Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 116/2015 (4747) z 18 czerwca 2015 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 8569.FERMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 8570.NOVEMBER VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - XIII - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 8571."DEVELOPER HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8572."PKV USZLACHETNIANIE PAPIERU I TWORZYWA SZTUCZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8573.AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8574."LIG-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8575.BFG KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8576.EURO SPRZĘT ROLNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8577.PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8578.PREST HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8579.FRONTPATH HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8580.SPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8581.CV PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8582."PLEWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8583.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "POL-DUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8584.NOBLE TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 8585.ŚLĄSKIE KONSORCJUM AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8586.WP SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8587.ECDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8588.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZĄBKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8589.RESCUE TECH MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8590.RHENUS IMMOBILIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8591."ZABŁOCKI-MOTOZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8592.ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Spółki akcyjne

Poz. 8593.FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH "FARUM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8594.FOOD INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8595.AVIVA INVESTORS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8596.Bronikowski, Grodzki i Wasilewski Spółka Akcyjna Wyrobu i Handlu Maszynami, Narzędziami Rolniczymi i Nasionami, w upadłości,
Poz. 8597.OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8598.PRZEDSIĘBIORSTWO "OPTOKAN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8599.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINIX" SPÓŁKA AKCYJNA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8600.Zadęcki Paweł
Poz. 8601.Fieroch Danuta
Poz. 8602.Hołtyn Stanisław
Poz. 8603.Kałędkiewicz Bogumiła
Poz. 8604.Cywicka Krystyna
Poz. 8605.Machniewicz Bogusława
Poz. 8606.Domagalska Regina Władysława
Poz. 8607.Mazur Krystyna Julianna
Poz. 8608."RTS WIDZEW ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8609.Marciniak Daniel
Poz. 8610.BIOGENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KAMANDYTOWA
Poz. 8611.Zakrzewski Grzegorz
Poz. 8612.Chołodowski Paweł
Poz. 8613.Seifert Ewa
Poz. 8614.DEKADE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8615.Wojtusiak Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ONE JET Katarzyna Wojtusiak w upadłości likwidacyjnej
Poz. 8616.Sawczuk Janina
Poz. 8617.Stadnik Adam
Poz. 8618.Kowalkowska Halina
Poz. 8619.Rymkiewicz Witold
Poz. 8620."IVENTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8621.Askhabov Sovbani
Poz. 8622.Hołtyn Hanna
Poz. 8623.Paduch Artur Dariusz

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8624.Telatycki Krzysztof
Poz. 8625.EURO - INSTYTUT SZKOLEŃ PERSONALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8626.MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 8627."USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I PROJEKTOWE TELMA - WIĄCEK I KWIATKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8628.AGRO-BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8629.Grabacki Mirosław wspólnik Spółki cywilnej TWIERDZA w upadłości likwidacyjnej
Poz. 8630."JAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8631.PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Poz. 8632.PROPAGANDA - PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8633.ZAKŁADY MIĘSNE "POTORSCY" SPÓŁKA JAWNA JAN POTORSKI, JERZY POTORSKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 8634.SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. H. SIENKIEWICZA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8635."PAWLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8636.AAV ECONOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8637.Danel Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOM-SYSTEM-CIESZYN

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 8638.ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "SZÓSTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 8639.Błaszczyk Jadwiga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowa BŁASZCZYK w upadłości likwidacyjnej

9. Inne

Poz. 8640.CENTRUM FILTROWENTYLACJI I KLIMATYZACJI "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 8641."SOŚNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8642.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 8643.SKLEPY FAMILIJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 8644.ZEMART PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 8645.Wnioskodawca Niedźwiedź Stanisława
Poz. 8646.Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Raciborski

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 8647.Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa RETKINIA-POŁUDNIE w Łodzi
Poz. 8648.Wnioskodawca Klos Gertruda
Poz. 8649.Wnioskodawca Pruski Józef

6. Inne

Poz. 8650.Wnioskodawca Województwo Mazowieckie
Poz. 8651.Powód Rdest Krzysztof
Poz. 8652.Powód Stefanin Piotr
Poz. 8653.Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu
Poz. 8654.Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezes ZUS Oddział w Nowym Sączu
Poz. 8655.Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu
Poz. 8656.Powód Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Poz. 8657.Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu
Poz. 8658.Powód Marciniak Joanna i Pawlikowska Jadwiga
Poz. 8659.Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu
Poz. 8660.Wnioskodawca Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu
Poz. 8661.Powód Bielecki Cezary
Poz. 8662.Powód Stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS w Poznaniu
Poz. 8663.Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Gdańsku

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 8664.Przedsiębiorstwo Handlu i Usług HALA STRZEGOMSKA Zakład Pracy Chronionej Elżbieta Korczak
Poz. 8665.Firma Usługowo-Handlowa MAJA Jacek Knitter
Poz. 8666.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LUMAR Lucjan Walkowicz
Poz. 8667.Firma Handlowo-Usługowa DREWNOSTYL Adam Matuszny
Poz. 8668.Politechnika Świętokrzyska
Poz. 8669.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hajduk Radosław
Poz. 8670.BRUK ART Wojciech Wojciechowski
Poz. 8671.Uniwersytet Rzeszowski

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 133395.CENTRUM BUDOWNICTWA KF FRAZIK I KRASICKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133396.DSMG DOROTA STANIA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133397.GROELE & RYDZOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133398.HYDROGAZ KUBAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133399."LISOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133400.OAKMONT MOKOTÓW ALEKSANDRA JAROSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133401.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RAKO GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133402."TOM-JAR" WĘŻYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133403."ZIĘTARA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 133404.AWF PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133405.BOZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133406."CZARNIECKIEGO MONDAY PALACZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133407.DROPKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133408."FIKOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133409.HOGTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133410.INVEST DM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133411.JUSTCOMPLY JC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133412.KELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133413.KRESKA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133414.MEDIA PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133415.OLEJNIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133416.OPTIMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133417.PP JUMPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133418.PROPERTY PARTNER CERAMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133419.S-FASHION RNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133420."SOLMED - LOGISTYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133421.WS VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 133422.2 TRAILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133423.AFORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133424.AGRO-SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133425.AGROWID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133426.AMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133427.ARGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133428.ARMADAINWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133429.ARMADAOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133430.AV METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133431.B BIURO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133432.BALKON PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133433.BEST CABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133434.BIG DATA ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133435.BILBOARDS POLAND SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133436.BIW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133437.BK BAULEISTUNGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133438.BOLESŁAWIECKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133439.BP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133440.BR BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133441.BUSINESS & LAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133442.BW TRANSLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133443.CARMINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133444.CARZONE-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133445.CASH HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133446.CENTRUM BADAWCZE FORTISMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133447.CENTRUM ZMIANY NOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133448.CLEAN MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133449.CLOUDQB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133450.DEFINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133451.DGM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133452.DHI TELECOM GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133453.DISTRIBUTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133454.DOM WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133455.DT2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133456.DULJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133457.E-TCN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133458.ECONOMIC MEDIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133459.EKA-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133460.ENERGIA VITA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133461.ENERGOINDUSTRIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133462.ENERGON CONSTANS OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133463.ENNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133464.ER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133465.EUROBUD OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133466.EURODORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133467.EVERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133468.EVRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133469.EXCELSIOR SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133470.EXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133471.EXPO MESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133472.FIRMA HANDLOWA IZOLDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133473.FIZJOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133474.FLORISTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133475.FLUENTBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133476.FONTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133477.FORT RENESANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133478.FREJUS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133479.FRESH FROZEN FOOD PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133480.GENFER HOTEL INVEST V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133481.GEPOL FOTO POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133482.GEPOL SOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133483.GEPOL SOLAR POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133484.GOLD TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133485.GRUPA KOBIETYWPRACY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133486.GRUPA TRIP HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133487.GWARDIA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133488.GZD IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133489.HANSA CONTRACT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133490.HEINRICH-FISCH HF GROSSHANDEL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133491.HELLO MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133492.HERBUD POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133493.HIELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133494.HS BIZNES SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133495.IGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133496."INA WORK CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133497.INS BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133498.INTER TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133499.IRON JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133500.JEST.COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133501."JJ-IMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133502.K&M INVESTMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133503.KALISZ OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133504.KG LXVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133505.LEDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133506.LFI INWESTYCJE ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133507.LOGO AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133508.MAATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133509.MADMAG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133510.MAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133511.MELAGRO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133512.METINVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133513.MLB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133514.MOBIL-AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133515.MOLINIA BREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133516.MOVIE-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133517."NARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133518.NET INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133519."NURS KLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133520.ONYKS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133521.OSKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133522."P.M.T. - ZIBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133523.P&C CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133524.PACHOLSKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133525."PERSONAL BRAND INSTITUTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133526.PLAISIRS DO’C SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133527.PLM NOWY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133528.POLSKA GRUPA ZAKUPOWA PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133529.POMPWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133530.PRIME TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133531.PROGRESUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133532.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-DROGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133533.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO BUDOWLANE BRU-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133534.PV DRZEWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133535.QUADRAT POSTĘPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133536.R&R BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133537.RADRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133538.RED MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133539.REKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133540.RENTALS UNITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133541.RICORIA RISTORANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133542.RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133543.RLM & LSA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133544.ROBERT IRLAM INTERNATIONAL TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133545.ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133546.ROYAL SPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133547.RZESZOWSKIE WZGÓRZA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133548.SAG-DG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133549.SAMUI-SPA POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133550.SAVINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133551.SCANDFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133552.SHUNCHANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133553.SHUNDA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133554.SK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133555.SMAK TRADYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133556.SMARTSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133557.SPARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133558.STREFA F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133559.SZLAGA WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133560.TALARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133561.TED-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133562.TED-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133563.TIM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133564.TLW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133565.TOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133566.TOP SPORT OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133567.TRADE EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133568.TRANS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133569."UNIVERSAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133570.VELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133571.VIBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133572.VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133573.VIG EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133574.VP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133575.WANBANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133576.WARFARM NIDZICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133577.WARFARM NIDZICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133578.WELLTOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133579.WIDERLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133580.WLFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133581.WOLA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133582.WOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133583.WOLYŃ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133584.WPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133585.WWW.MYBESTDREAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133586.ZAKŁAD MECHANICZNY OTTAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133587.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH L.KOTUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

n) Stowarzyszenia

Poz. 133588.KLUB JEŹDZIECKI OXER INOWROCŁAW
Poz. 133589.OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODDZIAŁ W KOŃSKICH
Poz. 133590.POLSKIE STOWARZYSZENIE AEROZOLOWE

o) Fundacje

Poz. 133591.4 YOU
Poz. 133592.FUNDACJA "LUBLIN GAMEDEV"
Poz. 133593.FUNDACJA BUMERANG
Poz. 133594.FUNDACJA INSTYTUT INICJATYW PARTNERSKICH NA RZECZ INNOWACJI

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 133595.WENK LABTEC GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 133596.AB "ACTIV PARK" A. I A. BARA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133597."ADAM" -KRAWIECTWO LEKKIE, BIELIŹNIARSTWO, ADAM KORCZAK, MONIKA KORCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133598.AGRO CENTRUM ZIAJKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133599."AKRON-LUCYNA I ADAM KINAL SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 133600."ANNA" SPÓŁKA JAWNA ABRAMOWICZ
Poz. 133601.AOG ARTWIK, OSTAFIN, GACZOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133602.APTEKA "POD ORŁEM" Z.HALKIEWICZ, M.HALKIEWICZ-UJAZDOWSKA, D.UJAZDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133603."APTEKA ARNIKA" SPÓŁKA JAWNA EWA KOPIJASZ, ALEKSANDRA MOROŃ, BEATA RUS
Poz. 133604."APTEKA LASKOWSCY" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133605.AUTO - KRAM JANUSZ ROMAN, JACEK OPTOŁOWICZ, GRZEGORZ ROMAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133606.AUTO SALON "ŚWITOŃ-PACZKOWSKI" H.ŚWITOŃ, H. I E.PACZKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133607."AUTO-MOTO CENTRUM" Z.GĘGNIEWICZ, K.WŁODARSKA - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133608."BATCAR" KRZYSZTOF PAWLUĆ, BOGDAN TYLISZCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133609.BIURO RACHUNKOWE PAWULSKI & PAWULSKI KRZYSZTOF PAWULSKI, WOJCIECH PAWULSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133610.CARBOSPEC M. JAŚNIOK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133611.CARMEN ANETA ZDYB WOJCIECH KITAJEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133612."CARMIN FRANIA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133613."DARLES" DARIUSZ ŚWIĄTEK I LESZEK SZKUDLAREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133614."DEBIUT PLUS E. T. MIĄGOWSCY SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 133615.DEKOLTE MARYNA HAVRYSH NATALIYA LYSA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133616.DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133617.DRESZCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133618.DROMICO JĘDRZEJAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133619.DST TRANSPORT & LOGISTIC DARIUSZ BIEDRZYŃSKI SEBASTIAN MALCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133620.EKO-TECHMOT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133621.ELCOR DARIUSZ CZAJCZYŃSKI, KRZYSZTOF DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133622.ELFEKO INWESTYCJE FEIL, PIWKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133623."ERT" R. BAJON SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133624."ESPERANZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133625.ESPORT KOPACZ JAROSŁAW SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133626."EURO SERWIS" A.J.STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133627."EUROCEMENT" A.KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133628."EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133629.FAM - M.GABRYOŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133630.FIRMA "TANK" SPÓŁKA JAWNA W.KONCZALSKI M.KONCZALSKI
Poz. 133631.FIRMA BUDOWLANA "HABES" JAN HALWA, MAREK BRĄGIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133632.FIRMA HANDLOWA "BIGBUT" K.CHACHURA, D.NIEDŹWIEDŹ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133633.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "NOWPOL" LESZEK I GRAŻYNA NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133634.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARCO-POLO" SPÓŁKA JAWNA K.DUDA, I.DUDA
Poz. 133635.FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGRO-GAMA JÓZEF PSICA, MAREK LITEWKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133636.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ZDROJEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133637.FIRMA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO "INTERTRANS" ANDRZEJ WOŁOWSKI I WIOLETTA WOŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133638.FIRMA WIELOBRANŻOWA BOTOREK JERZY BOTOREK JOLANTA BOTOREK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133639.FLIS, PIERZCHAŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133640."G-MED" LECZENIE I DIAGNOSTYKA CHORÓB PIERSI GIEŁZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133641.GODAN KRZYSZTOF JAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133642."GRANATOIL" GRANISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133643.GRZELCZYKOWIE-KRYSTYNA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133644."HEKERT & PANKOWSKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133645.HIRE LOGISTIC ALEKSANDER DZIĘCIOŁ DARIA JAROSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133646.HURTOWE SKŁADY WIELOBRANŻOWE HENRYK NOGA I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133647.HURTOWNIA "MAREK" RENATA DYRDA I TOMASZ DYRDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133648.HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BYTKÓW" A.J.SZWAJGIER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133649.INST-EL J.A. CHANCEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133650.INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE T.MAZURCZAK S.FIERTEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133651.INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133652.INTERPRIS SZULC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133653.JAGASIA SPÓŁKA JAWNA DOROTA MILENKIEWICZ, JADWIGA WĄSOWSKA
Poz. 133654."JAGRA" A I J KĘDZIERA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133655."K.A.B." A.BIL, K.BIL SPÓŁKA JAWNA TELATYN 141
Poz. 133656.KL-KRUSZYWA KUKLIŃSKI LASKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133657."KLEKS" DREWKA, PUSZKIEL SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133658.KLUB AGROS A.GOŹDZIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133659."KOMPANIA LEŚNA CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, PETRYKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133660.KRAWCEWICZ JUBIREX SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133661.LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE AVENA SOKULSKA-DURA I PALMOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133662."LEA" SPÓŁKA JAWNA ANNA WILKOWSKA, JÓZEF WILKOWSKI
Poz. 133663."MAX MEBEL" K.ZAPERT J.GALANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133664."MEBGAL" S. LALAK, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133665."MEDAG APARATURA MEDYCZNA" P. AUGUSTYNOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133666.MEDIC PHARMA JANUSZ BOROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133667.MEDICO - ORŁOWSKA - PAWLISZYN I ŚCIEPURO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133668."MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133669."MŁOT" SPÓŁKA JAWNA, BOŻENA I HENRYK MŁOT
Poz. 133670.MOTO FACTORY FILIPKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133671.MOTORISTA BUDNICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133672."NERŁO" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133673.P.P.H.U. "MIKFOL" SPÓŁKA JAWNA M.PADZIK, B.PADZIK
Poz. 133674.P.P.H.U. KLIMAT BARBARA BARTECKA, ANDRZEJ BARTECKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133675.P.T.H. MAT-BUD ANDRUSIEWICZ, ALEKSANDROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133676."PATRON" FRANCISZEK GĘBKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133677."PIEKPOL" T. ŚWIDERSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133678.PNEUMATYKA PLUS MARCIN ROMAŃSKI JACEK ROMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133679.POLSTAL SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ SŁABOSZ, ARKADIUSZ KRAWIEC
Poz. 133680.PROMEDICO DR N. FARM. HANNA JANKOWIAK-GRACZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133681.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TIMON" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ CYBULSKI, WINICJUSZ TOMASZEWSKI
Poz. 133682.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MERKURY" ROBERT ZGRZYWA, MAŁGORZATA STRUG - ZGRZYWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133683.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PŁYTKA" JOANNA DUDKA, RAFAŁ GRZELCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133684.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE INSTAL TORUŃ SPÓŁKA JAWNA Z. BALCER, K. ŻELAZNY
Poz. 133685.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133686.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-KRUSZ" SŁAWOMIR OLESIŃSKI, CEZARY ORŁOWSKI, TOMASZ SZYCHULSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133687.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE "ELUS" KAZIMIERZ HINC, LESZEK KUŹMA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133688.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INWESTYCYJNYCH "BUDOKAN" ŁOSIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133689.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SPÓŁKA JAWNA R.KALICIŃSKI, L.LECH, M.NIEWINOWSKA
Poz. 133690.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL - ZŁOM" HENRYK LESZCZYŃSKI GRAŻYNA LESZCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133691.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPOMET" SPÓŁKA JAWNA - ANDRZEJ NOWOTARSKI, JAN MĘDRZAK, MAREK ADAMCZYK, JACEK KAMIŃSKI
Poz. 133692.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TADEX" TADEUSZ SZYMANOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133693.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TWARDY ANNA I GABRIEL TWARDY - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133694."PULS" WOJCIECH ŚMIAŁKO, RYSZARD WEREMCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133695.REHABILITACJA DARIUSZ CZERNIAK I ALICJA LESZCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133696.ROLESKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133697.SAFETECH MARIAN HOPPE SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133698.SANBUD W.LESZCZUK I K.GŁUCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133699."SAWA" S.P. SAWICCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133700.SKLEP MAZUREK EXPRESS SAWICKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133701.SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE MEDICUS CZAJOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133702.STACJA PALIW "AJO" A.ORŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133703."TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133704."TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133705.TERMECO TCHÓRZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133706.TRUCKER SPÓŁKA JAWNA BARTŁOMIEJ KROPIDŁOWSKI MICHAŁ ROESKE
Poz. 133707.UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133708."USŁUGI INFORMATYCZNE INFO-SYSTEM" ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133709.VERSO COMPUTER SPÓŁKA JAWNA SYPNIEWSKI PAWLAK
Poz. 133710.WIKANT - ŁAŻEWSKI SEKUŁA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133711.WMB KALISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133712.WOODLINE MARSZAŁEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133713.WYDAWNICTWO NOWIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133714.ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "PRYMUS" SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF KRZESIŃSKI, GRAŻYNA KRZESIŃSKA
Poz. 133715.ZAKŁAD MECHANICZNY HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133716.ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "RAFIL" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD PODKAURA SYLWIA PODKAURA
Poz. 133717.ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY "ALMA SERWIS" KUBICA, WAJDA, ZONTEK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133718.ZAMTECHNIKA GŁADYSEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133719.ZAWODNY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133720.ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133721.ZIWAKO ZIEŃKO & KOŚCIELNIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 133722.ZIWAKO ZIEŃKO & KOŚCIELNIK SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 133723.BARTA ŚWIERCZEK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 133724.KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH VESTER BABIŃSKI, PAŁUS, PUCHER, WÓJKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 133725.KRÓL - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 133726."TWÓJ LEKARZ RODZINNY. A. MAJEWSKA, A. ZABIELSKA-DRĄGOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY"
Poz. 133727.WESTA SPÓŁKA PARTNERSKA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ADAMIAK I PARTNERZY

d) Spółki komandytowe

Poz. 133728.ABITA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133729.ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KALISZ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133730.AUTOMAT SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133731.BA-MAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133732.BAŁ-ART MULARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133733."BIG FORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133734.BUTII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133735.CENTRUM HTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133736."CLIP UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133737.COBANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133738.ELASBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133739.FORTIS - SYSTEMY FASADOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 133740.FP MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133741.FRUCTOFRESH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133742."GALERIA MALLWOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133743.GBC A POLCOM INVESTMENT XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133744.GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO KOLEJOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133745.GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133746."GRUPA NARZĘDZIOWA SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133747.I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KSIĘCIA WITOLDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133748.IN.VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILNO I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133749.IN.VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILNO I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133750.INSTYTUT MARKETINGU I KOMUNIKACJI "INMARK" M. WINKLER - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133751.INTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133752.INVESTBUD KONSORCJUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133753.K&L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133754.KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133755.LEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133756.MAŁOPOLSKIE CENTRUM HIPERTERMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133757.MANIPULATORY PRZEMYSŁOWE-DALMEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133758.MARENGO W. SZUBER SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133759.MARSEN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133760.MAXUS CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133761.MINOSSAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133762."NAWITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133763.NIEZALEŻNY SERWIS FORDA BYTOM NOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133764.OLUS RP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133765.OSIEDLE BAJKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDYNKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133766.OUTSOURCING INTER JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133767.PAPROCKI & BRZOZOWSKI DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133768.PIECOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133769.PORTICO PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & DESIGN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133770.PRAIMLER HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133771.PREMIUM TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133772.PROJEKT 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133773.PROMEDICA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133774."PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133775."PULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133776.PULVER POLSKA GRZEGORZ OŚKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133777.RECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PALIWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133778.RESTAURACJA CONCORDIA "PRO DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133779.RM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133780.ROCKCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133781.SEMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133782.STEFAR PHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133783.TRADEBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133784.UNILOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133785.USŁUGO-PRODUCENT M.SZUBERT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133786.VPL KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CLEANENERGY 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 133787.WERTEX POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 133788.AHG PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133789.BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133790.DREAMHOMES.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133791.FARIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133792.FRAXINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133793.GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133794.GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133795.JD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133796."KROK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133797."LAVINIA 203" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133798."LAVINIA XXVIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133799.MARSEN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133800.PGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133801.POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133802."REZYDENT GCC MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133803.ROSINSKI PACKAGING DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133804."SUPPORT-AM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133805.TEBOS WÓJTOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133806.TELEAUDIO DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133807.WINVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133808.ZERO 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DORADCY TRANSAKCYJNI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 133809.ZGÓRZAK CRE LEGAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 133810."24 GODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133811."AB BUKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133812."ABAROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133813.ABD-SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133814.ABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133815."AC WZOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133816.AC-JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133817."ACC ADVANCED SOLUTIONS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133818.ACCOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133819.ACTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133820.ACTIVE TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133821.AD CINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133822.ADARE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133823.ADARE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133824.ADARE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133825.ADARE 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133826.ADARE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133827.ADEWALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133828.ADOLFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133829.ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133830.ADVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133831.AERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133832."AERO SNACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133833.AGAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133834.AGENCJA CELNA "WEGA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133835.AGENCJA OCHRONY VEGA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133836.AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ LESPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133837.AGIS CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133838.AGM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133839.AGRO - BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133840."AGRO EAST EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133841.AGROEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133842.AGROTECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133843.AGROTRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133844.AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133845.AKCES AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133846.AKTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133847."ALARMTECH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133848.ALBUM BELLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133849.ALDESUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133850.ALEKSANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133851."ALEKSANDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 133852.ALFATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133853.ALIOR LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133854.ALLAGRA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133855.ALTASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133856.ALTER PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133857.ALTUS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133858.ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133859.ALUPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133860.AMARILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133861."AMCOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133862.AMICUS LEGIS KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133863.AMJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133864.ANDROBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133865."ANGIO 4 MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133866.ANITEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133867.ANRATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133868."ANTADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133869."ANTI ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 133870.ANWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133871."APAFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133872.APARTAMENTY PROSZOWICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133873.APLIKON - WAKNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133874.APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133875.APOLLODOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133876.APS GLASS & BAR SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133877.APTEKA FARMACEUTYCZNA "ELIKSIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133878."ARCHIVO VP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133879.ARDESIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133880.ARMADAAUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133881."ARPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133882.ARS AMICITIAE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133883.ARTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133884.ARVA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133885.ARYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133886."ASART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133887.ASKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133888.ASM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133889.AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133890.ATD-FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133891.ATRIUM GDAŃSK 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133892.AUSTEN HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133893.AUTO SPECIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133894.AUTOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133895."AUTOSYSTEMY II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133896.AVIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133897."AVOCADO TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133898."AWBUD - DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133899.AWZ-ET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133900."BALTIC" SPÓŁKA HOTELOWA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133901.BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133902."BARDAHL DYSTRYBUCJA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133903.BARRE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133904."BBDO WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133905.BDS INSTAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133906.BEDNARZTRANS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133907.BENEFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133908.BERLINER INVESTBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133909."BERRY FRUIT RESOURCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133910.BEST PARTNERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133911.BG PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133912.BGE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133913.BIBETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133914.BIELA&KONDYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133915.BINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133916.BIO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133917."BIO-WAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133918.BIOGAZOWNIA POLESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133919.BIOVITALIUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133920.BITCOIN UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133921.BITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133922.BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI "ALMATUR-LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133923.BIURO PROJEKTÓW SANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133924.BIURO USŁUG EKONOMICZNYCH, FINANSOWYCH, PODATKOWYCH, HANDLOWYCH I PRAWNYCH "UNIWERSUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133925.BJORNBERG1781 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133926.BLAK - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133927."BLISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133928."BLUE GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133929.BORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133930.BORYSZEW COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133931.BRISTOL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133932.BSC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133933.BSK-SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133934."BUDOWNICTWO DROGOWO-SANITARNE FUCHS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133935.BUDREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133936."BUHL-BIURO TECHNICZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133937.BUKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133938.BULK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133939.BUŁKA Z MASŁEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133940.BUON GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133941."BUS & TRUCK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 133942.BUSINESS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133943.BWE BUSINESS & TAX ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133944.CAIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133945.CAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133946.CANDAN 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133947."CAPITAL INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133948.CARBON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133949."CARBON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 133950.CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133951."CARL STAHL TECH SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133952.CAROTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133953.CD CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133954.CEDET DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133955.CEE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133956."CENTRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133957."CENTRALNA POMPOWNIA" BOLKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133958.CENTRUM BANKOWOŚCI BEZPOŚREDNIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133959.CENTRUM BUDOWNICTWA "GAJA-CHEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133960.CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133961.CENTRUM HANDLOWE KARTUSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133962.CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133963.CENTRUM MEDYCZNE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133964.CENTRUM MEDYCZNE W LEGNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133965.CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133966.CENTRUM USŁUG CU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133967.CENTRUM ZASOBÓW CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133968."CERAGON NETWORKS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133969.CHEMSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133970.CHERRY PICK GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133971.CHESTWICK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 133972.CHIORINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133973.CINNAMON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133974.CITY DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133975.CITY INVEST B.CH.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133976.CLARE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133977.CLEAR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133978.CLINPOL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133979.CO-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133980.CODILIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133981.COEXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133982.COMMERSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133983.CONCEPT DEVELOPMENT BSD 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133984."CONCEPT DEVELOPMENT BSD 6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133985.CONCESSION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133986.CONFIRMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133987."CONTACT CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133988."CONTEYOR POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133989.CONTROLVET FOOD SAFETY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133990.CORTEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133991.COSCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133992.CRANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133993.CRYSTAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133994."CSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133995.CUDNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133996.CUPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133997.CWD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133998.CZARMIĘS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 133999."D CONNECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134000.D+H PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134001.DACH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134002.DAFNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134003.DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134004."DAPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134005."DART INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134006.DASIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134007."DAY BEFORE FRIDAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134008.DEAL 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134009.DECEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134010.DEDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134011.DELUXE TRAVEL CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134012.DEPOZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134013."DESTYLACJE POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134014."DETAL POLSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134015."DEUPOL AGRA 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134016.DIELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134017.DIETLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134018.DIGGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134019.DIGITAL SYSTEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134020.DIMAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134021.DIPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134022.DIVERGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134023.DIXON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134024.DOBRZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134025.DOM OPIEKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134026.DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI WRZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134027.DOMTOM CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134028.DOORHAN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134029."DORJAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134030.DORKAM IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134031.DOSTAWA NA BUDOWĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134032."DOTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134033.DREAM STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134034.DREI BOND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134035.DREW-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134036."DREWEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134037.DT DATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134038.DWG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134039.E.G.O. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134040.EASYPRINT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134041.EC BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134042.ECOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134043.ECOTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134044."EDUKATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134045."EDYTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134046.EEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134047.EKO - SKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134048.EKO-ŚWIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134049.EKO.RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134050.EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134051.EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134052."EKOLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134053.EKONAFTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134054.EKOPLONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134055.EKORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134056.EKSPANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134057.ELECTRO TRANSPORT SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134058.ELEMENTY BUDOWLANE FRYSZTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134059.ELEWATOR LEMIERZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134060.ELITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134061."ELPOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134062.ELSAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134063.EMKA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134064.ENERGA OPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134065.ENERGETYK - SERWIS ŻYCHLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134066."ENERGETYKA CIEPLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134067.ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134068.ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134069.EPRIMO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134070.ERED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134071.ESTEEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134072."ETNAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134073."EURIMPEX" SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134074.EUROBUDMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134075.EUROPOL PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134076."EUROTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134077.EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134078."EVELYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134079.EVENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134080.EVEREST.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134081.EVERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134082.EVOLUTION GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134083."EXPLORER HQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134084.F1 OUTSOURCING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134085.FACKELMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134086.FALCO ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134087."FASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134088.FASHION SHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134089."FAST SHIPYARD SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134090.FATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134091.FBTCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134092.FC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134093.FERRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134094.FG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134095."FILAR-STAHL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134096.FIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134097.FINE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134098.FIRMA INŻYNIERSKA ALL-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134099.FLAMINGO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134100.FLEX FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134101."FLOW-VALVES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134102.FLUKAR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134103.FORTLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134104."FOX 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134105."FOXBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134106.FP MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134107.FRAXINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134108."FRIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134109.FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134110.FSK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134111."FUTURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134112.FUTURAT FINANCIAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134113.FW BARANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134114."G-PLUS PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134115.GABINETY REHABILITACYJNE REHA - KRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134116.GALERIA KAMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134117."GALERIA PIAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134118.GALWANA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134119.GAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134120.GANA FOOD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134121.GAZDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134122."GAZETA GOLENIOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134123.GB PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134124.GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134125.GECON ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134126.GENPACT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134127.GET MIND MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134128.GH PL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134129.GH PL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134130."GLOBETROTTER FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134131.GLOGISTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134132."GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134133.GOCLEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134134.GOLDENBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134135.GOOD HORISOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134136."GORLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134137.GOSPODARSTWO ROLNE "KOMOROWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134138.GOSPODARSTWO ROLNE RÓWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134139.GPW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134140.GRAY PROJECTMANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134141.GRE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134142.GREENJOBS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134143.GROCHOWSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134144.GRUPA KAPITAŁOWA "JARLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134145.GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134146.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "MLECZNE WOLKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134147.GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134148.GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134149.GTSF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134150."GUTMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134151.HAIR AND BEAUTY POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134152.HALICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134153.HAMABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134154."HANNAH POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134155.HARRIS PYE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134156."HAZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134157.HEDERA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134158.HEDGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134159."HEESUNG ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 134160.HELIOS SLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134161."HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134162.HERCULES ITAL - POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134163.HH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134164.HOCHTIEF PPP INWESTYCJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134165."HOMAG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134166.HOT SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134167.HOTEL NARVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134168."HOTEL U MARCINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134169.HOTELE SZYMAŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134170.HOWARD BROADCASTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134171.HR HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134172.HTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134173.HVAC AUTOMATION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134174.HYDRO-MARKO TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134175.HYDRO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134176.I-FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134177.IB SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134178.IBEX - U.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134179."ICE CAFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134180.IDEA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134181.IMEX - PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134182."IMS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134183."INBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134184.INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134185.INECO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134186."INFOMEDIA SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134187.INNOVATIKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134188.INS-BUD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134189.INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134190.INTEGRALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134191."INTER - LINGUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134192."INTER SERVIS HOLDEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134193."INTER7NET.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134194.INTERKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134195.INTERLINE CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134196.INTERVIATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134197.INVENI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134198.INVEST - GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134199.INVESTBUD KONSORCJUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134200.INVINION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134201."INWESTOPOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134202.IOSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134203.IT CONNECT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134204.IZOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134205.JAGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134206."JANDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134207."JANPOL-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134208.JAREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134209.JATAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134210.JAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134211.JĘDREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134212.JMS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134213."JOAGA MODEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134214.JOH. CLOUTH COMPOSITE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134215.JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134216.JURRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134217."KABELKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE
Poz. 134218.KAJ-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134219.KAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134220.KANCELARIA BROKERSKA FILAR BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134221."KANCELARIA POSTERUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134222.KANCLERZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134223.KANIK ROOFING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134224.KANTALICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134225.KAPITAN NAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134226."KARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134227.KATOWICKI PARK MINIATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134228.KELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134229.KEMM-WIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134230.KENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134231.KESTREL INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134232."KF DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134233."KFJ INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134234."KIENBAUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134235.KLAUDIA STUDIO MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134236.KOALA-FARBY,LAKIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134237.KOELNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134238.KOLOROWE MOTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134239.KOLORYT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134240."KOMANDOS PODLASIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134241.KOMPANIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134242.KOMPUTER-CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134243."KONSTRUKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134244.KONTOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134245.KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134246.KOPEX CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134247.KOPEX-FAMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134248.KORNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134249."KOSMOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134250."KOSTYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134251.KPB CRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134252.KRAK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134253.KRASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134254.KRATON POLYMERS NORTH EAST EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134255.KREALINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE
Poz. 134256.KULCZYK SILVERSTEIN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134257."KUVERT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134258."KWADRUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134259.KZB LEGIONOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134260.LA PASSARELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134261."LABORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134262.LACRIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134263.LAJKONIK SNACKS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134264.LAJKONIK SNACKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134265.LAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134266."LANCET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134267.LANIVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134268.LARBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134269.LARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134270.LASER MACHINE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134271.LATOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134272."LAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134273.LEARNPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134274.LEGAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134275.LEGALSUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134276.LEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134277.LETMEREPAIR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134278."LEVERAGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134279.LEX PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134280.LIGHT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134281."LIGNAR PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Poz. 134282.LINX DATA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134283.LINX TELECOMMUNICATIONS NETWORKS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134284.LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134285.LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134286.LOGOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134287.LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134288.LOTOS BIOPALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134289.LOTUS BAKERIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134290."LS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134291.LUBINSKA BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134292.LUBUSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134293."M -LOGISTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134294.MAESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134295.MAGDALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134296.MAGNUM-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134297."MAKARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134298.MAKINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134299."MALIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134300.MAŁOPOLSKIE CENTRUM ALERGOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134301.MANE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134302.MANMOEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134303.MANN NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134304.MAR INVEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134305."MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134306.MARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134307.MARTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134308."MARVIS-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134309.MASTMAX MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134310.MASZYNY GÓRNICZE-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134311.MATONI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134312.MAXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134313."MAXPLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134314.MBI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134315.MBI-MAŁOPOLSKIE BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134316.MCENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134317.MED TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134318.MEDIA IKONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134319.MEDIAMOCNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134320."MEDICA CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134321.MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134322.MEDICODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134323.MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134324.MEDICUSLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134325.MEDILENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134326.MEDINICE B+R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134327.MEDSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134328.MEDYCYNA PRACY & MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134329.MERKURY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134330.METALODLEW-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134331.METALSPRZĘT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134332.MEXICO-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134333."MEXIGEM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134334.MGPROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134335.MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134336.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "BYSTRZYCA" W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134337.MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134338.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134339.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134340.MIFAMA OPA CARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134341."MIKMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134342.MILESTONE DOM WDROŻENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134343.MILLADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134344.MINDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134345.MINTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134346.MINTLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134347.MIRAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134348.MIRFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134349.MITHIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134350.MIURHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134351.MK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134352.MOELLENDORF & COMPANY DORADZTWO FINANSOWE I INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134353.MOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134354.MONFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134355.MOTO-MOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134356."MOTOBUDAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134357.MOZOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134358.MS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134359.MULTIFARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134360.MULTIINVEST PÓŁNOC-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134361.MURKAM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134362."MYBENEFIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134363.NADIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134364.NAURON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134365.NAUTA WATERFRONT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134366.NAWITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134367.NEMESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134368.NETART INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134369.NEUTREA BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134370.NEW TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134371.NEWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134372."NEXT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134373.NEXUS ONCOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134374.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134375."NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA - ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134376.NIETEN SERWIS CELNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134377.NIPROAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134378.NORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134379.NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134380."NOW-EKO" BIURO PROJEKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134381."NOWA ENERGIA TRĄBKI WIELKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134382.NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134383.NOWOSOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134384.NZOZ "KLINIKA CHIRURGICZNA DR PAWEŁ SZYMAŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134385."OCADO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134386."OCTIM" WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134387.ODS BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134388."OKNOVID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134389.OLIMP KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134390.OLLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134391."OPTA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134392."OPTIMA" SŁODOWNIA PNEUMATYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134393.OPTYKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134394.ORTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134395."OSGREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134396.OSIEDLE BUKSZPANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134397.OSTOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134398.OŚRODEK SZKOLENIA TECHNICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134399.OT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134400.OVIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134401."OXBOOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134402.P.K. ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134403.P.W. EKO-BAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134404.P&M CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134405."PAFO-PRODUKCJA PCV I AL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134406.PAI PROPERTIES - FUNDUSZ MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134407.PANORAMA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134408.PAPIER-METTLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134409."PARK WODNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134410."PARTEX MARKING SYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134411.PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134412.PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134413.PERFORMANCE QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134414."PETROINVESTBUD" -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134415.PHARMA-COSMETIC K.M.ADAMOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134416.PHARMACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134417.PHOTO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134418."PIEKARNIE LUBASZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 134419.PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134420.PIR-ON SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134421.PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134422.PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134423.PL VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134424.PLATINUM PROJECT III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134425.PN1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134426.PODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNO-LOGISTYCZNE "KLIKMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134427."PODKOWA A.D. 1905" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134428."PODRAVKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134429.POLBALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134430."POLBATH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134431.POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134432."POLDOOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134433."POLIGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134434.POLISH HOTEL MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134435.POLISH TRAVEL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134436."POLITEKNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134437."POLONIA-TRAVEL-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134438.POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134439."POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134440.POLSKIE SYSTEMY FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134441."POLTARIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134442.POŁUDNIE TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134443.POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY - "POM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134444.POMORSKI WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134445.PONZIO - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134446.POZNAŃ OFFICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134447.PPI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134448.PRESSPUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134449."PRO MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134450."PRO POWER ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 134451.PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "ROLTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134452.PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134453."PROFIT-J.B.M." SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134454.PROJEKT 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134455.PROKOM CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134456.PROMSTAHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134457.PROPLANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134458.PROTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134459.PROVENTUSS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134460.PROXIMITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134461.PRZEDIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RAPID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134462.PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE "GAZOWNIA SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134463.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134464.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "BUDO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 134465.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "ODRA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134466.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I TELETECHNIKI "TECH - TEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134467.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "MOSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134468.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134469.PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134470.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134471.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134472.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-NASIENNE "CENNAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134473.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134474.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BSG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134475.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE UNIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134476."PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA-HYDROINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134477.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE "ARMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134478.PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134479.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134480.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAŻYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134481.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134482.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HORUS - ENERGIA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134483.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PEGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134484.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134485.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134486.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUDOMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134487.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "COMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134488.PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134489.PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WEST-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134490.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH MAPA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134491.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INSTALACYJNYCH P.U.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134492.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH "INWADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134493.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134494.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "USKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134495.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DĄB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134496.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DOOR-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134497.PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH "WILPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134498.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARKTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134499.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EUROCOAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134500.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIRACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134501.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REN-JER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134502."PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 134503.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "AQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134504.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134505.PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134506.PRZYCHODNIA LEKARSKA "POŁUDNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134507.PV SYCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134508.Q2FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134509.R-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134510."R-K PACK" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134511.R13 RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134512.RDA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134513."RECA PLAST POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134514.RECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134515.REFLEX-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134516.REGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 134517.REJON DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134518.REJON DRÓG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134519.REKORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134520.RETERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134521."REZYDENT NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134522.RIDEF TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134523."ROHRBOGEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134524.ROLNICY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134525."ROMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134526.RS BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134527.RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134528.RUNGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134529.S&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134530.SAFEROAD GRAWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134531.SAFETY FIRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134532.SANORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134533.SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134534.SAPKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134535.SASTRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134536.SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134537.SEBASTIANA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134538.SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134539."SECURITY SYSTEM MS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134540.SEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134541."SERTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 134542.SERWIS BLACHOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134543.SERWIS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134544.SERWIS USŁUG LEŚNYCH "TOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134545.SGN 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134546.SGSP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134547.SHAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134548."SIEM OFFSHORE MANAGEMENT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134549.SIEMAG TECBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134550.SIGLO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134551.SILEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134552.SILESIA OFFICES I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134553.SIMPLEBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134554.SIRENA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134555."SKAPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134556.SKI-DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134557."SKŁAD ROLNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134558."SKOTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134559.SKY GLOBAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134560."SMART-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134561.SMSR INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134562.SOBOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134563.SOBOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134564.SOFT-TRONIK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134565.SOLANIUM ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134566.SOLID SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134567.SOLUTION4LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134568."SOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134569.SONETA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134570.SPEDYCJA LOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134571.SPEED - POL SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134572.SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134573."SPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134574.SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134575.SPORT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134576.SPORTURISMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134577.SPÓJNIA - OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134578.SPÓŁKA DROBIARSKA POŁUDNIE - BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134579.SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134580.SQUAD FMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134581.STADNINA KONI "IWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134582."STALMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134583."STALPRZEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134584.STASMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134585."STEEL - BUILDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134586."STEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134587.STORES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134588.STP PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134589.STUDENCKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134590.SUN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134591."SURGE POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134592.SYBILLA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134593.SYRENA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134594.SYSTEM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134595.SZAFRANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134596."SZAWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134597.SZKUNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134598.ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134599."T&K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134600.TAKKO FASHION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134601.TAKUMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134602."TALKING PEOPLE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134603.TAM-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134604.TASOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134605.TAURON WYTWARZANIE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134606."TBMECA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134607.TECHTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134608."TEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134609."TERMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134610.THE GALLUP ORGANIZATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134611.THERMOPATCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134612.TIBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134613.TK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134614.TOM-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134615.TOMPLA KOPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134616.TOMPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134617."TOOLMEX TRUCK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134618.TOP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134619.TOPDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134620.TORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134621.TOWARZYSTWO FINANSOWE "PROFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134622."TR - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 134623.TRADE-OIL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134624.TRADE-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134625.TRANSKOLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134626.TRANSPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134627.TRASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134628.TRIFORIUM 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134629.TRINITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134630.TRIPLE B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134631."TRIVELLATO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134632.TRZEBNICKIE CENTRUM MEDYCZNE "ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134633.TUAREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134634.TUCZAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134635."TUI 4 U POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134636.TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134637.UBEZPIECZENIA JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134638.ULAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134639.ULTRAPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134640.UNIA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH "EL-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134641.UNIA STALOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134642.UNIAGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134643.UNIKKON INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134644."UNIMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134645.UNIVERSUM - BLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134646.UPNEXT TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134647."UREN COLDSTORES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134648.USŁUGI KSIĘGOWE I FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134649.VAN LINDENBERG TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134650.VECO TRAILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134651."VEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134652.VERTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134653.VIKINGCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134654.VISTAL EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134655.VISTAL STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134656.VISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134657."VITA NOVUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134658.VITALITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134659.VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134660.VZÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134661.W - RECYCLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134662."WACKER NEUSON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134663."WALCOWNIA RUR JEDNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134664.WANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134665.WEBRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134666.WESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134667."WEST TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134668.WESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134669.WIERTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134670.WILE-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134671.WIND SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134672.WINDPARK-DERKACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134673."WINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134674.WINIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134675.WINMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134676.WINSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134677.WORLD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134678.WORWAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134679."WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134680.WROEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134681.WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134682.X FORMULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134683.XHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134684.XPS ZAKOPANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134685."Y.A.R.D." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134686.YOO-JIN IMS. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134687.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTAJNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134688.ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ "KRYZBYT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134689.ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ "KLUCZBORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 134690.ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICZEJ "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134691.ZAKŁAD TRANSPORTOWO-REMONTOWY "CUKROTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134692.ZAKŁAD USŁUG "DAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134693.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I CIEPŁOWNICTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134694.ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "TRYMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134695.ZAKŁADY LOTNICZE OPALIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134696.ZAKŁADY MASZYNOWE "HAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134697.ZAKŁADY MIĘSNE "PARUZEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134698.ZAKŁADY ODZIEŻOWE AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134699.ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134700.ZASKOCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134701.ZEBRA BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134702.ZESPÓŁ MUZYCZNY BLUE BAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134703.ZETO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134704."ZIEMOMYŚL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134705.ZŁOTA 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 134706.ZOLKIEWICZ & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 134707."AMEKS" - INŻYNIERSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134708.BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134709."BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 134710."BISON TOOLS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134711.BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134712."BOSS BROWAR WITNICA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134713.CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134714.COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134715."CRIST" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134716.ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134717.ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKYJNA
Poz. 134718.EXPANDERS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134719.EXPOLITA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134720.FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134721.FABRYKA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA "METALPLAST-KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 134722.FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "CAMELA" SPÓŁKA AKCYJNA W WAŁBRZYCHU
Poz. 134723.GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134724.GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134725.GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134726.GRUPA UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134727.IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134728.ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134729.JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134730.KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134731.KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134732.KOPALNIA PIASKU "KOTLARNIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134733."KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH WISŁA SPÓŁKA AKCYJNA"
Poz. 134734.LIECO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134735.LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134736.MIĘDZYZAKŁADOWE PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 134737.OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134738.PAPC SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 134739.PĘCŁAW EXECUTIVE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134740."POLSKIE FALE ŚREDNIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134741."PREMA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134742."PRO - MAR" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134743.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "SOKOŁÓW" W SOKOŁOWIE PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134744.PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134745."ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134746.RSM POLAND KZWS SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134747.RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134748."SAGITTARIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134749.SGT SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134750.SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134751.TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134752.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "CARDIF POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134753.TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134754.VIKI PLAST SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134755.VIRTUAL TRAVEL SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134756."VITROTERM-MURÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134757.VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134758.WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK WROCŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 134759.ZPUE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Poz. 134760.SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "ARKA"

h) Spółdzielnie

Poz. 134761.BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU
Poz. 134762.BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMNIE
Poz. 134763.BANK SPÓŁDZIELCZY W NARWI
Poz. 134764.BANK SPÓŁDZIELCZY W USTCE
Poz. 134765.BEŁCHATOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 134766.BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SOLIDARNI"
Poz. 134767.BYTOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 134768.DOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "DOLSIN"
Poz. 134769.ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU
Poz. 134770.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Poz. 134771.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMPINIU
Poz. 134772.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZDZIESZOWICACH
Poz. 134773.GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Poz. 134774.GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE
Poz. 134775.GRUPA PRODUCENCKA "KŁOS"
Poz. 134776.KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Poz. 134777.MARKOWICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NAZARET
Poz. 134778.NADNOTECKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIU I ZBYTU "ROLNIK" W NAKLE NAD NOTECIĄ
Poz. 134779.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZJEDNOCZENIE"
Poz. 134780.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BIENIEWICACH
Poz. 134781.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W HUSAKACH
Poz. 134782.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWIU
Poz. 134783.RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 134784."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MOSINIE
Poz. 134785."SPOŁEM" SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W NOWYM TARGU
Poz. 134786.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH "AGROAR"
Poz. 134787.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŚREMIE
Poz. 134788.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM SPÓŁDZIELCZY" W OBORNIKACH
Poz. 134789.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
Poz. 134790.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENIEC"
Poz. 134791.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK I"
Poz. 134792.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRYSZTAŁ"
Poz. 134793.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OAZA" W KOSTOMŁOTACH
Poz. 134794.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORZEŁ"
Poz. 134795.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARE MIASTO" W TARNOBRZEGU
Poz. 134796.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"
Poz. 134797.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE
Poz. 134798.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. B. PRUSA
Poz. 134799.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SENIOR IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO
Poz. 134800.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOCZOWIE
Poz. 134801.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOCKU
Poz. 134802.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE
Poz. 134803.SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MICHOWIANKA"
Poz. 134804.SPÓŁDZIELNIA PRACY "MLECZ-MASZ"
Poz. 134805.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ BEL-TUCZ
Poz. 134806.SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH GRUP-POL W LIKWIDACJI
Poz. 134807.SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC" W ŁĘGU TARNOWSKIM
Poz. 134808.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ISKRA"
Poz. 134809.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KOBIERZYN"
Poz. 134810.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWA
Poz. 134811.SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W ZAMBROWIE W LIKWIDACJI
Poz. 134812.SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W NOWEJ SARZYNIE
Poz. 134813.TORUŃSKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "TORUS"

m) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 134814.MACIF ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

n) Stowarzyszenia

Poz. 134815.KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO ZAGŁĘBIE STEELERS
Poz. 134816.ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO IMIENIA ZYGMUNTA KWIATKOWSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Poz. 134817.POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI W KRAKOWIE
Poz. 134818.POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W GORZOWIE WLKP
Poz. 134819.POWIATOWY GRODZKO-ZIEMSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W OSTROŁĘCE
Poz. 134820.SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE INNOWACJI GOSPODARCZYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poz. 134821.STOWARZYSZENIE "EUROPEJSKI INSTYTUT NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO"
Poz. 134822.STOWARZYSZENIE "GRUPA PRÓG"
Poz. 134823.STOWARZYSZENIE "WIGILIA DLA SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH"
Poz. 134824.STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT POLSKA
Poz. 134825.STOWARZYSZENIE OSTRZESZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poz. 134826.STOWARZYSZENIE PARLAMENTU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
Poz. 134827.STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ OLKUSZ
Poz. 134828.STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW GEODEZJI I KARTOGRAFII UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU "ZENIT-NADIR"
Poz. 134829.TOWARZYSTWO PROMOCJI JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
Poz. 134830.WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I ROZWOJU

o) Fundacje

Poz. 134831.CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA POMOCY "ARKA"
Poz. 134832."DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU"
Poz. 134833.FUNDACJA CENTRUM ŚW. JACKA
Poz. 134834.FUNDACJA DLA WIEDZY I MĄDROŚCI
Poz. 134835.FUNDACJA DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI "CYRENEJCZYK"
Poz. 134836."FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ"
Poz. 134837.FUNDACJA INSTYTUTU ROZWOJU INTEGRATYWNEGO ODNOWA
Poz. 134838.FUNDACJA KACPER
Poz. 134839.FUNDACJA LILIUM
Poz. 134840.FUNDACJA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ
Poz. 134841."FUNDACJA NA RZECZ OSÓB GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO"
Poz. 134842.FUNDACJA NA RZECZ SZERZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
Poz. 134843.FUNDACJA NOWA DEBATA
Poz. 134844.FUNDACJA NOWOHUCKIE.PL
Poz. 134845.FUNDACJA PEŁNIA
Poz. 134846.FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
Poz. 134847.FUNDACJA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ
Poz. 134848.FUNDACJA ZWROTNA
Poz. 134849.INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
Poz. 134850."POMOCNA ŁAPA"

p) Inne organizacje społeczne/zawodowe

Poz. 134851.MAŁOPOLSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

p) Izby gospodarcze

Poz. 134852.KRAŚNICKA IZBA GOSPODARCZA
Poz. 134853."ZACHODNIA IZBA GOSPODARCZA"

p) Kółka rolnicze

Poz. 134854.KÓŁKO ROLNICZE W JASZCZWI
Poz. 134855.KÓŁKO ROLNICZE W WILAMOWICACH

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 134856.ALE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 134857.BAZ & MAJ LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 134858.FINNAIR SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 134859.IRMĂOS SILVAS S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 134860.SOUTH PRABUTY LLP (SPÓŁKA OSOBOWA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 134861.SYNTERACTHCR DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 134862.TRUSTBUDDY AB SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 134863.BIAŁOSTOCKI KLUB SPORTOWY "HETMAN"
Poz. 134864.EUROPEJSKIE CENTRUM WODNIACKIE
Poz. 134865.FEDERACJA SPORTOWA "ENERGETYK" RADA GŁÓWNA
Poz. 134866.KLUB SPORTOWY "KOLEJARZ 24" KATOWICE
Poz. 134867.KLUB SPORTOWY "STAL"

x) Instytucje badawcze

Poz. 134868.INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY