570.SZCZYRKOWSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH W SZCZYRKU

o) Fundacje

Poz. 302571.ADOPCJE MALAMUTÓW
Poz. 302572.EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ-FUNDACJA NOWY STAW
Poz. 302573.FUNDACJA "HABITAT FOR HUMANITY POLAND"
Poz. 302574.FUNDACJA "INSTYTUT ŁUKASIEWICZA"
Poz. 302575.FUNDACJA "MAMY PRAWA"
Poz. 302576.FUNDACJA "POKOLORUJ ŚWIAT" W KOSZALINIE
Poz. 302577.FUNDACJA "RODOWO"
Poz. 302578.FUNDACJA "UNIA BRACKA"
Poz. 302579.FUNDACJA BARBARY PIASECKIEJ JOHNSON
Poz. 302580.FUNDACJA BLIŻEJ SIEBIE W LIKWIDACJI
Poz. 302581."FUNDACJA BONA RES"
Poz. 302582.FUNDACJA INTEGRACJA
Poz. 302583.FUNDACJA NA RZECZ SPACYFIKOWANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW WSI JAMY
Poz. 302584.FUNDACJA NASZYJNIK PÓŁNOCY
Poz. 302585.FUNDACJA OTWARTA WIELKOPOLSKA
Poz. 302586.FUNDACJA POLSKA RADA STANOWA RYCERZY KOLUMBA/KNIGHTS OF COLUMBUS
Poz. 302587.FUNDACJA REHABILITACJA - POMÓŻ POMAGAĆ
Poz. 302588.FUNDACJA ŚW. JADWIGI
Poz. 302589.FUNDACJA WSPARCIA SPOŁECZNEGO "ORENDA"
Poz. 302590.FUNDACJA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Poz. 302591.KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ
Poz. 302592."MŁODZIEŻOWO INTEGRACYJNE CENTRUM WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ"
Poz. 302593.MOKOTOWSKA FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I KULTURY

p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych

Poz. 302594.REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 302595.BMW VERTRIEBS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302596.BMW VERTRIEBS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302597.BP ENERGY EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302598.CALDERYS AUSTRIA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302599.CLEMENTONI S.P.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302600.GAMESA EÓLICA, S.L. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302601.GUY CARPENTER & COMPANY GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302602.INGENIEURBUERO VOESSING VEPRO GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302603.NTT EUROPE LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 302604.OHL ŻS A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302605.PACKFILM EXPORT LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302606.PAUL GUNTHER AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302607."SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE"
Poz. 302608.UNIFEEDER A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 302609.ŽSD A.S. ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 302610.KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK"
Poz. 302611.MORSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ SZCZECIN
Poz. 302612.ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "STAL" STALOWA WOLA

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

Poz. 302613.OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

p) Związki pracodawców

Poz. 302614.WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH IMIENIA CYRYLA RATAJSKIEGO

p) Związki zawodowe

Poz. 302615.ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

x) Instytucje badawcze

Poz. 302616.INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY