Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 228/2015 (4859) z 24 listopada 2015 r.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 18314.PK 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 18315.TOTALMONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18316.ZAKŁAD MLECZARSKI KURÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18317.BIOTECH VARSOVIA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18318.GAMMAEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 18319.KOLUSZKI WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18320.MIKROBIOGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18321.W&G CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18322.CENTRUM KOLONII I OBOZÓW COGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18323.JOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18324."CLIMATE DESIGN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 18325.AIR BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 18326."ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 18327.KNOWERLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18328."WIZ TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Poz. 18329.CA IMMO SASKI CRESCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18330.DOLNOŚLĄSKIE BIURO INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18331.ESKAPADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 18332.KADAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 18333.MAGSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18334.RANDSTAD TEMPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

3. Spółki akcyjne

Poz. 18335."PROGRESS" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 18336."REWON" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 18337.BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 18338.POL-BOT KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 18339.POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 18340.LERG SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 18341.PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA

5. Inne

Poz. 18342.BASELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 18343.GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOODMAN MOONSTONE LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 18344.HOPEITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEFINTER ENTERPRISE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 18345.TENALI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VETERO INVESTMENTS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 18346.Dziadykiewicz Małgorzata
Poz. 18347.Kaletka Urszula
Poz. 18348."DZIÓB ORŁA - SOWIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACJI
Poz. 18349.Dmochowska Anna
Poz. 18350.Kornatowski Jerzy
Poz. 18351.Sawicki Krzysztof
Poz. 18352.INNOWACJA TECHNOLOGIA PRODUKCJA & KAISER FLUGZEUGBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18353.Nejman Mirosław
Poz. 18354.Gruszczyńska Renata
Poz. 18355.Michalak Henryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michalak&Michalak s.c.
Poz. 18356.Fenert Bożena
Poz. 18357.MOLIBDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 18358.DIGGER CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18359.LD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18360.Stolarczyk Zbigniew
Poz. 18361.Karpińska Grażyna
Poz. 18362.Musolf Karol
Poz. 18363."BOSPHERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18364.Krawczyński Mariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mariusz Krawczyński w upadłości likwidacyjnej
Poz. 18365.FABRYKA FORM METALOWYCH "FORMET" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18366.GEMTEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18367.Włodarska Teresa

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 18368.TEHAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 18369.NOW-POL Leszek Nowaczyk w upadłości likwidacyjnej
Poz. 18370.Kleszczewski Bogdan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HYDRO-NORD Bogdan Kleszczewski

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 18371."MAC-PLAST KORCZAK I KORCZAK" SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 18372.ZŁOMSTAL MOSTOSTAL CHOJNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

9. Inne

Poz. 18373.Dobosz Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma MEBLO-STYL Agnieszka Dobosz w upadłości z możliwością zawarcia układu
Poz. 18374.Chęcińska Małgorzata
Poz. 18375.Piwowarski Szymon

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Poz. 18376."CROISSANT DE PARIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18377."GALERIA 326" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18378.MAMDOUH SALEM ALSAIARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 18379.MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Poz. 18380.Wnioskodawca Jochemczyk Krzysztof
Poz. 18381.Wnioskodawca Łysko Janusz Stanisław
Poz. 18382.Wnioskodawca Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
Poz. 18383.Wnioskodawca Prysak Aleksandra
Poz. 18384.Wnioskodawca Respondek Anna
Poz. 18385.Wnioskodawca Socha Krzysztof
Poz. 18386.Wnioskodawca Tworzydło Tadeusz
Poz. 18387.Wnioskodawca Tuwim-Woźniak Ewa

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Poz. 18388.Wnioskodawca Bałanda Maria
Poz. 18389.Wnioskodawca Kaszak Magdalena
Poz. 18390.Wnioskodawca Adamczyk Andrzej i Adamczyk Bogumiła Maria
Poz. 18391.Wnioskodawca Bator Zofia
Poz. 18392.Wnioskodawca Pawlik Kazimierz
Poz. 18393.Wnioskodawca Młodecki Juliusz
Poz. 18394.Wnioskodawca Żmijewski Wojciech
Poz. 18395.Wnioskodawca Karaszewski Adam

6. Inne

Poz. 18396.Wnioskodawca Rac Czesława i inni
Poz. 18397.Wnioskodawca OIL TRANS Spółka z o.o. we Wrocławiu

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Poz. 18398.Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz
Poz. 18399.Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Krzysztof Ostaszewski
Poz. 18400.P.R.E.S.C.O. INVESTMENT I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Poz. 18401.Investor Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Poz. 18402.BEKAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Poz. 340877."ALLMATIC MISZTELA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340878.CREATIVE HEADS KONIECZNY JACKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340879.ENTOS LTD SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340880.I-TRANS MAREK, PRZEMYSŁAW IZYDORCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340881.NOVA ADAM MELNYCZUK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340882.PROFTOOLS SZPAKOWSKI & NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340883.REGULAZAUN CIEMCIOCH SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340884.SARNOWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 340885.ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA JAWNA

d) Spółki komandytowe

Poz. 340886.B&H STEEL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340887.BIOGAZ ŚNIATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340888.CFS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340889.FAST SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340890.GL ACCOUNTING LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340891.INNTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340892.ITECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340893.KOMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340894.MAXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340895.MM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340896.OŚRODEK WSPARCIA TRANSPORTU SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340897.PERSONAL MANGOLD JOBEU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340898.PREMIUM DENTAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340899.PRODUCT PLACEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340900.PROMENADY VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340901.SCANDI HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340902.STB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAW SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340903.STUDIO F7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340904.TRYGGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340905.USŁUGI PŁATNICZE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340906.WITASZEK, WROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340907.WUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 340908.ZETT BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 340909.3D SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340910.AAW I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340911.AAW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340912.ABM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340913.ABRATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340914.ACCISUS BIURO FINANSOWO-PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340915.AMELDORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340916.AMIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340917.AP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340918.APITECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340919.APTEKA "POD ŻYRAFĄ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340920.APTEKA "RYNEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340921.ARTEMIADIREKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340922.ARTTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340923.ATX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340924.BELEC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340925.BELLODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340926.BIOCEUTICS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340927.BIURO OCHRONY DRAGON POLSKA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340928.BORMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340929.BRANDS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340930.BSN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340931.BTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340932.CAVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340933.CAVERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340934.CDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340935.CENTRUM DYSTRYBUCJI EKSPORTOWEJ INGREMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340936.CENTRUM MEDYCZNE ERKADE MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340937.CHIC HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340938."COLUMBIA MACHINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340939.CORPORATE SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340940.CYFROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340941.DALSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340942.DAMAGE AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340943.DAW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340944.DEFAKTO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340945.DENTALTRADE SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340946.DIGIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340947."DIJAVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340948.DIMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340949.DOBRO-MY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340950.DOBRZAŃSKI DESING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340951.DORINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340952.DP PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340953.DREGER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340954."DREWZAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340955.DS INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340956.DULCE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340957.ECO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340958.ECO-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340959.EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340960.EKOAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340961.EKOLAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340962.ERANKING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340963.ERIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340964.ERNST & YOUNG OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340965.EURO COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340966.FD DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340967.FOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340968.FUEL TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340969.GALAXY REST DUBOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340970.GAZDA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340971.GD GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340972.GEEK GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340973.GEOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340974.GODAWARI CHOWK FAST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340975.GOSPODARSTWO ROLNE ŁĄKI GOLENIOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340976.GRANIT 2015 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340977.GREENFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340978.GRIN POJNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340979.GROOVEPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340980.GROOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340981.GSN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340982.HC TRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340983.HDX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340984."HEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340985.HOTEL EUROPEJSKI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340986.HOTTIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340987.IDB PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340988.IDENTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340989.INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340990.INVEST.PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340991.INVESTMENTS EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340992.INVICTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340993.INVIDIO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340994."INWESTYCJE NA POKOLENIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340995.INZURI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340996.ITC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340997.ITCROWD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340998.ITDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 340999.ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341000.JDK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341001.JK ENTERPISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341002.JML ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341003.KABAT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341004.KAMA JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341005.KANCELARIA FINANSOWO-PRAWNA LOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341006.KANCELARIA OPTYMALIZACJI FINANSOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341007.KERN-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341008.KILIAN MASTER SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 341009.KLASIK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341010.KLUB MAŁEGO ARTYSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341011.KRUSZBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341012.KSIĘGOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341013.LEGAL NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341014.LIGHTHOUSE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341015.LIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341016.LION TRAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341017.LISBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341018.LITONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341019.LUCKY FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341020.LUCKY STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341021.M&W INVEST GROUP POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341022.MAGIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341023.MARTENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341024.MCM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341025.METRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341026.MID-POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341027.MIDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341028.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PROSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341029."MKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 341030.MKMEDICA SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341031.MONTMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341032.MONUMENT MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341033.MORENA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341034.MOSAMBRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341035.N-WAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341036.NEGOTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341037.NEW LIFEFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341038.NEW-GEOMETRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341039.NIERUCHOMOŚCI 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341040.ODPADY, PRZETWARZANIE, ENERGIA I CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341041.OLVEEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341042.OPTIVEY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341043.PANELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341044.PCBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341045.PLANKO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341046.PLANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341047.PLUS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341048.POINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341049.POLESCORT WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341050.PORADNIA MOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341051.POWER TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341052.PROBUILD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341053.PROFAG-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341054.PRULUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341055.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARNIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341056.PYROLYSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341057.QL SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341058.QUANTUM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341059.RADIX TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341060.RBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341061.RENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341062.RES IUDICATA CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341063.RETROFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341064.RETROFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341065.RETROMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341066.RICHARDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341067.RIDDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341068.RODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341069.ROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341070.RUBERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341071.SADO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341072.SERWIS PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341073.SEZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341074."SH MICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341075.SHAHEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341076.SHINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341077.SIRAP MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341078.SOFISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341079.SPYTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341080.STABILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341081.TEAMSTER ADVISORY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341082.TECTO NOMINE MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341083.TEGIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341084.TRANSTYP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341085.UP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341086.VIPER-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341087.VISION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341088.VOLAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341089.WBB MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341090.WEBUMBRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341091.WIKTORIA FSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 341092.WILARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341093.WILLET 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341094.WOJ-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341095.YESIMAGES ADV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341096.YLE INŻYNIEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341097.ZIELONY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 341098.NZOZ EUROMEDIC KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 341099.POLSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA EDUKACJI PRAWNICZEJ
Poz. 341100.STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI ŻŁOBNICA

o) Fundacje

Poz. 341101.FUNDACJA "U FAWORYTOWYCH"
Poz. 341102.FUNDACJA FX CUFFS - EDUKACJA I ROZWÓJ RYNKÓW FINANSOWYCH
Poz. 341103.FUNDACJA LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNEJ
Poz. 341104.FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "POMAGOSIE" IM. MAŁGOSI STASZAK

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 341105.TOWARISTWO Z OBMEŻENOJU WIDPOWIDALNOSTIU "KI PI AJ KONSULTING GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Poz. 341106.ARKADIA IRENA KOWALCZYK, STELLA KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341107.ARTPOL P.SKONIECKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341108.ATIP LUDWINIAK TADEUSZ, WÓJCIK IRENEUSZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341109.BB PARTNERS BEATA PYTKA, BARBARA SAWICKA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341110.BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA RBM PALICKI-GOLEC-WOŁOSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341111.BUDOFRIEND SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF KRAWCZYK, JERZY POLAKOWSKI
Poz. 341112.CKW SERWIS ZAGOZDA BROŻEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341113.DMBI WITAS - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341114.DRINK BAR BACHUS SVETLANA IVANOWA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341115.DZN DMOWSKI ZAREMBA NAWROT SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341116."EKO-SANIT D.GRZYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 341117.ERMO ZABROCKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341118.ESENTIA SATERNUS, SKALCZYŃSKI, NAGRODZKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341119."FABER I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 341120.FIRMA "ELMAT" ADAM SEWERYN, ANDRZEJ WÓJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341121.FIRMA BUDOWLANA STALBUD GOZDALSKI, KRZYSZTOF SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341122."FIRMA POSIADAŁO" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341123.FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ZDROJEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341124.GABINET WETERYNARYJNY "ANIMALS" M.SZPORKA K.PATYRA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341125.GREEN POINT SPÓŁKA JAWNA P.PIETRZAK
Poz. 341126.GRUPA AMBER ARTUR I ANETA DUDEK, SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341127.HBS JOHANNES GROOT SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 341128.IPTECHNOLOGY P.PABIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341129.J.WUENSCHE - E.WUENSCHE SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Poz. 341130.JARWEX JAROSŁAW GWÓŹDŹ, JACEK ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341131.KAMIŃSKI, MARCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341132.KAMIŃSKI, MARCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341133.KKP POLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341134.KOMINKI MIRO-LES FOYERS 2 AGNIESZKA I MIROSŁAW PYCEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341135.LASER TECHNIKA MACIEJ LUBIŃSKI & KAROL JAWORSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341136.LG ZOFIA GUT-LASYK I JÓZEF GĄSIENICA-GŁADCZAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341137.LU SENS AGATA ŚCIESZKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341138."MAJA" RZADKOWALSKI, RECZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341139.MAŁECKI, URBANIAK MALEX SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341140.MARINA SPICES HERNER-RYŚ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341141."MARKET VIKING" ARTUR HAWRYLUK, PIOTR ŚLEDŹ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341142.MC SOLUTION M.NOGIEĆ I C. KUŹMIN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341143.MIELEWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341144."MIRON" SPÓŁKA JAWNA M.POŻAROWSZCZYK, M.GÓRALSKI
Poz. 341145."MT MARLENA DYBOWSKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341146."MT MARLENA DYBOWSKA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341147.NEWCO MIEDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341148."OPTIMAL" K. FIGIEL I S. MIGASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341149.P. W. DELTA - PLUS BOGDAN MIERZWIŃSKI, ZBIGNIEW MŁYNKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341150.PARTNEX ST.GRABOWSKI, J.SZAREJKO SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341151."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341152."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341153."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341154."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341155."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341156."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341157."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341158."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341159."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341160."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341161."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341162."PAWROL" PRZEDSIĘBIORSTWOPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWOTRANSPORTOWE URSZULA I MIECZYSŁAW SZYMKOWIAK - SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341163."PIS" PETRYCKI I SORYS SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341164.PORANEK GROCHULSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341165.PPHU "ECOM" MARIAN KOTOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341166."PROMIĘS" PATYNA ZBIGNIEW I DANUTA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341167.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GALICJA" MTM ŚCIANEK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341168.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WARSTAL" ARTUR KILIAN, MARTA KILIAN SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341169.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE HYGIEIA ANNA BADZIŃSKA - CHOJNACKA, JANUSZ CHOJNACKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341170.PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDICO" BĄCZEK, KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341171.RE-MI MIŚKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341172."ROL-GAZ" W. ŚWIERCZYŃSKI, K. ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341173."SAWAF" S. WIĘCŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341174.SGP POSZWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341175."SKUBISZYŃSCY ZOO - CENTRUM HURTOWNIA ZOOLOGICZNA" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341176.STALROL ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY SPÓŁKA JAWNA GÓRECCY
Poz. 341177.STAZEN ŻULEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341178."TARTACZNICTWO-D.HLAWACZ" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341179."TPM MALIŃSKI I RUTKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341180.VERUS ŁUKASZ NOWAK, JANUSZ NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341181."VICOLOR ITALCOLOR SP.Z O.O." SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341182.VIT-FARM E. I J. ANTOS, J. ROMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341183.VIT-FARM E. I J. ANTOS, J. ROMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341184."VITAL" SPÓŁKA JAWNA GONDEK
Poz. 341185.WITMAR TRANS W.RADEK M.ROGALA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341186.WRACAM DO ZDROWIA ARKADIUSZ GRAJDA SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341187.YORK SYLWIA RYCHLIK, MARIUSZ RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Poz. 341188."ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY HENRYK FENDORF & JADWIGA NOWAK SPÓŁKA JAWNA"
Poz. 341189.ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY REMBUD J.WIERZBICKI S.NIEDZIELAK SPÓŁKA JAWNA

c) Spółki partnerskie

Poz. 341190.GABINETY LEKARSKIE "OPTI - DENT" JUSTYNA TERLECKA, DARIUSZ TERLECKI SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341191.ITB LEGAL BAZAŃSKI,GRABIEC KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341192.KANCELARIA ADWOKACKA WIŚNIEWSKI I KOTYNIA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341193.PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO "CENTRUM CHIRURGICZNE" - D.KUBIAK, M.PIETRUSZKA, M.ZAMOJCIN LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341194."RES-MED" URBAN I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
Poz. 341195.UROLODZY MICHALAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341196.UROLODZY MICHALAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341197.UROLODZY MICHALAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341198.UROLODZY MICHALAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341199.UROLODZY MICHALAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA
Poz. 341200."ZFLEGAL" ZIĘCIK, MIŁOWSKA I PARTNERZY - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

d) Spółki komandytowe

Poz. 341201.A&J A.SZOSTEK I WSPÓLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341202.ADEPT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341203."AGENCJA FOTOGRAFICZNA CARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341204.AGRO-MOBIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341205.AJP CENTRUM WENTYLACJI JAROSŁAW BOŻEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341206.ANCOM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341207.ARBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341208.ARCHICOM MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 3 - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341209.ARCHICOM MARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341210.ASGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341211.BUDLEX MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341212.BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341213.CASHHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341214.CHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341215.DANTEX-WARYŃSKI III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341216.EDDI COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341217.ERNST & YOUNG AUDYT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341218."FAL-BRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341219.FEWATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341220.FUNDACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341221.GALLUP ARTERIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341222.GLOBAL PROPULSION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341223.GOSPODARSTWO OGRODNICZE IRENA RADZIWON SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341224."GRUPA SM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341225."HR BUSINESS PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341226.IMPULS SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341227.INDEPRO LUBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341228.KANCELARIA DUDZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341229.KANCELARIA PRAWNA HTP PUNIEWSKA WASZCZYŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341230.KARAWELA RETAIL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341231.KKD WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341232.KLD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341233.LA MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341234.M. LIBERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341235.M.INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341236."NIEPORĘCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NO 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Poz. 341237.NOVIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2) SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Poz. 341238.NOWA MARINA GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341239.NOWA ŻÓRAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341240.OGÓLNOPOLSKIE BIURO PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341241.POZ INWEST SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341242.PROGRESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341243.RESTAURACJA FESTIWALE SMAKÓW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341244.RIGIEL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341245.S&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341246.SADYBA - TALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341247.SLASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341248.SMAKOSZ SKLEPY MIĘSNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341249.SUPRAHOUSE SILKBORN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341250.SYNEPTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341251.SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341252.TAKO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341253.TIMOORE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341254.TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA RYSZARD PIETZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341255.TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA RYSZARD PIETZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341256."TREFL TOYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341257.TYTAN BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341258.UCHACZ BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341259.VAN DEN BLOCKE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341260.VERTIGO CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341261.WASKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341262.WIK-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341263."WILLA AKACJOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341264.WUMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341265.WUMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341266.WYKROJNIKI.PL TECHNOLOGY BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 341267."ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Poz. 341268.7R LOGISTIC GDAŃSK CO.3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341269."ABC CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341270.ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO COMFORT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341271.ENA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 341272.FSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341273.FSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341274.GOOD LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341275.J5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEBE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341276.KSATI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341277.MCI ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ V SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341278.MISPRA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341279.NITER SO SPV 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341280.NK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341281."NOVIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASSET MANAGEMENT" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Poz. 341282.SSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Poz. 341283."4SPORT LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341284.A-TEAM RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341285.A4P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341286."AB11" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341287."ABARIS PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
Poz. 341288.ABM ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341289.ABUS POLSKA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341290."ACCORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341291.ACEK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341292.AD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341293.ADLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341294.ADVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341295.AFFIDEA NU-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341296.AFORTI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341297.AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341298.AGABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341299.AGENCJA PROMOCJI KSIĄŻKI NAUKOWEJ PRO SCIENTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341300.AGRO PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341301."AGRO-DATYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341302.AGRO-EKO-LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341303.AGROFUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341304.AGROFUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341305.AGROFUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341306.AGROINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341307."AKCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341308.AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341309."AL-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341310.ALEJA WASZYNGTONA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341311."ALEKSANDRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341312.ALGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341313.ALPEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341314.AM-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341315.AMBASADA BITCOIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341316.AMBER GOLD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341317."AMBIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341318.AMG SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341319.AMPARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341320.AN-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341321.ANDAFLORES I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341322.ANDTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341323.ANKO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341324.ANNKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341325.ANTAMION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341326.ANZOTEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341327.ARCAS FEROMED SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341328."ARCT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341329.ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341330."ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341331.ARKAMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341332."ARNOLD HOUBEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341333.AROGLYPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341334.ART. GLASS - IGP MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341335.ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341336.ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341337.ASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341338.ASTRA - MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341339.AT GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341340.AT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341341.ATA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341342.AUDIT TAX CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341343.AUTO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341344.AUTO PREMIUM RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341345.AUTOKREDYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341346.AUTOMOBILKLUB MAŁOPOLSKI KROSNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341347."AVVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341348.AXAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341349.B&B INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341350.BACKOFFICE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341351."BAKOR INTERNATIONAL LTD." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341352.BALCKE-DÜRR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341353."BAŁTYCKA GRUPA BROKERSKA - NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341354.BARBATUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341355.BARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341356."BARRY CALLEBAUT SSC EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341357.BARSKY FINANCIAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341358.BATIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341359.BAZYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341360.BB INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341361.BC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341362.BCC HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341363."BDM" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341364.BEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341365.BERRERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341366."BETMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341367.BGC REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341368.BIBLIOTEKA ANALIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341369.BIG AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341370.BIO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341371."BIOCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341372.BIOCOMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341373.BIOMAX LUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341374."BITUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341375.BIURO PRACY TYMCZASOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341376.BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH "FINER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341377.BIZALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341378.BIZLEADER CONSULTING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341379.BK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341380.BKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341381.BOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341382."BOLLICINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341383.BONIS FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341384."BOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341385.BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341386.BRAND FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341387."BRAND INSIGHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341388.BRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341389.BRIGHT LIGHT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341390."BTJ POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341391.BTR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341392."BUDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341393.BUDIMEX B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341394.BUDLEX WINNICA L6-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341395.BUDLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341396.BUDOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341397."BUDREM NOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341398.BUDREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341399.BULLFINCH 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341400.BUMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341401.CAMET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341402.CANE-LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341403.CANE-LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341404.CAPITAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341405."CAPITAL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341406."CARBO" HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341407.CARGOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341408.CASINO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341409.CENTRALNE BIURO WINDYKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341410.CENTRUM DIABETOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341411.CENTRUM USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "AUDYTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341412.CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH "LUNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341413.CERTIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341414.CFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341415."CHEMES M. SZPERLIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341416.CITE CENTER INNOVATION TECHNOLOGY ENERGETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341417.CITY PATROL 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341418.CITY PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341419.CL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341420.CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341421.CMP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341422.CO-MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341423.COBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341424.CODEARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341425."COLOUR CONNECTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341426.COMPFORT MERIDIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341427.CONCISE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341428.COSMOPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341429.CP PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341430.CPI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341431.CRS & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341432.CRYSTALAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341433.CUPCAKE CORNER BAKERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341434.CWB MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341435.CXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341436."CZECHANOWICZ - EKOLOGIA I ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341437."DAARAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341438.DAGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341439.DAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341440."DALPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341441.DANHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341442.DATACONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341443."DAWIS IT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341444."DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341445."DE ES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341446.DECK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341447.DECORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341448."DEININGER CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341449.DEKADA KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341450.DEKORATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341451.DEKORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341452.DELFEN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341453."DELTA IMMOBILIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341454."DELTA IMMOBILIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341455.DES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341456."DEUTSCHE TELEKOM PAN-NET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 341457.DEZAL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341458.DHA DOLPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341459.DIAMENTOWY OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341460."DIANA-PZŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341461.DIGITAL SYSTEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341462.DISTRIPARK.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341463.DIVERT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341464."DK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 341465.DŁUGOŃ - NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341466.DM SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341467.DMA ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341468.DOCTORS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341469.DOLOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341470.DOM FINANSOWY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341471.DOM SENIORA ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341472.DOM SENIORA ANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341473."DOM-BEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341474."DOMAIN MENADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341475.DONG YANG ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341476.DREKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341477.DROPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341478.DT-SPV 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341479.DUORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341480.DXRACER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341481.DYNAMIC EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341482."E.F. PROGRESS II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341483.EBB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341484.ECC PAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341485.ECDI PROJEKT NR 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341486.ECO FUTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341487.ECO TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341488."ECOVEND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341489.EDRADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341490.EKA-BRUK ZAKŁAD BRUKARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341491."EKO - PRODUKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341492.EKO - UPRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341493."EKO - VIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341494.EKO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341495.EKO-OSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341496.EKO-WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341497."EKOŚRODOWISKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341498.EKRAN-ECO-MOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341499.EKSPOLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341500.ELBAU WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341501.ELECTRICAL MOTORS PLANT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341502.ELEKTROWNIA SŁONECZNA AUGUSTYNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341503.ELESSAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341504."ELGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341505.ELME METALL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341506.ELMORE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341507."ELPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341508."ELPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341509."EMAIL NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341510.EMPORIUM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341511.EMTEKA SERWIS INŻYNIERIA LĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341512.ENERGIA EURO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341513."ENERGOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341514."ENTERTAINMENT & LICENSING MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341515.EOP HOKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341516.EPOKA24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341517.ERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341518.ERZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341519.ESAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341520.ESTAKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341521.ESTATE FELLOWS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341522.EU-COWORKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341523.EURO - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341524.EUROFILMSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341525."EUROFLORIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341526.EUROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341527.EUROMEDIC KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341528.EUROPEJSKIE CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE "LOTOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341529.EUROPEJSKIE CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I ZARZĄDZANIA ECTIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341530.EUROTECH INT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341531.EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341532."EUTELSAT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341533.EVA MINGE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341534.EVALUATION PROPERTY CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341535.EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341536.EWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341537.EXIDE TECHNOLOGIES SSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341538."EXITO CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341539.EXTRA TAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341540.EXXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341541.FABRYKA METRÓW KWADRATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341542.FALTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341543.FAN-JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341544.FANTAZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341545."FARMA WIATROWA-SIETESZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341546.FARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341547."FAST WAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341548.FELIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341549.FERMA DROBIU WEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341550.FIDDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341551.FINKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341552.FIRMA AUDYTORSKA FACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341553.FIRMA BUDOWLANA ARKADA MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341554.FIRMA PRZEWOZOWA "MONIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341555.FITNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341556.FLAX FIBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341557.FLOWER FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341558."FMP PLANNING AND FACILITY MANAGEMENT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341559.FOCUS INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341560."FOL-POZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341561.FRONA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341562."FUGO-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341563.FUNDUSZ STABILNEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341564.FUNERALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341565."FUTURE ENERGY COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341566.FUZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341567.G&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341568.GAMMA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341569.GENERPOL G25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341570."GENESIS TESTY DNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341571.GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341572.GETSIX SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341573."GEWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341574."GF6" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341575."GH DARŁOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341576.GHK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341577.GIBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341578.GIERET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341579.GIFTS & HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341580."GJC INTER MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341581.GLG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341582.GLINPIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341583.GLIWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341584.GLOBAL GREEN ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341585.GLOBAL INTEGRATED SECURITY (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341586.GLOBAL PARK PROVIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341587.GLOBAL POWER SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341588.GLOBAL PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341589.GLOBALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341590.GLORINA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341591.GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341592.GMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341593.GOCZEWSKI FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341594.GOLDFINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341595.GOSPODARSTWO ROLNE ŚWIĘKITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341596.GREEN INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341597.GREY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341598.GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341599.GRUPA AURUM POLSKIE KANCELARIE WINDYKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341600.GRUPA INFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341601.GRUPA INWESTYCYJNA KRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341602.GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341603.GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "WARMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341604.GRUPA PRODUCENTÓW WITUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341605.GTC OGRODY GALILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341606.GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341607.GUSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341608.HADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341609.HALILAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341610.HANDEL-USŁUGI TRANSPORTOWE HALINA KIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341611."HARIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341612.HB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341613.HE WROCLAW 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341614.HEALTHCARE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341615.HENLEY 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341616.HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341617.HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341618."HEVERC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341619.HEXA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341620.HG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341621.HIGHWAY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341622."HIPP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341623.HISCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341624.HIT-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341625.HLG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341626.HOTEL GDAŃSK BROVARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341627.HOTEL POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341628.HUGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341629.HUMAN, INFORMATION & TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341630.HUNTSMAN (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341631."ILUMINI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341632.IMMO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341633."IMPULS BTL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341634.INBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341635."INCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341636.INDIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341637."INFOPOWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341638."INFRA - TEC SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341639.INGENIOUS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341640.INGENIOUS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341641.INGENIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341642.INRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341643.INSTAL EKRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341644.INSTYTUT BIOMASY I ENERGII ODNAWIALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341645.INSTYTUT METALURGII I STOPÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341646.INTER PROFILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341647.INTERHALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341648.INTERSORB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341649.INTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341650.INVAR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341651.INVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341652.INVEST FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341653.INVEST MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341654.INVEST PROFIT NR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341655.INVESTICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341656.INWESTOR BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "WŁASNA PRACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341657.IPPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341658.IQFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341659.IQFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341660.ISOLDE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341661.IT CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341662.ITALIAN TRADING IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341663."ITIB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 341664.J. A. - MEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341665.J&P PRO-BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341666.JABŁKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341667."JAMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341668.JANTINE 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341669.JANTINE 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341670.JANTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341671.JASTIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341672.JAŚMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341673."JAWOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341674.JEST INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341675.JKKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341676.JM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341677."JMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Poz. 341678.JMW FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341679.JOB CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341680."JOLTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341681."JOLTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341682."JOSS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341683."JP SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341684.JUS TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341685.JUTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341686.K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341687.K&W PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341688.KAMPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341689."KASKADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341690.KAYA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341691.KDCP KANCELARIA DORADZTWA CELNEGO I PODATKOWEGO RUTKOWSKI I WITALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341692."KDG STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341693.KESAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341694."KKI POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341695."KLAVENESS FOOTWEAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341696.KLIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341697.KM CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341698.KMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341699.KOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341700.KOMINY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341701.KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341702.KONEKSIM WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341703.KONSBUD SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341704.KOSZALIŃSKA SPÓŁKA HANDLOWA "TARGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341705.KOŚCIELISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341706.KOZBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341707.KPPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341708.KPRM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341709.KRAK GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341710.KRASICKIEGO OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341711.KRISHTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341712.KRM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341713.KROKODYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341714.KRONOS REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341715.KUAI LE GOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341716.KUJAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341717.KUWAIT PETROLEUM (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341718."KWANT III" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341719.LARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341720.LAZERKA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341721."LCC NETWORKS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341722.LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341723.LEOPARD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341724.LET’S STEP FORWARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341725.LEWIATAN MAŁOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341726.LIESA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341727.LILAC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341728.LMA POLISH INVESTMENTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341729.LOCOZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341730.LODE - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341731."LOGIUS EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341732.LOVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341733.LOYCON SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341734.LP MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341735.LTG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341736.LUMIDIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341737.LUMIDIA IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341738.LUXIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341739."LYNX TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341740.M & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341741.MA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341742.MAGELLAN AEROSPACE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341743.MAGNA FORMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341744.MAGNA FORMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341745.MAGNIPUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341746.MAGNUS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341747.MAGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341748."MAIN EVENTS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341749."MAINTPARTNER RO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341750.MALI PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341751.MALTA HOUSE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341752.MANAGEMENT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341753.MARBUD KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341754."MARKET JUMBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341755."MARKWIT - SERWIS" SP. Z O. O
Poz. 341756.MASOVIA WIND FARM I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341757.MASTAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341758.MAVIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341759.MAYENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341760.MAZOVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341761.MBAZAAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341762.MCI VENTURE PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341763.MCM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341764.MCS PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341765."MDG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341766.MDR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341767.ME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341768.MEANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341769."MEBELUX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341770.MEDITERRANEAN SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341771."MEDUSA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341772.MEGA 1000 BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341773.MERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341774."MERCURY-BALTIC GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341775.MERIT DPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341776."MERS TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341777.MESTENZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341778.METALL-EXPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341779.METEBO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341780.METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341781.MGI SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341782.MICHALSKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341783.MICROSITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341784.MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341785.MIELEC DIESEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341786."MIKULOWA WINDFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341787.MILO DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341788.MISS WORLD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341789.MITHRA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341790.MIXTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341791.MLELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341792.MLV12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341793.MM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341794.MODERN COMMUNICATION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341795.MONOCHROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341796.MONOVITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341797.MONROL POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341798.MOTO SUPPLIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341799.MOTO&PARTS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341800.MOTORCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341801.MOUNTPARK PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341802.MOZO GRAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341803.MPK WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341804.MR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341805.MS POS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341806.MST LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341807.MTGB SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341808.MUCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341809."MULTI-PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341810.MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341811.NAFTCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341812.NASZA APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341813."NAVIREC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341814.NAVITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341815.NBS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341816.NEO RISK CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341817.NEPTUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341818.NERIDA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341819.NESTA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341820.NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341821.NEWS MEDIA GROUP - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341822.NEWSUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341823.NEXAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341824.NEXPERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341825.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE "NOWO-LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341826.NIOPHARMA LABS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341827.NIWA HODOWLA ROŚLIN JAGODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341828.NOBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341829.NOIRNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341830.NOWA CHŁODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341831.NOWALTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341832.NS LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341833.NUMENIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341834.NZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PUSTKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341835.O.K. OWOCOWE KONCENTRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341836.OBR MOTO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341837.OGILVY & MATHER ADVERTISING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341838.OKRE GRÓJECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341839.OL.BA. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341840.OLIGARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341841.OM TRUCK-COMMANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341842.OMEGA CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341843.OMNICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341844.OPT4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341845.ORION INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341846.ORLIS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341847.ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341848."OSIEDLE PRZY WSPÓLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341849."OSTFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341850.OŚRODEK ANALIZ UNIWERSYTECKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341851.OTO-MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341852.OTTO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341853.PACK-PLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341854.PALARNIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341855."PASCHEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341856.PAYLEVEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341857.PDC INDUSTRIAL CENTER 43 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341858.PERCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341859.PERFECT WAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341860.PERSONAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341861.PERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341862.PETRO ENERGOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341863.PETRO ENERGOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341864.PETRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341865.PHARMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341866.PHARMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341867.PHU ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341868.PIEŃSKIE HUTY SZKŁA "ŁUŻYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341869.PIKSELDIZAJN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341870.PINAKOLADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341871.PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341872.PIROLI-GUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341873.PK 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341874.PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341875.PLATINIUM TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341876."PLATINIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341877."PLEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341878.PO PROSTU ART. BISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341879.POL-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341880.POLAND HALAL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341881."POLCARGO-RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDAŃSKU"
Poz. 341882.POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341883.POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341884.POLTREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341885."POROIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341886.PORTUS KANCELARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341887.POWERTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341888.PPFI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341889.PPHU KEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341890.PPHU VIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341891.PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW "DIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341892."PRALNIA CENTRALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341893.PRES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341894.PRIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341895.PRIME BIT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341896.PRIMO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341897."PRIVAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341898.PRO BUSINESS DIGITAL PRINTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341899."PRO-BET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341900.PRO-PROSPERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341901.PROAD FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341902.PRODIGO RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341903.PROFER-HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341904.PROFIT DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341905.PROFITTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341906."PROGNITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341907.PROGRAMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341908.PROGRES INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341909."PROGRESS XXIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341910."PROJEKT BOSACKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341911.PROMEDICA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341912.PROMENADA MORSKIE OKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341913.PROMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341914."PROPERTIES AND MORE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341915."PROTECTOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341916."PRP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341917.PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-DRÓB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341918.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ARDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341919.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "IZOGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341920.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ŻYRARDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341921.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341922.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELEKTRO - CYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341923.PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE LANCER FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341924.PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE "PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341925.PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE "TARNOSAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341926.PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "METOREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341927.PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE AUTO-SERVICE RONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341928.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "LUNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341929.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE LOXAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341930.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341931.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-GEODEZYJNE "PROGEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341932.PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "ELTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341933.PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BEDLNIE RADZYŃSKIM
Poz. 341934.PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PERKUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341935.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "BODER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341936.PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "POLMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341937.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNO-ROLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341938.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TE - HA - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341939.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341940.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU
Poz. 341941.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341942.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341943.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341944.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAROKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341945.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341946.PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA MIAST I OSIEDLI "TEREN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341947.PS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341948.PV LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341949.PV LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341950.PW PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341951.PYROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341952.QA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341953.QE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341954.QUERTON CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341955.QUICK FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341956."R.E BIOENERGIA PROJEKTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341957.RAJAPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341958.RAMICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341959.RAMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341960.RANK RECYCLING DŁUGOSZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341961.RAPIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341962.RAWEX CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341963.REAL FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341964.RED OXYGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341965.REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341966.REGIORECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341967.REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341968.REMONTY I MODERNIZACJA TRAMWAJÓW PROTRAM-WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341969.REPRENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341970."REXBUD WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341971.RIGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341972.ROLEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341973.ROSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341974.ROTBAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341975.ROZBRAT 44A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341976."RSC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341977.RTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341978.RWE STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341979.SALARY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341980.SALFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341981."SALVE" ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341982.SANATORIUM UZDROWISKOWE "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341983."SANREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341984.SANTER HYGIENIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341985.SAPA ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341986.SATELIT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 341987.SAXFRAME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341988.SAXOVENT POLAND HOLDING II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341989.SCCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341990."SEVENOAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341991.SFK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341992.SHARKS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341993."SIEMASZKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341994.SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341995."SILESIA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 341996.SILVER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341997.SIMETRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 341998.SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 341999.SKALNY BRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342000.SKY FILM DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342001.SKY PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342002.SLIV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342003.SMAK-O-VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342004.SMAKI MAZOWSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342005.SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342006."SOLAR SYSTEM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342007.SOLARFAKTOR POLSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342008.SOLITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342009.SOLUTIONS4AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342010.SONY PICTURES GLOBAL BUSINESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342011.SOTRANS TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342012.SOUND GARDEN HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342013.SPENCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342014.SPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342015.SPORT4PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342016.SPÓŁKA PRACOWNICZA POLESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342017.SPV AIDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342018.SSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342019.ST-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342020.STAFFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342021.STAIRCASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342022.STAR CITY TOMASZÓW MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342023.‚STARKE WIND SZCZANIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342024.STEEL EQUIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 342025.STELLARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342026.STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342027.STOP SHOP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342028.STORIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342029.STP ELBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342030.STRABAG DROGI WOJEWÓDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342031.STUDIO ARCHICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342032.STUDIO MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342033.STW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342034.STX JAMBOREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342035.SUBCARPATHIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342036."SUN-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Poz. 342037.SUPER BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342038."SUPER POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342039.SUPER ZOO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342040.SWOT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342041.SYBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342042.SYCAMORE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342043.SZASTPRAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342044.SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342045.SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342046.SZCZUCZYŃSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342047.SZEPTYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342048."T & M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342049.TALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342050.TAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342051.TANK PETROL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342052.TATRA-TERMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342053.TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342054.TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342055.TEATR SZTUK WIELU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342056.TECHNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342057."TECHNOBUD - POŁUDNIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342058.TECHNODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342059.TEHACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342060.TELCO LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342061.TELKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342062.TERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 342063.TERMOSTREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342064.TETRAEDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342065.TGS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342066.THE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342067.THREESOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342068.TK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342069.TK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342070.TODINI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342071.TOP DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342072.TOP ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342073.TOP FARMS FOOD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342074.TORKRET CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342075.TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342076.TOWARZYSTWO DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342077.TRACPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342078.TRAINING AND CONSULTING & ACCOUNTING AND TAXES.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342079.TREVOR PHILIPS ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342080.TRIGRANIT CITY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342081.TRIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342082.TRIXTA GLOBAL SOLUTIONS & SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342083.TROJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342084.TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342085."TTV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342086.TUATARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342087.TURBIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342088."TURNILS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342089.UCHACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342090.ULTRA QAM 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342091.UNI-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342092.UNITEAM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 342093.UPRENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342094."URBAN DEVELOPMENT SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Poz. 342095."UTECH HYDRAULIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342096.VAMEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342097.VAN DEN BLOCKE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342098.VAN HUET GLASTRANSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342099.VEGA-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
Poz. 342100.VML EUROPE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342101.VORTEX ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342102.W ZACISZU STAWÓW NR 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342103.WALLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342104.WANTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342105.WAR-THREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342106.WARSAW CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342107."WATERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342108."WAYSS & FREYTAG" SPÓŁKA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342109.WEB-5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342110.WEBNALIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342111.WEIDENHAMMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342112.WEJHER SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342113.WIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342114."WIND FIELD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342115.WINDYKACJA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342116.WJM EKO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342117.WODOCIĄGI MŁYNARSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342118.WODROLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ PACIOREK MAGDALENA ZAKŁAD PRAC GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH WODROLEX)
Poz. 342119.WOJDYŁA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342120.WOOD PIGEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342121.WORKITOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342122.WRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342123.WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342124.XBET 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342125.YANAKA VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342126.YAWA 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 342127.YUNIPERUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342128.ZACHODNIOPOMORSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342129.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342130.ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECŁAWIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342131."ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342132.ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "M+R" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342133.ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WELDMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342134.ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342135."ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342136.ZAKŁADY MECHANICZNE "STALOWIÓR" A.DOBROWOLSKI I K.DZIĘCIOŁOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 342137.ZAKŁADY ZBOŻOWE W BYDGOSZCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342138.ZAPROM PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342139.ZASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342140."ZASTAL TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342141.ZENTRAL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342142.ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW "FK - EKSPERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 342143.ZNAJDZPOLISE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

g) Spółki akcyjne

Poz. 342144.AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342145.AGROS-NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342146.ARKA VITAE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342147."BAUM-HOLZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342148.BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342149.CENTROSTAL ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342150.DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342151.DROP SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342152.ECARD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342153.EKOGREEN SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342154.ENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342155.ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342156.FAMILY FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342157.GALADOM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342158.GEODIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342159.GESA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342160.HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342161.HUTA BAILDON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Poz. 342162.HUTA SZKŁA "CZECHY" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342163.INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342164.JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342165.LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342166.MANULI HYDRAULICS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342167.MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342168.NEWWEB PR SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342169.NOVOCON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342170.NZOZ EUROMEDIC KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342171.ONICO SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342172.OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342173.POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342174.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH EKO-BUD-INSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342175.ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "ARAD" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342176.SAN - OIL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342177.SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342178.SEMI SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342179.SERVICES ZONE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342180.SIGNUM SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342181.SPAC I SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342182.SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342183.TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342184.TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342185.TOTAL WIND SERVICE PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342186.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342187.TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342188.UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342189.WALUCIARZ.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342190.WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342191.WZAJEMNE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE CZARNY KOŃ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Poz. 342192.ZAKŁAD PRZEROBU ZŁOMU "ZŁOMEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342193.ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342194.ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 342195.ZAKŁADY PRODUKCJI SKÓRZANEJ "ESCOTT" SPÓŁKA AKCYJNA

h) Spółdzielnie

Poz. 342196.BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE
Poz. 342197.BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY
Poz. 342198.BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU
Poz. 342199.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" BOBROWNIKI
Poz. 342200.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" KOSZYCE W LIKWIDACJI
Poz. 342201.GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁABUNIACH
Poz. 342202."HORYZONT - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA"
Poz. 342203.OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Poz. 342204.PYRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Poz. 342205.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROMEL"
Poz. 342206.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WOLNOŚĆ" W OPOCZNIE
Poz. 342207.ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.MARCELEGO NOWOTKI
Poz. 342208."SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W CHEŁMNIE
Poz. 342209.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW NASION ROŚLIN OLEISTYCH "ZŁOTY ŁAN" W LIKWIDACJI
Poz. 342210.SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZŁOTY KŁOS" W LIKWIDACJI
Poz. 342211.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KLUB DWUSTU"
Poz. 342212.SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "STOLICA"
Poz. 342213.SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "AGROMECH" W ŁUBIANCE
Poz. 342214.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALFA" WE WROCŁAWIU
Poz. 342215.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBAKAN"
Poz. 342216.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHROBRY"
Poz. 342217.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK" KOŚCIAN
Poz. 342218.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUET"
Poz. 342219.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUET"
Poz. 342220.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWORKOWA"
Poz. 342221.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LISINIEC"
Poz. 342222.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MISTRZEJOWICE"
Poz. 342223.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁYNIEC"
Poz. 342224.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD JAREM" W ELBLĄGU
Poz. 342225.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W LIKWIDACJI
Poz. 342226.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH"
Poz. 342227.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSTROBRAMSKA"
Poz. 342228.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"
Poz. 342229.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK" W ŁĘCZNEJ
Poz. 342230.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"
Poz. 342231.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W ŁĘCZYCY
Poz. 342232.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"
Poz. 342233.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "STOCZNIOWIEC" W TCZEWIE
Poz. 342234.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWO-ADMINISTRACYJNA W KALINOWEJ
Poz. 342235.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM MIASTECZKU
Poz. 342236.SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO TRANSMLECZ
Poz. 342237.SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Poz. 342238.SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GALICJA"
Poz. 342239.SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
Poz. 342240.SPÓŁDZIENIA SOCJALNA "ODDŁUŻENIE" W LIKWIDACJI
Poz. 342241."ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIELSKU-BIAŁEJ"
Poz. 342242.USŁUGOWO WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZJEDNOCZENIE" W TORUNIU
Poz. 342243.WW 2 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

n) Stowarzyszenia

Poz. 342244."AUTOMOBILKLUB ZIEMI TYSKIEJ"
Poz. 342245.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
Poz. 342246.PAŁUCKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W ŻNINIE
Poz. 342247.POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOCHIRURGICZNE
Poz. 342248.RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ
Poz. 342249.STOWARZYSZENIE "BAJKA"
Poz. 342250.STOWARZYSZENIE "INSTYTUT PRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ"
Poz. 342251.STOWARZYSZENIE "MAZURSKA KOSACZEWINA"
Poz. 342252.STOWARZYSZENIE AKADEMIA MĄDREGO ŻYCIA
Poz. 342253."STOWARZYSZENIE HORYZONT PRO"
Poz. 342254.STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPORTOWE "INTEGRACJE"
Poz. 342255.STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI W OPOLU
Poz. 342256.STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO
Poz. 342257.STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY BRZEZINY
Poz. 342258.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI "NASZE SZYMANKOWO I OKOLICE" W SZYMANKOWIE
Poz. 342259.STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRUSIM "JEZIORAKI"
Poz. 342260.STOWARZYSZENIE SUM
Poz. 342261.STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY "TELE-TAXI"
Poz. 342262.STOWARZYSZENIE WARSZTATY IDEI OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ
Poz. 342263.ZŁOTORYJSKIE TOWARZYSTWO TRADYCJI GÓRNICZYCH

o) Fundacje

Poz. 342264.FUNDACJA "CZYSTA ENERGIA" W LIKWIDACJI
Poz. 342265.FUNDACJA "KLINIKA KULTURY"
Poz. 342266.FUNDACJA "MILON"
Poz. 342267.FUNDACJA "ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO"
Poz. 342268.FUNDACJA BARBARY PIASECKIEJ JOHNSON
Poz. 342269.FUNDACJA INNOPOLIS
Poz. 342270.FUNDACJA LABORATORIUM KULTURY KSIĄŻKI "LIBROSKOP"
Poz. 342271.FUNDACJA POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA
Poz. 342272."FUNDACJA POMOCY POTRZEBUJĄCYM POD PATRONATEM NIEPOKALANEJ"
Poz. 342273.FUNDACJA PRO SANATIO
Poz. 342274.FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PRAWA DIALECTICA
Poz. 342275.FUNDACJA WALKI ZE ŚLEPOTĄ I REHABILITACJI SŁABOWIDZĄCYCH
Poz. 342276.FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU MŁODZIEŻY "EGALITE"

p) Kółka rolnicze

Poz. 342277.KÓŁKO ROLNICZE W SANOKU

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Poz. 342278.AB "KAUNO TILTAI" TUB KONSORCIUMAS "TILTRA" PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZE ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 342279.COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 342280.MEERPAHL & MEYER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Poz. 342281.MICROSOFT MOBILE SALES INTERNATIONAL OY (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Poz. 342282.KLUB STRZELECKI
Poz. 342283.LESZCZYŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

p) Zrzeszenia handlu i usług

Poz. 342284.KONGREGACJA KUPIECKA ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU
Poz. 342285.KOSZALIŃSKIE ZRZESZENIE KUPCÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH

p) Związki pracodawców

Poz. 342286.ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH FIRM FARMACEUTYCZNYCH INFARMA