Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 96/2013 (4213) z 20 maja 2013 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 6829.CELTIC ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6830.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "GEOPROJEKT-OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6831.SUPOZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6832.TECNOFOODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 6833.MANROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6834.PRADA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6835.WJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6836.GRUPA INWESTYCYJNA ROHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 6837.PMK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6838."KOSMETIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6839."DENISE SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6840.PBC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6841.VITA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 6842."BANPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6843."HURTAP" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6844."PTAK - MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6845.AUTOSTRADA MAZOWSZE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 6846.EKONOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6847."WODROPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6848.FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR-HYDROMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6849.ZAKŁADY TECHNICZNE "ELTECH" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6850.FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6851.FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH "POLLENA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6852.HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6853.ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6854.PETRO MECHANIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6855.PRZEDSIĘBIORSTWO "SIMET" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6856.RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6857.ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6858.ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK "BIAFORM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6859."AGTES" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6860.KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 6861.CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE KRAKOWSKIEGO RZEMIOSŁA SPÓŁKA AKCYJNA

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 6862.Łaciak Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŁACIAK
Poz. 6863.PRZEDSIĘBIORSTWO ANTYKOROZYJNE I OGÓLNOBUDOWLANE "FILIPCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6864.PPH KAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 6865."GRANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 6866."MM CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 6867.SERVICE HR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6868."ECOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6869.ZACHODNIOPOMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "EDBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6870.ZAKŁADY MIĘSNE W BYDGOSZCZY "BYD-MEAT" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 6871."DOLINA ŁĄK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 6872.Przebieglec Mieczysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARKET SERVICE Mieczysław Przebieglec
Poz. 6873.HURTOWNIA OPONIARSKA "TRANS-GUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

9. Inne

Poz. 6874."TARTAK - WYGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6875."POLFUSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6876.JELENIOGÓRSKA PRZĘDZALNIA CZESANKOWA "ANILUX" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6877.ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 6878.ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "DOLWIS" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 6879.Wnioskodawca Pietras-Paszkowska Ada Renata
Poz. 6880.Wnioskodawca Białek Bożena
Poz. 6881.Wnioskodawca Sieńska-Postek Jadwiga
Poz. 6882.Wnioskodawca Gmina Sidra
Poz. 6883.Wnioskodawca Matys Czesław
Poz. 6884.Wnioskodawca GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Poz. 6885.Wnioskodawca GPM VINDEXUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
Poz. 6886.Wnioskodawca Frydman Erika
Poz. 6887.Wnioskodawca Gmina Miasto Gdańsk
Poz. 6888.Wnioskodawca Jasińska-Packa Alicja

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 6889.Wnioskodawca Kramarz Zdzisław
Poz. 6890.Wnioskodawca Książkiewicz Marek
Poz. 6891.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Kalisz
Poz. 6892.Wnioskodawca Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN w Andrychowie
Poz. 6893.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Chełmiński
Poz. 6894.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Gdańsk
Poz. 6895.Wnioskodawca Aberbach Ryszard
Poz. 6896.Wnioskodawca Markowc Paweł i Karolina
Poz. 6897.Wnioskodawca Wysocki Henryk
Poz. 6898.Wnioskodawca Musioł Zygmunt
Poz. 6899.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Będziński

6. Inne

Poz. 6900.Wnioskodawca Molka Bolesław
Poz. 6901.Wnioskodawca Rewucka Elżbieta
Poz. 6902.Wnioskodawca Kaczmarek Ewa
Poz. 6903.Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu
Poz. 6904.Wnioskodawca Matras Emilia
Poz. 6905.Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Poz. 6906.Wnioskodawca Blada Zdzisława
Poz. 6907.Powód Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji pomiędzy Przedsiębiorcami CLARITY w Siemianowicach Śląskich
Poz. 6908.Powód Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji pomiędzy Przedsiębiorcami CLARITY w Siemianowicach Śląskich

XI. INNE

Poz. 6912.SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 6913.CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 85243.AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁASIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85244.GOL-TRANS IZABELA I ADAM GOŁĄBEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85245."MUSIC BAR - J.JĘDRASIK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85246.OPTOMEDYK BEATA GIBAS, JADWIGA WOJTYNEK-ZBROJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 85247.CENTRUM SZKOLENIOWE EKOLOGICZNYCH TECHNOLOGII W LAKIERNICTWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85248.DNS II MARCIN MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85249.ONLINER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85250.PAMAWI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85251.SPORT MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85252."STIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85253.TETHYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85254."TRANSPORT KACZMAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 85255.CLARENA TRADE CLARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 85256.3 R STUDIO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85257.5757 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85258.AB-PROJEKT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85259.AEOL ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85260.AG-POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85261.CAPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85262.CARINTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85263.CONIGLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85264.ECO INVEST-EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85265."ELEKTROTECHNIKA B+R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85266.FLOR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85267.GIEŁDA WEKSLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85268.INTERNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85269.IPCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85270.JARYSZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85271.JUMAL PIOTR JUSZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85272.KOMDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85273."LBW CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85274.LYCOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85275.MIMRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85276.MONEY TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85277.MONTEL GOUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85278.OSIEDLE SZASERÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85279.PHARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85280.PROLOKATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85281.REVOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85282."RINKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85283."SELMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85284.SINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85285.SŁONECZNY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85286.SOUTH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85287.SQM DIGITAL SIGNAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85288.SUNERGIA SYSTEMS I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85289.TECSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85290.TERRA-PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85291.TSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85292.TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85293.VENTARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85294.VERITAS DORADZTWO PERSONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85295.ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I ARCHITEKTONICZNYCH "RONDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85296.ZESPÓŁ GOSPODARCZY "ADAMPOL-GĄBIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

h) Spółdzielnie

Poz. 85297.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH "ZIARNO" W UJEZNEJ

n) Stowarzyszenia

Poz. 85298.STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO ORAZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM W PROWADZENIU POJAZDÓW "CRUSAR4 RALLY"

o) Fundacje

Poz. 85299.FUNDACJA ATLANTYDA
Poz. 85300.FUNDACJA ISKRA BOŻEJ OPATRZNOŚCI

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 85301.A’VISTA SPÓŁKA JAWNA LESZEK MIDER, ZBIGNIEW MIDER
Poz. 85302.AGROPUNKT - STARA WIEŚ SPÓŁKA JAWNA MATEUSZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI
Poz. 85303.AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI
Poz. 85304.ALPHA SPÓŁKA JAWNA WŁODZIMIERZ ŁUKSZA
Poz. 85305."ALSTOR" T. SZUKAŁA I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85306.ALTMASTER BOBULA GIERAŁTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85307.AMICAR CIERLIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85308."APTE. PL A.T. HINZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85309.APTEKA "FARMASOL" KRYSTYNA SIKORSKA - RYMASZEWSKA, JAN RYMASZEWSKI, IWONA DWERNICKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85310.APTEKA B.GRZEBALSKA I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85311.AR - TEAM W. SAWICKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85312.ARPI ARTUR PARTYKA I SPÓŁKA. SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85313."ARTON" T. JAKUBOWSKI, A. KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85314."ATMOMAT" SZATKOWSKI, RYNIEC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85315.AUTOPOL-MICHALSKI MOTORS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85316."B&P INVEST ZBIGNIEW BUJAKIEWICZ MAREK PAMUŁA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 85317.BALTEX PIOTR HIRSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85318."BALTRADE" R.CZESNOWSKI, B.CZESNOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85319."BASERO" J.BAWTROL, M.SEBASTIANOWICZ - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85320."BEM HURT-DETAL" SPÓŁKA JAWNA E.M.A. BUŻOWICZ
Poz. 85321."BH-RES" MĘDREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85322.BIURO PODRÓŻY "BIOTON TOUR" M. ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85323.BT ROMEX- TKACZYK, TKACZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85324."BZOMA-CENTRUM OGUMIENIA" - ST. BZOMA I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85325.CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "EURO - PŁYTA" PASZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85326.CGS PREPRESS KUBIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85327.CGS STUDIO KUBIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85328."DAJA" JAN SŁAWIŃSKI, DANUTA WOJCIECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85329."DEO" DEONIZIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85330.DOMO-STYL A.KOBYLEC, A.KULIG SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85331.DREWDUD FHU STANISŁAW DUDA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85332."DYMEK" MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85333."EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 85334."EURA-TECH" J.OBSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85335.EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85336.FILIP UZIĘBŁO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85337.FIRMA HANDLOWA EWA WĄCŁAWSKA, MAREK WĄCŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85338.FIRMA HANDLOWA T.B.GAJTKOWSCY, W.KRAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85339.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAŁGORZATA TYLAWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85340.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "SUR-AL-JA" URSZULA I ROMUALD KUSIOR SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85341.FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "GÓRA" SPÓŁKA JAWNA ST. KOWALCZYK, J. KOWALCZYK, ST. KOWALCZYK
Poz. 85342.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "MULTIPAK" SPÓŁKA JAWNA T.IWANICKI, Z.LEGIERSKI
Poz. 85343.FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "LEGUTKI I KRASOŃ" ANDRZEJ LEGUTKI, HENRYK KRASOŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85344.GRABIKOWSKI-GRABIKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INEX" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85345."GRUDZIŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85346."HAPIS HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPOŻYWCZYCH K. KINZEL - G. WOLSKA, SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 85347.HOTEL M I A WUCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85348.HURTOWNIA OLIVA JAN CHMIELEWSKI I GRZEGORZ CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85349.INELO STOCERZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85350.INSTYTUT ZDROWIA I URODY SENTIDO P&D GAWIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85351."JBS" KISIELEWSKI TUROS KISIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85352.KAMARI SPÓŁKA JAWNA STRZĄDAŁA
Poz. 85353.KANTOR CENT SZULC I CZARNOTA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85354.KANTOR WYMIANY WALUT W. BIGDA, J. BANAŚ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85355.KASH KRZYSZTOF KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85356.KASH KRZYSZTOF KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85357.KĘDZIOR "DELFIN" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85358."KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85359.KOMFORTBUD ZANDER, LEWKOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85360."KWARTET" SPÓŁKA JAWNA ADAM ŻUKOWSKI & JERZY REGGEL
Poz. 85361.LAFARMA JOŃCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85362.LAKNUS K. KOŚCIESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85363."LARIN" - LARYSA BROVARSKA, IRINA MAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85364.LEBART BARTOSZ ŁOGWIŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85365.LEGE ARTIS - C. DANIŁOWICZ I G. DANIŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85366.LKW TRANSPORT GRUBA JARMULEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85367.LUKS FILM T. GRADOWSKI, J. KUROWSKI, M. MODZELEWSKI, M. WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85368."MARKET SMAK" G.S. GOŁUCHOWSCY I D.A. JABŁOŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85369.MEGA NOCOŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85370."NASZ SKLEP" JAN BRYŃCZAK, GRAŻYNA BRYŃCZAK, ŁUKASZ BRYŃCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85371.NOWA BIS SPÓŁKA JAWNA SZYMECZKO I WSPÓLNICY
Poz. 85372."OLGAZ" U.IWAŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85373.P.B.D. I K. SIEDLECCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85374.P.POLAKOWSKI, T.POLAKOWSKI, D.STUDZIŃSKI "HARTES" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85375."PETPOLONIA" MAŁGORZATA KOCZOT, ADAM TOMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85376."PHU AUTO-GAZ-J. WITKA I A. WITKA" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 85377."PHU DOMAGAŁA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 85378.PIEKARNIA - CIASTKARNIA "KSIĄŻ" ZENON I WOJCIECH STILLER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85379."PIEKARNIA WARMIŃSKA M.ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA, M.ŁAWRUKAJTIS" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85380."POD GLOBUSEM" MARIA GAJC-PRZEŚNIAK, ALEKSANDRA RUTKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85381.POLIGRAFIA I REKLAMA BAKSY SPÓŁKA JAWNA A. SYSŁO, J. KOSIŃSKI
Poz. 85382.POLIGRAFIA I REKLAMA BAKSY SPÓŁKA JAWNA A. SYSŁO, J. KOSIŃSKI
Poz. 85383."POLIGRAFIA" KŁYSZEWSKI JUSTYN I POŁOSAK ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85384.PPHU "ECO-SKÓR" BIŃKOWSKI, KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85385.PRO LEK ZIELIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85386.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE BUD-PROJEKT SZYMAŃSKI I KSIĄŻKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85387.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KARGO" KARWOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85388.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SIWY" WŁODZIMIERZ WYPYCHOWSKI, BOGUSŁAW SIBILA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85389.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BUD-GAZ" M.S.T. SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85390.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SEKRET" ANDRZEJ PYZARA, MARZENA PYZARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85391.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DREWIT B.W. WĄSOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85392.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KONTRAKT KOLOR ROBERT SIERADZKI, TOMASZ SIERADZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85393.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "STAR-HURT" BARBARA PERGOŁ, WOJCIECH PERGOŁ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85394.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GOLIK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85395.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE K.P. MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85396."PRZEDSIĘBIORSTWO ORTIS TOMASZ JANIK, WOJCIECH JANIK" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85397."PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH ANDRZEJ SZUMKO" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85398.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HEMAR" HENRYKA I MAREK MUSIALIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85399.PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "KA-JA" KRZYSZTOF LASOŃ, JOLANTA JAROS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85400.RE - SORT JAROSŁAW WOŹNIAK, RYSZARD ZIMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85401.REDIX T. KOŚCIESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85402.RUDZIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85403."RUSAKIEWICZ I SPÓŁKA PRO DEVELOPMENT" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85404.SAN-KOW SPÓŁKA JAWNA KOWALSKI TADEUSZ SŁAWOMIR KOWALSKA GRAŻYNA HURT-DETAL ARTYKUŁY HYDRAULICZNE
Poz. 85405.SEGAR SPÓŁKA JAWNA SZAŁAJ ZEGAR
Poz. 85406.SELTAR SPÓŁKA JAWNA E.SERAFIN, R.SIMLAT, J.SZLĘZAK, E.DYL
Poz. 85407."SEMAG" M.BREWCZYŃSKI, J.PRZYBYŁA, A.STEFANIAK, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85408.STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85409.STALMAX JEŻ STANISŁAW, JEŻ ROBERT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85410."STALMAX" SPÓŁKA JAWNA I.FITUCH, M.SZYMAŃSKI, R.STARCZEWSKI, G.PAJĄCZKOWSKI
Poz. 85411.STAND4THEM PROMOTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85412.STC-2 BOLESŁAW KAZEK, SYDONIA KAZEK, PIOTR KAZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85413.SUPER MARKET "GAMA" JAN RĄCZKA, ANDRZEJ CHRUSZCZ, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85414."SZWAGIER" A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85415.TERMA ARTUR, DARIUSZ I HELENA SZYMANIUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85416."TRANS-TRUCK-SERWIS" PAWEŁ DROB, DANUTA DROB SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85417.TRANSPORT-SPEDYCJA-ŁOZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85418."VOBIS MICROCOMPUTER PARTNER-WŁOCŁAWEK" R.KLEPCZAREK, W.OSMAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85419."ZAJAZD NAPOLEOŃSKI. ANN MEDIA. L. WALCZYK. SPÓŁKA JAWNA."
Poz. 85420.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "WAZMET" SPÓŁKA JAWNA LESZEK WAJDA I WSPÓLNICY
Poz. 85421.ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "ZNAK" STANISŁAW WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85422.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA ROMAN ANIOŁKOWSKI, EWA ANIOŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 85423."ZDZICH-MAR" HANDEL ŻYWCEM MARIAN I WOJCIECH ŁUKASZ WIERZBICKI SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 85424.SKOCZYŃSKI KOLAŃCZYK I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

d) Spółki komandytowe

Poz. 85425.A.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85426."AGROTERRA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85427.AMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85428."BUDOKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85429.CENTRUM BUDOWLANE ERIGO CUKIERDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85430.COMPLIANCE PARTNERS CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85431.DCM NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85432."DRAGMAR" ZBIGNIEW SŁOMA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85433.EKONOMIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85434.EX FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85435.FOOD EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85436.FRIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85437.GLOBAL CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85438.GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE EKO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85439.GREINPLAST WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85440.INTER AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85441.INTROLIGATORNIA "CGS DRUKARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85442."IRLEH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85443.KANCELARIA PRAWNA ANDRZEJ WILCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85444.KANCELARIA PRAWNA RUPIETA & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85445.KANCELARIA PRAWNA SCHAMPERA, DUBIS, ZAJĄC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85446."KANCELARIA PRAWNICZA KOZIŃSKI ROSICKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85447.KANCELARIA PRAWNICZA MARIAN WACHOWIAK, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85448.KONESER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85449.KORONA PIOTR DROBNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85450.LEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85451.LINKLATERS C. WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85452.M.K. ZIELKE SERWIS SKRZYŃ BIEGÓW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85453.MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85454.MARMA-PLAST II SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85455.MEDIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85456."PALMARK MAREK PŁOŃCZAK" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85457."PALMARK MAREK PŁOŃCZAK" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85458."PALMARK MAREK PŁOŃCZAK" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85459.POLVIS NARZĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85460.PRIMO CORPORATE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85461.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MONEKS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85462."RAF JAROSŁAW MUZAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 85463.REAL INVEST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85464.ROGOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85465.TANDEM TAREN-TO STUDIO FILMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85466.TAX LEADER.SZYMIK, OLEŚ.KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85467.TIMAGO INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA-SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85468.TPA HORWATH HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85469.TRIOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85470.VINDI GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 85471."WISI AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 85472.WOBELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 85473.AUTONIKA KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 85474.INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 85475.MONOCHROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PORTMONETKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 85476.PD 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 85477.PHN FOKSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 85478.POLSKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 85479."SMS DEVELOPMENT KLADOMIX HOLDINGS LIMITED" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 85480.4 BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85481."4 FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85482.4WEBMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85483.A-Z GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85484.ABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85485.ABM INVEST TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85486.ACCRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85487.ADVANCED GLAUCOMA DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85488.AEGIR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85489.AFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85490.AFILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85491.AGENCJA "I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85492.AGRA-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85493.AGRO - CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85494."AGRO - STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85495.AHOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85496.AIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85497.AJMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85498."AK DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85499."AKACJA PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85500."AKACJA PRODUCTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85501.AKRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85502.ALFA PROJECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85503."ALFA-BET POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85504.ALLGUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85505.ALMANDINE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85506."AMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85507."AMBER ECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85508.ANCOR TECMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85509.APATOR MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85510.APRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85511.APTEKA REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85512.ARAMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85513.ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85514.ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW "AB-PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85515.ARCONA - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85516."ARETO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85517."ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85518."ARS CHRISTIANA CENTRALA WYTWÓRCZOŚCI I HANDLU DEWOCYJNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85519.AS-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85520."ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85521.ATA EVENT RACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85522."ATAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85523.AUKETTFITZROYROBINSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85524.AUSTROFLAMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85525.AUTO SERVIS S.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85526."AUTOMATIKA" USŁUGI KONTROLNO-POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85527.AWACS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85528."AWIM KRAKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85529."AZPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85530."B I P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85531.BAL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85532."BAMEHA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85533.BASIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85534."BELMA-NARZĘDZIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 85535."BENKOWSKI PUBLISHING & BALLOONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85536.BERNARD TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85537.BIANOR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85538.BIG SOCIETY COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85539."BIMEX-BOLLHOFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85540.BIO-AG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85541.BIOEKO NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85542.BIURO TURYSTYKI - FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85543.BJM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85544.BLOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85545.BLUSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85546.BORGA INSTALLATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85547.BORGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85548."BRETZ POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85549."BRILLIANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85550.BRITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85551.BUDMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85552."BUDO-INSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85553.BUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ
Poz. 85554.BUMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85555.BUSINESS OFFICE PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85556.BUT-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85557.BW AUTO PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85558.BYG 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85559.CADORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85560.CALL3.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85561.CARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85562.CASTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85563.CDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85564."CEDROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85565.CENTRALNE BIURO WINDYKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85566.CENTRUM BUDOWLANE "KLUCZEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85567.CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85568.CENTRUM KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE "DEXBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85569.CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85570."CENTRUM SZKOLEŃ I EKSPERTYZ EUROPEJSKICH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85571.CHERRY LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85572.CHIRURGIA - KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85573.CIEPŁO, ŚWIATŁO I STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85574.CONESER CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85575.CONNECT ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85576.CONTEXT AD NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85577."CUPRITE COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85578."D&G CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85579.DAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85580."DAI LOGISTIC SOLUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85581.DANDAISY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85582.DANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85583."DAYGLOB-PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85584.DAYTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85585."DEA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85586.DECOR TRENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85587."DEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85588."DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85589.DENTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85590.DEVELSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85591.DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85592."DIONIZJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85593."DM" BIURO RACHUNKOWE I BADANIA BILANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85594.DOBROPLAST FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85595.DOLNOŚLĄSKIE WINDY "DOLWIND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85596."DOM MAKLERSKI AFS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85597."DOM-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85598.DOMDATA RE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85599.DOMIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85600."DOTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85601.DPJ DROGERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85602."DT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85603.DTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85604.DTM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85605.DUROCEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85606."DWOREK FRANCISZKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85607.DZIĘCIOŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85608.E-MED-ORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85609.EBGARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85610.ECO TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85611.ECONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85612.ECORIVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85613.EDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85614."EDRMEDESO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85615."EEIG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85616.EGIS ROAD OPERATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85617.EGLO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85618."EKOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BADAWCZE
Poz. 85619.EKOLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85620."EKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85621.ELANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85622."ELEKTRO - ENERGOPIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 85623.ELEKTRO-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85624.ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85625.ELIS-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85626.ELPOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85627."EM-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85628.EMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 85629.ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85630.ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85631.ENWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85632.EPAM SYSTEMS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85633."ESKALATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85634."EURA DONER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85635.EURO - PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85636.EURO WOLONTARIAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85637.EURO WOLONTARIAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85638.EURO-FILTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85639.EURODRUK-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85640.EUROPARTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85641.EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85642.EUROPEJSKIE CENTRUM KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ECKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85643.EUROPLAN ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85644."EUTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85645.EXACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85646.EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85647.EXODUS - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85648.EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85649.FAKTORINGBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85650."FAMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85651."FARMMED DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85652.FEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85653.FIAT GROUP PURCHASING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85654."FILKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85655.FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85656.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GLASCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85657.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KOMABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85658."FK BILANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85659.FLAVOURTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85660.FLOOR SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85661.FORM FOCUS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85662."FORTUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85663."FORUM II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85664.FOTOWOLTAIKA PRZECŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85665."FOZI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85666.FREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85667.FRONDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85668."FRUKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85669.FUNDUSZ HIPOTECZNY HORYZONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85670."GAB-RAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85671.GALAKTYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85672.GANA FOOD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85673.GARDE TRAINING PROTECTION DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85674."GE INFRASTRUKTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85675.GEOSTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85676.GETTING FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85677.GIANT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85678."GIEWONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85679.GINKGO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85680.GIZWIT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85681."GLEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85682."GLIMAG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85683.GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI I SPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85684.GOLDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85685."GORTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85686.GOSPODARSTWO OGRODNICZE "EKO-VIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85687.GOSPODARSTWO ROLNE "TERESIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85688.GOSPODARSTWO ROLNE DĄBRÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85689."GOSPODARSTWO ROLNE W SZAŁWINKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85690.GOSPODY-MED PORADNIA PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85691.GROW TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85692.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ŻUŁAWSKA JAKOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85693.GUDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85694.GWIAZDA MORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85695.GY TELECOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85696."H & G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85697.H&M INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85698.HA LUC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85699.HADAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85700.HAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85701.HARTFORD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85702.HARTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85703.HEADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85704.HERMES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85705.HIPOGOTÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85706.HMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85707.HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85708.HOWARD PROPERTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85709.HOXTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85710."HP INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85711.HR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85712.HUMMEL FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85713.HUPS MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85714."HURAS-KONSTRUKCJA I BUDOWA MASZYN SPECJALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85715."ICE DAY CREAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85716.IFBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85717.ILOGGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85718.IM 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85719."IMPACT" -IDENTYFIKACJA FIRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85720.IMPER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85721.IMPRESARIAT RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85722.INBUD BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85723.ING REAL ESTATE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85724."INSTAL-GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85725.INSTYTUT WYDAWNICZY "LITERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85726."INTER - TRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85727.INTER "A-K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85728."INTER-TRADE JMMG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85729.INTERCOSMETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85730.INTERIM A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85731.INTERMAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85732.INTERRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85733."INTERTREND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85734.INVESTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85735.INVESTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85736.IOG POLAND PARK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85737.IOG POLAND PARK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85738."IST ENGINEERING & SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85739."ITALCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85740."J.COTTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85741."JACKPOT 95" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85742.JAF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85743.JAROCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85744."JE TARTAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85745.JFK INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85746.JOACHIM DUDA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85747."JUSTPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85748."JUTRZENKI INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85749."K.I. SAMEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85750."KABEX-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85751."KALECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85752."KAMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85753.KAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85754.KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85755.KANCELARIA PRAWNICZO-BROKERSKA "ADVERSUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85756.KAROLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85757."KARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85758.KBK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85759.KGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85760.KIESEWETTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85761.KL-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85762.KLIM-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85763."KNOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85764."KOCHAJ POLSKĘ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85765.KOKABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85766.KOMAX 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85767.KOMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85768.KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE "KOM PUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85769.KORPORACJA "CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HANDEL-FINANSE-INWESTYCJE
Poz. 85770."KOTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85771.KOWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 85772.KREMATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85773.KRIS P.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85774.KRJ PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85775."KRUGER & CAMERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85776.KRYS-TRANS-SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85777.LAAL FOOD AND DRINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85778."LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE HOMEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 85779."LBL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85780.LEFROSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85781."LENA SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85782."LEXI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85783.LGBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85784.LIBOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85785.LIFESTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85786.LIGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85787.LIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85788.LIM JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85789."LJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85790."LOGITEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85791."LOYALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85792.LPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85793."LUBERON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85794."LUSHAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85795."MADIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85796.MAGAZYNY CHŁODNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85797.MAGNESITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85798.MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85799."MAKASAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85800.MALTA-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85801.MANN NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85802."MARJOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85803.MARK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85804.MARUSZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85805.MASOVIA WIND FARM I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85806.MATEXI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85807.MAX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85808."MCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85809.MEBLE SZKOLNE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85810."MEDIA B2B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 85811.MEDIAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85812.MEDICAL E-LEARNING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85813."MEDIQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 85814."MEDIUM NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85815.MEDYCYNA PRYWATNA UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85816.MEGA-BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85817.META REGALBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85818.MEXEM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85819.MF CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85820."MGM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85821.MHC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85822.MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85823.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85824.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85825.MILKOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85826.MINCON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85827."MK 11 INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85828.MM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85829.MMT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85830."MOBIGUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85831.MOTEL WSOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85832.MREVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85833."MULTI - FORM II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85834."MUR-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85835.MYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85836.NALIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85837."NAVIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85838."NETWORK TWENTY-ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85839.NEWELL POLAND PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85840.NIEPUBLICZNY PRZEMYSŁOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85841.NOBELL CONGRESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85842.NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85843.NORDIC PARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85844.NORIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85845.NOWAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85846.NOWINY GLIWICKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85847.NOWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85848.NOWOCZESNE USŁUGI POCZTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85849.NUMERATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85850.NUMERIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85851."OL-KAR" EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85852."OL-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85853.OLKUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85854.OMEGA RCR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85855."OMEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85856.ONEMLN.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85857.OPERA BALL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85858.ORNO-LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85859.OSCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85860."PAK CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85861.PAMAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85862."PARK BRONISZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85863.PARK PLUS PARKING MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85864."PARK WIATROWY GARDEJA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85865."PARK WODNY W SANOKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85866.PAROLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85867."PARTNER-REWIKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85868.PDA HYBRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85869.PDF MANAGEMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85870.PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85871.PET WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85872.PETROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85873.PHN FOKSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85874.PHP UTRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85875."PLOGIN" PRODUKCJA I HANDEL, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85876.PNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85877."POHL & POHL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85878.POI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 85879."POLMARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85880.POLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85881.POLNORD - APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85882.POLZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85883.POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAB-HANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85884.PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85885.PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85886.PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85887."PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH PODLESKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 85888.PRAKTYCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85889.PRAKTYKA LEKARSKA AZORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85890."PRESTIGE - CAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85891.PRIVATE TRUST HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85892."PRO-INTERNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85893."PROENERGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85894.PROGRESS ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85895.PROJEKT AKTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85896.PROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85897.PROMOST CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85898.PROTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85899.PROVITIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85900."PROXY TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85901.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STALBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85902.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STALMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85903.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE REZYDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85904.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GLADPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85905.PRZEDSIĘBIORSTWO CURT-ARTYT POLSKO-NIEMIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85906.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85907.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85908.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85909.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "COMCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85910.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI BUDOWLANYCH "IB-RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85911.PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIZACJI ROLNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85912.PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "KSIĘŻY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85913.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "DOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85914.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUDMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85915.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "GLOB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85916.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DAGON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85917.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85918.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85919.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RESKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85920.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZREMB KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85921.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZREMB KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85922.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "3F" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85923.PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "DAK-BUD" LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85924."PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85925.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85926.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "LARSEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85927.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNE "KOBYLNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ"
Poz. 85928.PRZEDSIĘBIORSTWO TERMOIZOLACJI INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH I SANITARNYCH "TERMOINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85929."PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 85930.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W KOLNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85931.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CARGOFUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85932.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CARGOFUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85933.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CARGOFUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85934.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "PROJTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85935.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85936.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONSBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85937.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-USŁUGOWE "FIBREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
Poz. 85938.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85939.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85940.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EFFECKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85941.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85942.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85943.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KSIĘGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85944.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAMBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85945.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85946."PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GNIEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 85947."PSIA GÓRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85948.QUELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85949.R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85950.R&R STUDIO KREATYWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85951.RADAN WEU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85952."RADIKA TEXTILE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85953.RADOMDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85954."RAVEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85955.REHA PLUS REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85956.REKOMPENSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85957."REM-WOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85958."REMA - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85959.REMECH GRUPA REMONTOWO-INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85960.REMONTEX - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85961.RENOVA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85962.REPOZYTORIUM DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85963.RINGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85964.RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85965.ROŻEK BROKERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85966.RPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85967."RSC BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85968."RYNART-INTERNATIONAL-TRANSPORT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85969."S I A PIETRUCHA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85970.S-ANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85971."SAFE DOORS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85972."SALWATOR CITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85973."SCANBYG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85974."SECURITAS SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85975.SEKA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85976.SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85977.SIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85978.SICOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85979.SIECIOWE SYSTEMY KOMPUTEROWE "SYKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 85980.SIEĆ SKLEPÓW "MIŁA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85981.SILESIAN INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85982."SIWIK INTERTRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85983.SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85984."SKARBY SMAKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85985.SKIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85986.SKY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85987.SŁONECZNY HORYZONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85988.SMART AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85989.SNUPER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85990.SOCIETAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85991."SOFIBO LOGISTIC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85992.SOFT EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85993."SOLUTIO GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85994.SOLVADIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85995.SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TORKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85996.SPECTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85997.SPEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85998.SPJ PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 85999.SSI SCHÄFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86000."ST PROJEKT II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86001.STABILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86002.STADIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86003."STADION MIEJSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86004."STALMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86005."STARE TARGOWISKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86006.START UP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86007.STARTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86008.STEEL PROTECTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86009."STEKOP - OCHRONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86010."STĘPIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86011.STIMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86012.STOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86013."STORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86014.STRATOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86015."STS INVEST-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86016.STUDIO FRYZUR EXCLUSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86017.SUNLIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86018.SUPER PACZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86019."SVENSKA EKO DEVELOPMENT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86020.SYDKRAFT EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86021.SYMETRICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86022.ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86023.T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86024.T.P.T. - POLSKA SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86025.TACIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86026.TANAGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86027.TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86028.TARTAK POWIDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86029."TARTAK SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86030.TAU SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86031.TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86032."TECHMET EKOLOGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86033.TELANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 86034."THELMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86035.THESLABAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 86036.THIRARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86037."TIAN YI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86038."TIAN YI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86039."TIM ACCESSORIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86040.TOMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86041.TOPAZ COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86042."TORGGLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86043.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86044.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KONKRET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 86045.TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INVEST-TOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 86046.TOWARZYSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86047."TRANSCARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86048.TRANSREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86049.TT SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86050.TWIN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86051.U.S.T.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86052."UBX KRAKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86053."ULTRA-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86054.UNIA SPÓŁKA Z OGRANAICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86055."UNIBUD I PARTNERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86056."UNISPIRIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86057.UNIT WYDAWNICTWO INFORMACJE BRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86058.UNITECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86059."UNITELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86060.UNIVITAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86061."URTICA - FIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86062.USŁUGI ELEKTRO-MECHANICZNE "ELEKTROHUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86063.USŁUGI ELEKTRO-MECHANICZNE "ELEKTROHUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86064."UTEX-TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86065.UZI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86066."VALOSTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86067."VALOSUN - PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86068.VEGAPOL LATOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86069."VEKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86070.VENDI SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86071."VENTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86072.VIPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86073."VITADENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86074.VOLANS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86075.W-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86076.WAW MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 86077.WEEGREE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86078.WERNER & MERTZ DELTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86079.WIELKOPOLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 86080."WILBAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86081.WIMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86082.WINDKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86083.WIP-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86084."WITT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86085.WŁAD-TRANS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86086."WMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86087.WODOCIĄGI I KANALIZACJA - AGLOMERACJA GIŻYCKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86088.WORLDWIDE SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86089.WOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86090.WOŹNIAK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86091.YAKAMOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86092."ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALACYJNY JARMAKOWICZ ZAPOLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86093."ZAKŁAD CIEPŁOWNICTWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86094.ZAKŁAD POGRZEBOWY "KLEPSYDRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86095.ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO "MAKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86096.ZAKŁAD REMONTOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH "ELEKTROMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86097.ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH "EMA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86098.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWY "TRAWOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 86099.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - TWORÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86100.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ALWERNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86101.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86102.ZAKŁAD USŁUGOWY DEKATYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 86103.ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86104.ZAKŁADY GOSPODARCZE "MIARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86105.ZEC ENERGOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86106.ZIELONE GŁÓWCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86107.ZIELONY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86108.ZOO WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86109.ZS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86110."ZUME" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 86111."ŻELAZNO AGRO FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 86112.7 R LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86113.ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86114."ACCONA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 86115.ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86116.ARS KOMFORT SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86117.AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86118.AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86119.AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86120.BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86121.BB INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86122.BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86123."COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP"
Poz. 86124.CONSULTRONIX
Poz. 86125.D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86126."DOM LEKARSKI" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86127.DOMAR MAŁOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86128."DOMAR" SPÓŁKA AKCYJNA - WIELKOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA
Poz. 86129.EFFECT-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86130.ELTEL NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86131."EPRUF" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86132.EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86133.G.EN. GAZ ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86134.GRUPA INWESTYCYJNA NYWIG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 86135.GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86136.ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86137.INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86138.MAGNA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86139.MULTISERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86140.ONICO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86141.OWNPOWER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86142.PGE SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86143.PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86144."POLSKI LEK" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86145.POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86146.PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86147.PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86148.PROFIT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86149.SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86150."SKOTAN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86151.SOLAR - ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86152.TARGET SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86153.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86154.TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 86155.ZRE GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 86156.BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLBUSZOWEJ
Poz. 86157.BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH
Poz. 86158.BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCZYNIE
Poz. 86159.BANK SPÓŁDZIELCZY W WITKOWIE
Poz. 86160.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 86161.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 86162.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMPINIU
Poz. 86163.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GÓRZNIE
Poz. 86164.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEŻOWEM
Poz. 86165.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEDŹWIADZIE
Poz. 86166.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKRZYDLNEJ
Poz. 86167.GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SPOŁEM"
Poz. 86168.HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK"
Poz. 86169.NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY WIEJSKIEJ"
Poz. 86170.REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"
Poz. 86171.REJONOWY ZWIĄZEK LUSTRACYJNY SPÓŁDZIELNI PRODUKCJI ROLNEJ "RCOOP" W CHODZIEŻY
Poz. 86172.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BÓGWIDZACH
Poz. 86173.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MOROWNICY
Poz. 86174."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Poz. 86175."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BUSKU ZDROJU
Poz. 86176."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW WE WŁOSZCZOWIE
Poz. 86177.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SKOK "ŚWIDNICA"
Poz. 86178.SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE
Poz. 86179.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "ŻUKOWICE"
Poz. 86180.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŁĘKACH SZLACHECKICH W LIKWIDACJI
Poz. 86181.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA POLANA"
Poz. 86182.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA"
Poz. 86183.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
Poz. 86184.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARE MIASTO" W TARNOBRZEGU
Poz. 86185.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WETA" W PASŁĘKU W LIKWIDACJI
Poz. 86186.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W IZBICY KUJAWSKIEJ
Poz. 86187.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
Poz. 86188.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-WŁASNOŚCIOWA "IKAR"
Poz. 86189.SPÓŁDZIELNIA OBSŁUGI ROLNICTWA "FARMER"
Poz. 86190.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY "LUBUS-TUCZ"
Poz. 86191.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LIKWIDACJI
Poz. 86192.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STARY MOKOTÓW
Poz. 86193.SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA "WIST" W ŁĄCE
Poz. 86194.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU HANDLU I USŁUG "STW"

n) Stowarzyszenia

Poz. 86195.BESKIDZKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE "PRZEŁOM WISŁOKA"
Poz. 86196.EUROPEJSKIE CENTRUM RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ - GÓRA CHEŁMIEC
Poz. 86197.POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI
Poz. 86198.POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI
Poz. 86199.POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE
Poz. 86200.RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
Poz. 86201.REGIONALNE STOWARZYSZENIE NAUKOWO-EDUKACYJNE
Poz. 86202.STOWARZYSZENIE "ARS IUVENTUTIS"
Poz. 86203.STOWARZYSZENIE "FUNDUSZ SOCJALNY SPRZEDAWCÓW RUCH"
Poz. 86204.STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W SZCZECINIE
Poz. 86205.STOWARZYSZENIE CURSOR
Poz. 86206.STOWARZYSZENIE DOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW "KOLOR - TAXI"
Poz. 86207.STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE ODDZIAŁ HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Poz. 86208.STOWARZYSZENIE KATOLICKI OŚRODEK EDUKACYJNO-REHABILITACYJNY "ARKA"
Poz. 86209.STOWARZYSZENIE KIBICÓW "WIECZNY RAKÓW"
Poz. 86210.STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY SZTUTOWO
Poz. 86211.STOWARZYSZENIE POLSKA GRUPA AGENCJI ENERGETYCZNYCH
Poz. 86212.STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W PRĄTNICY W LIKWIDACJI
Poz. 86213.STOWARZYSZENIE RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE
Poz. 86214.STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI
Poz. 86215.TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Poz. 86216.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Poz. 86217.ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG GDAŃSKI

o) Fundacje

Poz. 86218.DAR SERCA
Poz. 86219.FUNDACJA "DARMA"
Poz. 86220.FUNDACJA "POMÓŻ DOROSNĄĆ"
Poz. 86221.FUNDACJA "PRO SILESIAN"
Poz. 86222.FUNDACJA DIALIZA
Poz. 86223.FUNDACJA EKSPERTÓW JEDNOSTEK ANTYTERRORYSTYCZNYCH AT
Poz. 86224.FUNDACJA INSTYTUT IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Poz. 86225.FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA
Poz. 86226."FUNDACJA WSPIERANIA I PROMOCJI ARTYSTÓW SZAFFAGRA"
Poz. 86227.POLSKA FUNDACJA KAJAKOWA
Poz. 86228."STIPENDIUM"

p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych

Poz. 86229.REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

p) Kółka rolnicze

Poz. 86230.KÓŁKO ROLNICZE W KOCHANOWICACH
Poz. 86231.KÓŁKO ROLNICZE W MŁYNKOWIE

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 86232.AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 86233.EMILE EGGER & CO. GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 86234.GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 86235.HANJIN LOGISTICS EUROPE B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 86236.MHC ENGINEERING FÖRDERTECHNIK GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Poz. 86237.RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA HISZPAŃSKIEGO ODDZIAŁ W POLSCE

p) Rolnicze zrzeszenia branżowe

Poz. 86238.GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW UPRAWNYCH "BEN - CO"
Poz. 86239.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TYTONIU "TABAKO"
Poz. 86240.ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "ROLA"

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 86241.KLUB SPORTOWY "PELIKAN"
Poz. 86242.KLUB ŻEGLARSKI "CIOSEK"
Poz. 86243.TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

p) Związki pracodawców

Poz. 86244.PODLASKI ZWIĄZEK LEKARZY PRACODAWCÓW POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE
Poz. 86245.WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK LEKARZY PRACODAWCÓW POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE