Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 37/2013 (4154) z 21 lutego 2013 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 2503.PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY LUBOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 2504."MEDIAINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2505.GENERAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2506.MIWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2507."ALU-IDEAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2508.SPEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2509."YESLOGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2510.AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2511.OXYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2512.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "VIRTUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 2513.TOB SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 2514.POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2515.KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2516.TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 2517."EKOMELBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2518.EKOBEL SCHALLSCHUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2519."BROWAR STAROPOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2520."WELAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 2521."SAMSON R. TEICHGREBER SPÓŁKA JAWNA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2522.Marciniak Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ATAK SPORT w upadłości likwidacyjnej
Poz. 2523.COOL MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2524."BORN2SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2525.TRANSPORT SPEDYCJA RUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2526."ROZWÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 2527.ECO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2528.Sobków Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana
Poz. 2529.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2530.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I INSTALACJI "ENERGOINŻ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 2531.ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "MISTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2532.HURTOWNIA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 2533.Imianowski Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Żeglarska SKAT w upadłości likwidacyjnej
Poz. 2534."DAMATO KOMIN - FLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2535."DAMITRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2536."SKOLWIN TISSUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 2537.KERAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 2538.Wnioskodawca ASEKURACJA Spółka z o.o. w Sopocie
Poz. 2539.Wnioskodawca Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Poz. 2540.Wnioskodawca Pietrzak Wacława
Poz. 2541.Wnioskodawca Ryżyńska Wanda
Poz. 2542.Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni
Poz. 2543.Wnioskodawca Starosta Rybnicki
Poz. 2544.Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Budynkowej przy ulicy Pułaskiego nr 23 w Kluczborku
Poz. 2545.Wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Szczecinie
Poz. 2546.Wnioskodawca Skoczeń Mirosław
Poz. 2547.Wnioskodawca Wenzlik Maria i Zajac Renate
Poz. 2548.Wnioskodawca Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie
Poz. 2549.Wnioskodawca Gmina Otmuchów
Poz. 2550.Wnioskodawca Kaczuk Maria
Poz. 2551.Wnioskodawca Krawaczek Marek
Poz. 2552.Wnioskodawca Lewandowska Stefania
Poz. 2553.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu Świdwińskiego
Poz. 2554.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego w Łodzi
Poz. 2555.Wnioskodawca Trzeciak Joanna
Poz. 2556.Wnioskodawca Dymitrow Krystyna

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 2557.Wnioskodawca Biskup Maria
Poz. 2558.Wnioskodawca Dubanik Janina
Poz. 2559.Wnioskodawca Gmina Spytkowice
Poz. 2560.Wnioskodawca Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Wieleniu
Poz. 2561.Wnioskodawca Bąba Piotr i Bąba Józefa
Poz. 2562.Wnioskodawca Gmina Grodzisk Mazowiecki
Poz. 2563.Wnioskodawca Gmina Sulęczyno
Poz. 2564.Wnioskodawca Gmina Ulanów
Poz. 2565.Wnioskodawca Kowalewska Teresa
Poz. 2566.Wnioskodawca Jaworski Krzysztof
Poz. 2567.Wnioskodawca Lemańczyk Józef
Poz. 2568.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Nakielski

5. Ustanowienie kuratora

Poz. 2569.Wnioskodawca Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni

6. Inne

Poz. 2570.Wnioskodawca Nojek Andrzej Stanisław

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 25819.COOLEER S. JARECKI, T. PĘCAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25820.PIEKARNIA "SZARLOTKA" WŁADYSŁAW RADOMSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25821.SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KONSYLIUM" PAWEŁ SARNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25822.TRANSPORT SPÓŁKA JAWNA IRENEUSZ I PIOTR CIERPIK
Poz. 25823.TRATTORIA BUONGIORNO A MODO MIO, NARDI. SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 25824.PRZYCHODNIA LEKARSKA "POD RÓŻĄ" I.DRĘŻEK, A.KEMPISTY, J.OSMÓLSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 25825.ŚWIERZYŃSKA, ZNANIECKA SPÓŁKA PARTNERSKA - PORADNIA DIABETOLOGICZNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 25826.AGS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25827.ATRIUM PARK KTC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25828.GOREK RESTAURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25829.HNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25830.JIT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25831.KRAWIECKA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25832.MAD MALEK-KOLEV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25833.MAZURYA CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25834.PKB INWEST BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25835.PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT J. GÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25836.SUBKOMBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 25837.TECHGÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 25838.CHOSZCZEŃSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 25839.FULMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 25840.NEW NAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 25841.3BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25842.3D OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25843.4 SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25844.ABRUZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25845.ALEJA-N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25846.AMBURGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25847.AMERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25848.ANVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25849.AP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25850.APPENNINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25851.ARCUN BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25852.ARKADIUSZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25853.ARO DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25854.ARTIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25855.ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25856.ARVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25857.ASSISI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25858.AUTOGRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25859.B3TECH INDUSTRIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25860.BAROSZ GWIMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25861.BATRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25862.BAVIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25863.BELGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25864.BELLUCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25865.BERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25866.BIS-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25867.BLAST LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25868."BREZO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25869.CAMPUS NADOLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25870.CAPITAL DIAMONDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25871.CAPITAL THALAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25872.CENTRUM ROZLICZEŃ V-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25873.CESARSKO KRÓLEWSKI SKŁAD TYTONIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25874.CETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25875.D & E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25876.DANTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25877.DELNORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25878.DELSUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25879.DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25880.DIAMDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25881.DIFFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25882.DISPLA.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25883.DISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25884.DREW-HOLTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25885.DSW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25886.DUHABEX LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25887.EBOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25888.EBPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25889.EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25890.EKOFERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25891.EXIT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25892.EXPLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25893.FENIX TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25894.FOUR M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25895.FULL CREW SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25896.FURNITURE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25897.GBTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25898.GREEN PANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25899.GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25900.GRYC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25901.GTR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25902.HAFTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25903.HAJ-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25904."HENAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25905.HLS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25906.HOACYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25907.HOW TO SUCCEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25908.HTK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25909.HYDROBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25910.IBG MODELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25911.INDUSTRY & SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25912.INSYGNIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25913.INTELLIGENT SOFTWARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25914.IT CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25915.JML ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25916.KB3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25917.KBS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25918.KOD KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25919.KRIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25920.KRIS&TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25921.LIGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25922.LOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25923.LUCKYYOU INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25924.M-A SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25925.MANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25926.MARABUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25927.MDJ PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25928.MEDSERVICE PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25929.MICRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25930.MIMIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25931.MM DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25932."MOSTOSTAL WROCŁAW M&K INWESTYCJE SUCHY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25933."MOTO CENTER GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25934.MOTORCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25935.MVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25936.NATHANIEL TRANS BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25937.NETPOLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25938.NEW SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25939.NU-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25940."O! ENTERTAINMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25941.ODNOWA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25942.OLD TOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25943.ONKORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25944.ORANGINA SCHWEPPES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25945.PACK - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25946.PIOTRKOWSKA 200 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25947.PLASTMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25948.POLSKI WĘGIEL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25949.PRECIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25950.PRIMAVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25951.PRO VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25952.PRO-MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25953.PROFI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25954.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PLATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25955.PV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25956.RAFAELL TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25957.RAVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25958.REAL ESTATE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25959.REMMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25960.SEAMLESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25961.SEMATRIX ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25962.SGS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25963.SNACKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25964.SOLVERDE SERVICE SŁUBICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25965.SONI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25966.SPARROW 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25967.STALREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25968.SUNFARMING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25969.SYNITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25970.T&T GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25971.TECH-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25972.TERMGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25973.TIC RUDA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25974.TKM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25975.TTM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25976.UNIVERSAL INGENIEUR BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25977.VACAT ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25978.VAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25979.VEGACOM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25980."VELLDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25981.VG FITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25982.WOLF APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 25983.ZDROWIE F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 25984.LIQUIDEX SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 25985.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "RANCZO"
Poz. 25986.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GOŚCINIEC"

o) Fundacje

Poz. 25987.FUNDACJA - EUROPEJSKI INSTYTUT INNOWACJI I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Poz. 25988.FUNDACJA "MODA NA WARMIĘ I MAZURY"
Poz. 25989.POMAGAMY INNYM

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 25990.APTEKA MELISA S. JOPEK, Z. JOPEK, M. SEMPOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25991.APTEKA R. MODLIŃSKA, B. MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25992.BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25993."CDT" PRZYSTALSKI PRZYŁUDZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25994."DRAGON - WROCŁAW" ANDRZEJ SZYMURA, GRZEGORZ WIATR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25995.E-MENTIS ENGELMANN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25996.FIRMA "GRYFF" S. I H. GRYF SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25997.FIRMA "MALTOM" SMYK W. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25998.FIRMA BUDOWLANA A.MATUSZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 25999.FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ RURAK WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26000.FOLPOL-SKROBACZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26001.FROGWILL.COM ARTUR WROŃSKI WŁODZIMIERZ WROŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26002.HALLAK FOOD EXPORT IMPORT ZAKI HALLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26003.HURTOWNIA SPOŻYWCZA "JANMARK" SPÓŁKA JAWNA JANUSZ PIOTROWSKI, JAKUB KĘPIŃSKI
Poz. 26004.KSIĘGARNIA "RATUSZOWA" HONORATA, JERZY I KRZYSZTOF SAWICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26005.M-SERWIS MARCIN ŻYZNOWSKI, PRZEMYSŁAW RESZCZYŃSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26006.MAKSIMMA JACEK BIELAWSKI & JAROSŁAW HENDZEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26007.MNP PRES INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26008."NICZUK METALL - PL" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26009."PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26010.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROLL" RYSZARD WOŁKOWICZ, MAŁGORZATA WOŁKOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26011.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DROBIS" IZABELA I DARIUSZ WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26012.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PAB-KATMAR IRENEUSZ ŻYNDA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26013.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPORTING MARIOLA GOŁDYN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26014."PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA ZDROWIE GABRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 26015."ROBI" A.ZIARKO, K.ZIARKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26016."STAGROL - WARMIA" GRAŻYNA I STANISŁAW SPIRYDOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26017.TABPOL K. SIKORA I J. BRĄCZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26018.TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ TROCHIMIUK, LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26019.TRAK-BUD A. KALUGA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 26020.ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH TEELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 26021."ILKOWSKI I PARTNERZY" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 26022.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH MEISSNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 26023.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KLATKA I PARTNERZY
Poz. 26024.PARUS I WAWROWSKI RADCY PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 26025.PODLEJSKI BOJANOWSKI KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO SPÓŁKA PARTNERSKA

d) Spółki komandytowe

Poz. 26026.CAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26027.DĘBOWE TARASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26028.EC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT NR 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26029."FOXHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 26030.FROST II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26031."GAL - STANISŁAW CHAMSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26032.GAZDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26033.GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26034.GROBLEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26035.I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26036.IRIS XIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD BUDOWY DRÓG SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26037.ITSM INGRIFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26038.JANKOWSKI PULCHNY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NOWE MIASTO PRUSZKÓW I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26039.JK ANIMALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26040.KENNY’S UZOMA KENNETH DIKE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26041.KOMFORT W DOMU ITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26042."KW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BERENIKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26043.ŁUKASIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26044."NAVIMOR INTER-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26045."PETER NIELSEN & PARTNERS LAW OFFICE" - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26046.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26047."SKAT FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26048.ZAGÓRZE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 26049.ZIPORA YECHIELY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 26050."DANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26051."DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" CAMARILLO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26052."DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" FALABELLA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26053."DENNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" GRONINGEN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26054.DOMINIUM INWESTYCJE KRYCA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26055."GN INVEST UDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26056.KANE - ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26057.MONDAY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26058.POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26059.VERBIS DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26060.VERBIS GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26061.VERBIS JOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 26062.WYTWÓRNIA PODŁOŻA ZASTĘPCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 26063.2805 - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26064.4MAX GROUP KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26065."A I M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26066."A-RENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26067."A.K.TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26068.A.S.M. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26069.A.SCHULMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26070.ABR TYRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26071.AC PAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Poz. 26072."ACHTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26073.AD VICTORIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26074.AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26075."AGRO-MAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26076.ALBREKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26077.ALFA-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26078."ALMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26079.ALYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26080.AMBER WIND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26081.AML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26082."ANALOC DEVELOPMENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26083.ANASTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26084.ANCORA SONDA GRUPA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26085."ANDOLINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26086.AP INDUSTRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26087.APARTAMENTY WIENIAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26088."APTEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26089.AQUILA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26090.ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26091."ART BUYERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26092."ARTIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26093.ARTPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26094.AS 24 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26095.ASORT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26096."ATEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26097.AUTO KOMIS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26098."AUTOZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26099.AWARD FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26100.AWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26101.AZUBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26102.AZUBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26103.B&J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26104."B&S BILEJCZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26105.BALS - POLSKA ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26106.BALTIC SEA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26107."BARISTA HOLDINGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26108.BATORY SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26109.BBB4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26110."BCBG LINGERIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26111.BENEFIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26112."BETONEX - TRUSKOLASY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26113.BETONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26114.BIELANY PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26115.BIOGEN IDEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26116.BIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26117.BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26118.BIURO AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI PROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26119.BIURO PODATKOWE ŚLIWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26120."BIZNESPARK ROKITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26121."BL INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26122.BLAGUSS-JORDAN MIĘDZYNARODOWY TERMINAL AUTOBUSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26123."BORDER YACHTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26124.BR KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26125.BRAND GRAVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26126.BRANTE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26127."BRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26128.BRIDGEHOUSE DEVELOPMENTS (ELBLĄG) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26129.BRUKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26130.BULMOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26131.BURLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26132.BUZZARD E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26133.CAREIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26134.CARGO PRZEWOZY TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26135.CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26136.CEDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26137.CELLULAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26138.CENTRALA NASIENNA W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26139.CENTRUM BADAWCZE POWŁOK OCHRONNYCH CEBAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26140.CENTRUM BADAWCZO-KONSTRUKCYJNE OBRABIAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26141.CENTRUM BUDOWLANE "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Poz. 26142.CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ FANTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26143.CENTRUM INŻYNIERSKIE ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26144.CENTRUM NIKISZOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26145.CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26146.CERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26147.CHINA INVESTMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26148.CHOCO-FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26149.CLICKONOMETRICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26150.COLADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26151."COMFYHOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26152.COMPETEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26153.CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26154.CONSTRUCTION INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26155.CONSULT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26156."CUKROHURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26157."CZYRKO" BUDOWA MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26158."D+H POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26159.DAREX.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26160.DARTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26161.DE CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26162."DELTA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26163.DINTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26164.DIRLANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26165.DK INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26166.DOBRA INWESTYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26167."DOMOFERM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26168.DRIAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26169.DSS INTERACCIAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26170.DUNLOP CONVEYOR BELTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26171.DZIEDZICTWO RZECZYPOSPOLITEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26172.ECOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26173.ECOWARZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26174."EDIMAX TECHNOLOGY POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26175."EKO - MIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26176."EKO-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26177.ELEKTROGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26178.ELEMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26179.ELETECHNIKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26180."ELPRO ZIEGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26181."ELSANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26182."EMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26183.EMERSON PROCESS MANAGEMENT POWER AND WATER SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26184.EMPIK MEDIA & FASHION LOYALTY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26185."ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26186.ENERGO STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26187.ENERGO-COATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26188.ENERGY FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26189.ENERGY FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26190.ENTRION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26191."ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26192.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26193.EUNITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26194.EURO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26195.EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26196."EUROPEJSKIE RADIO DLA BIAŁORUSI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26197."EXPRESS" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26198.EXTRALOT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26199."FAMILY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26200.FARMA WIATROWA KLUCZBORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26201."FAUCHE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26202.FAUN XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26203.FERETTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26204.FINANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26205."FINDER SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26206.FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PRZYBYŁA & BANASIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26207."FITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26208.FLEUR DE SANTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26209.FORTACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26210.FORTUM PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26211.FRANTA&FRANTA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26212.FRAPO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26213.FRESCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26214."FUNDAMENT-SPECJAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26215.G & J POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26216.GALERIA WODZISŁAW ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26217.GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26218."GEMPLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26219.GEOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26220.GET IMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26221.GIEMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26222.GLOBAL FINANCE EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26223.GLU ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26224.GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26225.GORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26226.GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26227."GRAFICK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26228."GRAJAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26229."GREENLUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26230.GREYLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26231."GRODNO II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26232.GROUPON TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26233.GRUPA IMPERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26234."GRUPA JMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26235.GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26236."GTC GALERIA KAZIMIERZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26237.HAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26238.HANDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26239.HANSEN CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26240.HANSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26241.HERTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26242."HO-MA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26243.HOMERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26244.HOSSA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26245.HSBC SERVICE DELIVERY (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26246.HUKLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26247.HVAC AUTOMATION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26248.I-CONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26249.IFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26250."IMPEL CATERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26251."IMPERIA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26252.IMPROVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26253.IMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26254."INCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26255.INFOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26256.INFRASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26257."INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26258."INSTYTUT WDROŻEŃ NORM I STANDARDÓW EUROPEJSKICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26259.INTER - VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26260."INTER-KONSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26261."INTERFREZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26262.INTERNET, KOMPUTERY, SIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26263.INTERSIG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26264.INTRESMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26265."INVESTPRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26266.INWESTRA - ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26267."INWESTYCJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26268.IQPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26269.IR AUTOMATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26270.IT-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26271."ITEM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26272.ITERO-SILFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26273.ITSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26274."IVENTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26275."J&M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26276.JANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26277.JASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26278.JEDNOSTKA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI
Poz. 26279."JEDNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26280.JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26281.JK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26282.JOHNSON CONTROLS AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26283."K CONNECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26284."K.G.S." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26285."KABELTOOLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26286.KAMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26287.KANALOA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26288.KANCELARIA CORPUS IURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26289.KAOS COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26290.KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26291."KASZUBSKI ATUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26292.KBP-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26293.KDK INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26294.KEMPTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26295."KLINIKA ŚWIĘTEGO ŁUKASZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26296.KMD PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26297."KNAUF BEŁCHATÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26298.KOMDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26299.KONTRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26300.KORPORACJA PRAWNO-FINANSOWA "TEMIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26301."KREDYT-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26302."KRISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26303.KUŹMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26304.LAGOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26305.LAMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26306.LANGMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26307.LAUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26308.LIDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26309."LIDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26310.LINCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26311.LINX DATA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26312.LISTERA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26313.LISTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26314."LIVING FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26315."LOGISTIC - EVEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26316.LORENZ SNACK-WORLD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26317.LUCKYSCRUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26318."LUNAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26319.LWW ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26320.ŁOMIANKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26321.ŁOMIANKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26322.ŁUKTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26323.MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26324."MAG-DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26325."MAG-DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26326."MAG-DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26327."MAG-DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26328."MAG-DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26329.MAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26330.MARINE - SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26331.MAXFORMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26332.MB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26333.MBM METROPLAN BUDOWA MIESZKAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26334.MCCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26335.MEDIA & MARKETING ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26336."MEDICAL CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26337.MEDISANA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26338.MEDSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26339.MEGA SERVICE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26340."MEGA ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26341.MEGA-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26342.MELTEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26343.MENSHEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26344.MESFIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26345.METAL CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26346.METEORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26347.METRON AKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26348.MHZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26349.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE
Poz. 26350."MIGOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26351."MMTJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26352.MNNF POLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26353.MOËT HENNESSY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26354.MOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26355."MOSTOSTAL DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26356.MOSTOSTAL ZABRZE ZAKŁAD MONTAŻOWO-PRODUKCYJNY "POKÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26357.MOTO - OFFICE RZECZOZNAWSTWO I UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26358.MOTOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26359.MOUNT BLANC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26360."MRAUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26361.MS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26362.MT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26363.MTM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26364.MULTI PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26365.MULTI-BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26366.MYLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26367.MYTIQE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26368.NADIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26369.NARZĘDZIA ABC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26370.NEKSTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26371."NEMEZIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26372.NEOPLAN PAPADAKIS BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26373.NEOPLAN PAPADAKIS BROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26374.NEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26375."NET VISION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26376.NEUTRAL DATA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26377.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26378."NORTICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26379.NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26380.NOWE OGRODY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26381."NOWY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26382.NRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26383."NUS-PRODUKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26384.OCYNKOWNIA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26385."OKLEINA RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26386.OKTAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26387.OMEGA DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26388.OPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26389."OPTIBELT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26390.OPTIZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26391.OSI POLAND FOODWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26392.OUTSOURCING SOLUTIONS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26393.P.I.W. "CAMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26394.PALLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26395."PARK WODNY BANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26396."PERFECTUS ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26397.PETRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26398.PETRO55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26399.PETROINWEST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26400.PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26401."PIMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26402.PL.2012+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26403."PLAY BEV POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26404.PLC POLAND 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26405.PŁYWACKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26406.PM KOMPANIA WINIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26407."PODŁOGI ŁAŃCUCKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26408."POL CONTRACTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26409."POLAND BUSINESS PARK V" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26410.POLINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26411."POLSKA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26412.POLSKA ZJEDNOCZONA KORPORACJA BAŁTYCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26413."POLSKIE SUROWCE WTÓRNE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26414.POMERANIA AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26415.PREMIUM CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26416.PREMIUM OFFICE ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26417.PRESTIGE RESIDENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26418.PRINTING SOLUTIONS AND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26419.PRO 2 EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26420."PROBUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26421.PROEKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26422."PROFI - FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26423.PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26424.PROJEKT KOMERCYJNY 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26425."PROMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26426.PROSERVICE TRANSFER AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26427."PRYZMA BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26428.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWE "BUDOTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26429.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ENBUD" SŁUPSK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26430.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SIECIOWEGO "RURBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26431.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W TCZEWIE SP.Z.O.O. W LIKWIDACJI
Poz. 26432.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH "PIECOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26433.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26434.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26435.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "ZY-GRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26436.PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "TERMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26437.PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE IMPORTOWO-EKSPORTOWE "RENOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26438.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WÓD MINERALNYCH "KANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26439."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROFIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26440.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26441.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE POM STRZELCE KRAJEŃSKIE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26442.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DATMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26443.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMONTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26444.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26445.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BOMECH-ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26446.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INFO-PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26447.PRZEDSIĘBIORSTWO PROKDUKCYJNO-HANDLOWE "HYDRO TERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26448.PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26449.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26450.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "GOS-ZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26451.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SAWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26452.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-USŁUGOWE TELEKOMUNIKACJI TENEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26453.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAMARKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26454.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-WIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26455.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26456.PS CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26457.PV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26458.QWERT 32 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26459.QWERT 652 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26460.READYMADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26461.REDEVCO POLSKA BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26462.REMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26463.RES-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26464.RESCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26465."RESPIVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26466.REYCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26467.RICOH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26468."RIDSON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26469.RINCON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26470.RMJ FOTO-KOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26471.S&D POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26472.S&P AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26473.S&T SOFTWARE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26474."SADI POLSKA - AGENCJA CELNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26475.SAILFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26476.SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26477."SALLER POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26478."SAN-RAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26479.SANTONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26480.SAO BEACH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26481.SARTONE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26482.SAWA RESIDENTIAL FOND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26483.SECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26484.SHERIDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26485.SIGNAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26486.SIMONA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26487."SOETO" STOŁECZNY OŚRODEK ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26488.SOKPOL-KONCENTRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26489.SOLID WINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26490."SOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26491."SONNEVELD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26492."SPARKS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26493.SPECGROM SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26494.SPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26495."SPORT DOM WYDAWNICZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26496."STALZŁOM-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26497.STAMPCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26498.STANIEWICKA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26499.STARCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26500."STILLEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26501."STRAWFORD-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26502.STYMULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26503.SUN INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26504."SUPPORT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26505.SUPRA BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26506.SURETANK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26507.SYSTEMY ZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26508."SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26509.TAM-TAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26510.TANOSHII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26511.TATRA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26512.TECH-MAX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26513.TELESTO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26514.TELEYARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26515.TELMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26516.TERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26517.TERMOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26518.TESTBYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26519.TETRAFOLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26520.TETRAFOLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26521."THERMECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26522.TILDA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26523."TIR-TAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26524.TLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26525.TMJ PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26526.TOPMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26527.TORNADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26528.TR AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26529.TRADEMARK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26530.TRAMPBALT OVERSEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26531.TRANSFER KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26532.TRAWENA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26533.TRIO CONFERENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26534."TRIO MANAGEMENT INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 26535.TUTTOSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26536.UNIPOL-WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26537.UNIWHEELS PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26538.UROLOGIA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26539.URS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26540.VANTA OILFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26541.VECTOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26542.VENTUREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26543.VERDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26544.VIA NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26545.VINCI CONCESSIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26546.VIP SECURITY - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26547.VMB INTERNATIONAL EUROPEAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26548."WALAT & CO." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26549."WALDEMAR KOZŁOWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26550.WERNON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26551.WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26552.WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO "WARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26553.WINCOR NIXDORF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26554."WRÓBLEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26555."WYDAWNICTWO JUAN PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26556.YAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26557.YVELINES INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26558.ZAGÓRZE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26559.ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO-INNOWACYJNY "BIOESTRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26560.ZAKŁAD MIĘSNY "MOŚCIBRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26561.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26562.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW "ERGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26563.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 26564.ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH "MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26565."ZAMEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26566.ZENITHOPTIMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26567.ZOETIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26568.ZOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 26569.ZUŻYTE AKUMULATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 26570.ABACO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26571.BILFINGER INFRASTRUCTURE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26572.CA CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26573.CEMBRIT PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26574.CENTRALNE BIURO KONSTRUKCJI KOTŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26575.COMMON SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26576.DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26577.EGESA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26578.EVEREST CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26579.EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26580.FABRYKA "WAGON" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26581.FAST WHITE CAT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26582.FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26583."INTAKUS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 26584.INTERNATIONAL CAR TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26585.JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26586.KADIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26587.KOLEJOWE TOWARZYSTWO FINANSOWE "VIAFER" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 26588.KORPORACJA TIGOR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26589."LEASING CENTRUM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26590.MENNICA FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26591."MENNICA-METALE SZLACHETNE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26592.PHARMAG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26593.PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26594.POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 26595.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO I INSTALACJI "ENERGOINŻ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 26596.PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI "EUROSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26597.REKLAMOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26598.VIA4 SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26599.ZAKŁADY MECHANICZNE "SOLBET-ZREMB" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 26600.ŻYWIECKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE "SOLALI" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 26601.BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU
Poz. 26602.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 26603.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GARWOLINIE
Poz. 26604."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Poz. 26605.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"
Poz. 26606.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWOLEŻERÓW"
Poz. 26607.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
Poz. 26608.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD
Poz. 26609.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JAROSŁAWIU
Poz. 26610.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW "OWOCE PODLASKIE" W LIKWIDACJI
Poz. 26611.WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 26612.WEJHEROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 26613.WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGNIWO

n) Stowarzyszenia

Poz. 26614.CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY CHEŁMIANKA
Poz. 26615.INSTYTUT INICJATYW EUROPEJSKICH
Poz. 26616.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POZNANIU, GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Poz. 26617.POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KROŚNIE
Poz. 26618.POWIATOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Poz. 26619.STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU GMINY SĘKOWA
Poz. 26620.STOWARZYSZENIE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE WARMII I MAZUR
Poz. 26621.UNIWERSYTECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

n) Związki stowarzyszeń

Poz. 26622.NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH RADA REGIONALNA W ELBLĄGU

o) Fundacje

Poz. 26623.FUNDACJA "ANGIELSKI DZIECIOM"
Poz. 26624.FUNDACJA "EXERCITUS"
Poz. 26625.FUNDACJA BISKUPICE 2012
Poz. 26626.FUNDACJA NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY W OŚWIĘCIMIU
Poz. 26627.FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REKREACJI SPORTEUS
Poz. 26628.FUNDACJA WOLNA LUDZKOŚĆ
Poz. 26629.KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU
Poz. 26630."PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL"

p) Izby gospodarcze

Poz. 26631.KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 26632."AYGUN ALUMINYUM SANAYI VE TICARET" SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 26633.COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 26634.COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 26635.OMEGA RESOURCE GROUP LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 26636.TORRECID SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Poz. 26637.PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE W KOZIEGŁOWACH K/POZNANIA W LIKWIDACJI

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 26638.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BISKUPIANIE"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 26639.GDAŃSKI KLUB SPORTOWY "WYBRZEŻE"
Poz. 26640.LUDOWY KLUB SPORTOWY HUBAL

p) Związki pracodawców

Poz. 26641.POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA